Spring naar inhoud

Voorwaarden & Reglementen

Huisregels Praktijk

● Cliënt dient op tijd aanwezig te zijn op de afspraak.
● Tijd van afspraak geldt als starttijd.
● Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige tarief berekend.
Spoedeisende omstandigheden uitgesloten, ter beoordeling aan PBL-Coaching.
● Alle besproken zaken zijn en blijven vertrouwelijk, en zullen derhalve niet door
PBL-Coaching naar buiten gebracht worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van cliënt of daartoe gerechtigde instanties
● Het particulier tarief is € 80,00 per uur (incl. btw)
● Het zakelijk tarief is € 135,00 per uur (excl. btw)
● Indien een consult langer duurt dan 1 uur, wordt per kwartier 25% van het uurtarief berekend.
● Betaling op factuur binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
● Terugbetaling van een vooraf betaald “traject-tarief” is niet mogelijk, het consult-tegoed blijft staan tot uiterlijk 6 maanden na het laatste consult.
● PBL-Coaching is niet verantwoordelijk voor vergoedingen door ziektekosten-verzekeringen
● De praktijk is een rookvrije ruimte
● PBL-Coaching is aangesloten bij beroepsverenigingen NOBCO & EMCC
● Aan deze huisregels van PBL-Coaching, zijn de volgende voorwaarden en reglementen van de NOBCO & EMCC verbonden:
o Algemene voorwaarden o Ethische beroepscode
o Klachtenreglement
● Eventuele klachten dienen eerst schriftelijk voorgelegd te worden aan PBL-Coaching
● Indien cliënt en PBL-Coaching niet samen uit een geschil komen, kan dit worden voorgelegd aan de commissie van de NOBCO
● De uitspraken van de commissie zijn bindend, het Nederlandse recht voorbehouden

Regels bij aanmelding voor trainingen.

● De factuur voor deelname, zal +/- 2 a 3 weken voor aanvang van de training of workshop worden toegestuurd, bij voorkeur per email.
● Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum
● Aanmeldingen voor trainingen of workshops kunnen tot 14 dagen voor aanvang, kosteloos worden geannuleerd.
● Bij plotselinge verhindering kan de training worden ingehaald op een andere datum/ plaats (betaling van de factuur dient onverwijld plaats te vinden).
● Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training of workshop, zal 15% van de deelname kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 25%.
(Behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan PBL-Coaching)

PBL-Coaching & Training is aangesloten en geregistreerd bij
beroepsverenigingen:
NOBCO & EMCC  

PBL-Coaching & Training hanteert de
algemene voorwaarden, ethische gedragscode & klachtenreglement van de
Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO),
waarmee een basis is gelegd voor het vertrouwen tussen coach en cliënt.

%d bloggers liken dit: