Spring naar inhoud

Voorwaarden & Reglementen

Huisregels Praktijk

● Cliënt dient op tijd aanwezig te zijn op de afspraak.
● Tijd van afspraak geldt als starttijd.
● Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige tarief berekend.
Spoedeisende omstandigheden uitgesloten, ter beoordeling aan PBL-Coaching.
● Alle besproken zaken zijn en blijven vertrouwelijk, en zullen derhalve niet door
PBL-Coaching naar buiten gebracht worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van cliënt of daartoe gerechtigde instanties
● Het particulier tarief is € 80,00 per uur (incl. btw)
● Het zakelijk tarief is € 135,00 per uur (excl. btw)
● Indien een consult langer duurt dan 1 uur, wordt per kwartier 25% van het uurtarief berekend.
● Betaling op factuur binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
● Terugbetaling van een vooraf betaald “traject-tarief” is niet mogelijk, het consult-tegoed blijft staan tot uiterlijk 6 maanden na het laatste consult.
● PBL-Coaching is niet verantwoordelijk voor vergoedingen door ziektekosten-verzekeringen
● De praktijk is een rookvrije ruimte
● PBL-Coaching is aangesloten bij beroepsverenigingen NOBCO & EMCC
● Aan deze huisregels van PBL-Coaching, zijn de volgende voorwaarden en reglementen van de NOBCO & EMCC verbonden:
o Algemene voorwaarden o Ethische beroepscode
o Klachtenreglement
● Eventuele klachten dienen eerst schriftelijk voorgelegd te worden aan PBL-Coaching
● Indien cliënt en PBL-Coaching niet samen uit een geschil komen, kan dit worden voorgelegd aan de commissie van de NOBCO
● De uitspraken van de commissie zijn bindend, het Nederlandse recht voorbehouden

Regels bij aanmelding voor trainingen.

● De factuur voor deelname, zal +/- 2 a 3 weken voor aanvang van de training of workshop worden toegestuurd, bij voorkeur per email.
● Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum
● Aanmeldingen voor trainingen of workshops kunnen tot 14 dagen voor aanvang, kosteloos worden geannuleerd.
● Bij plotselinge verhindering kan de training worden ingehaald op een andere datum/ plaats (betaling van de factuur dient onverwijld plaats te vinden).
● Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training of workshop, zal 15% van de deelname kosten in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 25%.
(Behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan PBL-Coaching)

PBL-Coaching & Training is aangesloten en geregistreerd bij
beroepsverenigingen:
NOBCO & EMCC  

PBL-Coaching & Training hanteert de
algemene voorwaarden, ethische gedragscode & klachtenreglement van de
Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO),
waarmee een basis is gelegd voor het vertrouwen tussen coach en cliënt.

Verder hanteert PBL Coaching uiteraard de regels volgens de
Privacy wetgeving AVG.
Voor meer informatie klik hier

%d bloggers liken dit: