Spring naar inhoud

TeamBuilding

Teamcoaching en teambuilding activiteiten
Het ontbreken van eigen verantwoordelijkheid, onderlinge rivaliteit, onbegrip en conflicten kunnen de effectiviteit en daadkracht van een team behoorlijk ondermijnen.

Bij teamcoaching gaan we samen met een team, en indien nodig ook in individuele sessies, dieper in op hoe teamleden met elkaar samenwerken, communiceren en welke conflicten (uitgesproken of onuitgesproken) er kunnen spelen.
Dit alles om de effectiviteit en daadkracht van het team te herstellen en indien nodig te verhogen.
Dit doen wij niet alleen in-company, maar bijvoorbeeld ook als teambuilding activiteit op een externe locatie.

Trainingen voor bedrijven, organisaties en ondernemingsraden
Samen met mijn collega Patrick Schriel verzorgen wij ook trainingen, waar mensen individueel op kunnen inschrijven.
Bij al onze trainingen gaan we uit van leren door inzicht (trainen door coachen).
Wij leren dus geen kunstjes aan. We geven inzicht in denken en handelen en de consequenties / reacties hierop.
Hierdoor blijft de opgeslagen kennis beter ‘hangen’ en zal het uiteindelijke resultaat groter zijn, doordat het vanuit het inzicht van de deelnemers zelf komt.
Diverse coaching methodes worden ingezet al naar gelang passend.

De team en bedrijfsscan
Naast team coaching en teamtraining hebben wij nog een derde specialiteit:
de team en bedrijfsscan.

Als externe coaches en consultants kunnen we zonder oordeel een organisatie binnenlopen en patronen constateren en herkennen die voor betrokkenen niet (meer) zichtbaar zijn.
Patronen die betrekking hebben op de onderlinge samenwerking en communicatie, en vaak van wezenlijk belang zijn voor een succesvolle bedrijfsvoering.
Pas als iets zichtbaar is kun je het aanpakken en verbeteren.

Hoe ervaren cliënten de organisatie.
Hoe communiceert de organisatie of team naar de cliënten.
Hoe klantvriendelijk is de organisatie.

Dan kijken we binnen de organisatie.
Hoe gaan mensen met elkaar om?
Wat is de cultuur, wat is zichtbaar en wat blijft verborgen?
Door aangekondigde en onaangekondigde bezoeken, gesprekken met medewerkers, leidinggevende en directie,
om zo een compleet mogelijk beeld te krijgen van de communicatie en samenwerking binnen de organisatie.

In de volgende fase rapporteren we onze bevindingen en stellen een aantal verbeter punten voor:
Kort en krachtig, met voldoende handvatten om de communicatie en samenwerking te verbeteren in de organisatie.

Is een vervolgtraject gewenst?
Dan kunnen wij door middel van individuele coaching, teamcoaching en training een vervolg en verbetertraject starten.

Wil je meer weten over onze TeamBuiling? Neem contact op.
Bel 06-53615732 of vul onderstaan contactformulier in.
Wij bellen u dan terug.

%d bloggers liken dit: