Spring naar inhoud

Je klapt dicht in gesprekken, je kunt niet opkomen voor jezelf. Je hebt er last van, het belemmert je. Assertief zijn kan je leren bij PBL Coaching in Arnhem, Utrecht en Rotterdam

Ik moet assertief zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!

Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Dat je niet voor jezelf kan opkomen.
Je kan niet gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen omdie “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:

Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.

“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt. Ik kan er niet tegenop, ik ben niet assertief.
Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf.
Ook jij kunt assertief zijn!

De verandering:
Je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Je wil je assertief opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Zelfvertrouwen en assertiviteitstraining

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse cursus Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De Zelfvertrouwen en Assertiviteitstraining wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.
Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse Zelfvertrouwen en  Assertiviteitstraining wordt gegeven in:
Rotterdam, Utrecht en Arnhem
Onder begeleiding van 2 trainers, beide life coach: Ferrie Damhuis & Patrick Schriel

Cursus Zelfvertrouwen en Assertiviteit
Ferrie Damhuis en Patrick Schriel

Klik hier voor meer informatie

Er zijn een aantal woorden in ons spraakgebruik (maar ook in onze eigen gedachten), die niet "werken".
Woorden die een andere uitwerking hebben dan onze bedoeling is.
Onze hersenen geven er een andere "draai" aan.

Neem bijvoorbeeld het woord "proberen".
Het woord "proberen" geeft je onbewust een mogelijkheid om iets niet te doen, of je maar weinig in te spannen om iets voor elkaar te krijgen.
Je hebt het immers "geprobeerd".
Dat kan je dus onbewust als excuus gebruiken, voor jezelf.
Bovendien: wat heeft een ander daaraan?
Stel je zegt tegen iemand: "ik ga proberen te doen wat je vraagt."
Wat kan die ander daarmee. Hoe duidelijk is dat voor die ander?
Kan hij er van op aan, dat jij het doet?
Het geeft dus ook bij de ander onzekerheid.
Ga je het nou doen, of niet?
Sommigen maken het zelfs heel bont, door te zeggen:
"Ik ga proberen mijn best te doen".
Onduidelijker kan het gewoon niet!
Gebruik daarom beter het woord "doen".
Dat is veel krachtiger naar jezelf en duidelijker naar die ander!

Hetzelfde geldt voor het woord "moeten"
Hoeveel "moeten" we wel niet van onszelf!
"Moeten" geeft ons druk. Ons onderbewustzijn ziet dat als een opdracht en geeft weerstand.
Alsof het een opdracht is, die ons wordt opgelegd.
Gebruik daarom het woord: "willen"!
Dat werkt veel krachtiger. Je doet namelijk iets omdat je het wil!
Natuurlijk zijn er dingen die je "moet doen'.
Je moet iets doen, maar doe het vooral omdat je het wil!
Bijvoorbeeld: je MOET boodschappen doen, omdat je eten WIL
je MOET naar je werk, omdat je geld WIL verdienen en WIL leven en leuke dingen doen!

Vermijdt daarom de woorden "moeten" en "proberen".
Het zal je meer rust en duidelijkheid geven.

Ik moet assertiever zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!
Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Niet om kunnen gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen die “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:
Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.
“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt.

Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf

De verandering:
Oke, je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Oke, Je wil je assertiever opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse trainingen Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.

Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse trainingen worden gegeven in:
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Groningen
Klik hier voor onze agenda

Ongezond perfectionisme leidt tot verlamming

Natuurlijk is er ook zoiets als een gezond perfectionisme.
De inzet om iets zo goed mogelijk te willen doen, en daarna trots op jezelf kunnen zijn.
Maar, als je altijd streeft naar perfectie, dan ben je nooit tevreden.
Je verwacht van jezelf altijd 200% of meer.
Dit kan zelfs zo verlammen, dat je nergens meer aan begint.

Ongezond perfectionisme, ontstaat vanuit een angst om te falen.
Bang zijn dat je niet goed genoeg bent, of iets verkeerd gaat.
Je bent zo kritisch op jezelf, dat dit al jouw resultaten beïnvloedt.
Om welke reden ook, is er bij jou een innerlijke criticus ontstaan, die je verlamt!

Perfectie bestaat niet!
Misschien een kleine teleurstelling voor wie dit leest, maar perfectie bestaat niet.
Kijk eens om je heen, de natuur bijvoorbeeld.
De natuur zit prachtig in elkaar, maar is niet perfect ..... of toch wel?
Je kunt zeggen, dat de natuur perfect is, door imperfectie.
Kijk naar alle mensen om je heen, hun uiterlijk bijvoorbeeld.
De meeste mensen zijn asymmetrisch, maar toch perfect... of niet?

Perfectionisme bestaat dus niet. Iets kan altijd beter. Kijk maar bijvoorbeeld naar de techniek van tegenwoordig.
De eerste T-ford was perfect, toen. Kijk eens naar de auto's van nu..
Perfectionisme kan leiden tot uitstel door faalangst, gewoon omdat het altijd beter kan.
En je weet, van uitstel komt afstel. Hoe langer je uitstelt, des te moeilijker om er aan te beginnen.
Wat nou, als Henry Ford daar ook zo over had gedacht.
Dan was er nu misschien alleen nog paard en wagen..

Ook als je in of met een team werkt als perfectionist, dan heeft dat grote gevolgen voor de rest van het team.
Wanneer een perfectionist de leiding heeft in het team en overal controle over wil houden, dan zal het team verlammen.
De perfectionist ontneemt het initiatief van alle teamleden, simpel omdat zij wachten tot de perfectionist het goed genoeg vindt.

Perfectionisme levert je niets op
Realiseer je, dat je al goed bent zoals je bent.
Niemand is perfect. Iedereen maakt fouten in z'n leven, en dat is goed!
Fouten maken om van te leren.
Elke dag die we beleven is nieuw. Elke dag gebeuren er unieke dingen waar we mee om moeten gaan of op reageren.
De enige mogelijkheid die elk mens heeft, is om te reageren met de kennis die hij/zij tot dat moment heeft. Wat je nog niet geleerd hebt, kan je niet inzetten.
Je neemt het een kind van 2 jaar toch ook niet kwalijk dat hij nog niet goed kan breien of zagen?

Innerlijke criticus
Zet die innerlijke criticus aan de kant, hij levert je niets goed op!
Doe je best, dat is voldoende.
Leer van de fouten die je maakt
Vergelijk jezelf niet met anderen, jij bent uniek!
Laat anderen hij eigen verantwoordelijkheden nemen
Vertrouw ook op de ervaringen van anderen
Inzet van 100% is meer dan genoeg
Concentreer je op de dingen die je goed hebt gedaan
Realiseer je dat als er niets niet goed gaat, jij nog steeds oke bent!
Het woord "fout" is gewoon een vies woord voor een ongewenst resultaat

Uit imperfectie ontstaan soms de mooiste dingen.
Denk maar eens aan de gele post-it briefjes
Dat is het resultaat van lijm die niet goed plakte!!

Ik hoop dat dit artikel je verder helpt om jouw perfectionisme los te laten.
Of ga je nu op zoek naar een perfect artikel? 😉

De kracht van woorden

Woorden hebben een enorme kracht op ons mensen.
Communicatie, het gebruik van woorden, is het laatste wat de mens in haar evolutie heeft aangeleerd. Vandaar misschien dat we er zoveel moeite mee hebben.

Woorden hebben een enorme invloed op ons.
Je kunt er iemand mee maken maar ook breken, ook onszelf!

De kracht van woorden zit niet zozeer in het woord zelf.
Het zit meer in de waarde die er door ons collectief en individueel aan gegeven wordt.
Een voorbeeld:
Het woord Dominant heeft bij velen een negatieve lading, als bot, heersend
Toch is Dominant een bijzondere kwaliteit. Het is een gedragsvorm die een leidend vermogen heeft. Een leidend vermogen (sturend), die leidt tot actie / initiatief.
Het wordt pas negatief wanneer je een dominant gedrag teveel inzet, wanneer je geen oog meer hebt voor anderen.
Een directeur van een onderneming, zal initiatief moeten zijn en beslissingen durven nemen.
Een dominante gedragsvorm kan daar dus erg van nut zijn en leiden tot succes.
Vrijwel iedereen zet soms dominant gedrag in. Vooral als er beslissingen genomen moeten worden of daadkracht nodig is.

Wanneer jij zelf een heel bescheiden gedrag vertoont, zal jij dominantie al snel beschouwen als negatief.
Het wordt ook beïnvloed door het gedrag binnen het gezin waar je vandaan komt.
Als bescheidenheid een ‘norm’ is binnen het gezin, dan zal je dat snel overnemen. Dominantie wordt in een dergelijk gezin niet getolereerd, misschien zelfs wel afgestraft.
Een aantal gezegden in het Nederlands, bevestigen ook deze bescheidenheid, namelijk:
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Als dat jouw aangeleerde norm is, dan zal je dominant gedrag snel afwijzen.

Ook individueel bepalen we direct (vaak onbewust) de waarde van een woord.
Dat heeft dus te maken met onze eigen normen en waarden. Maar het heeft ook te maken met hoe we ons voelen. Dat kan zelfs per moment verschillen.
Hoe een woord bij ons binnenkomt, wordt beïnvloedt door onze emotionele gevoelens van dat moment.
Ook stemgebruik en mimiek bepalen de waarde van een woord.
Kijk maar eens hoeveel ruzies er ontstaan tijdens email of sms conversaties.

Gebruik van woorden naar onszelf
Ook het woordgebruik naar onszelf is van grote invloed.
Zo is bewezen dat, wanneer je tegen jezelf zegt “ik word niet ziek”, de kans groot is dat je ziek gaat worden. Het woord “niet” wordt niet opgenomen in ons systeem.
Veel krachtiger is: “ik blijf gezond”.
Zo gebruiken wij onbewust een heleboel woorden om onszelf te ontkrachten.
In het Nederlands gebruiken wij een heleboel verkleinwoorden.
Bijvoorbeeld: “ik heb een bedrijfje”, “mijn huisje”, “mijn vriendinnetje enzovoort
Hiermee verklein je de waarde van wat je hebt of bent.
Hoe zo? Zijn ze zo klein?

Nog vaker gebruiken we woorden om te ontwijken.
Woorden als misschien, ja…maar…., proberen.
Allemaal woorden die het voorgaande ontkrachten.
Zeg in plaats van “ja maar” “ja en!
ik ga misschien….” Hoe zo misschien? Ga je of niet? Als je niet gaat, heeft het geen zin om het te melden. Ga je wel, dan is dat duidelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander! Zeg dan ook "ik ga....".
Het woord “proberengeeft je direct een excuus! (ik heb het geprobeerd… maar het is niet gelukt).
Gebruik in plaats daarvan: “ik ga het doen!

Let er maar eens op. Je gebruikt deze woorden vaker dan je denkt.

Pas je woordgebruik aan en je zult zien dat het heel krachtig werkt in je doen en laten (en je succes!). Het zal je zelfvertrouwen doen toenemen!

Tot slot nog een filmpje over woordgebruik.

Het ziekteverzuim door stress neemt fors toe.
Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde, had 10% te maken met stress.
Dat is acht keer zoveel dan in 2009.
Dat blijkt uit een in juli gepubliceerde analyse van ArboNed.
bron: ARBOmagazine 17 juli 2014

Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste 6 maanden van 2014, kwam uit op 3,8%.
Dit is gelijk aan vorig jaar. Maar de gemiddelde verzuimduur is gestegen van 24 dagen naar 26 dagen nu.
Het meest opvallende is het stressgerelateerde verzuim.

Toename van stress is dus een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim.
Dat is niet alleen te wijten aan de werkdruk op zich.
Er zijn meerdere oorzaken die hierbij een rol spelen.
Denk maar eens aan:

 • de constante bereikbaarheid door internet en gsm
 • financiële zorgen
 • angst om je baan te verliezen
 • stijgende kosten van bijvoorbeeld kinderopvang
 • toename van eenoudergezinnen
 • de zwaarte van de taak van de werkende moeder (moeder - partner - werknemer)
 • snelle ontwikkeling van technologie
 • grotere controle op werkzaamheden door internet
 • grotere interne concurrentie
 • verandering van functie en-/of werkplek
 • reorganisatie

Zo zijn er een toenemend aantal redenen te noemen, waardoor stress alleen maar zal toenemen.
Volgens bovenstaand bericht kostte het ziekteverzuim Nederland in de eerste helft van 2014 maar liefst € 800 miljoen. Daarin zijn de kosten van behandeling niet meegenomen.
Een belangrijke kostenpost voor het bedrijfsleven dus.
Het wordt in toenemende mate belangrijk dat bedrijven in gaan zien, dat werken en deelnemen aan verzuimpreventie lonend is.
Het kan een belangrijke kostenbesparing opleveren.

Het aangaan van een overeenkomst met een gecertificeerd Personal Life Coach levert direct op.
Deze is namelijk inzetbaar op vele gebieden, zoals:

 • vertrouwenspersoon
 • burnout preventie
 • midlife crisis
 • conflict bemiddeling
 • balans in werk en privé
 • coaching on the job
 • loopbaan ontwikkeling
 • private coaching
 • reorganisatie begeleiding

Klik hier voor meer informatie

Belemmerende overtuigingen, iedereen heeft ze!

"De kunst van volwassen worden =
afleren van aangeleerde overtuigingen,
waar je last van hebt!"

Een inmiddels bekende kreet van mij, waarvan ik in mijn praktijk steeds vaker de bevestiging krijg.
Ik bedoel daar het volgende mee, ik leg het uit:

Elk kind wordt onschuldig en "onwetend" geboren.
Met elk zijn/haar eigen wijsheid en karakter.
We hebben een hoop te leren, zijn daarin de eerste levensjaren volledig afhankelijk.
De eerste 15 jaar van ons leven, zijn daarin cruciaal.
We moeten alles nog leren. Ook de meest basale dingen zoals eten, lopen, praten.
Dat leren we door te kopiëren ..... van onze opvoeders (ouders, familie en later ook school en clubs).
De meeste van de dingen die we aanleren, zijn fantastisch en goed bruikbaar in onze weg naar volwassenheid.

Draaiende molen
Maar zoals ik altijd zeg, staan we tijdens onze opvoeding onder een draaiende molen.
Elke keer krijgen we een slag van de molenwiek.
De ene slag komt wat harder aan dan de ander.
Hiermee wil ik zeggen, dat we allemaal dingen opdoen tijdens onze opvoeding, die ons oorspronkelijke  karakter veranderen (vervormen).
Die het beeld van onszelf en de wereld om ons heen een bepaalde vorm geven.
En die vorm wordt (is) ingekleurd door de volwassenen om ons heen.
bijvoorbeeld:
Stel dat algemeen aangenomen zou worden dat wat wij nu "zwart" noemen,  "wit" zou heten, dan was dat onze overtuiging.
Want zo hebben we dat aangeleerd. Het gezin waar we opgroeien is het enige voorbeeld dat we hebben.  Simpel!
Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen.
Kijk maar eens naar bijvoorbeeld religie.
Eigen stem
Zolang je nog geen "eigen stem" hebt en afhankelijk bent, neem je klakkeloos de overtuigingen van je ouders over.
Soms worden die overtuigingen uitgesproken, soms worden ze voorgedaan, maar soms ook zijn ze "gewoon aanwezig".
Die laatste zijn van die onuitgesproken familie-overtuigingen of gewoontes.
Voorbeeld is vaak ook de studiekeuze, of zelfs de beroepskeuze.
Vaak sterk beïnvloedt door onze (beperkte) omgeving.
Als een aangeboren talent dicht bij het talent / beroep van de ouders ligt, zal dat talent alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Wanneer dat niet het geval is, zal het voor het kind veel moeilijker worden om dat talent te (mogen) ontwikkelen.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Ook de partnerkeuze wordt vaak bepaalt door wat we gewent zijn (wat we kennen) vanuit het gezin van herkomst.
Veel meisjes met een (heel) jonge moeder, krijgen zelf ook een kind op jonge leeftijd

En dat alles wordt ons uit liefde doorgegeven door onze opvoeders.

Zij weten namelijk ook niet beter.
Ze doen (meestal) hun best om het zo goed mogelijk te doen.
Gebeurtenissen, trauma's en angsten in de familie, worden ook onuitgesproken doorgegeven.
Het kan gewoon niet anders!
Ook worden er uit liefde, zorg en bescherming boodschappen (signalen) doorgegeven.
Voorbeeld:
Een vader die alle klussen doet en alle formulieren invult voor zijn kind.
Een moeder, die alles voor de kinderen doet, om maar te zorgen dat ze het zo goed mogelijk hebben. Uit zorg en liefde, toch?
Maar welk (niet bedoelt) signaal kan hiermee worden afgegeven?
Juist: laat maar, ik doe het wel. Jij kan het toch niet!

Ogenschijnlijk kleine signalen, met grote gevolgen.
Dit signaal kan in onze gedachte een plek krijgen, zodat we ervan overtuigd zijn dat "we het niet kunnen". "Niet goed genoeg zijn".
In ons volwassen leven worden dat belemmerende overtuigingen.
Overtuigingen die ons tegenhouden in de ontwikkeling en uiting van ons oorspronkelijke karakter. Zowel privé als zakelijk kunnen ze ons blokkeren.
De grote gevolgen kunnen zijn:
Onzekerheid, denken niet te kunnen, niet goed genoeg te zijn,  gebrek aan zelfvertrouwen of niet assertief kunnen zijn, stress, burnout, ongelukkig voelen, met tegenzin werken, overspannenheid, uitstellen of niet durven nemen van beslissingen, ja-zeggen en nee-denken, relatie problemen, en nog veel meer

De kunst is, weer jezelf te worden
Door het herkennen wat de overtuigingen zijn die jou belemmeren en te weten dat ze niet van jou zijn! Dat die overtuigingen horen bij iets van vroeger, niet van nu!
Er nieuwe eigen overtuigingen voor in de plaats te zetten.
Zodat je het dichtst bij je oorspronkelijke karakter komt.
Dat oorspronkelijke karakter, aangevuld met kennis en levenservaring, zal je enorme groei opleveren. Zowel persoonlijk als zakelijk.

Wil je weten

 • hoe je achter die belemmerende overtuigingen komt?
 • wanneer ze zijn ontstaan?
 • hoe je ze kunt veranderen?
 • Meer informatie

We leven in een tijd, waarin we denken dat iedereen maar zegt wat hij/zij denkt. Waarin de jeugd op school al meer leert praten, voor zichzelf opkomen.

Dat is tenminste het beeld wat heerst! Als je in de praktijk gaat kijken, hebben heel veel mensen, dus ook jongeren, moeite om voor zichzelf op te komen. Te zeggen wat ze voelen en denken. En daar gaat het vaak mis!

Als ze in de opvoeding al hebben geleerd om te praten, dan nog is het lastig in de praktijk (op school, werk en prive). We moeten leren assertief te zijn, op een goede manier! Want waar zou dat beginnen?

Assertief zijn kan je leren. Alles wat we in de eerste jaren van ons leven (tot +/- 6jaar) leren, kopieren we van onze opvoeders. Die doen hun uiterste best om het zo goed mogelijk te doen. Maar, als zij uitstralen (in denken en handelen) dat ze eigenlijk niet de moeite waard zijn of moeten voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld, dan neem je dat gedrag als kind over. Dat hoort zo, dus weet je niet beter.

Als die aangeleerde gedragsvormen, normen en waarden die in je eerste levensjaren worden aangeleerd, zijn overtuigingen geworden. En een overtuiging zit diep vanbinnen!

Assertiviteit begint bij zelferkenning en zelfwaardering. Wanneer je steeds aanloopt tegen dezelfde dingen of reacties van anderen, dan zit daar de kern van de oplossing. Wannneer je leert om vanuit je onzekerheid jezelf te leren kennen, erkennen en waarderen, zal je veel meer en makkelijker vanuit je eigen gevoel kunnen praten. Zekerder overkomen! Dus zeggen wat jij er van vindt, op een fatsoenlijke manier, vanuit zekerheid en vertrouwen in jezelf. Zelfvertrouwen heet dat dus.

Om dit aan te kunnen leren, is inzicht nodig in je eigen gedrag en manier van denken en communicatie.

Wanneer je dat inzicht hebt, kan je die ingesleten patronen (overtuigingen) herkennen en veranderen.

PBL-Coaching & Training geeft individuele consulten en workshops op het gebied van Assertiviteit en Zelfvertrouwen. Voor meer informatie kijk op www.pblcoaching.nl

Elke dag weer horen en lezen we in de media sombere berichten over de economie, de crisis.
Ook onze regering doet mee aan het verhogen van de onzekerheid, door bezuinigingen en slordig omgaan met informatie richting de burgers.
Sombere voorspellingen over de december omzet in de detailhandel. We worden er helemaal onzeker van. Wat gaat er nou gebeuren? We weten het achteraf pas.

Ondertussen horen we alleen maar berichten over wantoestanden van directies van grote ondernemingen.
Sommige van ons merken het zelf ook al, ontslag, moeilijk aan een nieuwe baan komen, stagnerende huizenverkoop, noem maar op.

Die onzekerheid is natuurlijk niet nieuw. Want hoe zeker was alles nou voordat de crisis begon?
Ook toen was niets zeker, maar de verwachtingen waren anders.

Het allerbeste is, als je de zekerheid in jezelf kunt vinden. Jouw zelfvertrouwen. Om dit werkelijk te kunnen bereiken, zal je eerst moeten werken aan jouw zelfwaardering en zelfacceptatie.
Dan pas, zal je vanuit zelfvertrouwen kunnen handelen. Dan kan je de kracht vinden om deze onzekere tijd op een goede manier te doorstaan. Dan laat je deze crisis en onzekerheid geen invloed hebben op jouw geluk, jouw gezin, jouw relatie.

Je kunt hier aan werken. Hoe? Klik hier

Het wordt ons bij de geboorte al bijna meegegeven: een hang naar zekerheid!
Dat is ook heel menselijk. Het leven is nou eenmaal onzeker. En die onzekerheid geeft angst.
Onder andere verzekeringsmaatschappijen maken daar dankbaar gebruik van.
We kunnen ons verzekeren voor van alles en nog wat, zodat we maar “zekerheid” hebben.
Die ‘natuurlijke’ onzekerheid en angst is van oorsprong ook een vorm van zelfbescherming.
Waar je in de natuur alleen bent, ben je kwetsbaarder dan in een groep.
Logisch dus, dat je van nature ‘ergens bij wil horen’. Het is een zelfbescherming, geeft een gevoel van veiligheid en vermeende zekerheid.

Het gevoel van zekerheid en veiligheid geeft zelfvertrouwen.
Kijk maar eens naar jonge kinderen.
Zij hebben de zekerheid en veiligheid door het grenzeloze vertrouwen in de ouders.
Daarom kennen kinderen nog geen angst, zien geen gevaar. Totdat ze meer zelfstandig de buitenwereld in gaan en ‘losgelaten’ worden door de ouders.

Tijden van grote economische groei en grote welvaart, geven ons een gevoel van zekerheid.
Zekerheid dat je steeds meer gaat verdienen, steeds meer te besteden hebt, gemakkelijk aan een baan komt of kan switchen, op vakantie kunt, je hypotheek eenvoudig kan verhogen op basis van de te verwachten groei etc.
Allemaal vermeende zekerheid dus.

We hebben het onlangs allemaal gezien: de crisis. Onze economie blijkt een zeepbel, kan zomaar uit elkaar spatten. Alle maatregelen die ooit werkte, werken nu niet meer.
Banen op de tocht, huizenmarkt die instort, hoge werkeloosheid, pensioen verlaging, verhoging pensioenleeftijd en ga zo maar door.
Plotseling zijn we nergens meer zeker van, ons zelfvertrouwen neemt af. We worden onzeker!

Het komt er op neer, dat we onze angsten (lees: onzekerheid) proberen te bedwingen door het gevoel van zekerheid en veiligheid te vinden bij iets of iemand buiten onszelf.
Bijvoorbeeld: is er onveiligheid in de buurt, dan willen we meer politie op straat. Kapitaalverzekeringen voor later.....(als je dat haalt). Studieverzekering voor de kinderen.  
Een goede opleiding, dan kom je er wel. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen.

Als we die zekerheid niet krijgen van buiten onszelf, waar halen we het dan vandaan?
Onzekerheid en angst zitten voornamelijk in jezelf. Leven en werken vanuit onzekerheid en angst levert alleen negatieve resultaten op. Denk daarbij ook aan stress, burnout, relatieproblemen, overspannenheid enzovoort.

De enige oplossing is dus: werken aan zelfvertrouwen
In jezelf kan jij de enige échte veiligheid en zekerheid vinden die bestaat.
En de bron van zelfvertrouwen ligt in zelfacceptatie.

Accepteer jij wie en wat je bent? Heb jij zelfvertrouwen?

Het is te leren! Meer info

Ferrie Damhuis
Personal LifeCoach en Trainer

%d bloggers liken dit: