Spring naar inhoud

De huid is ons grootste orgaan.
De huid reageert op emoties en je gesteldheid.
"De huid is de spiegel van de ziel".

Huidproblemen kunnen ontstaan als gevolg van psychische problemen.
Anderzijds kunnen huidproblemen ook psychische problemen veroorzaken.
Je laat je huid door een huidspecialist behandelen, maar daarmee is de dieper liggende oorzaak vaak niet opgelost. Dus blijven de klachten terugkomen.
Door de psychische oorzaak aan te pakken, is de kans groot dat de klachten voorgoed verdwijnen.
Een Personal / Life coach helpt jouw wensen duidelijk te krijgen en doelen te bereiken vanuit eigen kracht, op welk levensgebied dan ook.
Ook aangeleerde en ongewenste gedrags-/ en denkpatronen worden helder.
Het kan zijn, dat er letterlijk “iemand op je huid zit”!
Samen met de Coach neem je daar afstand van en kom je in je eigen kracht.
Dit bewustwordingsproces brengt je tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lifecoaching maakt gebruik van bij jou aanwezige, vaak onbewuste, bronnen, talenten, kwaliteiten en krachten die leiden tot groei.
Daarnaast kan je middels oefeningen leren omgaan met je huidaandoening, zodat jij je sterker voelt.
In een veilige, betrouwbare en respectvolle sfeer, gaat u samen met uw Coach aan de slag.

Meer info

Coaching, een veel gebruikte term in de huidige tijd.

Personal Life Coach richt zich op alle levensvraagstukken, waar de client tegenaan loopt.
Afhankelijk van de opleiding / verdieping en ervaring van de coach, kan hij/zij de client begeleiden naar een inzicht die verandering teweeg brengt.

Hieronder een aantal levenscategorieen waar PBL-Coaching  meer informatie over kan geven, vanuit passie, kennis en ervaring:

Life Coach denk aan: zelfvertrouwen, assertiviteit, burn-out, huidproblemen

RelatieCoach denk aan: communicatie man/vrouw, scheiding

BusinessCoach denk aan: werk -/ prive balans, management ondersteuning

LoopbaanCoach denk aan: baanverlies, talenten onderzoek, reintegratie

Rouw-/VerliesCoach denk aan: verlies van een partner, je baan, je gezondheid etc.

TeamCoach denk aan: burn-out / ziekte preventie, samenwerking

SkypeCoaching denk aan: coachen op afstand, geen reistijd, geen wachttijd

Veel mensen spelen een rol bij alles wat ze doen. Zij hebben deze rol aangenomen, omdat het ze zo is voorgedaan tijdens de opvoeding, of omdat die rol ooit nodig was om te overleven. Hierdoor staan ze niet in hun eigen (oer)kracht. Zo kan een manager zich op zijn werk autoritair gedragen terwijl hij thuis erg zorgzaam is. Of een alleenstaande moeder die zich in gezelschap van anderen doortastend gedraagt, en pas nadat de kinderen naar bed zijn erg onzeker is van zichzelf. Ook door het dragen van een uniform, stappen veel mensen in een rol.

Vaak verwarren we de rollen die we spelen met onze ware identiteit: degene die we werkelijk zijn achter alle overtuigingen, façades en overlevingsstrategieën die we ontwikkeld hebben gedurende ons leven. We hebben ons hiermee geïdentificeerd en zijn misschien allang vergeten wie we echt zijn. En dat is jammer want juist in die echtheid zit onze ware kracht.

Gebruik je authenticiteit en sta in je kracht, een tweedaagse workshop voor iedereen die wel eens worstelt met de vraag “wie ben ik nu echt?“; of voor wie ervaart niet begrepen te worden door anderen. Door je authenticiteit te ontdekken en te gebruiken zal je meer in je kracht komen te staan en zullen andere mensen je meer als “echt” gaan ervaren. Hierdoor zal je makkelijker en krachtiger in het leven kunnen staan, zonder verspilling van energie.

De workshop wordt gegeven door twee coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die zelf dit proces hebben doorleefd.

Wat levert deelname je op?
- je wordt je bewust van je eigen gedrag en invloed op anderen.
- je weet wat je kwaliteiten zijn en hoe ze te gebruiken
- je weet wie je bent en hoe je in je kracht blijft

Duur:
2 dagen; Tijden: 10:00-16:30, ontvangst vanaf 09:30 u.
Maximum aantal deelnemers: 14 onder begeleiding van 2 ervaren Coaches

Klik hier voor meer info

De tijden veranderen door alle nieuwe ontwikkelingen. De tijd lijkt ook echt sneller te gaan dan ooit. We krijgen zoveel meer informatie dan ooit in de geschiedenis op ons af (en steeds sneller),die we allemaal ‘moeten’ verwerken.

We leven continu onder een enorme druk, waardoor we ongezonder eten en leven, slechter ademen, slechter ontspannen, slechter slapen, met alle gevolgen van dien. Daardoor ervaren de meesten van ons ook veel meer stress dan een paar jaar geleden.
Alle informatie omtrent de huidige crisis komt daar nog bovenop, en geeft een enorme spanning en onzekerheid.

Hierdoor zullen steeds meer mensen te maken krijgen met de nieuwe epidemische ziekte: burn-out. Bijna de grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. We zijn druk, doen druk en voelen ons druk (of we het nou zijn of niet!).
Het contact met onze eigen natuur, ons lichaam, ons gevoel is bij velen vrijwel verdwenen.

Ooit vertelde ons instinct wat het beste voor ons was. Steeds verder zijn we van ons instinct verwijderd, met een destructief gedrag als gevolg.
De balans tussen ons gevoel, onze emotie en het denken is steeds verder zoekgeraakt, door de tijdsdruk en het aangeleerde “moeten” door onze maatschappij.
We gaan denkend door ons leven en vergeten te luisteren naar ons hart, ons gevoel.

Wil je beter en gezonder door het leven gaan, is het belangrijk om weer meer contact te maken met je eigen natuur, je hart, je gevoel.
Stel jezelf de vraag: Ben ik me bewust van mijn emoties en gevoelens? Of onderdruk ik mijn gevoelens omdat ik mezelf er geen tijd voor gum om even bij stil te staan?

Wil je de balans in je denken en gevoel terugvinden, neem dan bijvoorbeeld elke dag 15 minuten helemaal voor jezelf, om op te laden.
Zet je telefoon uit en zorg dat je niet gestoord kan worden. Schep een aangename sfeer in je omgeving (muziekje, kaarsje etc). Wees je bewust van je benen op de grond, je billen op de stoel, je rug tegen de leuning. Voel eens wat je lichaam je aangeeft. Adem ontspannen en staar gewoon wat voor je uit.

Elke gedachte die opkomt over wat je nog moet doen of wat dan ook, laat het er zijn en laat het gaan. Doe er niets mee. Ze komen …. En ze gaan…. Geniet van dit moment voor jezelf.

Doe dit eens 3 weken elke dag, je zult verbaast staan welke positieve verbeteringen je zult ervaren.

Ferrie Damhuis LifeCoach & Trainer

Klik hier voor de agenda van trainingen & workshops

Midlife en de midlife crisis
Tussen de 35 en 55 jaar gaan we onze ambities en prioriteiten als mens herzien.
Thema’s die in deze levensfase spelen zijn:

  • Wat is nou echt belangrijk, wat maakt mij nu echt gelukkig?
  • Heb ik bereikt wat ik wil en heb ik gedaan wat ik graag wilde?
  • Leid ik het leven dat ik wil leven?

Een midlife crisis kan bestaande relaties flink onder druk zetten. Mensen kunnen onomkeerbare risico’s of beslissingen nemen en hierdoor in financiële problemen komen. Dit hoeft echter niet want van iedere crisis kun je groeien, dus ook van de midlife crisis.

Midlife crisis of kans?
Net als andere identiteitscrisissen zul je door de midlife crisis heen moeten. Doe je dit echter positief dan kun je de midlife crisis gebruiken om op zoek te gaan naar de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Hierdoor wordt midlife een kans in plaats van een crisis.

Praat erover met 'lotgenoten'. Dit kan verhelderend werken en je inzicht geven in je omstandigheden. Of laat je begeleiden door een LifeCoach, volg een inzichtgevende training. Kijk eens op mijn site voor meer informatie.

Ferrie Damhuis is LifeCoach & Trainer www.pblcoaching.nl

We leven in een tijd, dat iedereen in ons land zijn/haar eigen zegje mag doen.
We mogen allemaal overal over meedenken en praten.
Dat is een groot goed. Belangrijk in deze ontwikkeling, is de emancipatie geweest.
We hebben het recht tenminste verkregen……. maar hoe doe je dat???
Kan je dat??

Het blijkt toch veel moeilijker te zijn dan we denken.
Velen kunnen er nog niets mee en laten zich ondersneeuwen door anderen.
Anderen die vaker agressief zijn dan assertief, zo lijkt het soms.
Als je dat soort mensen ontmoet, klap je dicht, die ga je liever uit de weg.

Eigenlijk ben je wel wat jaloers op mensen die opkomen voor zichzelf.
Die, schijnbaar eenvoudig, voor hun mening uit durven komen.
Die, zonder blikken of blozen, hun mening uiten tijdens vergaderingen.
Terwijl jij altijd het idee hebt, dat je niet hebt kunnen zeggen wat je wilde….

Assertief zijn vergt een aantal zaken van ons.
Het heeft zeer veel (zo niet alles) te maken met acceptatie van jezelf.
Daar begint het in elk geval mee.
Acceptatie van jezelf geeft zelfvertrouwen, je mag er ZIJN.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan… geloof me…daar weet ik alles van.
Maar…. Je kunt er zelf iets aan doen.
Je kan er aan gaan werken, je kunt het leren.
Niet door trucjes aan te leren, maar door verandering aan te leren in je handelen.
Je eigen kracht te vinden en te voelen.
Van daaruit zal je beter in staat kunnen zijn om op een juiste manier assertief in het leven te staan.
Dat zal je veel opleveren.
Je kan namelijk op een goede manier je eigen grenzen leren stellen,
durft nee te zeggen waar het nodig is,
je mening geven daar waar gewenst,
voor jezelf opkomen zonder anderen te kwetsen.
Je komt in je kracht, waardoor je het mooiste uit je zelf zult halen!

Het is te leren!!
Meer weten? Meer info.

Het enige wat constant is in het leven, is veranderingen. Alles wat leeft op deze aarde is van voorbijgaande aard. Het is ook een natuurlijk proces, De seizoenen zijn daar een mooi voorbeeld van. En elke verandering vraagt steeds weer om een afscheid, het kunnen loslaten van wat je kent. Pas als het afscheid is gelukt, zijn we in staat om het nieuwe toe te laten en kan er iets nieuws groeien. Wil je in leven blijven, dan ben je genoodzaakt om steeds weer te veranderen. Want wat niet verandert, wordt star en droog.

Geef ruimte aan je leven
Het lijkt allemaal zo eenvoudig om te laten gaan wat niet goed meer is of waar je last van hebt. In de praktijk blijkt het echter helemaal niet zo simpel. De meeste van ons kiezen voor hun ontspanning een vertrouwde omgeving of vertrouwde gewoontes, zélfs als ze onrustig aanvoelen. Dan nog voelt het veiliger, vertrouwder dan het onbekende. Een andere omgeving of situatie vinden we altijd eng omdat je niet weet wat je er voor in de plaats krijgt. Daarom blijven we meestal liever waar we zijn en houden het ’t liefst bij het vertrouwde. Maar…dat biedt geen echte ontspanning. Die ontstaat pas als jij je leven leeft en er voor kiest om alles wat ‘normaal en vertrouwd’ is, los te laten.

Wat levert het je op?
Wanneer jij je bewust wordt wat het vasthouden van wat je niet meer nodig hebt je kost, kan het je helpen om makkelijker los te laten. Kijk eens naar wat je echt in het diepst van je hart verlangt, en ga eens na wat het je zou opleveren als jij je hart zou volgen. Loslaten geeft ruimte, vrijheid en nieuwe energie. Natuurlijk, je zal eerst energie moeten steken in het proces van loslaten. Maar daarna levert het op…. Het biedt nieuwe perspectieven, mogelijkheden en kansen. In die ruimte ontstaan er nieuwe dingen, die je voordien zelf nauwelijks hebt kunnen bedenken. Je creëert ze als het ware zelf, doordat jij jezelf ruimte en kansen geeft.

Wil je ook leren loslaten?
Ik kan me voorstellen dat je, wanneer je dit leest, ook graag wilt kunnen loslaten. Wie wil dat niet? Wat je kunt doen, is je laten begeleiden door een Life Coach. Dat is een individueel traject. Ook kan je deelnemen aan de 2-daagse workshop ‘Zelfvertrouwen en assertiviteit’ of Persoonlijke Effectiviteit.
Als je namelijk inzicht krijgt in wat jouw belemmeringen zijn en daarnaast werkt aan zelfacceptatie en zelfwaardering, kom je beter in contact met jezelf. Je kunt makkelijker ontdekken wat je zelf écht wil. Je komt in beweging en leert om bewuster en vanuit een ander inzicht naar dingen te kijken en te leven in het NU.

Nieuwe deuren openen
Doe je de ene deur dicht, dan opent als vanzelf weer een nieuwe. Hou je vast aan het oude, dan is er geen ruimte voor nieuw. Loslaten is minder angstig zijn en jezelf meer liefhebben (acceptatie en waardering). Hou van jezelf en gun jezelf een betere toekomst. Er is maar één moment, en dat is NU. Vandaag is de éérste dag van de rest van je leven, maak er wat van!

Ferrie Damhuis is Life Coach & Trainer. Specialisatie Rouw-/ verliesverwerking, traumaverwerking, Relatie en Levenscoaching. Een kennismakingsgesprek is gratis.
Bel: 06-53615732 of neem contact op per mail.

2

Laatst kwam in een groep ter sprake, dat je je aan moest passen en rekening moest houden met anderen en dat je het verder schopt als je loyaal bent aan het bedrijf en je baas.
Ik dacht: ja dat is waar, je leeft niet in je eentje op een eiland en hopelijk ben je je bewust van anderen om je heen en het feit dat die ook behoeften hebben, dat er een gezamenlijk doel is (of zou moeten zijn).
Maar ik kan heel verdrietig worden van mensen die zo moedeloos en moe geworden zijn van het zich steeds maar aanpassen en de manier waarop ze dat voor zichzelf recht praten.
De vragen waar het primair om gaat zijn vragen als: Wat maakt jou levendig?
Wat doet je bloed sneller stromen? Waar word je enthousiast van? Wat
resulteert bij jou in vitaliteit? Wat maakt je sprankelend? Wat doet je ogen
stralen, je stem tot leven komen? Dat zijn vragen die inspireren.
Veel meer dan: wat vind je leuk of waar heb je zin in of wat zou je graag willen?
Dit zijn vragen die er op gericht zijn om een gat in jezelf te vullen. Zodra dat gat gevuld is, is er meteen een nieuw gat. Dat houdt niet op.
Inspiratievragen zijn nodig in de huidige tijd waarin organisaties vitaliteit en
creativiteit goed kunnen gebruiken. We hebben plannen genoeg (inclusief persoonlijke ontwikkelingsplannen); lange termijn plannen, doelstellingen, targets, visies en missies, strategieën en beleidsnotities.
Maar veroorzaken ze ook vitaliteit, inspireren ze ook of word je er alleen maar ontzettend moe van?

Vraag dus niet wat je organisatie nodig heeft, maar vraag jezelf wat jou enthousiast maakt. Aarzel dan niet en doe het dan. Want wat je organisatie nodig heeft (zeker in deze tijd van bezuiniging en reorganisatie) zijn mensen die vitaal en creatief zijn, die kiezen en creëren, in plaats van de moed verliezen en creperen. Doe het: je leven is te kostbaar. Klik hier voor meer info over TeamCoaching

Ferrie Damhuis is Life Coach / TeamCoach.   Een kennismakingsgesprek is gratis.
Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail.

Wat is faalangst?
Letterlijk is faalangst de angst om te falen.
Je bent bang dat er een mislukking volgt.
Eigenlijk is er ook al angst vooraf.
'Het zal wel niet gaan lukken, ik krijg vast een black-out', zijn gedachten die lang tevoren al meespelen.
Faalangst heb je alleen als het gaat om een bepaalde 'taak', iets wat van je wordt verwacht of wat je denkt dat anderen van je verwachten.
Ook 'taken' waar een beoordeling volgt.
Voorbeelden: rijexamen, een wedstrijd, een proefwerk op school, spreekbeurt, maar ook het stellen van een vraag in de les aan de leraar of in een vergadering.
Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau.
Of zijn de dagen/uren voorafgaand aan de 'taak' vreselijk.

Welke soorten faalangst zijn er?
We onderscheiden drie soorten faalangst.
Ten eerste is er faalangst voor cognitieve taken.
Dan gaat het om proefwerken, het maken van een scriptie, of ander 'hersenwerk'.
Daarnaast onderscheiden we faalangst voor sociale taken.
Durf ik in het openbaar iets te zeggen bij een bruiloft of begrafenis of vergadering (of gewoon op een feestje)?
Zeg ik tegen de slager dat het 'net een onsje teveel is'?
Op school komt dit vooral terug bij het houden van een spreekbeurt.
Tenslotte kennen we ook faalangst voor motorische taken.
Iets presteren met je lijf, zoals bij sportwedstrijden of het maken van een tekening.
Uiteraard hebben mensen vaak last van een combinatie.
Bij een spreekbeurt kun je natuurlijk te maken hebben met cognitieve en ook sociale faalangst.

Waaraan kun je faalangst herkennen?  
Meestal denken we dat faalangst aan de buitenkant te herkennen is aan verlegen en teruggetrokken gedrag.
Zo van die 'hulpvragende' mensen, die je als ouder/hulpverlener ook graag wilt helpen.
Maar er zijn ook andere vormen van gedrag, met als achtergrond faalangst.
Sommige mensen worden juist agressief of spelen de clown als het voor hen spannend wordt.
Dan is het moeilijker om de 'hulpvraag' te zien of te horen.
Sterker nog: de ander voorkomt dat juist door dit gedrag.
Naast het gedrag zijn er natuurlijk nog andere signalen:
Faalangstige mensen hebben vaak een negatief zelfbeeld. Niks over zichzelf is okay.
Als ze een succesje hebben geboekt komt dat door geluk of doordat de 'taak' gemakkelijk was. Complimenten kunnen ze niet verdragen en nemen ze ook niet aan, zelfs niet na enig aandringen.
Lichamelijk zijn er veel reacties: zweten, rode kleur, veel naar het toilet moeten, maag/buikpijn, en natuurlijk een snelle ademhaling met een hoge hartslag.

Waar komt faalangst vandaan?     
Op de eerste plaats zit ieder mens 'anders in elkaar'.
Met de geboorte wordt een uniek mens geboren, die op een eigen manier gaat reageren op gebeurtenissen in het leven.
We hebben het dan over de genen, die iemand met de geboorte meekrijgt.
Daarnaast is bekend dat soms een negatieve gebeurtenis aanleiding geeft om daarna meer faalangstig te zijn dan daarvoor.
Ook ontstaat meer faalangst in een omgeving waar vooral aandacht is voor presteren en niet wordt gekeken naar de inzet die je daarvoor moet leveren.
Ook is er in zo'n omgeving opvallend veel aandacht voor wat allemaal is gelukt, en komt nooit iets naar voren wat moeite heeft gekost en toch is mislukt.
Tenslotte wordt in diezelfde omgeving merkwaardig genoeg weinig complimenten gegeven voor als iets lukt.

Vaak is het een aangeleerd gedrag, die we kunnen overwinnen, de balans herstellen.
Je kunt werken aan je zelfvertrouwen.
Daar is moed en doorzettingsvermogen voor nodig.
Alles wat je in jaren hebt aangeleerd, is niet in 1 dag te veranderen.
Maar je kunt wel de nodige tools meekrijgen.

Meer info?

Eerder schreef ik het artikel "Zelfvertrouwen, hoe doe je dat?" en "Zelfvertrouwen, een 2-daagse training"  Misschien is het iets voor jou?

Ferrie Damhuis is Life Coach

Een kennismakingsgesprek is gratis. Bel:06-53615732

aangesloten bij de NOBCO & EMCC

%d bloggers liken dit: