Spring naar inhoud


Er zijn veel verschillende mogelijkheden om burn-out aan te pakken of om aan burn-out preventie te doen.
Maar om te weten hoe de behandeling van burn-out werkt, is het zinvol om te weten welke mensen meer kans hebben om een burn-out te ontwikkelen.
We zien in het algemeen dat perfectionisten een veel hogere kans hebben om burn-out te ontwikkelen dan andere mensen.
Het draait bij burn-out vaak om de manier hoe mensen omgaan met stress.
Iemand die perfectionistisch is, vindt dat alles perfect tot in de puntjes afgewerkt moet worden, wat er soms voor kan zorgen dat werk blijft liggen of niet alles op tijd gedaan is.
Als er dan extra werk bijkomt, zal iemand met perfectionisme ook sneller het gevoel hebben dat er teveel op hen afkomt.
Mensen die perfectionistisch zijn doen vaak ook langer om taken af te ronden, en als ze dan extra werk krijgen, zien ze vaak niet hoe ze ook dit op tijd perfect kunnen afronden.
Als je dan bijvoorbeeld deze mensen vergelijkt met mensen die niet snel gestresseerd geraken en zelf bepalen wat ze willen doen en hoe ze het willen doen.
Veel mensen met perfectionisme hebben ook het gevoel dat ze iets perfect moeten afronden, wat voor hen nog meer druk oplevert.
Daarenboven zal je zien dat mensen die heel de dag beroep doen op hun hersenen meer kans hebben op een burn-out dan mensen die afwisselen van spier.

Wat bedoelen we hier mee?
Denk even mee:
stel je voor dat Dirk de hele dag op de bureau werkt, vervolgens thuis komt en nog verschillende dingen op de computer moet afronden en vervolgens als ontspanning TV gaat kijken.
Dirk kan dit ervaren als ontspanning, toch heb je bij alle activiteiten slechts één spier in je lichaam nodig: je hersenen.
De hersenen van Dirk krijgen dus amper rust en dat zal ervoor zorgen dat Dirk een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van burn-out.
Stel je nu voor dat we Dirk vergelijken met Joep.
Joep werkt als elektricien, dus is de hele dag fysiek bezig.
Als hij thuiskomt, kookt hij en gaat hij lopen met een vriend.
Vervolgens kijkt hij nog even TV en gaat slapen.
Ondanks dat het kijken van TV ook beroep doet op de hersenen, zal Joep een veel lagere kans hebben op het ontwikkelen van burn-out, omdat hij gedurende de dag beroep doet op verschillende spieren en niet alleen zijn hersenen belast.
Als je teveel beroep doet op je hersenen, kan dit een overbelasting veroorzaken, wat op zijn beurt stress en zelfs burn-out tot gevolg kan hebben.

Waarom hebben we dit nu kort beschreven?

Omdat de behandeling van burn-out hem grotendeels zit in het loslaten van oude gewoontes en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, die ervoor zorgen dat de kans op een burn-out kleiner wordt.
Je oude gewoontes hebben er namelijk toe geleid dat je een burn-out kreeg en als je deze niet veranderd is een nieuwe burn-out vaak niet ver weg.
Als je perfectionistisch bent, wil dit niet zeggen dat je al je perfectionisme over boord moet gooien, maar dankzij een behandeling kan je leren wanneer het nuttig is om perfectionistisch te zijn en wanneer je moet leren loslaten.
Verder, buiten het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, bestaan een burn-out behandeling vaak in het aanpassen van de coping manier.
Dit wil zeggen dat we de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat willen aanpakken, zodat ook dit ervoor zal zorgen dat burn-out in de toekomst minder kan voorkomen.
Om bovenstaande dingen te realiseren, hebben veel mensen professionele begeleiding nodig.
Het is namelijk zo dat eens je een burn-out hebt gehad, je hersenen een soort litteken hebben gekregen, dat ervoor zorgt dat je meer kans hebt op een tweede burn-out.
Daarenboven verloopt het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen anders.
Bijvoorbeeld: het is niet voor iedereen mogelijk om iedere dag te gaan sporten, terwijl andere mensen daar net kracht uithalen.
Daarom betekent het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen iets anders.
Een behandeling tegen burn-out helpt je jouw positieve gewoontes ontdekken en helpt je ontdekken wat voor jou mogelijk is om aan je burn-out te werken.

Meer informatie over begeleiding bij burn-out

Een DISC profiel geeft inzicht in jouw stijl voorkeur

Een DISC Profiel is een instrument om jouw eigen gedrags voorkeur in kaart te brengen.
Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test, omdat er geen sprake is van “goed” of “fout”. Er is geen “beste” profiel!

Validatie & betrouwbaarheid
De DISC analyse is op diverse onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.
Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). De gemiddelden zijn cultuur gebonden. Het in Nederland gehanteerde profiel is uiteraard aangepast aan de Nederlandse cultuur.

Welke stijl?
Iedereen heeft álle stijlen tot z’n beschikking. Het gaat om jouw voorkeur, welke stijl jij het makkelijkst inzet. Het geeft een directe voorkeur én behoefte aan.
Ben je indirect versus direct. (bescheiden / teruggetrokken of meer op de voorgrond / aanwezig)
Ben je taakgericht versus mensgericht. (begin je eerst met je werk en daarná koffie of start je met koffie en ga je daarna aan het werk. Krijg je energie van een boswandeling of van een gezellig feest.)

De 4 hoofdstijlen van DISC

D - Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I - Invloedrijk of Interactief 
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen.

S - Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C - Consciëntieus of Kwaliteitsbewust 
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciëntieus werken volgens regels en procedures.

Toepassingsmogelijkheden particulieren
Het DISC Profiel kan uitstekend ingezet worden bij individuele coaching.
Het dient als basis om jezelf en je gedragsvoorkeur te leren kennen.
Het leert je over je kwaliteiten, valkuilen en groeimogelijkheden. Je leert je eigen communicatie voorkeur kennen en biedt mogelijkheden om de communicatie stijl van anderen te leren herkennen en daar mee om te gaan.

Toepassingsmogelijkheden binnen organisatie en bedrijf
Binnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.
DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking en communicatie versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Meer informatie

PBL-Coaching & Training is certified DISC Partner

"Ik bén" is een onjuiste gedachte, die het gevoel, gedrag en gevolg bepaalt

Ik BÉN …. Onzeker - Bang - Boos - Bedroefd - Lelijk - Dom ……

Wat zeggen we dat vaak: “Ik bén …… “ vul het maar in…..
Maar ís dat zo?

Het is een uiting van een gevoel bínnen onszelf, wat we éigenlijk niet mogen voelen.

Al eerder schreef ik een artikel over de waarde van het gebruiken van woorden.
Het gebruik van woorden (communiceren) naar anderen is heel belangrijk.
Je gebruikt woorden, die een emotionele waarde hebben van jezelf. Hoe jij je op dát moment voelt!
De ander ontvangt jouw woorden. Jouw woorden worden geïnterpreteerd door die ander met zíjn of haar emoties.

Wanneer een ander iets tegen je zegt, heb je altijd nog een filter om zélf te bepalen wát je met die woorden doet.
Maar met woorden naar jezélf (gedachten) ligt dat anders.
Álles wat je over jezélf denkt, is (in jouw gedachte) 100% waar!

Als je dus iets over jezélf denkt of zegt, is dat (voor jou) de pure waarheid!

En als het voor joú de waarheid is, geef je daarmee de opdracht aan jezélf om je zo te gaan gedragen
Met alle gevolgen van dien in je gedrag, gevoel én … het gevolg (de resultaten).

Klopt die gedachte dan wel?

Is het juist?
Is het zo, dat jij onzeker bént, of bang, boos, bedroefd, lelijk of dom?

NEE! Dat is niet waar!

Je bént niet zo, je voélt het alleen zo op dát moment!

Jij bént geen boos mens, je voélt je op dat moment boos over iets! (wie heeft dat nooit?)
Jij bént geen onzeker mens, je voélt je (in bepaalde situaties) misschien onzeker. (wie heeft dat niet?)
Jij hoéft geen bang mens te zijn, je voélt je op dat moment (misschien terecht) bang. (wie niet?)
Jij bént geen bedroefd mens, je voélt je bedroefd op dat moment. (dat hebben we allemaal wel eens)
Jij bént geen lelijk mens! Iéder mens heeft iets moois! Het is maar waar jíj de nadruk op legt!
Jij bént geen dom mens, misschien voél jij je in een speciale situatie dom (omdat iemand in jouw omgeving misschien op dát gebied wat meer ontwikkeld is!)

STOP met zeggen: “Ik Bén ….”!
Zeg: “ik voel me op dit moment …..”!

Hoe vaker je dit doet, des te meer zal je gaan ervaren dat jouw gevoel én je gedrag gaat veranderen.
Anderen zullen anders op je gaan reageren.
Het resultaat zal anders zijn ……

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig trainingen op diverse plaatsen in het land met de titel: Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Hierin wordt (in kleine veilige groepen) veel individuele aandacht gegeven aan zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en positieve gedachten vanuit je eigen kracht.

Kijk op onze agenda

Als kind worden allerlei normen en waarden aan je meegegeven. Volwassen worden is je oorspronkelijke zelf leren kennen, accepteren, waarderen en ontwikkelen

We zeggen vaak, dat de mens gecompliceerd in elkaar zit.
Maar is dat zo?

Ik zie het wat anders.
Een mens is in-ge-wikkeld in zijn rol
Hij hoeft alleen maar te ont-wikkelen.

Daarmee bedoel ik het volgende:
Een mensenkind wordt geboren, en is de puurheid zelf!
Vanaf het moment van geboorte, zal hij zich moeten aanpassen aan de omgeving.
Het gedrag en de overtuigingen van de opvoeders zijn hierin bepalend.

Denk alleen maar eens aan de voeding:
Tijdens de zwangerschap wordt de embryo continu voorzien van eten/drinken en warmte.
Vanaf moment van geboorte is die veiligheid en zekerheid er niet meer.
De baby is afhankelijk van de voedingen die gegeven worden. Moet gaan slapen op gestelde tijden (hoezo weet zo'n pasgeboren baby wat de nacht is?)
Vervolgens (om te "overleven") dien jij je aan te passen aan alle normen, waarden, nukken, kennis, angsten, overtuigingen, gewoontes en verwachtingen van het gezin.

Hierdoor wordt je omwikkeld, dus "in-ge-wikkeld"

Wat ik hiermee bedoel te zeggen, dat een mens in de kinderjaren gevormd wordt tot wat anderen vinden dat je moet zijn.
In de kleuterjaren leert men het meest van z'n hele leven. Je kopieert en absorbeert.
Je hebt geen enkele notie (filter) om te kunnen bepalen wat goed is, of fout.
Een talent dat je hebt en wat binnen het gezin het beste van pas komt, krijgt alle waardering en ruimte om te ontwikkelen.
Een talent wat je hebt en wat niet gewenst is binnen het gezin, krijgt waarschijnlijk geen enkele kans om zich te ontwikkelen.

Volwassen worden is dus "ont-wikkelen".
Volwassen worden is: weer dicht bij je oorspronkelijke zelf zien te komen.
Dat begint bij onderzoek naar wie je werkelijk bent: zelfkennis!
Wanneer je dat weet, kan jij jezelf pas accepteren
Als jij jezelf accepteert, kan jij jezelf waarderen om de kwaliteiten die je hebt.

Dan jij wie je bent! Je bent "ont-wikkeld"
Daarna kan jij de talenten die je hebt verder ontwikkelen en genieten van de successen die je daarmee kunt bereiken.
Dan hoef je niet meer te zijn wat van je verwacht wordt.
Dan ben je al goed zoals je bent!

Wil jij jezelf ont-wikkelen?
Laat een life coach jou daar bij helpen!
Klik hier voor meer informatie

Kleine actie, grote verandering

Het spreekwoord zegt: “jong geleerd, oud gedaan”.
Als je jong bent leer je ontzettend veel dingen aan.
Van je ouders / opvoeders leer je de hele basis.
Lopen, praten, je houding, omgang met anderen, normen, waarden, gewoontes, angsten etcetera.
Daarnaast worden kwaliteiten die je hebt en in het gezin gewenst zijn, verder ontwikkeld.

Bijvoorbeeld:
Je hebt het talent in je om bescheiden te zijn.
In de omgeving waarin je opgroeit, zijn er omstandigheden of personen die extra aandacht nodig hebben. Dat kan van alles zijn, drukke werkzaamheden, ziekte, verlies, trauma.
Dan zal jij, omdat je dat talent voorhanden hebt, de neiging hebben om bescheiden te zijn.
Je zal je zo rustig mogelijk houden, zodat je ouders geen “last” of zorgen hebben van je.

Zij zullen je daarvoor belonen. Dat doen ze door hun houding, of door opmerkingen als: “xxx is zo’n lief kind, daar hebben we nooit last mee. Het is zo’n lieverd.”
Met als gevolg, dat jij je nog meer zult gaan terugtrekken.
Op zich dus een mooie kwaliteit, die doordat die teveel wordt ingezet, doorslaat in “onzichtbaarheid”.

Jij hebt daar geen erg in, je doet het niet bewust.
Maar onbewust blijf je dit inzetten.
Mogelijk wordt dit talent ook op school door de leerkrachten ook nog beloond.
En jij weet niet beter…..
Dit gedrag blijf je dus, ook in je volwassen leven, voortzetten.
Vanuit deze houding, dit aangeleerd en ontwikkeld gedrag, ga je de volwassen wereld in.
Je gaat werken, kiest een partner en zo voort. (jong geleerd, oud gedaan 😉

Maar op een gegeven moment merk je, dat je niet lekker in je vel zit.
Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan.
Op je werk lopen ze over je heen, je vrienden doen dat ook.
Misschien merk je het zelfs in je relatie of bij je kinderen.
Dit gedrag geef je ook aan je kinderen door.
En de kinderen die ook die kwaliteit bezitten, zullen jouw gedrag overnemen of er rebels tegenin gaan.

Coaching kan je helpen om dit gedrag te leren zien, het aan te passen en toch jezelf te blijven.
Je gaat dit gedrag (belemmerende overtuiging) stap voor stap omzetten in een helpende overtuiging.
Zodat wat eerst een belemmering voor je was, wordt omgezet in een van je helpende krachten.

Dat gebeurt stap voor stap, met vallen en opstaan.
Net zoals je hebt leren lopen.
Misschien wil je het wel graag veel sneller, gaat het je niet snel genoeg.
Maar elke kleine stap kan een grote verandering met zich meebrengen.
Zet je grote stappen, dan zou je wel eens de essentie kunnen missen, waardoor de verandering niet blijvend is.
Elke kleine stap zal zichtbaar verandering brengen.

Dat een kleine actie iets groots teweeg kan brengen, zie je in het volgende filmpje

Erfelijk of aangeleerd?
Vaak wordt er gesproken over erfelijkheid.
En natuurlijk zijn er een aantal dingen die erfelijk zijn.
Maar bij veel dingen die erfelijk genoemd worden, zet ik mijn vraagtekens.
Soms is het ook wel gemakkelijk om te zeggen:
“ja, dat zit nou eenmaal in onze familie, dat hebben we allemaal.”

Is er wel zoveel erfelijk?
Natuurlijk zijn er een aantal dingen genetisch bepaald.
Zijn we erfelijk belast.
Maar… voor slechts een deel!
We hebben ook heel veel dingen gekopieerd van onze ouders en zelfs familie!
Is het door kopieergedrag logisch, dat dezelfde gewoontes en zelfs aandoeningen in de hele familie voorkomen.

Geboorte en overleving
Vanaf onze geboorte passen wij ons gedrag namelijk aan, aan de ouders.
Dit is een overlevingstechniek, die we bij de geboorte al meekrijgen.
Met deze overlevingstechniek zorgen we er voor, dat we krijgen wat we nodig hebben om te overleven. Namelijk: eten, drinken, veiligheid en warmte (aandacht).
Vanaf dat moment zijn we al in staat om ons gedrag aan te passen aan de ouders.
Als pasgeborene kan je nog niet veel
Maar, al snel begin je te leren.
En je leert door te kopiëren.
Wat kopieer je dan?
Juist!, Datgene wat je ouders je voordoen en/of toelaten!
Denk maar aan praten, lopen, eetgewoontes en eetgedrag, slaapgedrag enzovoort
Ook de zogenaamde familiegewoontes neem je mee, waaronder ook angsten, houding, opleidingsniveau en noem zo maar op.
Ook alle (uitgesproken en niet uitgesproken) normen en waarden neem je over.
Dit alles worden jouw overtuigingen (wat voor jou heel normaal is! )
En dat alles is “normaal gedrag”. Je weet niet beter.
Tot ongeveer je 15e levensjaar, sta je open voor alles.
Soms is iemand van buitenaf een geweldig voorbeeld voor je (denk aan een leerkracht, een idool, een mentor).
In die levensfase heb je nog geen filter, om te kunnen bepalen wat “goed” of “fout” is.
Je neemt (bijna) alles voor waar aan.
Bepaalde keuzes die je maakt in je jeugd, zijn gebaseerd op wat je kent, op zoals het “hoort te zijn”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je opleiding of beroep. Op jonge leeftijd kies je zelfs je partner op basis van wat jij gewent bent
Totdat je gaat ontdekken dat bepaalde aangeleerde overtuigingen niet goed zijn voor jou. Niet bij jou passen. Jou belemmeren.

Volwassen worden
Ik zeg wel eens: “de kunst van volwassen worden is, afleren wat je ooit hebt aangeleerd maar waar je nu last van hebt”.
Toegegeven, het is heel lastig om je bewust te worden van jouw belemmerende overtuigingen.
Dat is logisch, omdat ze voor jou “heel normaal” zijn.
Wat je wel herkent, is dat je steeds tegen dezelfde soort dingen aanloopt.
Dan wordt het tijd om te gaan onderzoeken, welke overtuigingen jij hebt. Wie je werkelijk bent. Wat je wil!

Persoonlijkheidtest
Om die belemmerende overtuigingen te ontdekken en inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheid (je aard), heeft PBL-Coaching een unieke test tot zijn beschikking.
Dit is de KarakterScan.
De uitslag en analyse van de test geeft je het inzicht en zelfs een indicatie van de leeftijd waarop een belemmerende overtuiging is ontstaan!
Hierdoor zal je mogelijk zelfs kunnen herinneren waardoor deze ontstaan zijn.
Vervolgens ga je hiermee aan de slag om de belemmerende overtuiging om te zetten in een positieve overtuiging.

Meer weten? Klik hier

Angst om de angst

De mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest”, is een waar gezegde.
Vele mensen hebben angsten voor dingen of situaties die zich nooit voor zullen doen.

Angst zorgt ook voor overleving!
Ieder mens heeft nog een ‘oerangst’ in zich.
Dat is een overlevingsmechanisme die er voor zorgt, dat we onze situatie onder controle hebben, veilig zijn.
Het komt voort uit onze oorsprong. Het is een angst voor de dood.
Wanneer je in de oertijd uit de groep verstoten werd, dan was je ten dode opgeschreven.
Dat maakt, waarom we graag bij de groep willen horen.
Angst om afgewezen te worden, angst voor de dood.

Maar dit kan zo ver gaan, dat een angststoornis ontstaat.
Mensen met een angststoornis hebben last van anticipatieangst.
De manier hoe deze anticipatie wordt geuit is verschillend.

Bij een paniekstoornis gaat het vaak om "angst om de angst".
Daarbij lopen ze vooruit op een gevreesde situatie.
‘Als ik HET maar niet daar krijg’, of “als HET maar niet gebeurt”.
Met HET wordt dan meestal een paniekaanval, of zich slecht voelen of bepaalde lichamelijke klachten krijgen, bedoeld.
Anticipatieangst wordt ook vaak gekleurd door de dreiging van controleverlies en/ of het hebben of krijgen van een ziekte.

Dit controleverlies of het krijgen van "iets" richt zich dan op meestal op:

  • Angst voor lichamelijk controleverlies zoals het krijgen van een lichamelijk ‘falen’. Vaak laat men dan ook allerlei onderzoeken doen of gaat regelmatig naar de huisarts. Omdat er doorgaans geen lichamelijke ziekte wordt vastgesteld wordt men onzeker en nog angstiger.
  • Bang voor psychisch controleverlies waarbij men vooral gedachten heeft als ‘ik word toch niet gek!?’. Bang niet meer helder te kunnen denken en domme of vreemde dingen te gaan doen.

Er kan dan een angst voor ongecontroleerd gedrag ontstaan.
Bang vreemd te doen, zichzelf of anderen iets aan te doen.
Men is dan ook bang in sociaal opzicht. Schaamte en schuldgevoel gaan een rol spelen. ‘Anderen denken dat ik gek ben of doe’.

Mensen met een paniekstoornis hebben voortdurend hun aandacht op hun lichaam gericht.
‘Oplettend’ of HET niet komt en/of ze geen lichamelijke klachten krijgen. De hierdoor uitgelokte paniekgevoelens bevestigen dan ook dat HET steeds kan komen.

Mensen met een paniekstoornis hebben last van 'angst om de angst'. Bang om weer een (paniek) aanval te krijgen. Ze reageren vaak angstig op bepaalde informatie die aan hun klachten is gerelateerd. (het zien van beelden, informatie op internet of dergelijke kan angst oproepen en versterken.)

Het kan je dagelijks functioneren danig verstoren.
Gedragstherapie kan helpen deze angst onder controle te krijgen
Klik hier voor meer info

Goede voornemens, we maken ze telkens opnieuw.
Ieder jaar, zeker aan het begin van het jaar, maken vele mensen weer goede voornemens.
Het liefst op 1 januari!
En we leggen de lat meteen maar hoog.
Niet 1x per week sporten, nee...meteen 3x per week
Niet 5 kilo afvallen, nee...meteen 20 kilo
En meestal, na korte tijd, is het weer gedaan met die goede voornemens
Vervallen we weer in oude gewoontes..

Goede voornemens volhouden
Maar hoe kan je die goede voornemens nou volhouden?
Ten eerste is het erg belangrijk, dat het voornemen vanuit je eigen wil komen.
Niet omdat je denkt dat het van je verwacht wordt of omdat het een trend is.
Niet omdat het MOET, maar omdat jij het WIL
Stel jezelf de vraag:
Wat wil ik echt!
Doe dat 4 keer, met elke keer de nadruk op het volgende woord.
Dus:
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Je zult zien, dat je dan een beter antwoord krijgt vanuit jezelf.

Schrijf je wens op en kijk hoe je hem zo haalbaar (meetbaar) mogelijk kan maken.
Dus, als je wens is om 20 kilo af te vallen, verdeel het dan in kleinere uitdagingen.
Concentreer je eerst eens op de eerste 5 kilo bijvoorbeeld.
Maak dat dan ook meetbaar, dus:
Ik wil in de eerstkomende 3 maanden 3 kilo afvallen
Als ik dat heb bereikt, wil ik de volgende 3 maanden nog eens 2 kilo afvallen.
Dat is meetbaar en ligt meer binnen een haalbaar bereik.

Als je daar dan mee aan de slag gaat, maak dan elke dag een goed voornemen.
"Elke dag is de eerste dag van de rest van je leven"
Dat betekend, dat elke dag een nieuwe dag is.
Dat je elke dag opnieuw de kans hebt om aan je voornemen te werken.
Als het dus een dag niet goed is gegaan, is niet het hele voornemen in het water gevallen, maar heb je de volgende dag opnieuw een kans.
Zo maak je het voor jezelf makkelijker, minder zwaar.

Tenslotte is elke dag een nieuwe dag, een dag die het waard is om een goed voornemen te hebben.
Zo bereik jij je doel en kan je het voornemen volhouden.
Succes!

Hoe verwerk je het ergste dat je kan overkomen:
het verlies van je kind.

Het is gewoon niet te bevatten.
Absoluut ook tegen-natuurlijk, als je kind eerder komt te overlijden dan jij.
Het verwerkingsproces neemt lange tijd in beslag.
Allereerst is er apathie. Je bent volkomen lamgeslagen.
Dan komt de enorme boosheid en machteloosheid.
Je voelt je onbegrepen, kan het ook aan niemand uitleggen.
Er zijn ook niet veel mensen in je omgeving, die hetzelfde hebben moeten meemaken.
Zelfs je partner (die hetzelfde verlies en verdriet heeft te verwerken) begrijpt je niet.
Althans, zo lijkt het.
Het is alsof je het helemaal alleen moet doen.
Helaas overleeft een relatie dit enorme drama niet.
Door onbegrip, het niet delen en praten, gaan ze ook nog eens uit elkaar.
Nog een drama er bovenop!

Realiseer je, dat iedereen dit enorme verdriet op zijn/haar eigen manier verwerkt.
Dus ook je partner....
Ja, je hebt hetzelfde verdriet, maar je verwerkt het op je eigen manier.
Het enige dat helpt, is praten met je partner.
Vertel elkaar wat je voelt. Laat zien wat je voelt en waar jij behoefte aan hebt.
Misschien kan onderstaande filmtip Rabit Hole je inzicht en troost geven.

Dramafilm met Nicole Kidman en Aaron Eckhart als een echtpaar dat tevergeefs de recente dood van hun kind probeert te verwerken.
Kijk voor meer info van de film Rabbit Hole
Misschien herkenbaar voor velen. Het verwerken van een ernstig verdriet, het verschil in verwerking tussen (in dit geval) moeder en vader. Het niet begrijpen van elkaar.

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis waar iedereen weer anders mee om gaat. Becca (Nicole Kidman) en Howie (Aaron Eckhart) hebben hun zoontje verloren en proberen moeizaam met dat gegeven om te gaan. Het geeft grote spanningen en ze kunnen er maar moeilijk met elkaar over praten.
Ze gaan samen wel naar een praatgroep om naar andere ouders te luisteren die hetzelfde hebben meegemaakt, maar ook daar kan Becca niet echt goed mee omgaan.

Rabbit Hole is één van de betere drama’s. Je leeft met het echtpaar mee en je wilt bijna zelf iets doen om ze te helpen. Het geheel is voortreffelijk in beeld gebracht. Je voelt de leegte in het leven van Becca en Howie, hun prachtige huis voelt koud aan en de focus is op de karakters.

Het zou me niet verbazen als menig kijker een traantje zal weg pinken, Rabbit Hole vertelt dankzij het voortreffelijke acteerwerk een pakkend, ingrijpend vehaal. Een aanrader.

Ferrie Damhuis is LifeCoach. Specialisatie: Rouw-/ verliesverwerking, traumaverwerking, Relatie en Levenscoaching. Een kennismakingsgesprek is gratis. Bel:06-53615732

aangesloten bij de NOBCO & EMCC

%d bloggers liken dit: