Spring naar inhoud

Wat is DISC

Om jezelf beter te leren kennen, waaróm doe je wat je doet en handel je zoals je handelt.
Zelfkennis is altijd handig.
Je kunt er ook mee zien, wat jouw behoeftes en voorkeuren zijn.
Het kan je dus ook helpen om richting te geven aan je loopbaan.
Ook werkt het goed in Teams.
Om mensen op de juiste plek te zetten, het beste uit je mensen te halen.
Daarnaast werkt het om een team efficiënter met elkaar te laten werken.
Positief gedrag brengt vaker succes met zich mee.
De DISC methode werkt op basis van 4 stijlen, elk met een eigen kleur aangegeven.
DISC meet of je introvert bent, of extrovert. Taakgericht of mensgericht.
De analyse geeft jouw voorkeuren in gedrag aan, jouw persoonlijke stijl.
DISC geeft inzicht in het gedrag wat ze vertonen in bepaalde situaties.
Het geeft je inzicht in het mogelijk positieve of negatieve gevolg van hun gedrag op anderen.
Managers die weten wat hun medewerkers motiveert, zijn ook beter in staat om hun mensen op de juiste plek te zetten.
Om ze enthousiast te kunnen maken en het best uit zichzelf te kunnen halen.

DISC Gedrag Stijlen

Waarom DISC?

Leer je eigen en elkaars persoonlijkheid te begrijpen.
Leer inspelen op de persoonlijkheid van een ander, zodat jij bereikt wat je bereiken wil.
Dat doe je door de aandacht te leggen op de voorkeur van die ander.
De DISC methode geeft je daar de nodige tools voor.
Teams werken beter samen door inzicht in elkaars behoefte.
Bij plaatsing van mensen op de juiste plek.
Het verhogen van Team efficiëntie.
Bij oplossen van onderlinge conflicten.
Meer informatie? Klik hier

Was iedereen maar zoals ik ......

Dan denkt iedereen hetzelfde als ik, voelt hetzelfde als ik, handelt hetzelfde als ik
Dan word ik in elk geval begrepen.
Hoef ik niet uit te leggen wat ik bedoel.
Snapt iedereen wat ik doe en hoe ik het wil
Hoef ik me niet te storen aan gedrag van anderen, waar ik allergisch voor ben.
Dat is wat iedereen wel zouden willen.

De verschillen in mensen, daar gaat het vaak mis.
Iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril
Handelt en praat volgens zijn eigen gedrag en gewoontes
Heeft zijn eigen normen en waarden
Het gevolg: we voelen ons onbegrepen of zelfs slachtoffer
Ruzie en onbegrip zijn het resultaat.

Inzicht geeft macht
Als je inzicht krijgt in het waarom jij handelt, zoals je handelt
bent zoals jij je gedraagt, dan ga jij jezelf beter snappen.
Dan weet je waar jouw behoeftes, valkuilen en groeimogelijkheden liggen.
Maar ook:
Wanneer je gaat inzien (en kennis hebt) van de verschillende gedragstypes,
kan je daar mee omgaan.
Je kunt jouw communicatie afstemmen op de ander.
Niet om je anders voor te doen, maar om voor elkaar te krijgen wat jij wil.
Om begrepen te worden. Om jouw behoeftes te kunnen vervullen en je doelen te bereiken.

Gedragsvoorkeuren
Er zijn namelijk in grote lijnen 4 gedragsstijlen te onderscheiden.
Namelijk:

  • Dominant
  • Interactief
  • Stabiel
  • Consciëntieus

Elke gedragsstijl heeft zijn eigen manier van handelen.
Spreekt zijn eigen taal
Heeft zijn eigen behoeftes en voorkeuren.

Wanneer je inzicht krijgt in elk gedrag (ook dat van jezelf), kan jij daar op afstemmen.
Dan is het juist een uitdaging om met die ander om te kunnen gaan.
Ga je prettiger en effectiever samenwerken en leven met anderen
Kan je ook effectiever omgaan met eventuele conflicten

Meer informatie:

De kracht van woorden

Woorden hebben een enorme kracht op ons mensen.
Communicatie, het gebruik van woorden, is het laatste wat de mens in haar evolutie heeft aangeleerd. Vandaar misschien dat we er zoveel moeite mee hebben.

Woorden hebben een enorme invloed op ons.
Je kunt er iemand mee maken maar ook breken, ook onszelf!

De kracht van woorden zit niet zozeer in het woord zelf.
Het zit meer in de waarde die er door ons collectief en individueel aan gegeven wordt.
Een voorbeeld:
Het woord Dominant heeft bij velen een negatieve lading, als bot, heersend
Toch is Dominant een bijzondere kwaliteit. Het is een gedragsvorm die een leidend vermogen heeft. Een leidend vermogen (sturend), die leidt tot actie / initiatief.
Het wordt pas negatief wanneer je een dominant gedrag teveel inzet, wanneer je geen oog meer hebt voor anderen.
Een directeur van een onderneming, zal initiatief moeten zijn en beslissingen durven nemen.
Een dominante gedragsvorm kan daar dus erg van nut zijn en leiden tot succes.
Vrijwel iedereen zet soms dominant gedrag in. Vooral als er beslissingen genomen moeten worden of daadkracht nodig is.

Wanneer jij zelf een heel bescheiden gedrag vertoont, zal jij dominantie al snel beschouwen als negatief.
Het wordt ook beïnvloed door het gedrag binnen het gezin waar je vandaan komt.
Als bescheidenheid een ‘norm’ is binnen het gezin, dan zal je dat snel overnemen. Dominantie wordt in een dergelijk gezin niet getolereerd, misschien zelfs wel afgestraft.
Een aantal gezegden in het Nederlands, bevestigen ook deze bescheidenheid, namelijk:
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Als dat jouw aangeleerde norm is, dan zal je dominant gedrag snel afwijzen.

Ook individueel bepalen we direct (vaak onbewust) de waarde van een woord.
Dat heeft dus te maken met onze eigen normen en waarden. Maar het heeft ook te maken met hoe we ons voelen. Dat kan zelfs per moment verschillen.
Hoe een woord bij ons binnenkomt, wordt beïnvloedt door onze emotionele gevoelens van dat moment.
Ook stemgebruik en mimiek bepalen de waarde van een woord.
Kijk maar eens hoeveel ruzies er ontstaan tijdens email of sms conversaties.

Gebruik van woorden naar onszelf
Ook het woordgebruik naar onszelf is van grote invloed.
Zo is bewezen dat, wanneer je tegen jezelf zegt “ik word niet ziek”, de kans groot is dat je ziek gaat worden. Het woord “niet” wordt niet opgenomen in ons systeem.
Veel krachtiger is: “ik blijf gezond”.
Zo gebruiken wij onbewust een heleboel woorden om onszelf te ontkrachten.
In het Nederlands gebruiken wij een heleboel verkleinwoorden.
Bijvoorbeeld: “ik heb een bedrijfje”, “mijn huisje”, “mijn vriendinnetje enzovoort
Hiermee verklein je de waarde van wat je hebt of bent.
Hoe zo? Zijn ze zo klein?

Nog vaker gebruiken we woorden om te ontwijken.
Woorden als misschien, ja…maar…., proberen.
Allemaal woorden die het voorgaande ontkrachten.
Zeg in plaats van “ja maar” “ja en!
ik ga misschien….” Hoe zo misschien? Ga je of niet? Als je niet gaat, heeft het geen zin om het te melden. Ga je wel, dan is dat duidelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander! Zeg dan ook "ik ga....".
Het woord “proberengeeft je direct een excuus! (ik heb het geprobeerd… maar het is niet gelukt).
Gebruik in plaats daarvan: “ik ga het doen!

Let er maar eens op. Je gebruikt deze woorden vaker dan je denkt.

Pas je woordgebruik aan en je zult zien dat het heel krachtig werkt in je doen en laten (en je succes!). Het zal je zelfvertrouwen doen toenemen!

Tot slot nog een filmpje over woordgebruik.

1

Heb jij het gevoel dat er meer uit jezelf te halen is en wil je hier graag mee aan de slag?
Dan is deze training persoonlijke effectiviteit echt iets voor jou.

Persoonlijk Leiderschap en Effectiviteit
Met de training Persoonlijke Leiderschap en Effectiviteit krijgt je inzicht in jezelf en de invloed die je hebt op anderen.
Je leert wat je wel of niet zal doen vanuit onbewuste drijfveren en hoe je bewust je gedrag kunt afstemmen op anderen.

DISC
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse,
welke iedere deelnemer na afloop van de training als rapport meekrijgt.
De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk?
Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren?
Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

Training Persoonlijk Leiderschap en Effectiviteit
De training persoonlijke effectiviteit duurt twee dagen en wordt gegeven door twee professionele coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die in hun hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend.
Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Wat levert deelname jou op?
Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en zelfmotivatie
Je krijgt inzicht in jouw onbewuste drijfveren
Je wordt beter in verbale en non-verbale communicatie
Je zal beter in staat zijn om je gedrag af te stemmen op de situatie
Je ziet in welke invloed je op anderen hebt, en welke invloed anderen hebben op jou
Time management, prioriteiten en doelen stellen
Je ziet welke patronen jou belemmeren, kent je valkuilen en weet hoe deze te vermijden
Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat jou uniek maakt

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

Met de training persoonlijke effectiviteit krijgt je inzicht in jezelf en de invloed die je hebt op anderen. Je leert wat je wel of niet zal doen vanuit onbewuste drijfveren en hoe je bewust je gedrag kunt afstemmen op anderen.

DISC
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse welke iedere deelnemer na afloop van de training als rapport meekrijgt.

De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf.
Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk? Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren? Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

Training persoonlijke effectiviteit
De training persoonlijke effectiviteit duurt twee dagen en wordt gegeven door twee professionele coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die in hun hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend. Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Wat levert deelname jou op?
· Je hebt inzicht in jouw onbewuste drijfveren
· Je bent beter in verbale en non-verbale communicatie
· Je bent beter in staat om je gedrag af te stemmen op de situatie
· Je weet welke invloed je op anderen hebt, en welke invloed anderen hebben op jou?
· Je hebt inzicht in patronen die jou belemmeren, je valkuilen en hoe deze te vermijden
· Je weet wat jou uniek maakt

Duur:
2 dagen. Tijden 10:00 – 17:00. Ontvangst vanaf 09:30uur

Klik hier voor meer info

%d bloggers liken dit: