Spring naar inhoud

Goede voornemens, we maken ze telkens opnieuw.
Ieder jaar, zeker aan het begin van het jaar, maken vele mensen weer goede voornemens.
Het liefst op 1 januari!
En we leggen de lat meteen maar hoog.
Niet 1x per week sporten, nee...meteen 3x per week
Niet 5 kilo afvallen, nee...meteen 20 kilo
En meestal, na korte tijd, is het weer gedaan met die goede voornemens
Vervallen we weer in oude gewoontes..

Goede voornemens volhouden
Maar hoe kan je die goede voornemens nou volhouden?
Ten eerste is het erg belangrijk, dat het voornemen vanuit je eigen wil komen.
Niet omdat je denkt dat het van je verwacht wordt of omdat het een trend is.
Niet omdat het MOET, maar omdat jij het WIL
Stel jezelf de vraag:
Wat wil ik echt!
Doe dat 4 keer, met elke keer de nadruk op het volgende woord.
Dus:
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Wat wil ik echt
Je zult zien, dat je dan een beter antwoord krijgt vanuit jezelf.

Schrijf je wens op en kijk hoe je hem zo haalbaar (meetbaar) mogelijk kan maken.
Dus, als je wens is om 20 kilo af te vallen, verdeel het dan in kleinere uitdagingen.
Concentreer je eerst eens op de eerste 5 kilo bijvoorbeeld.
Maak dat dan ook meetbaar, dus:
Ik wil in de eerstkomende 3 maanden 3 kilo afvallen
Als ik dat heb bereikt, wil ik de volgende 3 maanden nog eens 2 kilo afvallen.
Dat is meetbaar en ligt meer binnen een haalbaar bereik.

Als je daar dan mee aan de slag gaat, maak dan elke dag een goed voornemen.
"Elke dag is de eerste dag van de rest van je leven"
Dat betekend, dat elke dag een nieuwe dag is.
Dat je elke dag opnieuw de kans hebt om aan je voornemen te werken.
Als het dus een dag niet goed is gegaan, is niet het hele voornemen in het water gevallen, maar heb je de volgende dag opnieuw een kans.
Zo maak je het voor jezelf makkelijker, minder zwaar.

Tenslotte is elke dag een nieuwe dag, een dag die het waard is om een goed voornemen te hebben.
Zo bereik jij je doel en kan je het voornemen volhouden.
Succes!

Kerstmis
Een feest van vreugde, blijheid, saamhorigheid, vrede, gezelligheid en warmte
Lichtjes, kerstboom, eten, drinken, cadeau's, familie....het hoort er allemaal bij
Gezellig samen zijn met geliefden, vrienden en familie

Kerstmis is ook een tijd van even stilstaan bij wat er is gebeurt.
Misschien ben je juist een geliefde verloren in het afgelopen jaar.
Misschien door overlijden, misschien ook door scheiding of emigratie.
Juist op deze dagen voel je dan extra het gemis van je dierbare(n).
Ze zijn er niet meer bij
En al ben je misschien niet alleen, het gevoel van eenzaamheid zal er zijn.
Je voelt de leegte, je voelt de pijn.

Wees je bewust, dat het er mag zijn.
Geef toe (ook aan jezelf) dat het gemis er is.
Benoem het ook en laat het zien.
Verdriet om gemis is een teken dat je van je dierbare houdt!
En dat houden van is er, en dat blijft.
Ook als je dierbare er niet meer is

Stop het dus niet weg, maar maak het juist duidelijk, zichtbaar.
Geef het maar aandacht, in plaats van verdringen (zodat anderen het maar niet zien).
Doe er iets mee, wat bij jou past
Schrijf een brief, laat een Chinese lantaarn op, maak een gedicht, steek een kaarsje op.
Je kunt daar misschien voor jezelf een symboliek aan geven.
Het gemis wordt er niet minder van, maar het kan voor jou de pijn enigszins verzachten.
Want het tonen van jouw liefde is mooi, al is je dierbare niet meer hier...

Op internet vond ik dit mooie gedicht, dat ik hier graag wil delen:

Het breken van mijn hart
Het schuren van verdriet
De leegte van mijn ziel
En niemand die het hoort of ziet

De bitterheid van tranen
De kilte van eenzaamheid
De kou die mij overspoelt
Stilstand van de tijd

Het lawaai van de intense stilte
Het geluid van een groot gemis
Omdat jij bent verdwenen
En samen niet meer aanwezig is
(bron: Karin, Troostgeschenk.nl)

Ik wens je sterkte en warmte Kerstmis en Verdriet

Welke gedachten gaan door jou heen na de scheiding?
De volgende?
“Ik word gek”
“Ik voel me net een zombie”.
“ Ik zou hem/haar wel ik weet niet wat aan willen doen”
“Ik moet de hele tijd huilen en ik weet niet waarom”
“Mijn leven is totaal verpest”.
“Komt hier ooit een einde aan?”
“Ik voel me gebruikt”
Dat is normaal bij een scheiding. Scheiden heeft een heel eigen emotionele logica.
Het is de logica van emotionele reacties in een crisissituatie.
Een vreemde verwarrende mix van gevoelens die men ervaart en die voorkomt uit de ontwrichting van een stabiele situatie.
Een scheiding is voor alle betrokkenen een zeer aangrijpende zaak.
Maar “aangrijpend” hoeft nog niet te betekenen “rampzalig” en “onoverkomelijk”.
Herkent u de volgende emoties?
Afwijzing, boosheid, eenzaamheid, verwarring, twijfel aan je eigen kunnen, depressie, bang zijn fouten te maken, bang niet goed genoeg te zijn, angst om controle te verliezen, angst voor het onbekende, zelfmedelijden maar ook euforie.
Waarschijnlijk hou je er een of meer van de volgende irrationele ideeën op na

 •  Zonder jou (mijn partner) is het leven zinloos
 • Een scheiding zal ik gevoelsmatig niet aankunnen.
 • Ik weet zeker dat ik er onderdoor zal gaan.
 • Het is een grote schande om gescheiden door het leven te moeten gaan.
 • Gescheiden wil zeggen: gefaald hebben als mens.
 • Jij mag het mij niet aandoen om van mij weg te gaan.
 • Zie je wel dat er niemand in deze wereld te vertrouwen valt?
 • Jij bent altijd de enige voor mij geweest en zult altijd de enige voor mij blijven.
 • Jij bent onvervangbaar.
 • Door te scheiden ruïneren we het leven van onze kinderen.

Hoe invoelbaar deze gedachten ook zijn, ze zijn stuk voor stuk irrationeel omdat ze er allemaal van uitgaan dat het leven met een scheiding lijkt op te houden. En dat is nu eenmaal niet zo. Door deze irrationele gedachten ben je niet in staat op de gebruikelijke manier de problemen en je leven te beheersen. Het is niet de situatie zelf, maar de emotioneel gekleurde denkreactie, die voor het gevoel van crisis zorgt. Scheiden is verlies, scheiden is rouwen om de dood van een relatie. En verlies op vele andere fronten. Dat rouwproces is essentieel bij scheidingen: de sleutel tot genezing. Het rouwproces bevat verschillende fasen, struikelblokken of ook wel bouwstenen genoemd. Veranderen is moeilijk, maar nu zit je met pijn. Je kunt die pijn gebruiken als motivatie om te leren en te groeien. Dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Handig is dat je stopt met anderen de schuld te geven. Jouw uitdaging is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en richting van je leven. Het rouwproces is een natuurlijke manier om een niet langer aanwezige dierbare en de manier van leven die daarmee samenhing los te laten. Zodat het leven aangepast kan worden in het heden. Doe je dat niet, dan kunnen fysieke en emotionele problemen ontstaan.

Alternatieve gedachten
Enkele rationele alternatieven voor de eerder genoemde irrationele gedachten:

 • Het is nooit rationeel om de zin van het leven te laten afhangen van één persoon.
 • De pijn van een scheiding kan erg hevig zijn, maar alle pijn is tijdelijk
 • Natuurlijk is het geen reclame als je van jezelf moet zeggen dat je gescheiden bent. Maar het is evenmin reclame als je alleen maar voor het oog van de buitenwereld bij elkaar blijft.
 • Gescheiden zijn wil nooit zeggen dat je als mens gefaald hebt.
 • Elk mens heeft het recht verliefd te worden op een ander.
 • Je kunt je hevig teleurgesteld voelen in je partner, maar het heeft geen enkele zin om hem/haar tegen zijn/haar wil bij je te houden.
 • Als je partner verliefd wordt op een ander, zegt dat niets over zijn/haar betrouwbaarheid. Hij/zij is ook maar een mens, met menselijke gevoelens die kunnen veranderen.
 • Hoe hard het ook klinkt: Iedereen is vervangbaar, ook je partner. Het kost alleen tijd om je weer voor een ander open te stellen.
 • Een scheiding kan vreselijke gevolgen hebben voor de kinderen. De gevolgen kunnen echter nog vreselijker zijn wanneer je niet gaat scheiden. Het ergste wat je kinderen kunt aandoen, is ze te laten opgroeien in een sfeer van ruzie.

Emoties en onderhandelingen.
Uw emoties kunnen ook de onderhandelingen in uw nadeel laten verlopen:
-Boosheid. Grote conflicten over geld, kinderen, vasthouden aan posities, veel eisen stellen die niet onderhandelbaar zijn
-Depressie. Veel huilen, breekbare indruk maken, wanhopig over de toekomst zijn, opdrachten heel langzaam of niet uitvoeren.
-Geen zelfvertrouwen. Jezelf niet de moeite waard vinden, het eigen belang uit het oog verliezen
-Schuldgevoel. Te veel weggeven en niet vragen om een eerlijk deel. Je geeft te gemakkelijk toe.
-Angst. Verkeerde veronderstellingen. Instabiel en veranderlijk zijn in je besluiten
-Onevenwichtigheid. Bang zijn om het proces af te sluiten, bang zijn om te tekenen, achterwaartse bewegingen maken. Een verhoogd gevoel van paranoia, verward denken, sterke behoefte aan structuur.
-Opluchting. Een sterk verlangen om voortgang te maken

Emoties als deze putten ook uit. Ze zorgen dat je lichaam in een staat van extra alertheid wordt gebracht ook op momenten dat het niet nodig is. Stel jij je eens voor dat je een rijexamen van enkele uren krijgt in plaats van 60 minuten. Na dat ene uur was je al moe! Ze zorgen er ook voor dat je gaat piekeren, en vooral als je dat ’s nachts overkomt dan vormt dat een tweede bron van uitputting. Dergelijke emoties zorgen tevens voor een tunnelvisie: je gaat de wereld door een filter zien dat de zaken verdraait: je gaat denkfouten maken. Je hebt de neiging bijvoorbeeld om ‘die ander’ de schuld te geven terwijl niemand een partner kan stelen of weglokken als zij/hij er niet op in gaat. De zoektocht naar het hoe en waarom van de scheiding en de levenslessen die je zelf hieruit kunt halen worden hierdoor belemmerd. Allemaal factoren die zorgen dat deze fase van rouwverwerking extra moeilijk voor je wordt. Hoe begrijpelijk en logisch deze emoties ook lijken, het zijn inadequate emoties. Ze ontstaan door denkfouten: automatische irrationele gedachten die je van nature, vanuit je jeugd en door onze cultuur meegekregen hebt. Door denkfouten neemt men overhaaste en verkeerde beslissingen die later in je (beider) nadeel kunnen werken.

Laat de Life Coach je hiermee helpen!      Ferrie Damhuis  is Life Coach / Counselor, voor iedereen die meer willen halen uit eigen kwaliteiten, talenten en authenticiteit. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail. aangesloten bij de NOBCO & EMCC

De huid is ons grootste orgaan.
De huid reageert op emoties en je gesteldheid.
"De huid is de spiegel van de ziel".

Huidproblemen kunnen ontstaan als gevolg van psychische problemen.
Anderzijds kunnen huidproblemen ook psychische problemen veroorzaken.
Je laat je huid door een huidspecialist behandelen, maar daarmee is de dieper liggende oorzaak vaak niet opgelost. Dus blijven de klachten terugkomen.
Door de psychische oorzaak aan te pakken, is de kans groot dat de klachten voorgoed verdwijnen.
Een Personal / Life coach helpt jouw wensen duidelijk te krijgen en doelen te bereiken vanuit eigen kracht, op welk levensgebied dan ook.
Ook aangeleerde en ongewenste gedrags-/ en denkpatronen worden helder.
Het kan zijn, dat er letterlijk “iemand op je huid zit”!
Samen met de Coach neem je daar afstand van en kom je in je eigen kracht.
Dit bewustwordingsproces brengt je tot persoonlijke en professionele ontwikkeling. Lifecoaching maakt gebruik van bij jou aanwezige, vaak onbewuste, bronnen, talenten, kwaliteiten en krachten die leiden tot groei.
Daarnaast kan je middels oefeningen leren omgaan met je huidaandoening, zodat jij je sterker voelt.
In een veilige, betrouwbare en respectvolle sfeer, gaat u samen met uw Coach aan de slag.

Meer info

Burn–out, hoe herken je het, wat zijn de gevolgen

Hoe herken je het fenomeen burn-out.
Het niet tijdig zelf erkennen van een mogelijk probleem is het grootste gevaar van de ontwikkeling van een overmatige stress situatie naar een burn-out.
Het tijdig herkennen van een langdurige overmatige stress situatie is dus essentieel omdat, door het weghalen van de stressfactoren, andere inzichten en aanpassing van je gedrag, een mogelijke burn-out situatie voorkomen kan worden.
Extra probleem hierbij is de soms glijdende overgang van:
• spanning: incidentele verstoring van het evenwicht belasting en belastbaarheid (positief)
• stress: permanente verstoring evenwicht, maar herstel bij wegnemen oorzaak (negatief)
• burn-out: geen spontaan herstel.

De volgende symptomen van het lijden onder stress zijn te beschouwen als vroegtijdige waarschuwingssignalen van een burn-out (Krimpen 1989):

• Concentratieproblemen; lezen gaat steeds moeilijker omdat men de tekst niet kan onthouden en deze niet echt meer opgenomen wordt.
• Toename van vergeetachtigheid; het maken van notities wordt noodzakelijk.
• Emotionaliteit; b.v. snel ontroerd, driftig, blij of teleurgesteld zijn. Dus grote schommelingen in stemming.
• Besluiteloosheid; het wordt moeilijk om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Slaapproblemen; je hebt inslaap- en/of doorslaap problemen of je wordt regelmatig badend in het zweet en angstig wakker.
• Meer fouten maken; doorgaans zul je meer uren werken om het werk af te krijgen, kans op het maken van fouten wordt hierdoor steeds groter.
• Lusteloosheid; je kunt jezelf steeds minder tot handelen aanzetten. Geen zin en energie meer om 's morgens naar het werk te gaan.
• Cynisme; afzetten en onverschilligheid naar je werk en in de privé situatie.
• Toenemende onzekerheid; je gaat je steeds meer minderwaardig voelen.
• Seksuele problemen; geen zin en/of impotentie.

Enkele andere psychische en/of lichamelijke klachten, vanuit het perspectief dat stress merkbaar is in het gedrag, zijn:
• Veranderingen in het gedrag; in energie, in sociaal opzicht en in openheid.
• Veranderingen in de manier van praten; in tempo, samenhang en in overtreffende trap
• Versmalling; storten in de diepte en beperking in de breedte, je stort je nog meer op je taak en vergeet hierdoor aandacht te geven aan andere zaken (sociale contacten, hobby’s etc.).
• Verminderde lichamelijke conditie; snel moe zijn, vaak verkouden en grieperig of hoofdpijn.
• Vermeerdering aantal werkuren; nog meer tijd besteden aan je werk om de opgelopen achterstand door disfunctioneren in te halen.

Als bovenstaande signalen en klachten herkenbaar zijn, neem dan enige afstand van de stressfactor(en) en bedenk of je deze situatie wilt voort zetten en of je het er voor over hebt en door wilt gaan op deze destructieve manier. Een gesprek met je partner, manager, de huisarts of de bedrijfsarts kan hierbij zeer zinvol zijn.
Luister goed naar je eigen gevoel, de omgeving en ga diep nadenken over de signalen vanuit je omgeving en maak dan bewuste goede keuzes voor jezelf. Maak jezelf sterker door anders om te gaan met stress.

Wat is burn-out?

Emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.

Klachtenprofiel

1. Gedrag
 hyperactiviteit
 neiging tot agressief en gewelddadig gedrag
 veel consumptie van koffie, tabak, alcohol, drugs
 te veel of te weinig eten
 ‘accident prone’ (sneller dan anders of anderen last hebben van kleine ongelukken)
 gevaarlijke hobby’s zoals deltavliegen of exotische vakanties (op zoek naar steeds meer prikkels)
 terugtrekken
 cynische opmerkingen maken
 slaapproblemen
2. Gevoel
 irritatie
 gevoelens van frustratie
 woede en wrok
 onberedeneerde angsten
 achterdocht
 hopeloosheid
 hulpeloosheid
 machteloosheid
3. Lichamelijk
 hoofdpijn
 misselijkheid
 pijnlijke spieren
 slaapproblemen
 duizelingen
 rusteloosheid
 nerveuze tics
 vermoeidheid
4. Gedachten
 dagdromen en fantaseren, ontsnappen aan de werkelijkheid
 angstgedachten, bijvoorbeeld: ik kan me niet meer concentreren;
ik kan geen beslissingen meer nemen;
ik kan niets meer onthouden; er komt niets meer uit mijn handen; wat ik ook doe, het haalt niets
uit, het komt nooit meer goed
 negatieve gedachten over zichzelf: ik ben waardeloos, ik deug niet, ik kan niets, ik ben een wrak.
 achterdochtige gedachten zoals: achter mijn rug om wordt alles besloten, ze zagen de poten onder
mijn stoel vandaan
 agressieve gedachten zoals: ik word uitgebuit door mijn werkgever, ik haat mijn werk, ze kunnen
me de boom in
 zelfopofferinggedachten: ik offer me wel weer op als niemand hier zich verantwoordelijk voelt
voor het werk
 perfectionistische gedachten: ik kan het verslag pas inleveren als ik zeker weet dat er geen
fout in staat. Als ik een fout maak is het helemaal mis, deug ik niet, word ik ontslagen.
5. Beelden
 ik zak als een mislukte gelatinepudding in elkaar, mijn lichaam voelt als lood,
ik zit als een zoutzak op de bank, ik beland in de goot, ik ben altijd de pispaal
6. Interpersoonlijke relatie
 conflicten op het werk en met de partner of andere leden uit het gezin
 terugtrekking uit sociale activiteiten
 verminderde belangstelling voor de omgeving
7. Fysieke toestand
 maagzweren, darmverstoppingen
 versnelde hartslag of ademhaling, hyperventilatie, menstruatie- en potentiestoornissen
 chronisch gevoel van uitputting
 verhoogde bloeddruk
 hoofd-, nek- en rugklachten
 huidaandoeningen zoals eczeem

Persoonlijke aspecten

Stresstest: Persoonlijkheid en werk
Uw eigenschappen en vaardigheden kunnen een belemmering of juist een bescherming vormen voor uw functioneren.
Hoe zit u in uw werk? Dat wil zeggen: hoe is uw houding tegenover uw taken en uw collega’s?
Bent u een betrokken persoon? Hoe belangrijk is presteren voor u?
Deze en andere items vindt u hieronder.
Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist
Ik heb over het algemeen het gevoel, dat ik mijn werkzaamheden onder controle heb.
Binnen de mogelijkheden van de organisatie, waar ik werk, heb ik het gevoel, mijn ambities te kunnen realiseren.
Ik ben gezond betrokken bij mijn werkzaamheden (taken); d.w.z. ik ben niet overmatig betrokken maar ook niet te weinig.
Ik ben gezond betrokken bij de organisatie waar ik werk, maar niet overmatig. (NB: Overmatige betrokkenheid bij de organisatie uit zich bijvoorbeeld in veel vrije tijd steken in activiteiten waarvoor u zich inzet op uw werk, bijvoorbeeld een ondernemingsraad. Maar het kan ook gaan om het organiseren van evenementen, waar u geen werktijd voor terug krijgt (of wel krijgt maar niet vraagt). Er is sprake van te weinig betrokkenheid bij uw organisatie als u zich over het algemeen nauwelijks op de hoogte stelt van de ontwikkelingen, die er in uw organisatie gaande zijn).
Ik zie duidelijk het nut in van mijn werk.
Ik vind, dat verandering een kern is van mijn werk. Dat wil zeggen, dat ik me flexibel opstel in nieuwe situaties.
Over het algemeen ben ik zo prestatiegericht, dat ik daarmee eigenlijk regelmatig over de grenzen ga van mijn eigen kunnen.
Ik heb bijna continu het gevoel onder tijdsdruk te staan, ook als dat objectief gezien wel meevalt.
Ik ben competitief ingesteld, d.w.z. ik meet mijzelf steeds aan anderen.
Een conflict op het werk ervaar ik pas als stressvol, als ik er zelf direct bij betrokken ben.

Stresstest: Coping - omgaan met stress

Hoe u met een stressvolle situatie omgaat, wordt bepaald door twee factoren. Op de eerste plaats uw inschatting: is een situatie bedreigend of juist een uitdaging? Ten tweede: (als de situatie bedreigend is): beschikt u over de mogelijkheden (vaardigheden, middelen, steun, enz.) om iets aan die dreiging te doen? Oftewel: bent u in staat om adequaat om te gaan met stressvolle situaties?
Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist
Het komt regelmatig voor, dat ik thuis over het werk loop te piekeren.
Iemand komt niet op een belangrijke werkbespreking. Je gedachten: ‘hij vindt mijn werk waarschijnlijk niet belangrijk genoeg.’
Ik communiceer op mijn werk meestal op een assertieve manier, d.w.z.: in mijn verbaal en non-verbaal gedrag respecteer ik de grenzen van mezelf en van de ander.
Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe collega’s.
Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe leidinggevende.
Als er sprake is van langdurige tijdsdruk en ik heb het gevoel, het niet aan te kunnen, uit ik dat bij de betreffende.
Als ik over twee dagen iets af moet hebben en er komt nog een nieuwe klus bij, die morgen af moet, maar net iets minder belangrijk is, zet ik alles in op de taak van overmorgen en probeer ik voor de opdracht van morgen iets anders te regelen (bijvoorbeeld delegeren, als dat kan).
Als ik merk, dat de doelen, die ik mij gesteld heb in mijn taken voor de komende periode, niet realistisch zijn, zal ik proberen deze doelen bij te stellen.
Bij stresspieken ben ik in eerste instantie geneigd de spanning te reduceren door meer te gaan roken en/of koffie drinken en/of een babbel te maken met mijn collega’s. Voordat ik de feiten onder ogen zie, ben ik al een flinke tijd bezig de druk van de ketel te halen
Als zich een situatie voordoet, die na pogingen en beraad onoplosbaar blijkt te zijn, leg ik me daar bij neer.
Gevolgen stress/burn-out
Stress heeft invloed op het lichaam, dat blijkt onder andere uit onderzoeken naar hart- en vaatziekten. Erfelijkheid is voor 50% de veroorzaker en voeding voor 5 tot 10%. Stress heeft ook invloed op het cholesterolgehalte.
Bij stress geven de hersenen een signaal af aan de bijnieren om adrenaline aan te maken. Adrenaline is een noodzakelijk hormoon. Het is het hormoon dat het lichaam voorbereidt op een bedreigende situatie. De brandstof reserves worden aangesproken, waardoor vetzuren in de bloedcirculatie worden opgenomen. De spieren worden opengezet, de hartslag gaat fors omhoog en het lichaam is gereed om te vechten of te vluchten. Vechten en vluchten doen we normaal gesproken sinds lange tijd niet meer. De vetzuren die als brandstof bedoeld waren, blijven dus in de bloedcirculatie zitten, met als gevolg een verhoging van het cholesterolgehalte. Uiteraard gebeurt dit niet als je één keer gestresst bent. Het lichaam kan veel hebben en zal zich na een tijd weer herstellen.
Het probleem begint echter met een voortdurende aanmaak van het stress en stofwisselingshormoon adrenaline. Bij langdurige overmatige stress gaat het lichaam o.a. ook cortisol aanmaken. Dit is een ander stresshormoon dat bedoeld is om de heftig werking van adrenaline af te remmen. Als het adrenalinesysteem namelijk de kans zou krijgen zijn gang te gaan zou het lichaam binnen de kortste keren alle reserves consumeren en het lichaam letterlijk kunnen bezwijken. Het schadelijke van chronische stress is dat het energievretende adrenalinesysteem, door een permanent verhoogd cortisol-niveau, chronisch wordt afgeremd. Dit kan grote schade aan het lichaam kunnen veroorzaken.
Bij burn-out kan hierdoor het immuunsysteem aangetast worden.
Ook het hersendeel dat een belangrijke rol speelt bij stress, de hippocampus, is gevoelig voor cortisol. De hippocampus is onderdeel van het limbisch systeem, ook wel de emotionele hersenen genoemd en heeft een dubbelfunctie. De hippocampus speelt een rol in het geheugen in het algemeen, maar specifiek in het geheugen voor stress-situaties. Hierdoor herken je direct of een bepaalde situatie mogelijk bedreigend is en kun je snel beslissen wat je er aan kunt doen. Verder regelt de hippocampus dat er niet teveel of te weinig cortisolhormoon in het lichaam wordt aangemaakt. Dit gebeurt via het zogenaamde feedback-mechanisme. Zodra cortisol de hippocampus bereikt, gaat er een signaal naar de bijnieren dat de productie kan worden gestaakt. Als dit feedback-mechanisme voortdurend in actie moet komen (bij stress), raakt het ongevoelig voor die signalen. Het gevolg hiervan is dat het cortisolgehalte  in het bloed te hoog of te laag wordt. De hippocampus kan aangetast worden, waardoor soms iemand niet meer voor 100% zal herstellen.
Het is dus in alle gevallen (zowel voor werknemer als werkgever) zinvol om een burn-out te voorkomen.

PBL-Coaching & Training, Ferrie Damhuis

http://www.pblcoaching.nl/burnout_voorkomen_arnhem_rotterdam_utrecht.html

Communicatie in man & vrouw relatie.

Het blijft een veelbesproken onderwerp.
Goed communiceren op zich is al één van de moeilijkste dingen voor ons mensen.
Veel onenigheid ontstaat doordat we elkaar niet begrijpen. Vaak zijn er ook tegengestelde belangen. Ook de omstandigheden waarin een boodschap ontvangen wordt van een ander, zijn vaak van invloed.
Ga jezelf maar eens na, een boodschap of mededeling komt anders over als je in een goede bui bent, dan wanneer je misschien somber bent.

En dan nog het bijzondere verschil tussen mannen en vrouwen!
Mannen zijn bijvoorbeeld prestatiegericht, doelgericht, praktisch, focus, competitie, oplossingsgericht en analyse. Vrouwen zijn onder meer zorgend, zoeken naar verbinding, zichzelf wegcijferen, intuïtief, emotioneel, bescheiden en luisterend.’

Daarnaast is de verwerking van emoties anders tussen mannen & vrouwen. Mannen zoeken naar een ‘verklaring’, zoeken het meer in de ratio.
Vrouwen hebben het gewoon nodig om emotie te verwerken door het ‘er herhaaldelijk over te hebben’, zónder oplossing!
De mannelijke hersenen (ver)werken aan 1 situatie tegelijk.
Vrouwelijke hersenen zijn continu bezig met meerdere situaties tegelijk.

Let wel: ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie / capaciteiten. Per persoon is het natuurlijk verschillend hoe de balans is tussen die verschillende capaciteiten. Maar over het algemeen zijn die verschillen wel duidelijk te herkennen.

Maar, hoe ga je er nou in een relatie mee om.
De meeste relatieproblemen komen voort uit onbegrip door slechte communicatie.
Elkaar begrijpen, horen wat er gezegd wordt, weten wat die ander nodig heeft. Dat zijn ingrediënten voor een stabiele relatie.

Je kunt hier aan werken. Het is vaak simpeler dan je denkt. Maar wees (en word) je bewust!
Het bespaard je/jullie een hoop ellende (en geld!).
meer weten? Klik hier

Ferrie Damhuis
LifeCoach & Trainer

SkypeCoaching 

Een gesprek hebben met een coach waar je je ook bevindt, in je eigen veilige omgeving. Heb je een coaching vraag, maar heb je geen zin, tijd of mogelijkheid om je te verplaatsen? Dat is geen enkel probleem! Je kan vanaf nu ook via skype contact opnemen.
Het is een moderne vorm, die deze tijd van technische ontwikkeling ons te bieden heeft.

Hoe werkt het?
Wat je nodig hebt voor SkypeCoaching is een PC met webcam en microfoon, internet verbinding en Skype  (gratis bellen via het internet). Skype kan je gratis downloaden.
Het is een persoonlijke manier van coachen, je hoeft er niet de deur voor uit én is voordelig.
Zorg dat je tijdens de sessie niet gestoord kunt worden.

Tijdsduur
De tijdsduur bepaal je zelf. Deze is natuurlijk mede afhankelijk van je problematiek.
Je koopt tijd per 60 minuten en bepaalt zelf hoe je deze inzet (met een minimum van 15 minuten).
Online coaching gesprekken zijn best intensieve gesprekken, vandaar dat ik ze beperk tot maximaal 1uur.
Grofweg kan je stellen dat je na 3 gesprekken van 30  tot 60 minuten al een doorbraak kan bereiken.
Eén enkel gesprek kan te vrijblijvend zijn, na het 1ste gesprek zal je zelf aan de slag gaan. Het kan dus zeer motiverend zijn om meer dan 1 gesprek te nemen.
Dat is een duidelijk engagement naar jezelf toe om effectief actie te ondernemen.

Eerste gesprek
Het eerste gesprek zal sterk gefocust zijn op je probleem en/of de situatie die je wenst te veranderen.
Van daaruit zullen we gaan kijken wat je gewenste situatie is en wat je op korte termijn zou willen bereiken. Ik ga tijdens het eerste gesprek al iets proberen aan te reiken waarmee je direct aan de slag kan.

Vervolggesprekken
Tijdens het 2de en 3de gesprek gaan we kijken of we op de goede weg zijn.
Doel is dat je na het 3de gesprek het volgende kan zeggen:
1. je weet waar je naartoe wil op korte en middellange termijn
2. je weet welke stappen je gaat zetten om ertoe te komen
3. je weet dat je op eigen benen verder kan.

Achteraf beluisteren
De sessies worden opgenomen, zodat je na afloop van een sessie een mp3-bestand kunt krijgen.
Zo kan je het gesprek later nog eens beluisteren.

Persoonlijk, direct, efficiënt, voordeliger.
SkypeCoaching is heel persoonlijk, omdat je elkaar direct aankijkt.
Het is ook intensief, waardoor je niet altijd een consult van 1 uur nodig hebt. In sommige gevallen volstaat 30 of 40 minuten. Alleen de gebruikte tijd betaal je bij PBL-Coaching.
Het is natuurlijk ook praktisch. Je hoeft je huis niet uit, hebt geen oppas nodig, geen reistijd. Het heeft dus vele voordelen.
Omdat het voor de coach ook efficiënter is, is het ook meestal voordeliger.

Voor iedereen geschikt?
Natuurlijk kan deze manier niet voor alle situaties ingezet worden.
Wanneer de vraagstelling niet geschikt is voor deze wijze, zal de LifeCoach dit direct bespreken.
Verder is het natuurlijk noodzaak, dat je ongestoord in gesprek kunt zijn.

Meer info? Klik hier

Klik hier voor de agenda van trainingen & workshops

Wanneer wij iemand of iets verliezen, blijft er na de rouwperiode verdriet over.
Eerst is er misschien een boosheid om het verlies, maar na de acceptatie blijft verdriet om het gemis.

Natuurlijk is er boosheid, natuurlijk is er het gemis. Tenslotte… alles wat je hebt, kan je verliezen. Een huis, een baan, je geld, je auto, je ouders, je familie, je partner, je kind….. noem maar op. Er zijn een aantal zaken die, wanneer u dat verliest, redelijk makkelijk te handelen zijn. Dat zijn meestal materiële zaken. Misschien moeilijk, maar op een of andere manier komt u er overheen. Na verloop van tijd gaat u ‘gewoon’ verder alsof er niets gebeurt is.

Maar…. Wanneer u iemand verliest waar u werkelijk van houdt, dan is het iets anders.

Verliest u uw ouders op hogere leeftijd, dan is het moeilijk, maar ‘verklaarbaar’. Het is een natuurlijk gegeven dat ouders eerder sterven dan de kinderen. Maar ondanks dat, zult u ze missen, En voor uzelf…. Komt de dood dichterbij.

Komt echter uw kind of partner vroegtijdig te overlijden, dan is dat eigenlijk een heel onnatuurlijk verschijnsel. Het lag niet in de lijn der verwachtingen en… u moet er verder mee leven.

Het is een hele klap en u zult de tijd moeten nemen om dat te kunnen verwerken en accepteren. Dat is niet eenvoudig en de tijd die dat kost, is voor een ieder verschillend.

Ook in de periode na de acceptatie, blijft er verdriet. Het verdriet om het gemis.

Maar als u er nou eens zo naar kijkt:
Zou u iemand missen waar u niet van houdt??
Waarschijnlijk niet, toch?
Uw verdriet is dus eigenlijk een teken van liefde. Een teken dat u, nog steeds, erg veel houdt van degene die u mist.

Als u er zo naar kunt kijken, realiseert u zich dan in verdrietige momenten, dat dit er mag zijn. “Gewoon”, omdat u van diegene houdt!

Dan zullen verdrietige momenten ook dierbare momenten kunnen zijn.

Meer info

Authenticiteit en eigen kracht (training 2 dagen).

Veel mensen spelen een rol bij alles wat ze doen. Zij hebben deze rol aangenomen, omdat het ze zo is voorgedaan tijdens de opvoeding, of omdat die rol ooit nodig was om te overleven. Hierdoor staan ze niet in hun eigen (oer)kracht. Zo kan een manager zich op zijn werk autoritair gedragen terwijl hij thuis erg zorgzaam is. Of een alleenstaande moeder die zich in gezelschap van anderen doortastend gedraagt, en pas nadat de kinderen naar bed zijn erg onzeker is van zichzelf. Ook door het dragen
van een uniform, stappen veel mensen in een rol.

Vaak verwarren we de rollen die we spelen met onze ware identiteit: degene die we werkelijk zijn achter alle overtuigingen, façades en overlevingsstrategieën die we ontwikkeld hebben gedurende ons
leven. We hebben ons hiermee geïdentificeerd en zijn misschien allang vergeten wie we echt zijn. En dat is jammer want juist in die echtheid zit onze ware kracht.

Gebruik je authenticiteit en sta in je kracht is een tweedaagse workshop voor iedereen die wel eens worstelt met de vraag “wie ben ik nu echt?“; of voor wie ervaart niet begrepen te worden door anderen.
Door je authenticiteit te ontdekken en te gebruiken zul je meer in je kracht komen te staan en zullen andere mensen je meer als “echt” gaan ervaren. Hierdoor zal je makkelijker en krachtiger in het leven kunnen staan, zonder verspilling van energie.

De workshop wordt gegeven door twee LifeCoaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die zelf dit proces hebben doorleefd. Onderwerpen die behandeld worden zijn:
- Bewust worden van eigen gedrag en invloed op anderen.
- Wat zijn mijn kwaliteiten en hoe kan ik ze gebruiken?
- Wie ben ik zelf en hoe blijf ik in mijn kracht?
Duur: 2 dagen;  Tijden: 10:00-16:30, ontvangst vanaf 09:30 u.

Plaatsen: Rotterdam, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Almere, Eindhoven

Voor meer info klik hier

%d bloggers liken dit: