Spring naar inhoud

Het wordt ons bij de geboorte al bijna meegegeven: een hang naar zekerheid!
Dat is ook heel menselijk. Het leven is nou eenmaal onzeker. En die onzekerheid geeft angst.
Onder andere verzekeringsmaatschappijen maken daar dankbaar gebruik van.
We kunnen ons verzekeren voor van alles en nog wat, zodat we maar “zekerheid” hebben.
Die ‘natuurlijke’ onzekerheid en angst is van oorsprong ook een vorm van zelfbescherming.
Waar je in de natuur alleen bent, ben je kwetsbaarder dan in een groep.
Logisch dus, dat je van nature ‘ergens bij wil horen’. Het is een zelfbescherming, geeft een gevoel van veiligheid en vermeende zekerheid.

Het gevoel van zekerheid en veiligheid geeft zelfvertrouwen.
Kijk maar eens naar jonge kinderen.
Zij hebben de zekerheid en veiligheid door het grenzeloze vertrouwen in de ouders.
Daarom kennen kinderen nog geen angst, zien geen gevaar. Totdat ze meer zelfstandig de buitenwereld in gaan en ‘losgelaten’ worden door de ouders.

Tijden van grote economische groei en grote welvaart, geven ons een gevoel van zekerheid.
Zekerheid dat je steeds meer gaat verdienen, steeds meer te besteden hebt, gemakkelijk aan een baan komt of kan switchen, op vakantie kunt, je hypotheek eenvoudig kan verhogen op basis van de te verwachten groei etc.
Allemaal vermeende zekerheid dus.

We hebben het onlangs allemaal gezien: de crisis. Onze economie blijkt een zeepbel, kan zomaar uit elkaar spatten. Alle maatregelen die ooit werkte, werken nu niet meer.
Banen op de tocht, huizenmarkt die instort, hoge werkeloosheid, pensioen verlaging, verhoging pensioenleeftijd en ga zo maar door.
Plotseling zijn we nergens meer zeker van, ons zelfvertrouwen neemt af. We worden onzeker!

Het komt er op neer, dat we onze angsten (lees: onzekerheid) proberen te bedwingen door het gevoel van zekerheid en veiligheid te vinden bij iets of iemand buiten onszelf.
Bijvoorbeeld: is er onveiligheid in de buurt, dan willen we meer politie op straat. Kapitaalverzekeringen voor later.....(als je dat haalt). Studieverzekering voor de kinderen.  
Een goede opleiding, dan kom je er wel. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen.

Als we die zekerheid niet krijgen van buiten onszelf, waar halen we het dan vandaan?
Onzekerheid en angst zitten voornamelijk in jezelf. Leven en werken vanuit onzekerheid en angst levert alleen negatieve resultaten op. Denk daarbij ook aan stress, burnout, relatieproblemen, overspannenheid enzovoort.

De enige oplossing is dus: werken aan zelfvertrouwen
In jezelf kan jij de enige échte veiligheid en zekerheid vinden die bestaat.
En de bron van zelfvertrouwen ligt in zelfacceptatie.

Accepteer jij wie en wat je bent? Heb jij zelfvertrouwen?

Het is te leren! Meer info

Ferrie Damhuis
Personal LifeCoach en Trainer

Burn–out, hoe herken je het, wat zijn de gevolgen

Hoe herken je het fenomeen burn-out.
Het niet tijdig zelf erkennen van een mogelijk probleem is het grootste gevaar van de ontwikkeling van een overmatige stress situatie naar een burn-out.
Het tijdig herkennen van een langdurige overmatige stress situatie is dus essentieel omdat, door het weghalen van de stressfactoren, andere inzichten en aanpassing van je gedrag, een mogelijke burn-out situatie voorkomen kan worden.
Extra probleem hierbij is de soms glijdende overgang van:
• spanning: incidentele verstoring van het evenwicht belasting en belastbaarheid (positief)
• stress: permanente verstoring evenwicht, maar herstel bij wegnemen oorzaak (negatief)
• burn-out: geen spontaan herstel.

De volgende symptomen van het lijden onder stress zijn te beschouwen als vroegtijdige waarschuwingssignalen van een burn-out (Krimpen 1989):

• Concentratieproblemen; lezen gaat steeds moeilijker omdat men de tekst niet kan onthouden en deze niet echt meer opgenomen wordt.
• Toename van vergeetachtigheid; het maken van notities wordt noodzakelijk.
• Emotionaliteit; b.v. snel ontroerd, driftig, blij of teleurgesteld zijn. Dus grote schommelingen in stemming.
• Besluiteloosheid; het wordt moeilijk om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
• Slaapproblemen; je hebt inslaap- en/of doorslaap problemen of je wordt regelmatig badend in het zweet en angstig wakker.
• Meer fouten maken; doorgaans zul je meer uren werken om het werk af te krijgen, kans op het maken van fouten wordt hierdoor steeds groter.
• Lusteloosheid; je kunt jezelf steeds minder tot handelen aanzetten. Geen zin en energie meer om 's morgens naar het werk te gaan.
• Cynisme; afzetten en onverschilligheid naar je werk en in de privé situatie.
• Toenemende onzekerheid; je gaat je steeds meer minderwaardig voelen.
• Seksuele problemen; geen zin en/of impotentie.

Enkele andere psychische en/of lichamelijke klachten, vanuit het perspectief dat stress merkbaar is in het gedrag, zijn:
• Veranderingen in het gedrag; in energie, in sociaal opzicht en in openheid.
• Veranderingen in de manier van praten; in tempo, samenhang en in overtreffende trap
• Versmalling; storten in de diepte en beperking in de breedte, je stort je nog meer op je taak en vergeet hierdoor aandacht te geven aan andere zaken (sociale contacten, hobby’s etc.).
• Verminderde lichamelijke conditie; snel moe zijn, vaak verkouden en grieperig of hoofdpijn.
• Vermeerdering aantal werkuren; nog meer tijd besteden aan je werk om de opgelopen achterstand door disfunctioneren in te halen.

Als bovenstaande signalen en klachten herkenbaar zijn, neem dan enige afstand van de stressfactor(en) en bedenk of je deze situatie wilt voort zetten en of je het er voor over hebt en door wilt gaan op deze destructieve manier. Een gesprek met je partner, manager, de huisarts of de bedrijfsarts kan hierbij zeer zinvol zijn.
Luister goed naar je eigen gevoel, de omgeving en ga diep nadenken over de signalen vanuit je omgeving en maak dan bewuste goede keuzes voor jezelf. Maak jezelf sterker door anders om te gaan met stress.

Wat is burn-out?

Emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.

Klachtenprofiel

1. Gedrag
 hyperactiviteit
 neiging tot agressief en gewelddadig gedrag
 veel consumptie van koffie, tabak, alcohol, drugs
 te veel of te weinig eten
 ‘accident prone’ (sneller dan anders of anderen last hebben van kleine ongelukken)
 gevaarlijke hobby’s zoals deltavliegen of exotische vakanties (op zoek naar steeds meer prikkels)
 terugtrekken
 cynische opmerkingen maken
 slaapproblemen
2. Gevoel
 irritatie
 gevoelens van frustratie
 woede en wrok
 onberedeneerde angsten
 achterdocht
 hopeloosheid
 hulpeloosheid
 machteloosheid
3. Lichamelijk
 hoofdpijn
 misselijkheid
 pijnlijke spieren
 slaapproblemen
 duizelingen
 rusteloosheid
 nerveuze tics
 vermoeidheid
4. Gedachten
 dagdromen en fantaseren, ontsnappen aan de werkelijkheid
 angstgedachten, bijvoorbeeld: ik kan me niet meer concentreren;
ik kan geen beslissingen meer nemen;
ik kan niets meer onthouden; er komt niets meer uit mijn handen; wat ik ook doe, het haalt niets
uit, het komt nooit meer goed
 negatieve gedachten over zichzelf: ik ben waardeloos, ik deug niet, ik kan niets, ik ben een wrak.
 achterdochtige gedachten zoals: achter mijn rug om wordt alles besloten, ze zagen de poten onder
mijn stoel vandaan
 agressieve gedachten zoals: ik word uitgebuit door mijn werkgever, ik haat mijn werk, ze kunnen
me de boom in
 zelfopofferinggedachten: ik offer me wel weer op als niemand hier zich verantwoordelijk voelt
voor het werk
 perfectionistische gedachten: ik kan het verslag pas inleveren als ik zeker weet dat er geen
fout in staat. Als ik een fout maak is het helemaal mis, deug ik niet, word ik ontslagen.
5. Beelden
 ik zak als een mislukte gelatinepudding in elkaar, mijn lichaam voelt als lood,
ik zit als een zoutzak op de bank, ik beland in de goot, ik ben altijd de pispaal
6. Interpersoonlijke relatie
 conflicten op het werk en met de partner of andere leden uit het gezin
 terugtrekking uit sociale activiteiten
 verminderde belangstelling voor de omgeving
7. Fysieke toestand
 maagzweren, darmverstoppingen
 versnelde hartslag of ademhaling, hyperventilatie, menstruatie- en potentiestoornissen
 chronisch gevoel van uitputting
 verhoogde bloeddruk
 hoofd-, nek- en rugklachten
 huidaandoeningen zoals eczeem

Persoonlijke aspecten

Stresstest: Persoonlijkheid en werk
Uw eigenschappen en vaardigheden kunnen een belemmering of juist een bescherming vormen voor uw functioneren.
Hoe zit u in uw werk? Dat wil zeggen: hoe is uw houding tegenover uw taken en uw collega’s?
Bent u een betrokken persoon? Hoe belangrijk is presteren voor u?
Deze en andere items vindt u hieronder.
Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist
Ik heb over het algemeen het gevoel, dat ik mijn werkzaamheden onder controle heb.
Binnen de mogelijkheden van de organisatie, waar ik werk, heb ik het gevoel, mijn ambities te kunnen realiseren.
Ik ben gezond betrokken bij mijn werkzaamheden (taken); d.w.z. ik ben niet overmatig betrokken maar ook niet te weinig.
Ik ben gezond betrokken bij de organisatie waar ik werk, maar niet overmatig. (NB: Overmatige betrokkenheid bij de organisatie uit zich bijvoorbeeld in veel vrije tijd steken in activiteiten waarvoor u zich inzet op uw werk, bijvoorbeeld een ondernemingsraad. Maar het kan ook gaan om het organiseren van evenementen, waar u geen werktijd voor terug krijgt (of wel krijgt maar niet vraagt). Er is sprake van te weinig betrokkenheid bij uw organisatie als u zich over het algemeen nauwelijks op de hoogte stelt van de ontwikkelingen, die er in uw organisatie gaande zijn).
Ik zie duidelijk het nut in van mijn werk.
Ik vind, dat verandering een kern is van mijn werk. Dat wil zeggen, dat ik me flexibel opstel in nieuwe situaties.
Over het algemeen ben ik zo prestatiegericht, dat ik daarmee eigenlijk regelmatig over de grenzen ga van mijn eigen kunnen.
Ik heb bijna continu het gevoel onder tijdsdruk te staan, ook als dat objectief gezien wel meevalt.
Ik ben competitief ingesteld, d.w.z. ik meet mijzelf steeds aan anderen.
Een conflict op het werk ervaar ik pas als stressvol, als ik er zelf direct bij betrokken ben.

Stresstest: Coping - omgaan met stress

Hoe u met een stressvolle situatie omgaat, wordt bepaald door twee factoren. Op de eerste plaats uw inschatting: is een situatie bedreigend of juist een uitdaging? Ten tweede: (als de situatie bedreigend is): beschikt u over de mogelijkheden (vaardigheden, middelen, steun, enz.) om iets aan die dreiging te doen? Oftewel: bent u in staat om adequaat om te gaan met stressvolle situaties?
Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist
Het komt regelmatig voor, dat ik thuis over het werk loop te piekeren.
Iemand komt niet op een belangrijke werkbespreking. Je gedachten: ‘hij vindt mijn werk waarschijnlijk niet belangrijk genoeg.’
Ik communiceer op mijn werk meestal op een assertieve manier, d.w.z.: in mijn verbaal en non-verbaal gedrag respecteer ik de grenzen van mezelf en van de ander.
Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe collega’s.
Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe leidinggevende.
Als er sprake is van langdurige tijdsdruk en ik heb het gevoel, het niet aan te kunnen, uit ik dat bij de betreffende.
Als ik over twee dagen iets af moet hebben en er komt nog een nieuwe klus bij, die morgen af moet, maar net iets minder belangrijk is, zet ik alles in op de taak van overmorgen en probeer ik voor de opdracht van morgen iets anders te regelen (bijvoorbeeld delegeren, als dat kan).
Als ik merk, dat de doelen, die ik mij gesteld heb in mijn taken voor de komende periode, niet realistisch zijn, zal ik proberen deze doelen bij te stellen.
Bij stresspieken ben ik in eerste instantie geneigd de spanning te reduceren door meer te gaan roken en/of koffie drinken en/of een babbel te maken met mijn collega’s. Voordat ik de feiten onder ogen zie, ben ik al een flinke tijd bezig de druk van de ketel te halen
Als zich een situatie voordoet, die na pogingen en beraad onoplosbaar blijkt te zijn, leg ik me daar bij neer.
Gevolgen stress/burn-out
Stress heeft invloed op het lichaam, dat blijkt onder andere uit onderzoeken naar hart- en vaatziekten. Erfelijkheid is voor 50% de veroorzaker en voeding voor 5 tot 10%. Stress heeft ook invloed op het cholesterolgehalte.
Bij stress geven de hersenen een signaal af aan de bijnieren om adrenaline aan te maken. Adrenaline is een noodzakelijk hormoon. Het is het hormoon dat het lichaam voorbereidt op een bedreigende situatie. De brandstof reserves worden aangesproken, waardoor vetzuren in de bloedcirculatie worden opgenomen. De spieren worden opengezet, de hartslag gaat fors omhoog en het lichaam is gereed om te vechten of te vluchten. Vechten en vluchten doen we normaal gesproken sinds lange tijd niet meer. De vetzuren die als brandstof bedoeld waren, blijven dus in de bloedcirculatie zitten, met als gevolg een verhoging van het cholesterolgehalte. Uiteraard gebeurt dit niet als je één keer gestresst bent. Het lichaam kan veel hebben en zal zich na een tijd weer herstellen.
Het probleem begint echter met een voortdurende aanmaak van het stress en stofwisselingshormoon adrenaline. Bij langdurige overmatige stress gaat het lichaam o.a. ook cortisol aanmaken. Dit is een ander stresshormoon dat bedoeld is om de heftig werking van adrenaline af te remmen. Als het adrenalinesysteem namelijk de kans zou krijgen zijn gang te gaan zou het lichaam binnen de kortste keren alle reserves consumeren en het lichaam letterlijk kunnen bezwijken. Het schadelijke van chronische stress is dat het energievretende adrenalinesysteem, door een permanent verhoogd cortisol-niveau, chronisch wordt afgeremd. Dit kan grote schade aan het lichaam kunnen veroorzaken.
Bij burn-out kan hierdoor het immuunsysteem aangetast worden.
Ook het hersendeel dat een belangrijke rol speelt bij stress, de hippocampus, is gevoelig voor cortisol. De hippocampus is onderdeel van het limbisch systeem, ook wel de emotionele hersenen genoemd en heeft een dubbelfunctie. De hippocampus speelt een rol in het geheugen in het algemeen, maar specifiek in het geheugen voor stress-situaties. Hierdoor herken je direct of een bepaalde situatie mogelijk bedreigend is en kun je snel beslissen wat je er aan kunt doen. Verder regelt de hippocampus dat er niet teveel of te weinig cortisolhormoon in het lichaam wordt aangemaakt. Dit gebeurt via het zogenaamde feedback-mechanisme. Zodra cortisol de hippocampus bereikt, gaat er een signaal naar de bijnieren dat de productie kan worden gestaakt. Als dit feedback-mechanisme voortdurend in actie moet komen (bij stress), raakt het ongevoelig voor die signalen. Het gevolg hiervan is dat het cortisolgehalte  in het bloed te hoog of te laag wordt. De hippocampus kan aangetast worden, waardoor soms iemand niet meer voor 100% zal herstellen.
Het is dus in alle gevallen (zowel voor werknemer als werkgever) zinvol om een burn-out te voorkomen.

PBL-Coaching & Training, Ferrie Damhuis

http://www.pblcoaching.nl/burnout_voorkomen_arnhem_rotterdam_utrecht.html

Heb jij ook zo’n moeite met nee zeggen, laat je regelmatig over je heen lopen, klap je dicht en ga je moeilijke situaties liever uit de weg. Dan is de assertiviteitstraining “Opkomen voor jezelf” voor jou heel geschikt.

Opkomen voor jezelf
Ben je eigenlijk niet een klein beetje jaloers op mensen die, schijnbaar, met het grootste gemak van de wereld hun mening uiten en opkomen voor zichzelf? Of denk je wel na afloop van een vergadering of gesprek:
“’ik heb niet alles kunnen zeggen wat ik eigenlijk wilde” Geen nood. Assertiviteit kun je leren en trainen.

Met de assertiviteitstraining leer je sterker, zelfbewuster en weerbaarder te zijn zodat je met voldoende zelfvertrouwen voor jezelf kunt opkomen.

Assertiviteitstraining
De assertiviteitstraining duurt twee dagen en wordt gegeven door twee LifeCoaches, Patrick Schriel en Ferrie Damhuis, die in hun eigen coachpraktijk veelvuldig met assertiviteit en het verhogen van het zelfvertrouwen van hun cliënten te maken hebben. Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Deelname aan de training levert jou op dat:
* je grenzen kunt stellen, nee kan zeggen
* met overtuiging je mening geeft;
* op komt voor jezelf zonder een ander te kwetsen;
* inzicht in eigen gedrag hebt en invloed op anderen uit kan oefenen;
* verbale en non-verbale communicatie begrijpt en te hanteert;
* ruimte in neemt;
* effectief feedback geeft en kan ontvangen;
* lastige gesprekken kan voeren;
* om kan gaan met conflicten;
* je kracht voelt en in je kracht blijft
* Er is veel ruimte om praktijksituaties te oefenen

Duur: 2 dagen. Tijden 10:00 – 17:00. Ontvangst vanaf 09:30 ;
Kosten: €425,- inclusief koffie, thee

Meer info

Midlife crisis of kans?

Midlife: crisis of kans is een Coachingstraject voor mannen en vrouwen  
die in hun midlife zitten of dreigen te komen.
Midlife en de midlifecrisis: “is dit nou alles?”
Tussen de 35 en 55 jaar komen we vaak op een keerpunt in ons leven.
Je gaat je afvragen: Is dit nou alles?
Zit ik vast in een patroon en heb ik het gevoel dat ik geen kant meer op kan?
Wil ik op dezelfde voet doorgaan?
Je merkt ook, dat je steeds vaker tegen dezelfde dingen aan loopt.
Het voelt steeds vaker als een ergernis, een gemis, een blokkade, een gevoel van onvrede.

Als dit ontspoort kan je in een crisis raken.
Je wilt veranderen, maar weet niet meer hoe of wat…
Je voelt je machteloos.
Je wilt vluchten uit het leven wat je hebt geleefd.

De kans
Deze periode is de grote kans in je leven.
De kans om jezelf te leren kennen, wie je écht bent, wat je écht wil!
Om (belemmerende) gedachten, gewoontes en aangeleerde overtuigingen vanuit je jeugd,
te gaan herkennen.
Ze zijn namelijk niet van jou, maar je hebt ze overgenomen van je ouders.
Die overtuigingen spelen onbewust een grote rol in je leven.
Ze bepalen jouw gedrag en gedachten.
Als je dit herkent, zal je op een andere manier in het leven gaan staan.
Zal je ervaren, dat je denken, doen en handelen verandert.
Dat belemmeringen die eerder een rol speelde, zullen verdwijnen.
Dat jij je prettiger in je vel voelt en beter zal functioneren.
Zodat je van daaruit de juiste beslissingen kunt nemen.

Van iedere crisis kun je groeien, dus ook van de midlife crisis!

Midlife: crisis of kans?
Pak jij deze kans?
Heb je de moed om aan jezelf te werken?
Dan wordt jouw midlife geen crisis, maar een kans!

Samen met de Life Coach ga je aan de slag.
Samen op zoek naar wie JIJ bent!

Maak nu een vrijblijvende kennismakingsafspraak
Bel: 06-53615732
Of vul onderstaand formulier in

Communicatie in man & vrouw relatie.

Het blijft een veelbesproken onderwerp.
Goed communiceren op zich is al één van de moeilijkste dingen voor ons mensen.
Veel onenigheid ontstaat doordat we elkaar niet begrijpen. Vaak zijn er ook tegengestelde belangen. Ook de omstandigheden waarin een boodschap ontvangen wordt van een ander, zijn vaak van invloed.
Ga jezelf maar eens na, een boodschap of mededeling komt anders over als je in een goede bui bent, dan wanneer je misschien somber bent.

En dan nog het bijzondere verschil tussen mannen en vrouwen!
Mannen zijn bijvoorbeeld prestatiegericht, doelgericht, praktisch, focus, competitie, oplossingsgericht en analyse. Vrouwen zijn onder meer zorgend, zoeken naar verbinding, zichzelf wegcijferen, intuïtief, emotioneel, bescheiden en luisterend.’

Daarnaast is de verwerking van emoties anders tussen mannen & vrouwen. Mannen zoeken naar een ‘verklaring’, zoeken het meer in de ratio.
Vrouwen hebben het gewoon nodig om emotie te verwerken door het ‘er herhaaldelijk over te hebben’, zónder oplossing!
De mannelijke hersenen (ver)werken aan 1 situatie tegelijk.
Vrouwelijke hersenen zijn continu bezig met meerdere situaties tegelijk.

Let wel: ieder mens heeft mannelijke en vrouwelijke energie / capaciteiten. Per persoon is het natuurlijk verschillend hoe de balans is tussen die verschillende capaciteiten. Maar over het algemeen zijn die verschillen wel duidelijk te herkennen.

Maar, hoe ga je er nou in een relatie mee om.
De meeste relatieproblemen komen voort uit onbegrip door slechte communicatie.
Elkaar begrijpen, horen wat er gezegd wordt, weten wat die ander nodig heeft. Dat zijn ingrediënten voor een stabiele relatie.

Je kunt hier aan werken. Het is vaak simpeler dan je denkt. Maar wees (en word) je bewust!
Het bespaard je/jullie een hoop ellende (en geld!).
meer weten? Klik hier

Ferrie Damhuis
LifeCoach & Trainer

1

Personal / Life Coach.
Coaching helpt jouw wensen duidelijk te krijgen en doelen te bereiken vanuit eigen kracht, op welk levensgebied dan ook.
Coaching als proces, de ‘ontdekkingsreis’, waarin je werkelijk inzicht krijgt in wie jij bent en wat jij wilt.
Dit bewustwordingsproces brengt je tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Coaching maakt gebruik van bij jou aanwezige, vaak onbewuste, bronnen, talenten, kwaliteiten en krachten die leiden tot groei.

Behoefte aan verandering in jouw leven?
Plotselinge veranderingen, waar je eigenlijk niet om gevraagd had?
Vaak dezelfde problemen?
Zaken uit het verleden die je belemmeren in het heden?
Niet gelukkig?
Onzeker?
Verhuizing, scheiding, verlies, ziekte, verschuivingen in het werk?
Twijfel je welke stappen je kunt nemen?

Leer anders kijken naar de dingen die spelen.
Krijg perspectief op je leven.
Coaching als proces is interactief.
Het geeft inzicht in je diepe innerlijke processen en gewoontes.
De Personal / Lifecoach stelt vragen, waardoor je tot verrassende, nieuwe inzichten komt. Tegelijkertijd krijg je praktische handvatten aangereikt om deze inzichten vorm te geven in een nieuwe, door jezelf gecreëerde werkelijkheid; jouw leven!

“Inzicht is verandering, acceptatie de weg naar jouw leven!”

Ferrie Damhuis
Personal / LifeCoach
Specialisaties:
Rouw-/en verliesverwerking, RelatieCoaching, Levensvraagstukken,
Systemisch werken (familieopstelling), Management begeleiding MKB
klik voor meer info

De tijden veranderen door alle nieuwe ontwikkelingen. De tijd lijkt ook echt sneller te gaan dan ooit. We krijgen zoveel meer informatie dan ooit in de geschiedenis op ons af (en steeds sneller),die we allemaal ‘moeten’ verwerken.

We leven continu onder een enorme druk, waardoor we ongezonder eten en leven, slechter ademen, slechter ontspannen, slechter slapen, met alle gevolgen van dien. Daardoor ervaren de meesten van ons ook veel meer stress dan een paar jaar geleden.
Alle informatie omtrent de huidige crisis komt daar nog bovenop, en geeft een enorme spanning en onzekerheid.

Hierdoor zullen steeds meer mensen te maken krijgen met de nieuwe epidemische ziekte: burn-out. Bijna de grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. We zijn druk, doen druk en voelen ons druk (of we het nou zijn of niet!).
Het contact met onze eigen natuur, ons lichaam, ons gevoel is bij velen vrijwel verdwenen.

Ooit vertelde ons instinct wat het beste voor ons was. Steeds verder zijn we van ons instinct verwijderd, met een destructief gedrag als gevolg.
De balans tussen ons gevoel, onze emotie en het denken is steeds verder zoekgeraakt, door de tijdsdruk en het aangeleerde “moeten” door onze maatschappij.
We gaan denkend door ons leven en vergeten te luisteren naar ons hart, ons gevoel.

Wil je beter en gezonder door het leven gaan, is het belangrijk om weer meer contact te maken met je eigen natuur, je hart, je gevoel.
Stel jezelf de vraag: Ben ik me bewust van mijn emoties en gevoelens? Of onderdruk ik mijn gevoelens omdat ik mezelf er geen tijd voor gum om even bij stil te staan?

Wil je de balans in je denken en gevoel terugvinden, neem dan bijvoorbeeld elke dag 15 minuten helemaal voor jezelf, om op te laden.
Zet je telefoon uit en zorg dat je niet gestoord kan worden. Schep een aangename sfeer in je omgeving (muziekje, kaarsje etc). Wees je bewust van je benen op de grond, je billen op de stoel, je rug tegen de leuning. Voel eens wat je lichaam je aangeeft. Adem ontspannen en staar gewoon wat voor je uit.

Elke gedachte die opkomt over wat je nog moet doen of wat dan ook, laat het er zijn en laat het gaan. Doe er niets mee. Ze komen …. En ze gaan…. Geniet van dit moment voor jezelf.

Doe dit eens 3 weken elke dag, je zult verbaast staan welke positieve verbeteringen je zult ervaren.

Ferrie Damhuis LifeCoach & Trainer

Klik hier voor de agenda van trainingen & workshops

We leven in een tijd, dat iedereen in ons land zijn/haar eigen zegje mag doen.
We mogen allemaal overal over meedenken en praten.
Dat is een groot goed. Belangrijk in deze ontwikkeling, is de emancipatie geweest.
We hebben het recht tenminste verkregen……. maar hoe doe je dat???
Kan je dat??

Het blijkt toch veel moeilijker te zijn dan we denken.
Velen kunnen er nog niets mee en laten zich ondersneeuwen door anderen.
Anderen die vaker agressief zijn dan assertief, zo lijkt het soms.
Als je dat soort mensen ontmoet, klap je dicht, die ga je liever uit de weg.

Eigenlijk ben je wel wat jaloers op mensen die opkomen voor zichzelf.
Die, schijnbaar eenvoudig, voor hun mening uit durven komen.
Die, zonder blikken of blozen, hun mening uiten tijdens vergaderingen.
Terwijl jij altijd het idee hebt, dat je niet hebt kunnen zeggen wat je wilde….

Assertief zijn vergt een aantal zaken van ons.
Het heeft zeer veel (zo niet alles) te maken met acceptatie van jezelf.
Daar begint het in elk geval mee.
Acceptatie van jezelf geeft zelfvertrouwen, je mag er ZIJN.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan… geloof me…daar weet ik alles van.
Maar…. Je kunt er zelf iets aan doen.
Je kan er aan gaan werken, je kunt het leren.
Niet door trucjes aan te leren, maar door verandering aan te leren in je handelen.
Je eigen kracht te vinden en te voelen.
Van daaruit zal je beter in staat kunnen zijn om op een juiste manier assertief in het leven te staan.
Dat zal je veel opleveren.
Je kan namelijk op een goede manier je eigen grenzen leren stellen,
durft nee te zeggen waar het nodig is,
je mening geven daar waar gewenst,
voor jezelf opkomen zonder anderen te kwetsen.
Je komt in je kracht, waardoor je het mooiste uit je zelf zult halen!

Het is te leren!!
Meer weten? Meer info.

Leren en veranderen door inzicht.

Het is in deze tijd een hele kunst om “jezelf” te zijn. Alle invloeden van buitenaf, verwachtingen die worden gewekt door familie, vrienden, kennissen, collega’s en… niet te vergeten de modellen die de reclamewereld neerzet.  Daar willen (of denken we te willen) we allemaal aan voldoen.
Een onmogelijkheid. Dat blijkt tenminste voor velen….
Vroeg of laat lopen we namelijk “ergens” tegenaan. En dat “ergens” is meestal: ons eigen gedrag.
Vaak krijgen we dan te maken met burnout of erger…..

De kunst van het leven is, om zo dicht mogelijk bij jezelf te zijn / blijven / terugkomen.
Je bent namelijk al goed zoals je geboren bent. Daarna is er pas datgene aan toegevoegd, wat ons onzeker maakt in de wereld om ons heen.

Veel trainingsinstituten, maar ook veel psychologen werken met cognitieve gedragstherapie.
Dat is een therapie, waarin je door middel van “trucjes” een ander gedrag wordt aangeleerd.
In sommige gevallen is dat een zeer goede therapievorm. In de meeste gevallen, en zeker waar het gaat over zelfvertrouwen en authenticiteit, is dat onvoldoende.
Het is nodig, dat je inziet wie je bent, wat je doet en… wat de reacties van de omgeving zijn op je gedrag en houding.

Bij PBL-Coaching & Training gebruiken we daarom 3 van de 4 leermethoden, namelijk:
1)      overbrengen van kennis
2)      leren door imiteren / laten voelen
3)      leren door INZICHT
4)      deze laatste is: experimenteren, dat doe je na de training in de praktijk

Zodra je namelijk het inzicht in de situatie of in je eigen gedrag krijgt, heeft er ook een ontwikkeling plaatsgevonden in je onderbewuste. Hierdoor beklijft het nieuwe inzicht beter en zal je dus daadwerkelijk een verandering tot stand gebracht hebben.
Voor meer informatie: kijk op pbl-coaching.nl

Ferrie Damhuis is Life Coach & Trainer. Specialisatie Rouw-/ verliesverwerking, traumaverwerking, Relatie en Levenscoaching. Een kennismakingsgesprek is gratis.
Bel: 06-53615732

%d bloggers liken dit: