Spring naar inhoud

dichtklappen in een gesprek maken onzeker

In gesprekken met leidinggevende of tijdens een sollicitatiegesprek klap ik dicht!

Herken je dat?
Dat je achteraf heel goed kan bedenken, wát je allemaal had willen of moeten zeggen.
Je bent de hele tijd bezig met allerlei gedachten:
Ik had ... moeten zeggen
Wat stom van mij, ik had moeten reageren
Ik heb weer over mij heen laten lopen
Ik heb weer ja gezegd, maar ik had nee moeten zeggen.
Heb ik het weer helemaal verpest, dat sollicitatiegesprek.
Dom, dom, dom, zie je wel... het lukt me nooit!

Achteraf kan je het makkelijk zeggen, weet je precies wat je had moeten zeggen.
Je bent boos op jezelf, dat je er weer ingetrapt bent.

Iedereen is zo bespraakt, zo ad rem, zo dominant, ik kan er niet tegenop.
Ik klap dicht en ze lopen over me heen.
Hoe komt dat nou?
Wat kan ik er aan doen?

Iedereen is anders, maar we willen allemaal zijn zoals zij

De manier waarop mensen handelen, is verschillend.
Ook onzekerheid kan zich zelfs op verschillende manieren uiten.
De een zal heel uitbundig worden (extrovert),
de ander zal zich terugtrekken (introvert).
Beide kunnen uitingen zijn van onzekerheid.
Er zijn mensen die eerst praten en dan denken,
en er zijn mensen die eerst alles bedenken, en daarna praten.
En jij maar denken dat die uitbundige heel zeker is van zichzelf.
Dat komt omdat we onszelf afmeten (vergelijken) met een ander, vanuit ons eigen perspectief.

Verder is het gezin waarin we zijn opgegroeid bepalend voor onze manier van uiten.
Kom je uit een gezin waar bescheidenheid de trend is, zal je zelf ook behoudender zijn.
Kom je uit een gezin waar je van jongs af aan geleerd is dat je voor jezelf moet opkomen, zal jij jezelf eerder laten horen.

Het is dus voor een groot deel aangeleerd gedrag.

Waar het aangeleerd gedrag is, kan je ook leren dit te veranderen.
Let wel: als je introvert bent, zal je nooit heel extrovert zullen worden.
Maar, je kan wel leren om het gedrag van anderen en jezelf te herkennen en daar op in te kunnen spelen.

Hiervoor zijn zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering, inzicht en oefening nodig.
Dat kan zowel individueel of in kleine veilige groepen getraind worden.
Wil je meer informatie?
Lees dan verder:
individueel
groepstraining

 

 

 

Wat is onzekerheid, hoe los ik dat op?

Onzekerheid, hoe uit zich dat?

 • je hebt geen vertrouwen in jezelf
 • je denkt minderwaardig over jezelf
 • anderen zijn altijd béter
 • je twijfelt constant aan jezelf
 • je bent áltijd bang dat je iets verkeerd doet of zegt
 • je durft niets te zeggen tijdens een bijeenkomst
 • je hebt een negatief zelfbeeld en voelt je ongelukkig

onzekerheid, zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, arnhem, life coach

 • Je bent vooral gefocust op wat er mis is aan je of op wat je fout doet. Je bent enorm kritisch over wat je doet.
 • Je zult nooit eens kijken naar wat je goed gedaan hebt.
 • Je bent altijd bang om tekort te schieten.
 • Je hebt de neiging om extreme eisen aan jezelf te stellen. Deze eisen zijn dan vaak dusdanig hoog dat jij daar nooit aan kunt voldoen.
 • Het lukt je maar niet om tevreden te zijn met wat je doet.
 • Je hebt last van schuldgevoelens over het (vermeende) eigen falen.
 • Voor je gevoel kunnen anderen alles beter dan jij het kan. En zijn die anderen ook beter, belangrijker, enz.
 • Je kijkt bijna altijd op tegen de ander.
 • In een groep blijf je het liefst op de achtergrond en laat je niet snel iets van je horen.
 • Je kunt slecht omgaan met kritiek en afkeuring.
 • Je kunt ook niet omgaan met complimenten.Je bent voortdurend bezig om goedkeuring en waardering te krijgen.
 • Door de negatieve gedachten over jezelf ben je vaak somber.
 • Als gevolg van je onzekere gevoelens is het moeilijk voor je om sociale contacten en relaties op te bouwen.

Hoe los ik die onzekerheid op?

Al deze vervelende gevoelens, zijn op een of andere manier aangeleerd.
Je bent namelijk niet zo geboren.
Allerlei omstandigheden hebben ertoe geleid dat jij je zo bent gaan voelen.
Maar binnen in jezelf, weet je wel beter.
Daar zit de kracht die jij kunt aanspreken, om je zelfvertrouwen terug te krijgen.

Je hoeft niet diep te graven in het verleden, om te weten te komen hoe die onzekerheid bij jou is ontstaan.
Het gaat erom, dat jij jezelf gaat ontdekken.
Wie ben je zélf?
Wat zijn jouw talenten?
Wat maakt jou uniek?
Waar wordt jij blij van?

Dat zijn vragen waar je een antwoord op zal moeten vinden.
Daar zit jouw kracht, jouw zelfvertrouwen!

Je kan dit individueel of in een groep onderzoeken.

Wil jij je onzekerheid achter je laten?
PBL Coaching & Training kan je hierbij helpen

Wil jij je negatief zelfbeeld veranderen en omzetten in meer zelfvertrouwen?

Hoe je dat aanpakt, lees je in het volgende artikel op de website van PBL Coaching
Lees verder

Je klapt dicht in gesprekken, je kunt niet opkomen voor jezelf. Je hebt er last van, het belemmert je. Assertief zijn kan je leren bij PBL Coaching in Arnhem, Utrecht en Rotterdam

Ik moet assertief zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!

Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Dat je niet voor jezelf kan opkomen.
Je kan niet gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen omdie “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:

Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.

“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt. Ik kan er niet tegenop, ik ben niet assertief.
Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf.
Ook jij kunt assertief zijn!

De verandering:
Je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Je wil je assertief opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Zelfvertrouwen en assertiviteitstraining

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse cursus Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De Zelfvertrouwen en Assertiviteitstraining wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.
Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse Zelfvertrouwen en  Assertiviteitstraining wordt gegeven in:
Rotterdam, Utrecht en Arnhem
Onder begeleiding van 2 trainers, beide life coach: Ferrie Damhuis & Patrick Schriel

Cursus Zelfvertrouwen en Assertiviteit
Ferrie Damhuis en Patrick Schriel

Klik hier voor meer informatie

Assertiviteit is een gedragsstijl, waarbij je opkomt voor je eigen mening en rechten op een manier waarbij je ook de ander respecteert. Hierin zijn drie verschillende stijlen te onderscheiden: assertiviteit, subassertiviteit en agressiviteit.

Subassertiviteit
Subassertieve mensen zijn mensen die constant tevéél rekening houden met anderen en te weinig met zichzelf.
Angst is hierbij de boosdoener; angst voor afkeuring en angst om belachelijk gemaakt te worden.
Ze durven niet op te komen voor hun eigen belangen, hebben moeite met ‘nee’ zeggen, kritiek geven en kritiek ontvangen.

Agressiviteit
Agressieve mensen komen té sterk voor zichzelf op.
Ze walsen daarbij over de ander heen en vergeten hem hierbij.
Dit komt erg hard over: ze trekken zich niets van de gevoelens van de ander aan.
Zij houden juist te weinig rekening met anderen. Bewust of onbewust.

Assertiviteit
Assertiviteit zit tussen agressief en subassertief in.
Er wordt weleens gedacht dat een assertief persoon iemand is die áltijd voor zijn mening uitkomt, te pas en te onpas kritiek geeft op iedereen en altijd ‘nee’ zegt wanneer hij iets niet wil doen.
Dat is dus niet zo.
Een assertief iemand houdt rekening met zichzelf én de ander.
Hij komt op voor zijn mening en rechten, geeft kritiek wanneer hij dit belangrijk acht en gaat op een juiste manier met kritiek om.
Assertieve mensen luisteren niet alleen naar hun eigen gevoelens en gedachtes, maar ook naar die van anderen.
Assertief gedrag gaat erom dat je zelf kiest wanneer je je mening wil geven, rekening houdend met de ander, zonder dat je dit laat bepalen door angst.

GroepsTraining
Veranderen van assertiviteitsproblemen door een assertiviteitstraining in een kleine veilige groep heeft vaak veel succes.
In korte tijd kan veel vooruitgang geboekt worden.
Op die manier kunnen geleerde vaardigheden direct toegepast en geoefend worden op groepsgenoten.

Een verandering in individueel verband is ook mogelijk, door coaching.
Er wordt dan meer een beroep gedaan op het individu, omdat hij in zijn dagelijkse leven meer zal moeten oefenen om zich de vaardigheden eigen te maken, in vergelijking tot de groepstraining.

In de training komen alle onderwerpen aan bod waar mensen met assertiviteitsproblemen moeite mee hebben.
De fases van de training zou als volgt samengevat kunnen worden:

 1. Leer je werkelijke zelf kennen.
 2. Leer jezelf accepteren, zoals je bent
 3. Accepteer jezelf zoals je bent
 4. Doe kennis op over hoe communicatie en gedrag werkt

PBL-Coaching geeft regelmatig 2-daagse trainingen Zelfvertrouwen & Assertiviteit op diverse plaatsen in het land. Klik hier voor mee informatie

Onzekerheid. Het overkomt ons allemaal wel eens. Hoe uit zich dat bij de verschillende stijlen?
D-Stijl
Een D stijl die zich onzeker voelt wil dat niet laten zien. Kan zich dan heel stoer voordoen. Een beetje van 'kijk mij, ik ben de beste', grote verhalen. Niets aan de hand!
I-Stijl
Deze stijl zal ook de uiterlijke schijn op willen houden. Veel praten en lachen. Kan een vorm van vlucht gedrag tonen. Gaat opzoek naar gezelligheid, wil niet alleen zijn.
S-Stijl
Een onzekere S stijl kan het lijdzaam ondergaan en heel koppig worden. Vindt het wel fijn een luisterend oor te vinden. Een vertrouwd persoon om tegenaan te praten.
C-Stijl
De C stijl neemt vaak een wat afstandelijke houding aan. Kan wat prikkelbaar en sarcastisch worden. Heeft zeker geen ongevraagde raad of hulp nodig. Wil het eerst zelf onder ogen zien.
Wat is je natuurlijke manier van doen? 
Wat is je stijl van communiceren?
Wat zijn je onbewuste drijfveren?

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten.

Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn.

Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

Méér weten? Klik hier voor meer info over DISC-gedragsstijlen

"Ik bén" is een onjuiste gedachte, die het gevoel, gedrag en gevolg bepaalt

Ik BÉN …. Onzeker - Bang - Boos - Bedroefd - Lelijk - Dom ……

Wat zeggen we dat vaak: “Ik bén …… “ vul het maar in…..
Maar ís dat zo?

Het is een uiting van een gevoel bínnen onszelf, wat we éigenlijk niet mogen voelen.

Al eerder schreef ik een artikel over de waarde van het gebruiken van woorden.
Het gebruik van woorden (communiceren) naar anderen is heel belangrijk.
Je gebruikt woorden, die een emotionele waarde hebben van jezelf. Hoe jij je op dát moment voelt!
De ander ontvangt jouw woorden. Jouw woorden worden geïnterpreteerd door die ander met zíjn of haar emoties.

Wanneer een ander iets tegen je zegt, heb je altijd nog een filter om zélf te bepalen wát je met die woorden doet.
Maar met woorden naar jezélf (gedachten) ligt dat anders.
Álles wat je over jezélf denkt, is (in jouw gedachte) 100% waar!

Als je dus iets over jezélf denkt of zegt, is dat (voor jou) de pure waarheid!

En als het voor joú de waarheid is, geef je daarmee de opdracht aan jezélf om je zo te gaan gedragen
Met alle gevolgen van dien in je gedrag, gevoel én … het gevolg (de resultaten).

Klopt die gedachte dan wel?

Is het juist?
Is het zo, dat jij onzeker bént, of bang, boos, bedroefd, lelijk of dom?

NEE! Dat is niet waar!

Je bént niet zo, je voélt het alleen zo op dát moment!

Jij bént geen boos mens, je voélt je op dat moment boos over iets! (wie heeft dat nooit?)
Jij bént geen onzeker mens, je voélt je (in bepaalde situaties) misschien onzeker. (wie heeft dat niet?)
Jij hoéft geen bang mens te zijn, je voélt je op dat moment (misschien terecht) bang. (wie niet?)
Jij bént geen bedroefd mens, je voélt je bedroefd op dat moment. (dat hebben we allemaal wel eens)
Jij bént geen lelijk mens! Iéder mens heeft iets moois! Het is maar waar jíj de nadruk op legt!
Jij bént geen dom mens, misschien voél jij je in een speciale situatie dom (omdat iemand in jouw omgeving misschien op dát gebied wat meer ontwikkeld is!)

STOP met zeggen: “Ik Bén ….”!
Zeg: “ik voel me op dit moment …..”!

Hoe vaker je dit doet, des te meer zal je gaan ervaren dat jouw gevoel én je gedrag gaat veranderen.
Anderen zullen anders op je gaan reageren.
Het resultaat zal anders zijn ……

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig trainingen op diverse plaatsen in het land met de titel: Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Hierin wordt (in kleine veilige groepen) veel individuele aandacht gegeven aan zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en positieve gedachten vanuit je eigen kracht.

Kijk op onze agenda

Waarom mislukken de meeste goede voornemens?

Het jaar 2015 is weer bijna om. Tijd voor velen om weer goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar!
Heb jij ook goede voornemens voor 2016?

Vorig jaar begon maar liefst vier van de vijf Nederlanders het jaar met een goed voornemen, volgens onderzoek.

Hoe groot is de kans dat jij je goede voornemen ook werkelijk haalt?
Ik wil je de moed niet ontnemen natuurlijk, maar de vooruitzichten zijn niet zo goed. Slechts 8 procent van de mensen rondt zijn goede voornemen met succes af. 92 procent mislukt dus. Een kwart van de mensen haalt überhaupt het eind van de eerste week niet, blijkt uit onderzoek.

Waarom mislukken goede voornemens?
Veel goede voornemens mislukken omdat mensen ze kiezen op basis van ‘wat moet’. Ze moeten van zichzelf afvallen, stoppen met roken of gezonder eten. Allemaal voornemens die gebaseerd zijn op een lovenswaardig einddoel, maar uiteindelijk voelen als een verplichting. Een verplichting die in de drukte van het leven moeilijk is op te brengen.

Welke goede voornemens slagen wél?
Maar welke goede voornemens werken dan wel? Je kunt beter een voornemen kiezen waar je energie, plezier, geluk of bevrediging uithaalt. Zulke goede voornemens beginnen vaak met ‘ooit’ of ‘ik mis’. ‘Ooit’ wil ik mijn Frans weer oppoetsen. ‘Ik mis’ piano spelen, zoals ik vroeger vaak deed. ‘Ik mis’ mijn drukke sociale leven van een tijdje geleden.
Kies dus goede voornemens die je helpen om uw dromen te verwezenlijken. Of die je helpen het beste uit jezelf te halen. Kies ze vanuit: “Ik Wil…..”. Uiteindelijk is een intrinsieke motivatie als ‘leuk vinden’ en ‘willen’ de allerbeste motivator. Vervolgens kies je tussenstappen die je daartoe begeleiden. Die tussenstappen mogen klein zijn: uw Frans oppoetsen kan ook om de dag, in sessies van tien minuten.

Hoe haal je dan toch die ‘moetjes’?
Maar hoe motiveer jij jezelf dan om dingen te doen die nodig zijn? Garanties geven we niet, maar je kunt een paar dingen doen om de kans van slagen te vergroten. Bijvoorbeeld:

 • Doe het samen.
  Als je wil afvallen, ga dan samen met iemand afvallen. Dat is niet alleen gezelliger, de verleiding is dan ook kleiner. Bovendien kan je elkaar motiveren!
 • Koop jezelf om.
  Heb je een hekel aan sporten? Zet de hometrainer voor de televisie. Of gun jezelf na het sporten een sauna/massage. Maar let op: kies een beloning die niet ingaat tegen het goede voornemen. Een uur sporten compenseren met een gebakje is natuurlijk niet handig. Ook samen doen is hier een belangrijke motivator.
 • Werk met concrete minidoelen.
  Maak steeds kleine doelen die samen leiden naar het eindresultaat, jouw goede voornemen. Grote stappen liggen ver weg en zijn moeilijker bereikbaar. Hierdoor neemt de kans op teleurstelling (en dus afhaken) toe.

 

Als kind worden allerlei normen en waarden aan je meegegeven. Volwassen worden is je oorspronkelijke zelf leren kennen, accepteren, waarderen en ontwikkelen

We zeggen vaak, dat de mens gecompliceerd in elkaar zit.
Maar is dat zo?

Ik zie het wat anders.
Een mens is in-ge-wikkeld in zijn rol
Hij hoeft alleen maar te ont-wikkelen.

Daarmee bedoel ik het volgende:
Een mensenkind wordt geboren, en is de puurheid zelf!
Vanaf het moment van geboorte, zal hij zich moeten aanpassen aan de omgeving.
Het gedrag en de overtuigingen van de opvoeders zijn hierin bepalend.

Denk alleen maar eens aan de voeding:
Tijdens de zwangerschap wordt de embryo continu voorzien van eten/drinken en warmte.
Vanaf moment van geboorte is die veiligheid en zekerheid er niet meer.
De baby is afhankelijk van de voedingen die gegeven worden. Moet gaan slapen op gestelde tijden (hoezo weet zo'n pasgeboren baby wat de nacht is?)
Vervolgens (om te "overleven") dien jij je aan te passen aan alle normen, waarden, nukken, kennis, angsten, overtuigingen, gewoontes en verwachtingen van het gezin.

Hierdoor wordt je omwikkeld, dus "in-ge-wikkeld"

Wat ik hiermee bedoel te zeggen, dat een mens in de kinderjaren gevormd wordt tot wat anderen vinden dat je moet zijn.
In de kleuterjaren leert men het meest van z'n hele leven. Je kopieert en absorbeert.
Je hebt geen enkele notie (filter) om te kunnen bepalen wat goed is, of fout.
Een talent dat je hebt en wat binnen het gezin het beste van pas komt, krijgt alle waardering en ruimte om te ontwikkelen.
Een talent wat je hebt en wat niet gewenst is binnen het gezin, krijgt waarschijnlijk geen enkele kans om zich te ontwikkelen.

Volwassen worden is dus "ont-wikkelen".
Volwassen worden is: weer dicht bij je oorspronkelijke zelf zien te komen.
Dat begint bij onderzoek naar wie je werkelijk bent: zelfkennis!
Wanneer je dat weet, kan jij jezelf pas accepteren
Als jij jezelf accepteert, kan jij jezelf waarderen om de kwaliteiten die je hebt.

Dan jij wie je bent! Je bent "ont-wikkeld"
Daarna kan jij de talenten die je hebt verder ontwikkelen en genieten van de successen die je daarmee kunt bereiken.
Dan hoef je niet meer te zijn wat van je verwacht wordt.
Dan ben je al goed zoals je bent!

Wil jij jezelf ont-wikkelen?
Laat een life coach jou daar bij helpen!
Klik hier voor meer informatie

Ik moet assertiever zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!
Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Niet om kunnen gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen die “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:
Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.
“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt.

Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf

De verandering:
Oke, je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Oke, Je wil je assertiever opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse trainingen Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.

Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse trainingen worden gegeven in:
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Groningen
Klik hier voor onze agenda

%d bloggers liken dit: