Spring naar inhoud

Je klapt dicht in gesprekken, je kunt niet opkomen voor jezelf. Je hebt er last van, het belemmert je. Assertief zijn kan je leren bij PBL Coaching in Arnhem, Utrecht en Rotterdam

Ik moet assertief zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!

Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Dat je niet voor jezelf kan opkomen.
Je kan niet gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen omdie “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:

Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.

“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt. Ik kan er niet tegenop, ik ben niet assertief.
Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf.
Ook jij kunt assertief zijn!

De verandering:
Je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Je wil je assertief opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Zelfvertrouwen en assertiviteitstraining

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse cursus Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De Zelfvertrouwen en Assertiviteitstraining wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.
Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse Zelfvertrouwen en  Assertiviteitstraining wordt gegeven in:
Rotterdam, Utrecht en Arnhem
Onder begeleiding van 2 trainers, beide life coach: Ferrie Damhuis & Patrick Schriel

Cursus Zelfvertrouwen en Assertiviteit
Ferrie Damhuis en Patrick Schriel

Klik hier voor meer informatie

Onzekerheid. Het overkomt ons allemaal wel eens. Hoe uit zich dat bij de verschillende stijlen?
D-Stijl
Een D stijl die zich onzeker voelt wil dat niet laten zien. Kan zich dan heel stoer voordoen. Een beetje van 'kijk mij, ik ben de beste', grote verhalen. Niets aan de hand!
I-Stijl
Deze stijl zal ook de uiterlijke schijn op willen houden. Veel praten en lachen. Kan een vorm van vlucht gedrag tonen. Gaat opzoek naar gezelligheid, wil niet alleen zijn.
S-Stijl
Een onzekere S stijl kan het lijdzaam ondergaan en heel koppig worden. Vindt het wel fijn een luisterend oor te vinden. Een vertrouwd persoon om tegenaan te praten.
C-Stijl
De C stijl neemt vaak een wat afstandelijke houding aan. Kan wat prikkelbaar en sarcastisch worden. Heeft zeker geen ongevraagde raad of hulp nodig. Wil het eerst zelf onder ogen zien.
Wat is je natuurlijke manier van doen? 
Wat is je stijl van communiceren?
Wat zijn je onbewuste drijfveren?

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten.

Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn.

Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

Méér weten? Klik hier voor meer info over DISC-gedragsstijlen

"Ik bén" is een onjuiste gedachte, die het gevoel, gedrag en gevolg bepaalt

Ik BÉN …. Onzeker - Bang - Boos - Bedroefd - Lelijk - Dom ……

Wat zeggen we dat vaak: “Ik bén …… “ vul het maar in…..
Maar ís dat zo?

Het is een uiting van een gevoel bínnen onszelf, wat we éigenlijk niet mogen voelen.

Al eerder schreef ik een artikel over de waarde van het gebruiken van woorden.
Het gebruik van woorden (communiceren) naar anderen is heel belangrijk.
Je gebruikt woorden, die een emotionele waarde hebben van jezelf. Hoe jij je op dát moment voelt!
De ander ontvangt jouw woorden. Jouw woorden worden geïnterpreteerd door die ander met zíjn of haar emoties.

Wanneer een ander iets tegen je zegt, heb je altijd nog een filter om zélf te bepalen wát je met die woorden doet.
Maar met woorden naar jezélf (gedachten) ligt dat anders.
Álles wat je over jezélf denkt, is (in jouw gedachte) 100% waar!

Als je dus iets over jezélf denkt of zegt, is dat (voor jou) de pure waarheid!

En als het voor joú de waarheid is, geef je daarmee de opdracht aan jezélf om je zo te gaan gedragen
Met alle gevolgen van dien in je gedrag, gevoel én … het gevolg (de resultaten).

Klopt die gedachte dan wel?

Is het juist?
Is het zo, dat jij onzeker bént, of bang, boos, bedroefd, lelijk of dom?

NEE! Dat is niet waar!

Je bént niet zo, je voélt het alleen zo op dát moment!

Jij bént geen boos mens, je voélt je op dat moment boos over iets! (wie heeft dat nooit?)
Jij bént geen onzeker mens, je voélt je (in bepaalde situaties) misschien onzeker. (wie heeft dat niet?)
Jij hoéft geen bang mens te zijn, je voélt je op dat moment (misschien terecht) bang. (wie niet?)
Jij bént geen bedroefd mens, je voélt je bedroefd op dat moment. (dat hebben we allemaal wel eens)
Jij bént geen lelijk mens! Iéder mens heeft iets moois! Het is maar waar jíj de nadruk op legt!
Jij bént geen dom mens, misschien voél jij je in een speciale situatie dom (omdat iemand in jouw omgeving misschien op dát gebied wat meer ontwikkeld is!)

STOP met zeggen: “Ik Bén ….”!
Zeg: “ik voel me op dit moment …..”!

Hoe vaker je dit doet, des te meer zal je gaan ervaren dat jouw gevoel én je gedrag gaat veranderen.
Anderen zullen anders op je gaan reageren.
Het resultaat zal anders zijn ……

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig trainingen op diverse plaatsen in het land met de titel: Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Hierin wordt (in kleine veilige groepen) veel individuele aandacht gegeven aan zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en positieve gedachten vanuit je eigen kracht.

Kijk op onze agenda

Ik moet assertiever zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!
Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Niet om kunnen gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen die “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:
Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.
“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt.

Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf

De verandering:
Oke, je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Oke, Je wil je assertiever opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse trainingen Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De training wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.

Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse trainingen worden gegeven in:
Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Groningen
Klik hier voor onze agenda

De kracht van woorden

Woorden hebben een enorme kracht op ons mensen.
Communicatie, het gebruik van woorden, is het laatste wat de mens in haar evolutie heeft aangeleerd. Vandaar misschien dat we er zoveel moeite mee hebben.

Woorden hebben een enorme invloed op ons.
Je kunt er iemand mee maken maar ook breken, ook onszelf!

De kracht van woorden zit niet zozeer in het woord zelf.
Het zit meer in de waarde die er door ons collectief en individueel aan gegeven wordt.
Een voorbeeld:
Het woord Dominant heeft bij velen een negatieve lading, als bot, heersend
Toch is Dominant een bijzondere kwaliteit. Het is een gedragsvorm die een leidend vermogen heeft. Een leidend vermogen (sturend), die leidt tot actie / initiatief.
Het wordt pas negatief wanneer je een dominant gedrag teveel inzet, wanneer je geen oog meer hebt voor anderen.
Een directeur van een onderneming, zal initiatief moeten zijn en beslissingen durven nemen.
Een dominante gedragsvorm kan daar dus erg van nut zijn en leiden tot succes.
Vrijwel iedereen zet soms dominant gedrag in. Vooral als er beslissingen genomen moeten worden of daadkracht nodig is.

Wanneer jij zelf een heel bescheiden gedrag vertoont, zal jij dominantie al snel beschouwen als negatief.
Het wordt ook beïnvloed door het gedrag binnen het gezin waar je vandaan komt.
Als bescheidenheid een ‘norm’ is binnen het gezin, dan zal je dat snel overnemen. Dominantie wordt in een dergelijk gezin niet getolereerd, misschien zelfs wel afgestraft.
Een aantal gezegden in het Nederlands, bevestigen ook deze bescheidenheid, namelijk:
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Als dat jouw aangeleerde norm is, dan zal je dominant gedrag snel afwijzen.

Ook individueel bepalen we direct (vaak onbewust) de waarde van een woord.
Dat heeft dus te maken met onze eigen normen en waarden. Maar het heeft ook te maken met hoe we ons voelen. Dat kan zelfs per moment verschillen.
Hoe een woord bij ons binnenkomt, wordt beïnvloedt door onze emotionele gevoelens van dat moment.
Ook stemgebruik en mimiek bepalen de waarde van een woord.
Kijk maar eens hoeveel ruzies er ontstaan tijdens email of sms conversaties.

Gebruik van woorden naar onszelf
Ook het woordgebruik naar onszelf is van grote invloed.
Zo is bewezen dat, wanneer je tegen jezelf zegt “ik word niet ziek”, de kans groot is dat je ziek gaat worden. Het woord “niet” wordt niet opgenomen in ons systeem.
Veel krachtiger is: “ik blijf gezond”.
Zo gebruiken wij onbewust een heleboel woorden om onszelf te ontkrachten.
In het Nederlands gebruiken wij een heleboel verkleinwoorden.
Bijvoorbeeld: “ik heb een bedrijfje”, “mijn huisje”, “mijn vriendinnetje enzovoort
Hiermee verklein je de waarde van wat je hebt of bent.
Hoe zo? Zijn ze zo klein?

Nog vaker gebruiken we woorden om te ontwijken.
Woorden als misschien, ja…maar…., proberen.
Allemaal woorden die het voorgaande ontkrachten.
Zeg in plaats van “ja maar” “ja en!
ik ga misschien….” Hoe zo misschien? Ga je of niet? Als je niet gaat, heeft het geen zin om het te melden. Ga je wel, dan is dat duidelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander! Zeg dan ook "ik ga....".
Het woord “proberengeeft je direct een excuus! (ik heb het geprobeerd… maar het is niet gelukt).
Gebruik in plaats daarvan: “ik ga het doen!

Let er maar eens op. Je gebruikt deze woorden vaker dan je denkt.

Pas je woordgebruik aan en je zult zien dat het heel krachtig werkt in je doen en laten (en je succes!). Het zal je zelfvertrouwen doen toenemen!

Tot slot nog een filmpje over woordgebruik.

10 tips voor meer Zelfvertrouwen & Assertiviteit

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig 2-daagse trainingen om je Zelfvertrouwen en Assertiviteit te verhogen in Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Antwerpen.

Klik hier voor meer informatie

Controle willen we het liefst allemaal.
Dat is een fundamentele behoefte van veiligheid, een overlevingsdrang.
We zijn constant aan het scannen, of er gevaar is in onze omgeving.
En als er gevaar is, kunnen we direct reageren.
Onze reactie volgt dan vanuit ons reptieleninstinct.
Het is een reactie om levensbehoud.
En dat gebeurt allemaal onbewust.
Niets mis mee!

Het wordt pas erg, als er een controledwang ontstaat.
Dan loopt de controle uit de hand. Daar heb je dan zelf geen controle meer over.
Hoe vaker je gaat controleren, hoe groter de behoefte wordt.
Het gaat je leven volledig beheersen, het kost enorm veel energie.
Je dagen zijn gevuld met controle. Je hebt geen tijd meer voor een sociaal leven.
En als je de controle voor je gevoel niet in de hand hebt, raakt je van slag.
Dit kan leiden tot paniek.

Controledwang is een stoornis.
Een ingebeelde gedachte, dat je alles in de hand kan houden.
Daar kunnen zelfs dwanggedachten bijkomen.
Die gedachten zeggen: als jij dingen niet doet op die specifieke manier, dan gaat er iets mis.
Dit gedrag ontstaat vaak uit een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel of verhoogd gevoel van veiligheid.

De enige manier om hiervan af te komen, is Cognitieve Gedrag Coaching.
Letterlijk ervaren dat, ook als jij de controle niet hebt, er niets bijzonders gebeurt.
In elk geval niet iets, wat jij had kunnen voorkomen.
Dat vergt training en oefening.
Bij PBL-Coaching & Training kan je daar aan werken.
Individueel of in kleine veilige groepen
Klik hier voor meer informatie

Je blokkeert in het zaken doen, in je functioneren en groei, in je loopbaan.
Je wil vooruit en zakelijke groei realiseren.
Het lukt steeds niet, alsof je blokkeert.
Je loopt steeds ergens op vast en weet niet hoe dat komt.

Het team waarmee je werkt komt niet vooruit.
Steeds weer blijven resultaten achter, blijven dezelfde conflicten en/of problemen zich voor doen.
En ondanks alle adviezen en trainingen verandert er niets.
Je blijft tegen blokkades op lopen en weet niet wat het is. Het lijkt niet tastbaar.
Niemand weet er iets aan te veranderen.

Met de unieke Competentie Analyse kan die zakelijke groei eindelijk doorzetten!

Belemmerende overtuigingen
Ieder mens doet in zijn jeugd diverse overtuigingen op.
Tot je 15e jaar heb je geen filters om te bepalen wat voor jou goed is of niet.
Je hebt nog geen referentie, waardoor je alles aanneemt en overneemt, kopieert van je opvoeders.
De meeste van die aangeleerde overtuigingen zijn prima!
Maar er zijn ook overtuigingen die je overneemt, die jou blokkeren in je volwassen leven.
Ze blokkeren jouw persoonlijkheid, om volledig te zijn wie je bent.
Ze worden belemmerende overtuigingen genoemd.
Een voorbeeld van zo’n belemmerende overtuiging is een bekende:
“Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”, of:
“Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”. Je kent ze wel.
Die belemmerende overtuigingen zijn zo “gewoon” geworden voor jou, dat je het niet eens bewust bent.
Vergelijkbaar met schakelen in de auto. Ook dat gaat zonder na te denken.
Ze houden je tegen om werkelijk te zijn wie je bent, je capaciteiten volledig te benutten.

Competentie analyse
De Karakterscan © is een unieke Competentie analyse, die blokkades in je Persoonlijkheid zichtbaar maakt.
Onbewuste overtuigingen die zorgen voor een blokkade in je zakelijk functioneren.
Belemmerende overtuigingen worden aangepakt en staan jouw zakelijke groei niet meer in de weg.

Wat de Competentie Analyse je brengt:
- 100% garantie over de uitslag
- Inzicht in leeftijd van ontstaan van belemmeringen
- Inzicht en kennis van bewustzijn en onderbewustzijn
- Herkennen van belemmerende overtuigingen
- Concrete aanknopingspunten voor verbetering en groei
Kortom:
De Competentie Analyse geeft je in record tijd een bijzondere basis van inzicht en verbanden, waardoor het realiseren van jouw succes bijna vanzelfsprekend is.
Hierdoor zal jouw zakelijke resultaat substantieel toenemen.

Voor meer informatie klik hier

Makkelijk gezegd:
"je moet eens wat meer zelfvertrouwen tonen en assertief worden".
Maar ja....wat is dat? Hoe doe je dat?

Zelfvertrouwen en assertiviteit gaan vaak samen.
Mensen die veel zelfvertrouwen hebben, zijn vaak ook assertiever.
Dat wil zeggen, dat ze zeggen wat ze denken. Hun mening geven.
Soms zijn mensen daadwerkelijk altijd aan het woord, geven zonder blikken of blozen hun mening.
Ze zeggen met een gerust hart "nee".
Dat kost ze ogenschijnlijk geen enkele moeite.
Terwijl jij moeite hebt om iets te zeggen tijdens een bijeenkomst.
Je komt er ook bijna niet tussen, krijgt het woord niet eens.
Vaak denk je dan: "och, het is toch niet zo belangrijk wat ik te zeggen heb".
En als je dan toch eindelijk iets kunt zeggen, weet je bijna geen woorden te vinden.
Zit je hart in je keel en wil je het liefst zo snel mogelijk zeggen wat je te zeggen hebt.
En achteraf..... heb je toch niet kunnen zeggen wat je wilde zeggen.
Of je hebt het gevoel dat anderen je niet eens gehoord hebben, of niet begrijpen....
Je voelt je daardoor steeds onzekerder worden.
Je voelt een kwaadheid in jezelf.

Met "nee" zeggen gaat het al net zo.
En als je dan al een keer "nee" zegt, is het net of anderen dat niet eens horen of accepteren.
Of....ze vragen je doodleuk om een verklaring waarom je nee zegt.
En soms is er gewoon geen specifieke reden te geven, waardoor jij je alweer "schuldig" voelt en toch maar weer "ja" zegt.
Zo ben je altijd "aan de beurt".

Je merkt bij jezelf dat dat steeds meer gaat irriteren.
Je voelt je er steeds ongemakkelijker bij.
Je wilt daaraan gaan werken. Je wil ook assertiever zijn!

Assertiviteit en uitstralen van Zelfvertrouwen kan je leren!
Door inzicht te krijgen wat de oorzaak is.
Door te merken, dat die onzekerheid vaak komt door belemmerende overtuigingen.
Dat het een (onbewust) aangeleerd gedrag is.
Overtuigingen die er voor zorgen, dat jij jezelf niet accepteert zoals je bent.
Dat jij er mag zijn, zoals je bent. En dat je iets waardevols hebt toe te voegen aan je omgeving en onze maatschappij. Namelijk: jouw unieke zelf, met alle talenten, eigenschappen en kwaliteiten die jij bezit!

Zelfvertrouwen en Assertiviteit kan je leren!
Je kunt leren om assertiever te worden en meer zelfvertrouwen uit te stralen.
Het werkelijk te voelen.
Je kunt technieken aanleren, die nodig zijn om jouw kracht om te zetten naar een gevoel van zelfvertrouwen, zekerheid en assertiviteit.
Op een manier die bij jou past!
Leren anders te handelen doordat je inzicht krijgt in jezelf, je belemmerende overtuigingen,
in jouw kunnen en in jouw eigen kracht.
Zodat je er iets mee kán in je eigen omgeving, en tóch jezelf kunt blijven.

Wil jij ook assertiever zijn en meer zelfvertrouwen uitstralen?
Je beter in je vel voelen?
Klik dan hier voor meer informatie

Assertiviteit wordt omschreven als: De omgang met andere mensen in relaties, werk, scholing en andere sociale situaties"

Assertieve mensen komen op voor hun eigen mening, rechten en standpunten zonder hun gesprekspartners agressief te benaderen. Zodat zij in hun waarde blijven.
Voor verlegen, bescheiden en introverte mensen, is het vaak heel moeilijk om zich assertief te gedragen.

We kennen een onderscheid tussen 3 verschillende vormen, die vaak met elkaar verward worden.
Namelijk: assertief gedrag - sub-assertief gedrag - (passief)agressief gedrag

Assertief gedrag is:
- Verzoeken kunnen weigeren (nee zeggen)
- Kritiek uiten vanuit jezelf (dus: wat het met jou doet)
- Duidelijk kunnen formuleren van je eigen wensen
- Communiceren in de volgorde: Luisteren, Samenvatten, Antwoorden
- Emoties kunnen uiten (op een normale manier)
- Je eigen mening geven in plaats van het gewenste antwoord te geven
- Complimenten te geven
- Complimenten kunnen ontvangen
En dat alles vanuit je eigen gevoel en behoeftes

Sub-assertief gedrag is:
Sub-assertief gedrag is het gedrag wanneer je gemakkelijk de mond laat snoeren door anderen.
Sub-assertieve mensen laten zich gemakkelijk commanderen en doen vaak wat anderen zeggen wat ze moeten doen. Deze mensen zijn vaak conflict vermijdend.
Voorbeelden van sub-assertief gedrag zijn:
- Zich stil houden
- Snel toegeven aan de wensen van een ander
- Onenigheid / conflicten vermijden
- Geen kritiek of commentaar durven geven
- Geen complimenten durven ontvangen
Sub-assertief gedrag is vaak het gevolg van cognities (aangeleerd gedrag / overtuigingen) die zijn meegegeven in de opvoeding (thuis, op school etc.)
Je kent vast wel die uitdrukkingen "bescheidenheid siert de mens", "Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje", "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg".
Allemaal uitdrukkingen die door veel mensen (dus ook opvoeders) als (beperkende) overtuiging zijn aangenomen (opgelegd).

Agressief gedrag is:
Je dominant opstellen, geen respect hebben voor andermans mening, slecht luister, soms zelfs door schreeuwen proberen te overtuigen, vaak beschuldigingen naar anderen uiten.
Sub-agressief gedrag is:

Overreageren door middel van verbaal geweld wordt ten onrechte wel eens als assertief gezien.
Maar dit is zeker niet het geval!
Het is vaak een uiting van onmacht, waardoor de omgeving je niet meer serieus neemt.

Assertiviteitstraining
Een assertiviteitstraining is vaak bruikbaar om sub-assertief en agressief gedrag om te buigen naar assertief gedrag.
Bij de assertiviteitstraining wordt veel aandacht geschonken aan zowel verbaal als non-verbaal gedrag.
Want ook lichaamstaal (non-verbaal gedrag) is een belangrijke vorm van assertief gedrag.
Kortom:
Na een assertiviteitstraining ben je niet plotseling een heel ander persoon.
Het enige wat verandert is de manier waarop jij je uit. Verbaal, in lichaamstaal en gedrag.

Meer weten over de assertiviteitstraining? Klik dan hier

%d bloggers liken dit: