Spring naar inhoud

1

Personal / Life Coach.
Coaching helpt jouw wensen duidelijk te krijgen en doelen te bereiken vanuit eigen kracht, op welk levensgebied dan ook.
Coaching als proces, de ‘ontdekkingsreis’, waarin je werkelijk inzicht krijgt in wie jij bent en wat jij wilt.
Dit bewustwordingsproces brengt je tot persoonlijke en professionele ontwikkeling.
Coaching maakt gebruik van bij jou aanwezige, vaak onbewuste, bronnen, talenten, kwaliteiten en krachten die leiden tot groei.

Behoefte aan verandering in jouw leven?
Plotselinge veranderingen, waar je eigenlijk niet om gevraagd had?
Vaak dezelfde problemen?
Zaken uit het verleden die je belemmeren in het heden?
Niet gelukkig?
Onzeker?
Verhuizing, scheiding, verlies, ziekte, verschuivingen in het werk?
Twijfel je welke stappen je kunt nemen?

Leer anders kijken naar de dingen die spelen.
Krijg perspectief op je leven.
Coaching als proces is interactief.
Het geeft inzicht in je diepe innerlijke processen en gewoontes.
De Personal / Lifecoach stelt vragen, waardoor je tot verrassende, nieuwe inzichten komt. Tegelijkertijd krijg je praktische handvatten aangereikt om deze inzichten vorm te geven in een nieuwe, door jezelf gecreëerde werkelijkheid; jouw leven!

“Inzicht is verandering, acceptatie de weg naar jouw leven!”

Ferrie Damhuis
Personal / LifeCoach
Specialisaties:
Rouw-/en verliesverwerking, RelatieCoaching, Levensvraagstukken,
Systemisch werken (familieopstelling), Management begeleiding MKB
klik voor meer info

De tijden veranderen door alle nieuwe ontwikkelingen. De tijd lijkt ook echt sneller te gaan dan ooit. We krijgen zoveel meer informatie dan ooit in de geschiedenis op ons af (en steeds sneller),die we allemaal ‘moeten’ verwerken.

We leven continu onder een enorme druk, waardoor we ongezonder eten en leven, slechter ademen, slechter ontspannen, slechter slapen, met alle gevolgen van dien. Daardoor ervaren de meesten van ons ook veel meer stress dan een paar jaar geleden.
Alle informatie omtrent de huidige crisis komt daar nog bovenop, en geeft een enorme spanning en onzekerheid.

Hierdoor zullen steeds meer mensen te maken krijgen met de nieuwe epidemische ziekte: burn-out. Bijna de grootste oorzaak van langdurig ziekteverzuim. We zijn druk, doen druk en voelen ons druk (of we het nou zijn of niet!).
Het contact met onze eigen natuur, ons lichaam, ons gevoel is bij velen vrijwel verdwenen.

Ooit vertelde ons instinct wat het beste voor ons was. Steeds verder zijn we van ons instinct verwijderd, met een destructief gedrag als gevolg.
De balans tussen ons gevoel, onze emotie en het denken is steeds verder zoekgeraakt, door de tijdsdruk en het aangeleerde “moeten” door onze maatschappij.
We gaan denkend door ons leven en vergeten te luisteren naar ons hart, ons gevoel.

Wil je beter en gezonder door het leven gaan, is het belangrijk om weer meer contact te maken met je eigen natuur, je hart, je gevoel.
Stel jezelf de vraag: Ben ik me bewust van mijn emoties en gevoelens? Of onderdruk ik mijn gevoelens omdat ik mezelf er geen tijd voor gum om even bij stil te staan?

Wil je de balans in je denken en gevoel terugvinden, neem dan bijvoorbeeld elke dag 15 minuten helemaal voor jezelf, om op te laden.
Zet je telefoon uit en zorg dat je niet gestoord kan worden. Schep een aangename sfeer in je omgeving (muziekje, kaarsje etc). Wees je bewust van je benen op de grond, je billen op de stoel, je rug tegen de leuning. Voel eens wat je lichaam je aangeeft. Adem ontspannen en staar gewoon wat voor je uit.

Elke gedachte die opkomt over wat je nog moet doen of wat dan ook, laat het er zijn en laat het gaan. Doe er niets mee. Ze komen …. En ze gaan…. Geniet van dit moment voor jezelf.

Doe dit eens 3 weken elke dag, je zult verbaast staan welke positieve verbeteringen je zult ervaren.

Ferrie Damhuis LifeCoach & Trainer

Zware vermoeidheid komt veel voor en kan vele oorzaken hebben. Als vermoeidheid lang aanhoudt, wordt het chronisch. Langzaam maar zeker sluipt het er in. Je merkt op een gegeven moment dat je heel erg moe bent en langzaamaan steeds meer klachten krijgt zoals:

 • Geheugen en/of concentratieproblemen
 • Slaapproblemen
 • Slaap waar je niet van uitrust
 • Gevoelige nek, schouders en/of rug
 • Gevoelige lymfeklieren in het halsgebied
 • Spierpijn
 • Gewrichtspijn maar geen artritis
 • Hoofdpijn
 • Wolk (een duf gevoel) in het hoofd
 • Malaisegevoel na inspanning (griepachtige symptomen)
 • Passief zijn (nergens zin in hebben.

Wikipedia geeft de volgende omschrijving:

Vermoeidheid (of moeheid) is een staat van lichaam en geest waarbij een persoon zich verminderd in staat voelt activiteiten te ondernemen en zich slaperig voelt. Vermoeidheid is over het algemeen een gevolg van een zware lichamelijke of geestelijke inspanning of een lange periode zonder slaap. Vermoeidheid kan echter ook een symptoom zijn van een lichamelijke of geestelijke aandoening, zoals hartzwakte, diabetes, hersenletsel (bijvoorbeeld een beroerte), of klinische depressie.

Omdat bij vermoeidheid het concentratie- en reactievermogen afneemt, is een moe persoon niet optimaal in staat activiteiten uit te voeren die constante concentratie en/of reactievermogen vereisen, zoals het besturen van een voertuig.

Als er sprake is van snelle vermoeibaarheid in combinatie met andere klachten, zoals malaise, spierzwakte en duizeligheid, kan dit duiden op het chronische vermoeidheidssyndroom.

Tot zo ver Wikipedia.

Waar vaak niet over wordt gesproken (of aan gedacht), dat zijn andere oorzaken, zoals:

 • Slaap apneu (OSAS)
 • Bijwerking van medicijnen (mijn persoonlijke ervaring met Statines cholestorolverlagers)

De klachten doen namelijk snel vermoeden, dat er sprake is van depressiviteit. Veel mensen worden daarom doorgestuurd naar een psycholoog en gaan daar de behandeling in (zonder het beoogde resultaat).

Mijn advies:

Heb je last van chronische vermoeidheid?

 • Ga eerst goed na of de oorzaak kan liggen bij het gebruik van medicijnen.
 • Laat lichamelijke oorzaken uitsluiten
 • Als bovenstaande geen oplossing geeft, zoek dan hulp bij de psycholoog of LifeCoach

Ferrie Damhuis is LifeCoach / Counselor. Specialisatie Rouw-/ verliesverwerking, traumaverwerking, Relatie en Levenscoaching. Een kennismakingsgesprek is gratis.
Neem vrijblijvend contact op

aangesloten bij de NOBCO & EMCC

Je veilig voelen
Wat kun je doen als iemand je in een groep bijvoorbeeld niet groet en je dat als onveilig ervaart?

Het eerste dat bij me opkomt bij deze vraag is: Doe iets aan je gevoel van onveiligheid. Dat klinkt misschien wat kort door de bocht, maar ik zal het toelichten.

Binnen- of buitenwereld
Situaties waarin je je onveilig voelt of er een andere negatieve emotie ervaart, kun je grofweg op twee manieren indelen. De eerste is: het in de buitenwereld oplossen. Dat is wat de meeste mensen geneigd zijn om te doen. Of je lost het (eerst) in jezelf op. Misschien snap je het nu helemaal niet meer, maar blijf vooral verder lezen.

Emotie is projectie
Alle emotie is namelijk projectie, ook de positieve emoties. Wat ik daarmee bedoel? Je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals jij bent. Denk je maar eens in. Als baby wordt je aardig blanco geboren. En iedere gebeurtenis die je meemaakt in je leven als kind en die een sterke emotionele lading heeft (waar je dus emotie bij ervaart) wordt in je hersens opgeslagen als een pijnervaring of een plezierervaring. Iedere volgende keer dat je iets vergelijkbaars meemaakt scannen je hersens al die gebeurtenissen af (gaat volkomen onbewust). En als ze iets vergelijkbaars tegenkomen wordt nagegaan hoe je eerder reageerde. Al die gebeurtenissen bij elkaar zijn een filter tussen jou en de werkelijkheid. Je zou het kunnen zien alsof we allemaal door een koker naar de werkelijkheid kijken en dus ook allemaal maar een beperkt gedeelte van die werkelijkheid zien.

Pestervaring of negeren
Stel dat je als kind bijvoorbeeld voor het eerst naar de basisschool gaat en je wordt door de kinderen uit je groep gepest of genegeerd, dan registreren je hersens dat als een pijnervaring. Gebeurt dat op de sportvereniging ook nog een keer en later bv. op de middelbare school nog een keer, dan zit er inmiddels een hele stevige verbinding in je hersens die teruggrijpen op de allereerste keer dat je die vervelende ervaring had.

Kleine kind
Wat er vervolgens gebeurt is dat je op dat specifieke stuk stopt met ontwikkelen. Je blijft als het ware dat kleine kind dat voor het eerst naar de basisschool gaat en niet begrijpt wat er gebeurt. Je trekt je, net als dat kind daar en toen onmiddellijk terug. Want je had op dat moment niet voldoende bagage om iets anders te doen. Volautomatisch blijf je dat doen, zolang je niet onder ogen ziet wat er gebeurt. Je hebt als het ware eerst bewustzijn nodig om te herkennen wat er gebeurt.

Bewustzijn
Bewustzijn is dus de eerste voorwaarde, maar meestal niet voldoende. Soms kom je er namelijk niet eens achter wat er precies is gebeurt. Misschien heb je geen bewuste herinneringen aan wat er daar en toen is gebeurd. En dat zou betekenen dat als je dat niet weet dat je er nooit iets aan zou kunnen doen. Gelukkig is dat niet zo. Ook als je niet precies weet waar het vandaan komt, kun je wel bewust kiezen voor ander gedrag.

Wat kun je doen?
Je kunt bv. als je het gevoel ervaart, in het geval van onveiligheid (maar het kan willekeurig elk ander gevoel zijn) je bewust worden van die onveiligheid en je realiseren dat het met het kleine kind in jou te maken heeft. Dat kleine kind in jou wil op dat moment gezien, gehoord en gekoesterd worden. Niemand kan jou met terugwerkende kracht die veiligheid bieden. Dat kun je alleen maar zelf. Je kunt als die situatie zich voordoet in gedachten naar dat kleine kind in jezelf gaan en het in gedachten toespreken. Het vertellen dat je het begrijpt en dat het zich mag voelen zoals het voelt. En dat jij (de volwassen jij) er bent om dat kind in jou te troosten en bij te staan. Neem het in gedachten maar op schoot en geef het kind dat wat jij nodig had maar niet kreeg toen die situatie zich voordeed.

Mindfulness
Een andere insteek vanuit de Mindfulness is dat je het gevoel van onveiligheid er gewoon laat zijn. Stel je maar voor dat je jouw ademhaling er naar toe laat gaan. Adem het gevoel op de inademing in en laat het op de uitademing weer los. En zeg tegen jezelf: Wat het ook is, het is er al. Dus laat het er maar zijn. Accepteer dat het gevoel er is en laat het er zijn. Meestal is het zo dat we weerstand voelen tegen dit soort gevoel en onszelf vertellen dat het er niet mag zijn. In die weerstand verlies je je energie en maak je jezelf onnodig klein. Als je accepteert dat je je onveilig voelt en je bent er ok mee dat je je voelt zoals je je voelt, valt er al een hele lading van het gevoel af.

Buitenwereld
Dit waren wat handreikingen voor het oplossen van de onveiligheid in jezelf. Meestal is het zo dat wanneer je dit stuk in jezelf op lost, de behoefte om er in de buitenwereld iets mee te doen verdwijnt.

Geweldloze communicatie
Mocht je het toch liever in de buitenwereld op willen lossen en de ander deelgenoot willen maken van wat er bij jou gebeurt, dan kun je de stappen van geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg) kunnen gebruiken:

1.    Beschrijf de objectief waarneembare situatie (ontdaan van elk oordeel)
2.    Geef weer wat die concrete situatie met jou doet. Hoe voelt dat voor jou?
3.    Ga bij jezelf na wat je behoefte is en deel die
4.    Doe een concreet verzoek

Dat zou op het volgende neer kunnen komen:

1.    Ik (of jij) kwam zojuist de ruimte binnen. Ik zeg gedag en ik merk dat jij mij geen gedag zegt.
2.    Ik merk dat ik dat als onveilig ervaar en dat geeft me een ….. gevoel (bang, eenzaam, onrustig? Onveiligheid is geen gevoel maar zoals Rosenberg dat noemt pseudogevoel)
3.    Ik heb er behoefte aan me verbonden en veilig te voelen en voor mij is het daarom belangrijk dat je mij ook gewoon gedag zegt.
4.    Kunnen we afspreken dat je me voortaan gewoon gedag zegt?

 Zo zou dat er dan uit kunnen zien. Veel succes!

Ferrie Damhuis  is Life Coach / Counselor, voor iedereen die meer willen halen uit eigen kwaliteiten, talenten en authenticiteit. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Bel: 06-53615732 of  neem contact op.

twitter: http://twitter.com/#!/PBLcoaching 

aangesloten bij de NOBCO & EMCC

%d bloggers liken dit: