Spring naar inhoud

Een DISC profiel geeft inzicht in jouw stijl voorkeur

Een DISC Profiel is een instrument om jouw eigen gedrags voorkeur in kaart te brengen.
Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test, omdat er geen sprake is van “goed” of “fout”. Er is geen “beste” profiel!

Validatie & betrouwbaarheid
De DISC analyse is op diverse onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.
Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). De gemiddelden zijn cultuur gebonden. Het in Nederland gehanteerde profiel is uiteraard aangepast aan de Nederlandse cultuur.

Welke stijl?
Iedereen heeft álle stijlen tot z’n beschikking. Het gaat om jouw voorkeur, welke stijl jij het makkelijkst inzet. Het geeft een directe voorkeur én behoefte aan.
Ben je indirect versus direct. (bescheiden / teruggetrokken of meer op de voorgrond / aanwezig)
Ben je taakgericht versus mensgericht. (begin je eerst met je werk en daarná koffie of start je met koffie en ga je daarna aan het werk. Krijg je energie van een boswandeling of van een gezellig feest.)

De 4 hoofdstijlen van DISC

D - Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I - Invloedrijk of Interactief 
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen.

S - Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C - Consciëntieus of Kwaliteitsbewust 
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciëntieus werken volgens regels en procedures.

Toepassingsmogelijkheden particulieren
Het DISC Profiel kan uitstekend ingezet worden bij individuele coaching.
Het dient als basis om jezelf en je gedragsvoorkeur te leren kennen.
Het leert je over je kwaliteiten, valkuilen en groeimogelijkheden. Je leert je eigen communicatie voorkeur kennen en biedt mogelijkheden om de communicatie stijl van anderen te leren herkennen en daar mee om te gaan.

Toepassingsmogelijkheden binnen organisatie en bedrijf
Binnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.
DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking en communicatie versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Meer informatie

PBL-Coaching & Training is certified DISC Partner

"Ik bén" is een onjuiste gedachte, die het gevoel, gedrag en gevolg bepaalt

Ik BÉN …. Onzeker - Bang - Boos - Bedroefd - Lelijk - Dom ……

Wat zeggen we dat vaak: “Ik bén …… “ vul het maar in…..
Maar ís dat zo?

Het is een uiting van een gevoel bínnen onszelf, wat we éigenlijk niet mogen voelen.

Al eerder schreef ik een artikel over de waarde van het gebruiken van woorden.
Het gebruik van woorden (communiceren) naar anderen is heel belangrijk.
Je gebruikt woorden, die een emotionele waarde hebben van jezelf. Hoe jij je op dát moment voelt!
De ander ontvangt jouw woorden. Jouw woorden worden geïnterpreteerd door die ander met zíjn of haar emoties.

Wanneer een ander iets tegen je zegt, heb je altijd nog een filter om zélf te bepalen wát je met die woorden doet.
Maar met woorden naar jezélf (gedachten) ligt dat anders.
Álles wat je over jezélf denkt, is (in jouw gedachte) 100% waar!

Als je dus iets over jezélf denkt of zegt, is dat (voor jou) de pure waarheid!

En als het voor joú de waarheid is, geef je daarmee de opdracht aan jezélf om je zo te gaan gedragen
Met alle gevolgen van dien in je gedrag, gevoel én … het gevolg (de resultaten).

Klopt die gedachte dan wel?

Is het juist?
Is het zo, dat jij onzeker bént, of bang, boos, bedroefd, lelijk of dom?

NEE! Dat is niet waar!

Je bént niet zo, je voélt het alleen zo op dát moment!

Jij bént geen boos mens, je voélt je op dat moment boos over iets! (wie heeft dat nooit?)
Jij bént geen onzeker mens, je voélt je (in bepaalde situaties) misschien onzeker. (wie heeft dat niet?)
Jij hoéft geen bang mens te zijn, je voélt je op dat moment (misschien terecht) bang. (wie niet?)
Jij bént geen bedroefd mens, je voélt je bedroefd op dat moment. (dat hebben we allemaal wel eens)
Jij bént geen lelijk mens! Iéder mens heeft iets moois! Het is maar waar jíj de nadruk op legt!
Jij bént geen dom mens, misschien voél jij je in een speciale situatie dom (omdat iemand in jouw omgeving misschien op dát gebied wat meer ontwikkeld is!)

STOP met zeggen: “Ik Bén ….”!
Zeg: “ik voel me op dit moment …..”!

Hoe vaker je dit doet, des te meer zal je gaan ervaren dat jouw gevoel én je gedrag gaat veranderen.
Anderen zullen anders op je gaan reageren.
Het resultaat zal anders zijn ……

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig trainingen op diverse plaatsen in het land met de titel: Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Hierin wordt (in kleine veilige groepen) veel individuele aandacht gegeven aan zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en positieve gedachten vanuit je eigen kracht.

Kijk op onze agenda

Waarom mislukken de meeste goede voornemens?

Het jaar 2015 is weer bijna om. Tijd voor velen om weer goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar!
Heb jij ook goede voornemens voor 2016?

Vorig jaar begon maar liefst vier van de vijf Nederlanders het jaar met een goed voornemen, volgens onderzoek.

Hoe groot is de kans dat jij je goede voornemen ook werkelijk haalt?
Ik wil je de moed niet ontnemen natuurlijk, maar de vooruitzichten zijn niet zo goed. Slechts 8 procent van de mensen rondt zijn goede voornemen met succes af. 92 procent mislukt dus. Een kwart van de mensen haalt überhaupt het eind van de eerste week niet, blijkt uit onderzoek.

Waarom mislukken goede voornemens?
Veel goede voornemens mislukken omdat mensen ze kiezen op basis van ‘wat moet’. Ze moeten van zichzelf afvallen, stoppen met roken of gezonder eten. Allemaal voornemens die gebaseerd zijn op een lovenswaardig einddoel, maar uiteindelijk voelen als een verplichting. Een verplichting die in de drukte van het leven moeilijk is op te brengen.

Welke goede voornemens slagen wél?
Maar welke goede voornemens werken dan wel? Je kunt beter een voornemen kiezen waar je energie, plezier, geluk of bevrediging uithaalt. Zulke goede voornemens beginnen vaak met ‘ooit’ of ‘ik mis’. ‘Ooit’ wil ik mijn Frans weer oppoetsen. ‘Ik mis’ piano spelen, zoals ik vroeger vaak deed. ‘Ik mis’ mijn drukke sociale leven van een tijdje geleden.
Kies dus goede voornemens die je helpen om uw dromen te verwezenlijken. Of die je helpen het beste uit jezelf te halen. Kies ze vanuit: “Ik Wil…..”. Uiteindelijk is een intrinsieke motivatie als ‘leuk vinden’ en ‘willen’ de allerbeste motivator. Vervolgens kies je tussenstappen die je daartoe begeleiden. Die tussenstappen mogen klein zijn: uw Frans oppoetsen kan ook om de dag, in sessies van tien minuten.

Hoe haal je dan toch die ‘moetjes’?
Maar hoe motiveer jij jezelf dan om dingen te doen die nodig zijn? Garanties geven we niet, maar je kunt een paar dingen doen om de kans van slagen te vergroten. Bijvoorbeeld:

 • Doe het samen.
  Als je wil afvallen, ga dan samen met iemand afvallen. Dat is niet alleen gezelliger, de verleiding is dan ook kleiner. Bovendien kan je elkaar motiveren!
 • Koop jezelf om.
  Heb je een hekel aan sporten? Zet de hometrainer voor de televisie. Of gun jezelf na het sporten een sauna/massage. Maar let op: kies een beloning die niet ingaat tegen het goede voornemen. Een uur sporten compenseren met een gebakje is natuurlijk niet handig. Ook samen doen is hier een belangrijke motivator.
 • Werk met concrete minidoelen.
  Maak steeds kleine doelen die samen leiden naar het eindresultaat, jouw goede voornemen. Grote stappen liggen ver weg en zijn moeilijker bereikbaar. Hierdoor neemt de kans op teleurstelling (en dus afhaken) toe.

 

Als kind worden allerlei normen en waarden aan je meegegeven. Volwassen worden is je oorspronkelijke zelf leren kennen, accepteren, waarderen en ontwikkelen

We zeggen vaak, dat de mens gecompliceerd in elkaar zit.
Maar is dat zo?

Ik zie het wat anders.
Een mens is in-ge-wikkeld in zijn rol
Hij hoeft alleen maar te ont-wikkelen.

Daarmee bedoel ik het volgende:
Een mensenkind wordt geboren, en is de puurheid zelf!
Vanaf het moment van geboorte, zal hij zich moeten aanpassen aan de omgeving.
Het gedrag en de overtuigingen van de opvoeders zijn hierin bepalend.

Denk alleen maar eens aan de voeding:
Tijdens de zwangerschap wordt de embryo continu voorzien van eten/drinken en warmte.
Vanaf moment van geboorte is die veiligheid en zekerheid er niet meer.
De baby is afhankelijk van de voedingen die gegeven worden. Moet gaan slapen op gestelde tijden (hoezo weet zo'n pasgeboren baby wat de nacht is?)
Vervolgens (om te "overleven") dien jij je aan te passen aan alle normen, waarden, nukken, kennis, angsten, overtuigingen, gewoontes en verwachtingen van het gezin.

Hierdoor wordt je omwikkeld, dus "in-ge-wikkeld"

Wat ik hiermee bedoel te zeggen, dat een mens in de kinderjaren gevormd wordt tot wat anderen vinden dat je moet zijn.
In de kleuterjaren leert men het meest van z'n hele leven. Je kopieert en absorbeert.
Je hebt geen enkele notie (filter) om te kunnen bepalen wat goed is, of fout.
Een talent dat je hebt en wat binnen het gezin het beste van pas komt, krijgt alle waardering en ruimte om te ontwikkelen.
Een talent wat je hebt en wat niet gewenst is binnen het gezin, krijgt waarschijnlijk geen enkele kans om zich te ontwikkelen.

Volwassen worden is dus "ont-wikkelen".
Volwassen worden is: weer dicht bij je oorspronkelijke zelf zien te komen.
Dat begint bij onderzoek naar wie je werkelijk bent: zelfkennis!
Wanneer je dat weet, kan jij jezelf pas accepteren
Als jij jezelf accepteert, kan jij jezelf waarderen om de kwaliteiten die je hebt.

Dan jij wie je bent! Je bent "ont-wikkeld"
Daarna kan jij de talenten die je hebt verder ontwikkelen en genieten van de successen die je daarmee kunt bereiken.
Dan hoef je niet meer te zijn wat van je verwacht wordt.
Dan ben je al goed zoals je bent!

Wil jij jezelf ont-wikkelen?
Laat een life coach jou daar bij helpen!
Klik hier voor meer informatie

10 tips voor meer Zelfvertrouwen & Assertiviteit

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig 2-daagse trainingen om je Zelfvertrouwen en Assertiviteit te verhogen in Arnhem, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Antwerpen.

Klik hier voor meer informatie

Controle willen we het liefst allemaal.
Dat is een fundamentele behoefte van veiligheid, een overlevingsdrang.
We zijn constant aan het scannen, of er gevaar is in onze omgeving.
En als er gevaar is, kunnen we direct reageren.
Onze reactie volgt dan vanuit ons reptieleninstinct.
Het is een reactie om levensbehoud.
En dat gebeurt allemaal onbewust.
Niets mis mee!

Het wordt pas erg, als er een controledwang ontstaat.
Dan loopt de controle uit de hand. Daar heb je dan zelf geen controle meer over.
Hoe vaker je gaat controleren, hoe groter de behoefte wordt.
Het gaat je leven volledig beheersen, het kost enorm veel energie.
Je dagen zijn gevuld met controle. Je hebt geen tijd meer voor een sociaal leven.
En als je de controle voor je gevoel niet in de hand hebt, raakt je van slag.
Dit kan leiden tot paniek.

Controledwang is een stoornis.
Een ingebeelde gedachte, dat je alles in de hand kan houden.
Daar kunnen zelfs dwanggedachten bijkomen.
Die gedachten zeggen: als jij dingen niet doet op die specifieke manier, dan gaat er iets mis.
Dit gedrag ontstaat vaak uit een verhoogd verantwoordelijkheidsgevoel of verhoogd gevoel van veiligheid.

De enige manier om hiervan af te komen, is Cognitieve Gedrag Coaching.
Letterlijk ervaren dat, ook als jij de controle niet hebt, er niets bijzonders gebeurt.
In elk geval niet iets, wat jij had kunnen voorkomen.
Dat vergt training en oefening.
Bij PBL-Coaching & Training kan je daar aan werken.
Individueel of in kleine veilige groepen
Klik hier voor meer informatie

Welke gedachten gaan door jou heen na de scheiding?
De volgende?
“Ik word gek”
“Ik voel me net een zombie”.
“ Ik zou hem/haar wel ik weet niet wat aan willen doen”
“Ik moet de hele tijd huilen en ik weet niet waarom”
“Mijn leven is totaal verpest”.
“Komt hier ooit een einde aan?”
“Ik voel me gebruikt”
Dat is normaal bij een scheiding. Scheiden heeft een heel eigen emotionele logica.
Het is de logica van emotionele reacties in een crisissituatie.
Een vreemde verwarrende mix van gevoelens die men ervaart en die voorkomt uit de ontwrichting van een stabiele situatie.
Een scheiding is voor alle betrokkenen een zeer aangrijpende zaak.
Maar “aangrijpend” hoeft nog niet te betekenen “rampzalig” en “onoverkomelijk”.
Herkent u de volgende emoties?
Afwijzing, boosheid, eenzaamheid, verwarring, twijfel aan je eigen kunnen, depressie, bang zijn fouten te maken, bang niet goed genoeg te zijn, angst om controle te verliezen, angst voor het onbekende, zelfmedelijden maar ook euforie.
Waarschijnlijk hou je er een of meer van de volgende irrationele ideeën op na

 •  Zonder jou (mijn partner) is het leven zinloos
 • Een scheiding zal ik gevoelsmatig niet aankunnen.
 • Ik weet zeker dat ik er onderdoor zal gaan.
 • Het is een grote schande om gescheiden door het leven te moeten gaan.
 • Gescheiden wil zeggen: gefaald hebben als mens.
 • Jij mag het mij niet aandoen om van mij weg te gaan.
 • Zie je wel dat er niemand in deze wereld te vertrouwen valt?
 • Jij bent altijd de enige voor mij geweest en zult altijd de enige voor mij blijven.
 • Jij bent onvervangbaar.
 • Door te scheiden ruïneren we het leven van onze kinderen.

Hoe invoelbaar deze gedachten ook zijn, ze zijn stuk voor stuk irrationeel omdat ze er allemaal van uitgaan dat het leven met een scheiding lijkt op te houden. En dat is nu eenmaal niet zo. Door deze irrationele gedachten ben je niet in staat op de gebruikelijke manier de problemen en je leven te beheersen. Het is niet de situatie zelf, maar de emotioneel gekleurde denkreactie, die voor het gevoel van crisis zorgt. Scheiden is verlies, scheiden is rouwen om de dood van een relatie. En verlies op vele andere fronten. Dat rouwproces is essentieel bij scheidingen: de sleutel tot genezing. Het rouwproces bevat verschillende fasen, struikelblokken of ook wel bouwstenen genoemd. Veranderen is moeilijk, maar nu zit je met pijn. Je kunt die pijn gebruiken als motivatie om te leren en te groeien. Dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Handig is dat je stopt met anderen de schuld te geven. Jouw uitdaging is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en richting van je leven. Het rouwproces is een natuurlijke manier om een niet langer aanwezige dierbare en de manier van leven die daarmee samenhing los te laten. Zodat het leven aangepast kan worden in het heden. Doe je dat niet, dan kunnen fysieke en emotionele problemen ontstaan.

Alternatieve gedachten
Enkele rationele alternatieven voor de eerder genoemde irrationele gedachten:

 • Het is nooit rationeel om de zin van het leven te laten afhangen van één persoon.
 • De pijn van een scheiding kan erg hevig zijn, maar alle pijn is tijdelijk
 • Natuurlijk is het geen reclame als je van jezelf moet zeggen dat je gescheiden bent. Maar het is evenmin reclame als je alleen maar voor het oog van de buitenwereld bij elkaar blijft.
 • Gescheiden zijn wil nooit zeggen dat je als mens gefaald hebt.
 • Elk mens heeft het recht verliefd te worden op een ander.
 • Je kunt je hevig teleurgesteld voelen in je partner, maar het heeft geen enkele zin om hem/haar tegen zijn/haar wil bij je te houden.
 • Als je partner verliefd wordt op een ander, zegt dat niets over zijn/haar betrouwbaarheid. Hij/zij is ook maar een mens, met menselijke gevoelens die kunnen veranderen.
 • Hoe hard het ook klinkt: Iedereen is vervangbaar, ook je partner. Het kost alleen tijd om je weer voor een ander open te stellen.
 • Een scheiding kan vreselijke gevolgen hebben voor de kinderen. De gevolgen kunnen echter nog vreselijker zijn wanneer je niet gaat scheiden. Het ergste wat je kinderen kunt aandoen, is ze te laten opgroeien in een sfeer van ruzie.

Emoties en onderhandelingen.
Uw emoties kunnen ook de onderhandelingen in uw nadeel laten verlopen:
-Boosheid. Grote conflicten over geld, kinderen, vasthouden aan posities, veel eisen stellen die niet onderhandelbaar zijn
-Depressie. Veel huilen, breekbare indruk maken, wanhopig over de toekomst zijn, opdrachten heel langzaam of niet uitvoeren.
-Geen zelfvertrouwen. Jezelf niet de moeite waard vinden, het eigen belang uit het oog verliezen
-Schuldgevoel. Te veel weggeven en niet vragen om een eerlijk deel. Je geeft te gemakkelijk toe.
-Angst. Verkeerde veronderstellingen. Instabiel en veranderlijk zijn in je besluiten
-Onevenwichtigheid. Bang zijn om het proces af te sluiten, bang zijn om te tekenen, achterwaartse bewegingen maken. Een verhoogd gevoel van paranoia, verward denken, sterke behoefte aan structuur.
-Opluchting. Een sterk verlangen om voortgang te maken

Emoties als deze putten ook uit. Ze zorgen dat je lichaam in een staat van extra alertheid wordt gebracht ook op momenten dat het niet nodig is. Stel jij je eens voor dat je een rijexamen van enkele uren krijgt in plaats van 60 minuten. Na dat ene uur was je al moe! Ze zorgen er ook voor dat je gaat piekeren, en vooral als je dat ’s nachts overkomt dan vormt dat een tweede bron van uitputting. Dergelijke emoties zorgen tevens voor een tunnelvisie: je gaat de wereld door een filter zien dat de zaken verdraait: je gaat denkfouten maken. Je hebt de neiging bijvoorbeeld om ‘die ander’ de schuld te geven terwijl niemand een partner kan stelen of weglokken als zij/hij er niet op in gaat. De zoektocht naar het hoe en waarom van de scheiding en de levenslessen die je zelf hieruit kunt halen worden hierdoor belemmerd. Allemaal factoren die zorgen dat deze fase van rouwverwerking extra moeilijk voor je wordt. Hoe begrijpelijk en logisch deze emoties ook lijken, het zijn inadequate emoties. Ze ontstaan door denkfouten: automatische irrationele gedachten die je van nature, vanuit je jeugd en door onze cultuur meegekregen hebt. Door denkfouten neemt men overhaaste en verkeerde beslissingen die later in je (beider) nadeel kunnen werken.

Laat de Life Coach je hiermee helpen!      Ferrie Damhuis  is Life Coach / Counselor, voor iedereen die meer willen halen uit eigen kwaliteiten, talenten en authenticiteit. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail. aangesloten bij de NOBCO & EMCC

Pesten op het werk.
Discriminatie, (seksuele) intimidatie, treiterijen door collega's of leidinggevenden.
Het komt vaker voor dan je denkt!
En de gevolgen voor het slachtoffer zijn echt ernstig te noemen.

Bij pesten ben je het doelwit van de ander.
De gepeste persoon is niet in staat om zich te verdedigen, voelt zich in de hoek gedrukt.
Het blijft ook maar doorgaan, het pesten vindt regelmatig plaats.
Sociale isolatie op het werk is het gevolg.
De prestaties op het werk gaan achteruit, omdat de gepeste persoon zich steeds onzekerder gaat voelen.
Bij de beoordelingen komt het steeds ter sprake, minder wordende prestatie.
Maar, de gepeste persoon durft het niet bespreekbaar te maken.
Bang om nog meer 'af te gaan', of de leidinggevende vertoond zelf het pestgedrag.

Dat heeft ook zijn weerslag in het prive leven van de gepeste persoon.
Onzekerheid neemt toe, je komt steeds meer in een sociaal isolement.
Je durft niets meer te ondernemen, voelt je ongelukkig.
Ook je partner begint de gevolgen te zien, je relatie gaat er ook onder gebukt.
Je hele leven is ontwricht.
Een andere baan zoeken lukt ook al niet, want je komt 'te onzeker' over, kunt jezelf niet meer presenteren.

Herkenbaar? Er is wat aan te doen!

Die onzekerheid, die nu een last wordt en ook zichtbaar voor jezelf, komt voort uit je basisgedrag.
Dat is wat anderen kunnen voelen, opmerken.
Om zichzelf beter te voelen, gaan ze iemand anders pesten.
Immers, als een ander minder is, ben jij beter. Dat is tenminste hoe zij er over denken.

Wanneer jij bent opgevoed in een omgeving waar de norm is:
"doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg" of
"als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje", of ga zo maar door,
dan heb je (onbewust) al een houding aangeleerd om je minder te voelen dan een ander.
Terwijl anderen het pesten gebruiken om zich beter te voelen, ga jij je minder voelen en betrek je alles op jezelf.

Jouw basisgedrag bepaalt dus hoe jij omgaat met pesten, hoe jij het pestgedrag binnen laat komen.

Je kunt er verandering in brengen, door te werken aan je zelfacceptatie en zelfwaardering.
Als jij jezelf accepteert zoals je in wezen bent en jezelf waardeert, zal je zien dat je dit ongemerkt ook uitstraalt.
Dat heeft direct invloed op je omgeving.
Jouw gedrag is dus van invloed op het gedrag van anderen.
Jij kunt je daardoor beter voelen en meer weerstand bieden aan mensen die willen pesten.

Het is te leren! Werk aan Zelfvertrouwen en Assertiviteit.
Wil jij dat ook? Klik dan hier om verder te lezen.

Afbeelding

DAMstenen voor het dagelijks LEVEN
Is een inspiratieboekje met affirmaties en overdenkingen.

Cadeauboekje voor iedereen die:

bewust in het leven wil staan
te maken heeft met verlies
meer zelfvertrouwen wil ervaren
assertief wil zijn
een cadeautje verdient

Specificaties:

Uitgave:                   september ‘13
Formaat:                   A6 staand
Binding:                   spiraal (wire-o)
Papier:                    binnenwerk: 170gr/m2 mat mc
                                 kaft: 300gr/m2 glans mc
Inhoud:                    80 pagina’s
Uitgave: in eigen beheer
Verkoopprijs: € 5,95

Voor bestelling: "http://www.pblcoaching.nl/boekje-inspiraties-affirmaties-overwegingen.html"

Elke dag weer horen en lezen we in de media sombere berichten over de economie, de crisis.
Ook onze regering doet mee aan het verhogen van de onzekerheid, door bezuinigingen en slordig omgaan met informatie richting de burgers.
Sombere voorspellingen over de december omzet in de detailhandel. We worden er helemaal onzeker van. Wat gaat er nou gebeuren? We weten het achteraf pas.

Ondertussen horen we alleen maar berichten over wantoestanden van directies van grote ondernemingen.
Sommige van ons merken het zelf ook al, ontslag, moeilijk aan een nieuwe baan komen, stagnerende huizenverkoop, noem maar op.

Die onzekerheid is natuurlijk niet nieuw. Want hoe zeker was alles nou voordat de crisis begon?
Ook toen was niets zeker, maar de verwachtingen waren anders.

Het allerbeste is, als je de zekerheid in jezelf kunt vinden. Jouw zelfvertrouwen. Om dit werkelijk te kunnen bereiken, zal je eerst moeten werken aan jouw zelfwaardering en zelfacceptatie.
Dan pas, zal je vanuit zelfvertrouwen kunnen handelen. Dan kan je de kracht vinden om deze onzekere tijd op een goede manier te doorstaan. Dan laat je deze crisis en onzekerheid geen invloed hebben op jouw geluk, jouw gezin, jouw relatie.

Je kunt hier aan werken. Hoe? Klik hier

%d bloggers liken dit: