Spring naar inhoud

PTSS en Traumaverwerking

PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom):
PTSS is de benaming voor de uitingen (gevolgen) van een niet voldoende verwerkt trauma
Het gevolg van PTSS (hoe herken je PTSS):
• angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkige adem, overmatig alert, prikkelbaar, onrust, slapeloosheid
• depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies in de spieren
• dissociatie, gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
• ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Wat is een trauma?
Met een trauma wordt bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen
die te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat
op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

De volgende categorieën worden onderscheiden:
• een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting,
seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog, evenwicht trauma’s:
val -/en hoofd verwonding, auto-ongeluk
• fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging
• voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties
op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking,
of geboorte trauma’s
• natuurrampen
• getuige zijn van trauma
• ontwikkelings trauma of emotioneel trauma zoals:
verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van een dierbaar persoon,
liefdeloze opvoeding

PTSS en Trauma verwerken door Somatic Experience:
Wat is Somatic Experience?
Somatic Experience (SE) is een lichaamsgerichte  therapie voor het helen van trauma.
De methode richt zich op de effecten van trauma in ons lichaam (soma).
SE richt zich specifiek op trauma en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek in de neurobiologie.
Het werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel zit.
Voor de verwerking, is het niet nodig om steeds opnieuw terug te gaan naar het trauma.
Na de ervaring van een trauma kunnen we ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige
ontlading in de weg staan.
De aangemaakte “stress-hormonen” worden niet gebruikt en slaan zich in het lichaam op.
Dit kan resulteren in PTSS (post traumatische stress symptoom).

Verwerking van PTSS en Trauma kan zeer goed gedaan worden met behulp van Coaching.
In een veilige en vertrouwde omgeving, kunnen de verschillende fases van verwerking doorlopen worden,
samen met de Coach.
Het trauma opnieuw ondergaan is niet nodig voor een goede verwerking!

Maak een afspraak voor vrijblijvende kennismaking.
Of bel: 06 - 53 61 57 32

%d bloggers liken dit: