Spring naar inhoud

VerzuimPreventie

Ziekteverzuim door stress neemt enorm toe.
Van de 4,6 miljoen verzuimdagen in de eerste 6 maanden van 2014,
had 10% te maken met stress.
De gemiddelde verzuimduur is ook in de eerste helft van 2014 gestegen,
van 24 dagen in 2013 naar 26 dagen nu.
Bron: ArboNed juli 2014
Werkdruk
Stress wordt niet alleen veroorzaakt door toenemende werkdruk.
Ook de zorg voor kinderen, de mantelzorg, financiële zorg, reorganisaties, ontslagen, onzekerheid maken de totale druk op werknemers steeds groter.
Daarnaast speelt de voortdurende ontwikkeling in de technologie een grote rol.
De bereikbaarheid neemt toe, waardoor arbeidstijden vervagen.
Ook werkende vrouwen (vooral moeders) ondervinden in toenemende mate moeite met de combinatie werk en privé. De veranderde rol van vrouwen speelt parten. Ze zijn vrouw, moeder, huisvrouw, partner en werknemer. De rol in huis willen ze hetzelfde invullen als hun voorbeeld (hun moeder), terwijl ze daarnaast nog een extra taak als werknemer hebben.
Het aantal een-ouder gezinnen groeit sterk, wat de druk doet toenemen.
Gevolg: toenemend ziekteverzuim door stress, burnout en conflicten op het werk.
Verzuimpreventie
De eerste helft van 2014 stegen de kosten van ziekteverzuim naar +/- €800 miljoen. Daarin zijn de kosten voor behandeling niet in meegenomen.
Een gigantische kostenpost voor het bedrijfsleven.
Wellicht de moeite om daar op te besparen, vind u toch ook?

PBL-Coaching biedt u een Bedrijfs-Onderhouds-Contract
Voor een vast bedrag per maand, bent u en uw personeel verzekerd van professionele ondersteuning van een Personal Executive Life Coach.
Denk daarbij aan ondersteuning op de volgende gebieden:
> Vertrouwenspersoon
> burnout preventie
> midlife crisis
> conflict bemiddeling
> Coaching on the job
> Private Coaching
> Loopbaan ontwikkeling
> Stress reductie
> balans werk / privé
> reorganisatie begeleiding
> etc.

Het Bedrijfs-Onderhouds-Contract is maatwerk. Het contract wordt afgestemd op:
* wensen en behoefte
* mogelijkheden
* aantal personeelsleden
* afstand en locatie mogelijkheden

Voordelen:
- werknemers kunnen zonder tussenkomst van leidinggevenden contact zoeken
- anonimiteit en veiligheid voor uw werknemers
- aanpak van situaties voordat ze een bedrijfsprobleem worden
- verlaging ziekteverzuim
- vroegtijdige signalering van problemen
- grotere tevredenheid van de werknemers
- betere onderlinge samenwerking
- toename van efficiëntie en bedrijfsresultaat
- onafhankelijke ondersteuning

Ook besparen op de kosten van ziekteverzuim?
Voorkomen is beter dan genezen!
Als u onderstaand formulier invult, komt u te weten hoe!

%d bloggers liken dit: