Spring naar inhoud

MBTI Competentietest

Je zoekt werk dat goed past bij je voorkeuren en stijl van werken.
Of je moet een moeilijke studiekeuze maken.

Misschien loop in je stage aan tegen de vraag: pást dit wel bij me, of je krijgt een slechte beoordeling.
Hoe goed ken je jezelf eigenlijk?
En hoe goed weten andere mensen in jouw omgeving wat jou beweegt en hoe jouw ideale werkomgeving er uitziet?
De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren en competenties (talenten) te krijgen.

Wat houdt de MBTI competentietest concreet in?

De MBTI test is een vragenlijst met tientallen vragen, zoals:
“Als iemand je belt met een vraag, wat doe je dan?”
a) Ik geef de persoon ter plekke een antwoord.
b) Ik vraag de persoon of ik over tien minuten terug kan bellen, zodat ik rustig de tijd heb om over het antwoord na te denken.

Er zijn geen goede of foute antwoorden op de vragen: het gaat om je voorkeur.
Aan de hand van de vragenlijst wordt bepaald wat de vier kenmerken van je persoonlijkheidstype zijn (de letters zijn de beginletters van de Engelse benamingen – de N staat voor iNtuition).

E/I: Extraversie of introversie:
Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtewereld? Extraverte mensen vinden het leuk om in teams te werken en ontwikkelen ideeën in overleg met anderen. Mensen met een introverte persoonlijkheid houden van een rustige werkruimte en ontwikkelen ideeën als ze alleen zijn.

S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition):
Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)? Een kenmerk van realisten dat van belang is voor een werksituatie is dat zij het liefst stapsgewijs werken aan taken waarvoor ze de werkwijze al kennen. Intuïtieve mensen vinden het juist uitdagend om nieuwe, complexe projecten aan te pakken en werken in vlagen van energie.

T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling):
Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen? Denkers zijn vastberaden en zijn gericht op de taak in plaats van op de groep. Voelers zijn vooral gebaat bij eensgezindheid in de groep. Ze nemen besluiten op basis van persoonlijke of andermans emoties. Mensen met een F-voorkeur kunnen ook prima logisch hun besluit beredeneren, maar zullen dat pas doen nadat hun waarden en emoties gesproken hebben. Wil je iemand overtuigen, houd dan rekening met hun voorkeuren!

J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving):
Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel? Mensen die oordelaars zijn, werken het liefst volgens een planning, beslissen snel en concentreren zich op wat er gedaan moet worden. Ze willen graag elk taakje zo snel mogelijk afronden. Waarnemers houden van verandering, staan open voor nieuwe ervaringen en voelen zich beperkt door te veel structuur. Soms hebben ze moeite met afronden omdat ze steeds nieuwe en nuttige info vinden.

Elke deelnemer aan de test heeft bij elk kenmerk een voorkeur en krijgt de bijbehorende letter in zijn ‘persoonlijke code’. Door de vier kenmerken te combineren, zijn er in totaal zestien persoonlijkheidstypen mogelijk. Bijvoorbeeld: iemand met de code INTJ is een introverte (I) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

In welke situaties is de MBTI test zinvol?

Loopbaan ontwikkeling:

Welk beroep past goed bij je?
Wat is jouw ideale werkomgeving?
En als je leidinggevende bent of wilt worden, wat is jouw voorkeursstijl van leidinggeven?
Wat wil je bereiken?

Opleiding-/ Studiekeuze:

Welke opleiding past bij je?
Wat is jouw favoriete leerstijl?
Wat is jouw passie, wat zou je willen doen?

Teamvorming en -ontwikkeling:

Door een beter begrip van elkaars voorkeuren kunnen jij en je teamleden elkaar beter aanvullen en ondersteunen.
Managers kunnen beter situationeel leidinggeven.
Bij de samenstelling van teams moet rekening worden gehouden met de persoonlijkheden.
Teams moeten niet te eenzijdig zijn samengesteld.
Het is bijvoorbeeld niet productief om teveel denkers en te weinig doeners te hebben in een team dat dingen gedaan moet krijgen.

Organisatieverandering:

Misschien kan de taakverdeling in een organisatie anders, zodat mensen beter tot hun recht komen.
Wie energie moet steken in taken die niet bij hem passen, presteert minder en raakt veel sneller vermoeid en gedemotiveerd.

Conflicthantering:

Als werknemers en/of leidinggevenden van elkaar weten welk persoonlijkheidstype ze hebben, wordt er veel duidelijk over de oorzaak van onderlinge wrijvingen. En dan kun je deze proberen weg te nemen.

PBL Coaching & Training gebruikt de MBTI competentietest bij individuele en groepscoaching.
Meer weten? neem contact op

Voorbeeld van een MBTI competentierapport

%d bloggers liken dit: