Spring naar inhoud

Een DISC profiel geeft inzicht in jouw stijl voorkeur

Een DISC Profiel is een instrument om jouw eigen gedrags voorkeur in kaart te brengen.
Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test, omdat er geen sprake is van “goed” of “fout”. Er is geen “beste” profiel!

Validatie & betrouwbaarheid
De DISC analyse is op diverse onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.
Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). De gemiddelden zijn cultuur gebonden. Het in Nederland gehanteerde profiel is uiteraard aangepast aan de Nederlandse cultuur.

Welke stijl?
Iedereen heeft álle stijlen tot z’n beschikking. Het gaat om jouw voorkeur, welke stijl jij het makkelijkst inzet. Het geeft een directe voorkeur én behoefte aan.
Ben je indirect versus direct. (bescheiden / teruggetrokken of meer op de voorgrond / aanwezig)
Ben je taakgericht versus mensgericht. (begin je eerst met je werk en daarná koffie of start je met koffie en ga je daarna aan het werk. Krijg je energie van een boswandeling of van een gezellig feest.)

De 4 hoofdstijlen van DISC

D - Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I - Invloedrijk of Interactief 
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen.

S - Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C - Consciëntieus of Kwaliteitsbewust 
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciëntieus werken volgens regels en procedures.

Toepassingsmogelijkheden particulieren
Het DISC Profiel kan uitstekend ingezet worden bij individuele coaching.
Het dient als basis om jezelf en je gedragsvoorkeur te leren kennen.
Het leert je over je kwaliteiten, valkuilen en groeimogelijkheden. Je leert je eigen communicatie voorkeur kennen en biedt mogelijkheden om de communicatie stijl van anderen te leren herkennen en daar mee om te gaan.

Toepassingsmogelijkheden binnen organisatie en bedrijf
Binnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.
DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking en communicatie versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Meer informatie

PBL-Coaching & Training is certified DISC Partner

Was iedereen maar zoals ik ......

Dan denkt iedereen hetzelfde als ik, voelt hetzelfde als ik, handelt hetzelfde als ik
Dan word ik in elk geval begrepen.
Hoef ik niet uit te leggen wat ik bedoel.
Snapt iedereen wat ik doe en hoe ik het wil
Hoef ik me niet te storen aan gedrag van anderen, waar ik allergisch voor ben.
Dat is wat iedereen wel zouden willen.

De verschillen in mensen, daar gaat het vaak mis.
Iedereen kijkt vanuit zijn eigen bril
Handelt en praat volgens zijn eigen gedrag en gewoontes
Heeft zijn eigen normen en waarden
Het gevolg: we voelen ons onbegrepen of zelfs slachtoffer
Ruzie en onbegrip zijn het resultaat.

Inzicht geeft macht
Als je inzicht krijgt in het waarom jij handelt, zoals je handelt
bent zoals jij je gedraagt, dan ga jij jezelf beter snappen.
Dan weet je waar jouw behoeftes, valkuilen en groeimogelijkheden liggen.
Maar ook:
Wanneer je gaat inzien (en kennis hebt) van de verschillende gedragstypes,
kan je daar mee omgaan.
Je kunt jouw communicatie afstemmen op de ander.
Niet om je anders voor te doen, maar om voor elkaar te krijgen wat jij wil.
Om begrepen te worden. Om jouw behoeftes te kunnen vervullen en je doelen te bereiken.

Gedragsvoorkeuren
Er zijn namelijk in grote lijnen 4 gedragsstijlen te onderscheiden.
Namelijk:

  • Dominant
  • Interactief
  • Stabiel
  • Consciëntieus

Elke gedragsstijl heeft zijn eigen manier van handelen.
Spreekt zijn eigen taal
Heeft zijn eigen behoeftes en voorkeuren.

Wanneer je inzicht krijgt in elk gedrag (ook dat van jezelf), kan jij daar op afstemmen.
Dan is het juist een uitdaging om met die ander om te kunnen gaan.
Ga je prettiger en effectiever samenwerken en leven met anderen
Kan je ook effectiever omgaan met eventuele conflicten

Meer informatie:

Je blokkeert in het zaken doen, in je functioneren en groei, in je loopbaan.
Je wil vooruit en zakelijke groei realiseren.
Het lukt steeds niet, alsof je blokkeert.
Je loopt steeds ergens op vast en weet niet hoe dat komt.

Het team waarmee je werkt komt niet vooruit.
Steeds weer blijven resultaten achter, blijven dezelfde conflicten en/of problemen zich voor doen.
En ondanks alle adviezen en trainingen verandert er niets.
Je blijft tegen blokkades op lopen en weet niet wat het is. Het lijkt niet tastbaar.
Niemand weet er iets aan te veranderen.

Met de unieke Competentie Analyse kan die zakelijke groei eindelijk doorzetten!

Belemmerende overtuigingen
Ieder mens doet in zijn jeugd diverse overtuigingen op.
Tot je 15e jaar heb je geen filters om te bepalen wat voor jou goed is of niet.
Je hebt nog geen referentie, waardoor je alles aanneemt en overneemt, kopieert van je opvoeders.
De meeste van die aangeleerde overtuigingen zijn prima!
Maar er zijn ook overtuigingen die je overneemt, die jou blokkeren in je volwassen leven.
Ze blokkeren jouw persoonlijkheid, om volledig te zijn wie je bent.
Ze worden belemmerende overtuigingen genoemd.
Een voorbeeld van zo’n belemmerende overtuiging is een bekende:
“Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”, of:
“Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”. Je kent ze wel.
Die belemmerende overtuigingen zijn zo “gewoon” geworden voor jou, dat je het niet eens bewust bent.
Vergelijkbaar met schakelen in de auto. Ook dat gaat zonder na te denken.
Ze houden je tegen om werkelijk te zijn wie je bent, je capaciteiten volledig te benutten.

Competentie analyse
De Karakterscan © is een unieke Competentie analyse, die blokkades in je Persoonlijkheid zichtbaar maakt.
Onbewuste overtuigingen die zorgen voor een blokkade in je zakelijk functioneren.
Belemmerende overtuigingen worden aangepakt en staan jouw zakelijke groei niet meer in de weg.

Wat de Competentie Analyse je brengt:
- 100% garantie over de uitslag
- Inzicht in leeftijd van ontstaan van belemmeringen
- Inzicht en kennis van bewustzijn en onderbewustzijn
- Herkennen van belemmerende overtuigingen
- Concrete aanknopingspunten voor verbetering en groei
Kortom:
De Competentie Analyse geeft je in record tijd een bijzondere basis van inzicht en verbanden, waardoor het realiseren van jouw succes bijna vanzelfsprekend is.
Hierdoor zal jouw zakelijke resultaat substantieel toenemen.

Voor meer informatie klik hier

Heb jij het gevoel dat er meer uit jezelf te halen is en wil je hier graag mee aan de slag?
Dan is deze training persoonlijke effectiviteit echt iets voor jou.

Persoonlijke effectiviteit
Met de training persoonlijke effectiviteit krijgt je inzicht in jezelf en de invloed die je hebt op anderen.
Je leert wat je wel of niet zal doen vanuit onbewuste drijfveren en hoe je bewust je gedrag kunt afstemmen op anderen.
DISC
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse,
welke iedere deelnemer na afloop van de training als rapport meekrijgt.
De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk?
Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren?
Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

Training persoonlijke effectiviteit

De training persoonlijke effectiviteit duurt twee dagen en wordt gegeven door twee professionele
coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die in hun hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend.

Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Wat levert deelname jou op?
Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en zelfmotivatie
Je krijgt inzicht in jouw onbewuste drijfveren
Je wordt beter in verbale en non-verbale communicatie
Je zal beter in staat zijn om je gedrag af te stemmen op de situatie
Je ziet in welke invloed je op anderen hebt, en welke invloed anderen hebben op jou
Time management, prioriteiten en doelen stellen
Je ziet welke patronen jou belemmeren, kent je valkuilen en weet hoe deze te vermijden
Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat jou uniek maakt

Meer weten? <a title="Training Persoonlijke Effectiviteit " href="http://www.pblcoaching.nl/persoonlijke_effectiviteit_arnhem.html">Klik hier voor meer informatie

Het wordt ons bij de geboorte al bijna meegegeven: een hang naar zekerheid!
Dat is ook heel menselijk. Het leven is nou eenmaal onzeker. En die onzekerheid geeft angst.
Onder andere verzekeringsmaatschappijen maken daar dankbaar gebruik van.
We kunnen ons verzekeren voor van alles en nog wat, zodat we maar “zekerheid” hebben.
Die ‘natuurlijke’ onzekerheid en angst is van oorsprong ook een vorm van zelfbescherming.
Waar je in de natuur alleen bent, ben je kwetsbaarder dan in een groep.
Logisch dus, dat je van nature ‘ergens bij wil horen’. Het is een zelfbescherming, geeft een gevoel van veiligheid en vermeende zekerheid.

Het gevoel van zekerheid en veiligheid geeft zelfvertrouwen.
Kijk maar eens naar jonge kinderen.
Zij hebben de zekerheid en veiligheid door het grenzeloze vertrouwen in de ouders.
Daarom kennen kinderen nog geen angst, zien geen gevaar. Totdat ze meer zelfstandig de buitenwereld in gaan en ‘losgelaten’ worden door de ouders.

Tijden van grote economische groei en grote welvaart, geven ons een gevoel van zekerheid.
Zekerheid dat je steeds meer gaat verdienen, steeds meer te besteden hebt, gemakkelijk aan een baan komt of kan switchen, op vakantie kunt, je hypotheek eenvoudig kan verhogen op basis van de te verwachten groei etc.
Allemaal vermeende zekerheid dus.

We hebben het onlangs allemaal gezien: de crisis. Onze economie blijkt een zeepbel, kan zomaar uit elkaar spatten. Alle maatregelen die ooit werkte, werken nu niet meer.
Banen op de tocht, huizenmarkt die instort, hoge werkeloosheid, pensioen verlaging, verhoging pensioenleeftijd en ga zo maar door.
Plotseling zijn we nergens meer zeker van, ons zelfvertrouwen neemt af. We worden onzeker!

Het komt er op neer, dat we onze angsten (lees: onzekerheid) proberen te bedwingen door het gevoel van zekerheid en veiligheid te vinden bij iets of iemand buiten onszelf.
Bijvoorbeeld: is er onveiligheid in de buurt, dan willen we meer politie op straat. Kapitaalverzekeringen voor later.....(als je dat haalt). Studieverzekering voor de kinderen.  
Een goede opleiding, dan kom je er wel. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen.

Als we die zekerheid niet krijgen van buiten onszelf, waar halen we het dan vandaan?
Onzekerheid en angst zitten voornamelijk in jezelf. Leven en werken vanuit onzekerheid en angst levert alleen negatieve resultaten op. Denk daarbij ook aan stress, burnout, relatieproblemen, overspannenheid enzovoort.

De enige oplossing is dus: werken aan zelfvertrouwen
In jezelf kan jij de enige échte veiligheid en zekerheid vinden die bestaat.
En de bron van zelfvertrouwen ligt in zelfacceptatie.

Accepteer jij wie en wat je bent? Heb jij zelfvertrouwen?

Het is te leren! Meer info

Ferrie Damhuis
Personal LifeCoach en Trainer

Coaching, een veel gebruikte term in de huidige tijd.

Personal Life Coach richt zich op alle levensvraagstukken, waar de client tegenaan loopt.
Afhankelijk van de opleiding / verdieping en ervaring van de coach, kan hij/zij de client begeleiden naar een inzicht die verandering teweeg brengt.

Hieronder een aantal levenscategorieen waar PBL-Coaching  meer informatie over kan geven, vanuit passie, kennis en ervaring:

Life Coach denk aan: zelfvertrouwen, assertiviteit, burn-out, huidproblemen

RelatieCoach denk aan: communicatie man/vrouw, scheiding

BusinessCoach denk aan: werk -/ prive balans, management ondersteuning

LoopbaanCoach denk aan: baanverlies, talenten onderzoek, reintegratie

Rouw-/VerliesCoach denk aan: verlies van een partner, je baan, je gezondheid etc.

TeamCoach denk aan: burn-out / ziekte preventie, samenwerking

SkypeCoaching denk aan: coachen op afstand, geen reistijd, geen wachttijd

De Ondernemingsraad is een afvaardiging van het personeel, een vertegenwoordiging.
Een bedrijf vanaf 50 werknemers is wettelijk verplicht een ondernemingsraad in te stellen.
Door veel ondernemers wordt het als ‘lastig’ ervaren.
Vaak proberen directies van grotere ondernemers ook onder goed overleg uit te komen.
En inderdaad, het kan best lastig zijn, als je maatregelen die je als ondernemer wil doorvoeren, eerst moet overleggen met je OR. Het is een wettelijke verplichting en wordt daarom vaak als vervelend ervaren….
Sommige mensen nemen plaats in de OR, omdat het hun baan ‘veilig’ stelt of, het geeft ze de kans om tegen de directie in te gaan….. Niet de bedoeling van degene die op jou gestemd hebben, denk ik.

Juist in deze tijd kan je er iets positiefs mee!
De OR heeft een bemiddelende functie tussen personeel en directie. Een belangrijk orgaan dus, met een grote verantwoordelijkheid! Van een goede OR kan iedereen profijt hebben!
Tenslotte hebben de medewerkers jou gekozen als hun vertegenwoordiger. Daarnaast is het in ieders belang dat de onderneming succesvol is.
Het is zaak, dat je als OR als een goed geolied team samenwerkt, in het belang van jezelf, de medewerkers én de onderneming.
Dat betekend in eerste instantie al, dat je een team moet vormen. Dat je elkaar kent en op elkaar kunt vertrouwen.
Een goede onderlinge basis van vertrouwen is noodzakelijk. Dat wil zeggen, dat er geen onderlinge strijd moet zijn. Geen haat en nijd, elkaar geen vliegen afvangen, één gezamenlijk doel hebben en daar als team achter staan.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet waar ieders kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen liggen. Zowel van jezelf als van je teamleden.
Dan ben je ook in staat, om een SWOT-analyse te maken van jouw OR. Met dat alles in de hand, kan je de onderlinge taken gaan verdelen, om op alle fronten goed te functioneren.
Alles in het belang van je collega’s én het bedrijf.

Crisis, en nu?
Juist nu kan een OR van cruciaal belang zijn voor het goed functioneren van het bedrijf.
Inderdaad, een moeilijke tijd. Maar ook een tijd van uitdagingen.
Nu kan je laten zien wat je waard bent!
Natuurlijk zit er een kans in, dat er een reorganisatie moet plaatsvinden, dat er nare maatregelen genomen moeten worden.

Maar….. goede ideeën komen vaak voort uit kennis, simpelheid en ervaring. Maak daar gebruik van! Een goed idee komt vaak uit onverwachte hoek.
Dat betekend dat iedereen in het bedrijf zo vroeg mogelijk betrokken moet zijn bij alle gebeurtenissen. Alle scenario’s kunnen de revue passeren.
Hoe beter iedereen geïnformeerd is, hoe meer iedereen zich betrokken voelt bij het wel en wee. Dat betekend ook, dat je kunt vragen welke ideeën je collega’s hebben, vanuit praktijk en misschien ook wel vanuit de simpelheid.

Als er goed wordt samengewerkt, er een goede betrokkenheid is bij het bedrijfsresultaat, is de kans op succes het grootst. Zelfs na een reorganisatie waarbij ontslagen vallen, zal het overgebleven personeel zich snel kunnen herstellen. Dit komt het beoogde resultaat ten goede.

De OR heeft daar dus samen met de directie een belangrijke functie in.
Denk niet: “het komt allemaal op onze schouders terecht”. Maak gebruik van alle kwaliteiten die in de onderneming beschikbaar zijn.
Daarvoor is het noodzakelijk, eerst je eigen kwaliteiten te kennen en een echt OR-Team te zijn!

Suc6

Ferrie Damhuis
LifeCoach & Trainer
(ervarings deskundig)

Midlife en de midlife crisis
Tussen de 35 en 55 jaar gaan we onze ambities en prioriteiten als mens herzien.
Thema’s die in deze levensfase spelen zijn:

  • Wat is nou echt belangrijk, wat maakt mij nu echt gelukkig?
  • Heb ik bereikt wat ik wil en heb ik gedaan wat ik graag wilde?
  • Leid ik het leven dat ik wil leven?

Een midlife crisis kan bestaande relaties flink onder druk zetten. Mensen kunnen onomkeerbare risico’s of beslissingen nemen en hierdoor in financiële problemen komen. Dit hoeft echter niet want van iedere crisis kun je groeien, dus ook van de midlife crisis.

Midlife crisis of kans?
Net als andere identiteitscrisissen zul je door de midlife crisis heen moeten. Doe je dit echter positief dan kun je de midlife crisis gebruiken om op zoek te gaan naar de dingen die echt belangrijk voor je zijn. Hierdoor wordt midlife een kans in plaats van een crisis.

Praat erover met 'lotgenoten'. Dit kan verhelderend werken en je inzicht geven in je omstandigheden. Of laat je begeleiden door een LifeCoach, volg een inzichtgevende training. Kijk eens op mijn site voor meer informatie.

Ferrie Damhuis is LifeCoach & Trainer www.pblcoaching.nl

Het enige wat constant is in het leven, is veranderingen. Alles wat leeft op deze aarde is van voorbijgaande aard. Het is ook een natuurlijk proces, De seizoenen zijn daar een mooi voorbeeld van. En elke verandering vraagt steeds weer om een afscheid, het kunnen loslaten van wat je kent. Pas als het afscheid is gelukt, zijn we in staat om het nieuwe toe te laten en kan er iets nieuws groeien. Wil je in leven blijven, dan ben je genoodzaakt om steeds weer te veranderen. Want wat niet verandert, wordt star en droog.

Geef ruimte aan je leven
Het lijkt allemaal zo eenvoudig om te laten gaan wat niet goed meer is of waar je last van hebt. In de praktijk blijkt het echter helemaal niet zo simpel. De meeste van ons kiezen voor hun ontspanning een vertrouwde omgeving of vertrouwde gewoontes, zélfs als ze onrustig aanvoelen. Dan nog voelt het veiliger, vertrouwder dan het onbekende. Een andere omgeving of situatie vinden we altijd eng omdat je niet weet wat je er voor in de plaats krijgt. Daarom blijven we meestal liever waar we zijn en houden het ’t liefst bij het vertrouwde. Maar…dat biedt geen echte ontspanning. Die ontstaat pas als jij je leven leeft en er voor kiest om alles wat ‘normaal en vertrouwd’ is, los te laten.

Wat levert het je op?
Wanneer jij je bewust wordt wat het vasthouden van wat je niet meer nodig hebt je kost, kan het je helpen om makkelijker los te laten. Kijk eens naar wat je echt in het diepst van je hart verlangt, en ga eens na wat het je zou opleveren als jij je hart zou volgen. Loslaten geeft ruimte, vrijheid en nieuwe energie. Natuurlijk, je zal eerst energie moeten steken in het proces van loslaten. Maar daarna levert het op…. Het biedt nieuwe perspectieven, mogelijkheden en kansen. In die ruimte ontstaan er nieuwe dingen, die je voordien zelf nauwelijks hebt kunnen bedenken. Je creëert ze als het ware zelf, doordat jij jezelf ruimte en kansen geeft.

Wil je ook leren loslaten?
Ik kan me voorstellen dat je, wanneer je dit leest, ook graag wilt kunnen loslaten. Wie wil dat niet? Wat je kunt doen, is je laten begeleiden door een Life Coach. Dat is een individueel traject. Ook kan je deelnemen aan de 2-daagse workshop ‘Zelfvertrouwen en assertiviteit’ of Persoonlijke Effectiviteit.
Als je namelijk inzicht krijgt in wat jouw belemmeringen zijn en daarnaast werkt aan zelfacceptatie en zelfwaardering, kom je beter in contact met jezelf. Je kunt makkelijker ontdekken wat je zelf écht wil. Je komt in beweging en leert om bewuster en vanuit een ander inzicht naar dingen te kijken en te leven in het NU.

Nieuwe deuren openen
Doe je de ene deur dicht, dan opent als vanzelf weer een nieuwe. Hou je vast aan het oude, dan is er geen ruimte voor nieuw. Loslaten is minder angstig zijn en jezelf meer liefhebben (acceptatie en waardering). Hou van jezelf en gun jezelf een betere toekomst. Er is maar één moment, en dat is NU. Vandaag is de éérste dag van de rest van je leven, maak er wat van!

Ferrie Damhuis is Life Coach & Trainer. Specialisatie Rouw-/ verliesverwerking, traumaverwerking, Relatie en Levenscoaching. Een kennismakingsgesprek is gratis.
Bel: 06-53615732 of neem contact op per mail.

2

Laatst kwam in een groep ter sprake, dat je je aan moest passen en rekening moest houden met anderen en dat je het verder schopt als je loyaal bent aan het bedrijf en je baas.
Ik dacht: ja dat is waar, je leeft niet in je eentje op een eiland en hopelijk ben je je bewust van anderen om je heen en het feit dat die ook behoeften hebben, dat er een gezamenlijk doel is (of zou moeten zijn).
Maar ik kan heel verdrietig worden van mensen die zo moedeloos en moe geworden zijn van het zich steeds maar aanpassen en de manier waarop ze dat voor zichzelf recht praten.
De vragen waar het primair om gaat zijn vragen als: Wat maakt jou levendig?
Wat doet je bloed sneller stromen? Waar word je enthousiast van? Wat
resulteert bij jou in vitaliteit? Wat maakt je sprankelend? Wat doet je ogen
stralen, je stem tot leven komen? Dat zijn vragen die inspireren.
Veel meer dan: wat vind je leuk of waar heb je zin in of wat zou je graag willen?
Dit zijn vragen die er op gericht zijn om een gat in jezelf te vullen. Zodra dat gat gevuld is, is er meteen een nieuw gat. Dat houdt niet op.
Inspiratievragen zijn nodig in de huidige tijd waarin organisaties vitaliteit en
creativiteit goed kunnen gebruiken. We hebben plannen genoeg (inclusief persoonlijke ontwikkelingsplannen); lange termijn plannen, doelstellingen, targets, visies en missies, strategieën en beleidsnotities.
Maar veroorzaken ze ook vitaliteit, inspireren ze ook of word je er alleen maar ontzettend moe van?

Vraag dus niet wat je organisatie nodig heeft, maar vraag jezelf wat jou enthousiast maakt. Aarzel dan niet en doe het dan. Want wat je organisatie nodig heeft (zeker in deze tijd van bezuiniging en reorganisatie) zijn mensen die vitaal en creatief zijn, die kiezen en creëren, in plaats van de moed verliezen en creperen. Doe het: je leven is te kostbaar. Klik hier voor meer info over TeamCoaching

Ferrie Damhuis is Life Coach / TeamCoach.   Een kennismakingsgesprek is gratis.
Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail.

%d bloggers liken dit: