Spring naar inhoud


Er zijn veel verschillende mogelijkheden om burn-out aan te pakken of om aan burn-out preventie te doen.
Maar om te weten hoe de behandeling van burn-out werkt, is het zinvol om te weten welke mensen meer kans hebben om een burn-out te ontwikkelen.
We zien in het algemeen dat perfectionisten een veel hogere kans hebben om burn-out te ontwikkelen dan andere mensen.
Het draait bij burn-out vaak om de manier hoe mensen omgaan met stress.
Iemand die perfectionistisch is, vindt dat alles perfect tot in de puntjes afgewerkt moet worden, wat er soms voor kan zorgen dat werk blijft liggen of niet alles op tijd gedaan is.
Als er dan extra werk bijkomt, zal iemand met perfectionisme ook sneller het gevoel hebben dat er teveel op hen afkomt.
Mensen die perfectionistisch zijn doen vaak ook langer om taken af te ronden, en als ze dan extra werk krijgen, zien ze vaak niet hoe ze ook dit op tijd perfect kunnen afronden.
Als je dan bijvoorbeeld deze mensen vergelijkt met mensen die niet snel gestresseerd geraken en zelf bepalen wat ze willen doen en hoe ze het willen doen.
Veel mensen met perfectionisme hebben ook het gevoel dat ze iets perfect moeten afronden, wat voor hen nog meer druk oplevert.
Daarenboven zal je zien dat mensen die heel de dag beroep doen op hun hersenen meer kans hebben op een burn-out dan mensen die afwisselen van spier.

Wat bedoelen we hier mee?
Denk even mee:
stel je voor dat Dirk de hele dag op de bureau werkt, vervolgens thuis komt en nog verschillende dingen op de computer moet afronden en vervolgens als ontspanning TV gaat kijken.
Dirk kan dit ervaren als ontspanning, toch heb je bij alle activiteiten slechts één spier in je lichaam nodig: je hersenen.
De hersenen van Dirk krijgen dus amper rust en dat zal ervoor zorgen dat Dirk een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van burn-out.
Stel je nu voor dat we Dirk vergelijken met Joep.
Joep werkt als elektricien, dus is de hele dag fysiek bezig.
Als hij thuiskomt, kookt hij en gaat hij lopen met een vriend.
Vervolgens kijkt hij nog even TV en gaat slapen.
Ondanks dat het kijken van TV ook beroep doet op de hersenen, zal Joep een veel lagere kans hebben op het ontwikkelen van burn-out, omdat hij gedurende de dag beroep doet op verschillende spieren en niet alleen zijn hersenen belast.
Als je teveel beroep doet op je hersenen, kan dit een overbelasting veroorzaken, wat op zijn beurt stress en zelfs burn-out tot gevolg kan hebben.

Waarom hebben we dit nu kort beschreven?

Omdat de behandeling van burn-out hem grotendeels zit in het loslaten van oude gewoontes en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, die ervoor zorgen dat de kans op een burn-out kleiner wordt.
Je oude gewoontes hebben er namelijk toe geleid dat je een burn-out kreeg en als je deze niet veranderd is een nieuwe burn-out vaak niet ver weg.
Als je perfectionistisch bent, wil dit niet zeggen dat je al je perfectionisme over boord moet gooien, maar dankzij een behandeling kan je leren wanneer het nuttig is om perfectionistisch te zijn en wanneer je moet leren loslaten.
Verder, buiten het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, bestaan een burn-out behandeling vaak in het aanpassen van de coping manier.
Dit wil zeggen dat we de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat willen aanpakken, zodat ook dit ervoor zal zorgen dat burn-out in de toekomst minder kan voorkomen.
Om bovenstaande dingen te realiseren, hebben veel mensen professionele begeleiding nodig.
Het is namelijk zo dat eens je een burn-out hebt gehad, je hersenen een soort litteken hebben gekregen, dat ervoor zorgt dat je meer kans hebt op een tweede burn-out.
Daarenboven verloopt het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen anders.
Bijvoorbeeld: het is niet voor iedereen mogelijk om iedere dag te gaan sporten, terwijl andere mensen daar net kracht uithalen.
Daarom betekent het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen iets anders.
Een behandeling tegen burn-out helpt je jouw positieve gewoontes ontdekken en helpt je ontdekken wat voor jou mogelijk is om aan je burn-out te werken.

Meer informatie over begeleiding bij burn-out

Relatief meer werknemers melden zich bij bedrijfsarts met burn-out ​
Publicatie: Nu.nl 18 september 2017 12:21​

"Relatief meer mensen kloppen vanwege overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts aan, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maandag op basis van landelijke cijfers. ​​
​Vorig jaar viel ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte, waarbij het vooral om overspannenheid en burn-out gaat. In totaal kwam er 6.270 meldingen van beroepsziekten binnen.
Volgens de bedrijfsartsen komen de meeste beroepsziekten voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (ruim twee derde van alle meldingen).
Na psychische beroepsziekten worden beroepsziekten van het bewegingsapparaat en van het gehoor vaak gemeld. Jaarlijks loopt naar schatting 0,2 tot 3,2 procent van alle werknemers een beroepsziekte op.
De branches waar werknemers zich het vaakst ziek melden zijn de bouw, de transportsector, de financiële sector, industrie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit laatste geldt voor 6 procent van de werknemers met een beroepsziekte.
Werknemers die zich vanwege een beroepsziekte ziek melden, verzuimen gemiddeld 31 dagen. Dat is 25 dagen meer dan de zes dagen die een werknemer zonder beroepsziekte gemiddeld verzuimt". (Bron: Nu.nl 18 sept. '17)

Burnout is te voorkomen én te genezen. Mits je er tijdig bij bent.
Maak een afspraak. Bel: 06-5361732​

Bekijk in deze animatie wat de invloed van chronische stress is, op onze hersenen.
(bron: Ted-Ed)

PBL-Coaching & Training  Coaching helpt!

Stress, depressie en angst!

Woorden van deze tijd!
Deze stoornissen komen in de huidige tijd het meest voor.
Stress, depressie en angst kunnen op zichzelf, maar ook allemaal tegelijk ontstaan.
Het is belangrijk om de waarschuwingstekens van deze problemen op te merken, omdat je er wat aan kunt doen.

Hoe beïnvloeden stress, depressie en angst ons?
Deze stoornissen veranderen direct hoe we ons leven zien.
Ze beïnvloeden onze hersenen en de manier waarop we met anderen omgaan.
Ze veranderen ook ons zelfbeeld en enthousiasme en de opwinding die we hebben wanneer we een activiteit of werk doen.
Het kan onder andere ons immuunsysteem beïnvloeden.
Stress, depressie en angst vallen onze prefrontale cortex aan.
Dat is waar we het meeste geavanceerde denken doen, waar we ons de toekomst inbeelden, strategieën inschatten om problemen op te lossen en beslissingen maken.
Dat is het deel in onze hersenen, wat ons onderscheidt van dieren.
Dit gebied is ook gerelateerd aan het limbische systeem, onze emotionele hersenen.

Stress:
Iedereen heeft het over stress.
Het kan zomaar ontstaan na een willekeurige activiteit of gedachte en het geeft ons een angstig, boos en gefrustreerd gevoel.
Teveel stress stelt een persoon bloot aan verschillende soorten fysieke en psychologische ziektes. Stress kan tot een lage bloedsuikerspiegel, overactieve schildklier, hartaanvallen, verhoogde galafscheiding of cholesterol in je slagaders leiden.
De meest voorkomende symptomen zijn:
hoofd- of buikpijnen, moeite met het verteren of doorslikken van voedsel, duizelingen, zware ademhaling, slapeloosheid, onregelmatige hartslag, hevig zweten, slaapstoornissen, vermoeidheid, afleiding, verminderd libido of nachtmerries.
Soms verschijnt stress in de vorm van fobieën of psychologische stoornissen.
Onderzoeken hebben laten zien dat een dieet met weinig vitamine B12 stress kan veroorzaken.

Depressie:
Dit probleem kan omschreven worden als jij je verdrietig, ongelukkig, weemoedig, terneergeslagen of ellendig voelt.
Soms zijn er redenen om je zo te voelen en soms ook niet.
De meeste mensen hebben wel een keer last van depressie gedurende hun leven en meestal gedurende een korte periode.
Klinische depressie is een stoornis die een langere tijd aanhoudt en onze stemmingen beïnvloedt.
Depressieve mensen zijn snel geïrriteerd en gefrustreerd en kunnen al in tranen uitbarsten om het minste of geringste.
Depressie wordt in gradaties vastgesteld: mild, middelmatig en ernstig.
De meest voorkomende symptomen van depressie zijn:
moeite met slapen, verslapen, veranderingen in de eetlust (constant onrustig eten of helemaal niet in staat zijn om te eten), aankomen of gewichtsverlies, gebrek aan energie, vermoeidheid, zelfhaat, gevoel van nutteloosheid, ongepast schuldgevoel, onrust, geïrriteerd zijn, onbehagen, snel afgeleid zijn, gebruikelijke activiteiten opgeven, luiheid, wanhopige gevoelens of zelfs gedachten over de dood of zelfmoord.

Een slecht zelfbeeld is een van de meest voorkomende symptomen van depressie.
Een ander symptoom is:
niet kunnen genieten van activiteiten die ons normaliter gelukkig maken (zoals tijd doorbrengen met onze familie of seksuele activiteiten).
Een depressieve periode wordt gezien als een depressie wanneer vijf of meer symptomen gedurende twee weken aanhouden.
Gebeurtenissen die depressie kunnen veroorzaken zijn:
geboorte (veel vrouwen lijden aan zogenaamde postnatale depressie nadat hun baby geboren is), de menstruatiecyclus (een week voor de menstruatie; de symptomen verdwijnen wanneer de menstruatie begint) en de seizoenen (tijdens de koude wintermaanden en herfst door het gebrek aan zonlicht, maar dit verdwijnt weer tijdens de lente en zomer).

Angst:
Angst is een emotionele reactie op één of meerdere stimuli die zowel intern of extern voor de patiënt kunnen zijn.
Daarmee wordt bedoelt dat ze in de gedachten of gevoelens van de patiënt kunnen zitten of in gebeurtenissen tijdens hun dagelijkse leven.
Het heeft fysieke aspecten, stimuleert je perifere en motorieke zenuwstelsel en kan je gedrag veranderen.
Angst is gerelateerd aan overleven, als vrees, woede, blijdschap of droefheid.

Het is bewezen dat mensen snelle, aangepaste en effectieve reacties toepassen op bedreigingen of aanvallen op hun fysieke welzijn.
Schattingen laten zien dat meer dan 20% van de wereldbevolking last heeft van een angststoornis en de meeste mensen weten het niet eens.
De medische verklaring van dit probleem is dat het lichaam zijn adrenerge systeem activeert. Hierdoor produceert het lichaam stoffen met het effect van adrenaline.
Het is alert en stuurt signalen naar het centrale zenuwstelsel.
De symptomen van angst zijn:
hyperactief zijn, controleverlies of niet meer in staat zijn om te redeneren, rillingen, overmatig zweten, misselijkheid, slapeloosheid, stijve of zwakke spieren, rusteloosheid, negatieve gedachten, obsessie of problemen om met anderen te communiceren.
Het kan een paniekstoornis worden.
De patiënt denkt over zijn of haar dood of dat er iets ergs met hem of haar gaat gebeuren.
De bloeddruk gaat omhoog, ze hebben hartkloppingen, hun gezicht wordt rood of al het bloed stroomt juist uit hun hoofd, hun borst voelt zwaar, ze happen naar adem, ze verliezen gewicht of eten te veel, ze krijgen een droge mond of droge ogen.

Behandeling:
Het is goed om de symptomen tijdig te herkennen.
Bespreek het met je huisarts. Zoek hulp, voordat het ernstige gevolgen heeft!
Vaak kan een Life Coach je helpen bij het oplossen van dit probleem.

Het ziekteverzuim door stress neemt fors toe.
Van de 4,6 miljoen verzuimdagen die ArboNed in de eerste helft van 2014 registreerde, had 10% te maken met stress.
Dat is acht keer zoveel dan in 2009.
Dat blijkt uit een in juli gepubliceerde analyse van ArboNed.
bron: ARBOmagazine 17 juli 2014

Het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste 6 maanden van 2014, kwam uit op 3,8%.
Dit is gelijk aan vorig jaar. Maar de gemiddelde verzuimduur is gestegen van 24 dagen naar 26 dagen nu.
Het meest opvallende is het stressgerelateerde verzuim.

Toename van stress is dus een belangrijke oorzaak voor ziekteverzuim.
Dat is niet alleen te wijten aan de werkdruk op zich.
Er zijn meerdere oorzaken die hierbij een rol spelen.
Denk maar eens aan:

 • de constante bereikbaarheid door internet en gsm
 • financiële zorgen
 • angst om je baan te verliezen
 • stijgende kosten van bijvoorbeeld kinderopvang
 • toename van eenoudergezinnen
 • de zwaarte van de taak van de werkende moeder (moeder - partner - werknemer)
 • snelle ontwikkeling van technologie
 • grotere controle op werkzaamheden door internet
 • grotere interne concurrentie
 • verandering van functie en-/of werkplek
 • reorganisatie

Zo zijn er een toenemend aantal redenen te noemen, waardoor stress alleen maar zal toenemen.
Volgens bovenstaand bericht kostte het ziekteverzuim Nederland in de eerste helft van 2014 maar liefst € 800 miljoen. Daarin zijn de kosten van behandeling niet meegenomen.
Een belangrijke kostenpost voor het bedrijfsleven dus.
Het wordt in toenemende mate belangrijk dat bedrijven in gaan zien, dat werken en deelnemen aan verzuimpreventie lonend is.
Het kan een belangrijke kostenbesparing opleveren.

Het aangaan van een overeenkomst met een gecertificeerd Personal Life Coach levert direct op.
Deze is namelijk inzetbaar op vele gebieden, zoals:

 • vertrouwenspersoon
 • burnout preventie
 • midlife crisis
 • conflict bemiddeling
 • balans in werk en privé
 • coaching on the job
 • loopbaan ontwikkeling
 • private coaching
 • reorganisatie begeleiding

Klik hier voor meer informatie

Belemmerende overtuigingen, iedereen heeft ze!

"De kunst van volwassen worden =
afleren van aangeleerde overtuigingen,
waar je last van hebt!"

Een inmiddels bekende kreet van mij, waarvan ik in mijn praktijk steeds vaker de bevestiging krijg.
Ik bedoel daar het volgende mee, ik leg het uit:

Elk kind wordt onschuldig en "onwetend" geboren.
Met elk zijn/haar eigen wijsheid en karakter.
We hebben een hoop te leren, zijn daarin de eerste levensjaren volledig afhankelijk.
De eerste 15 jaar van ons leven, zijn daarin cruciaal.
We moeten alles nog leren. Ook de meest basale dingen zoals eten, lopen, praten.
Dat leren we door te kopiëren ..... van onze opvoeders (ouders, familie en later ook school en clubs).
De meeste van de dingen die we aanleren, zijn fantastisch en goed bruikbaar in onze weg naar volwassenheid.

Draaiende molen
Maar zoals ik altijd zeg, staan we tijdens onze opvoeding onder een draaiende molen.
Elke keer krijgen we een slag van de molenwiek.
De ene slag komt wat harder aan dan de ander.
Hiermee wil ik zeggen, dat we allemaal dingen opdoen tijdens onze opvoeding, die ons oorspronkelijke  karakter veranderen (vervormen).
Die het beeld van onszelf en de wereld om ons heen een bepaalde vorm geven.
En die vorm wordt (is) ingekleurd door de volwassenen om ons heen.
bijvoorbeeld:
Stel dat algemeen aangenomen zou worden dat wat wij nu "zwart" noemen,  "wit" zou heten, dan was dat onze overtuiging.
Want zo hebben we dat aangeleerd. Het gezin waar we opgroeien is het enige voorbeeld dat we hebben.  Simpel!
Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen.
Kijk maar eens naar bijvoorbeeld religie.
Eigen stem
Zolang je nog geen "eigen stem" hebt en afhankelijk bent, neem je klakkeloos de overtuigingen van je ouders over.
Soms worden die overtuigingen uitgesproken, soms worden ze voorgedaan, maar soms ook zijn ze "gewoon aanwezig".
Die laatste zijn van die onuitgesproken familie-overtuigingen of gewoontes.
Voorbeeld is vaak ook de studiekeuze, of zelfs de beroepskeuze.
Vaak sterk beïnvloedt door onze (beperkte) omgeving.
Als een aangeboren talent dicht bij het talent / beroep van de ouders ligt, zal dat talent alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Wanneer dat niet het geval is, zal het voor het kind veel moeilijker worden om dat talent te (mogen) ontwikkelen.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Ook de partnerkeuze wordt vaak bepaalt door wat we gewent zijn (wat we kennen) vanuit het gezin van herkomst.
Veel meisjes met een (heel) jonge moeder, krijgen zelf ook een kind op jonge leeftijd

En dat alles wordt ons uit liefde doorgegeven door onze opvoeders.

Zij weten namelijk ook niet beter.
Ze doen (meestal) hun best om het zo goed mogelijk te doen.
Gebeurtenissen, trauma's en angsten in de familie, worden ook onuitgesproken doorgegeven.
Het kan gewoon niet anders!
Ook worden er uit liefde, zorg en bescherming boodschappen (signalen) doorgegeven.
Voorbeeld:
Een vader die alle klussen doet en alle formulieren invult voor zijn kind.
Een moeder, die alles voor de kinderen doet, om maar te zorgen dat ze het zo goed mogelijk hebben. Uit zorg en liefde, toch?
Maar welk (niet bedoelt) signaal kan hiermee worden afgegeven?
Juist: laat maar, ik doe het wel. Jij kan het toch niet!

Ogenschijnlijk kleine signalen, met grote gevolgen.
Dit signaal kan in onze gedachte een plek krijgen, zodat we ervan overtuigd zijn dat "we het niet kunnen". "Niet goed genoeg zijn".
In ons volwassen leven worden dat belemmerende overtuigingen.
Overtuigingen die ons tegenhouden in de ontwikkeling en uiting van ons oorspronkelijke karakter. Zowel privé als zakelijk kunnen ze ons blokkeren.
De grote gevolgen kunnen zijn:
Onzekerheid, denken niet te kunnen, niet goed genoeg te zijn,  gebrek aan zelfvertrouwen of niet assertief kunnen zijn, stress, burnout, ongelukkig voelen, met tegenzin werken, overspannenheid, uitstellen of niet durven nemen van beslissingen, ja-zeggen en nee-denken, relatie problemen, en nog veel meer

De kunst is, weer jezelf te worden
Door het herkennen wat de overtuigingen zijn die jou belemmeren en te weten dat ze niet van jou zijn! Dat die overtuigingen horen bij iets van vroeger, niet van nu!
Er nieuwe eigen overtuigingen voor in de plaats te zetten.
Zodat je het dichtst bij je oorspronkelijke karakter komt.
Dat oorspronkelijke karakter, aangevuld met kennis en levenservaring, zal je enorme groei opleveren. Zowel persoonlijk als zakelijk.

Wil je weten

 • hoe je achter die belemmerende overtuigingen komt?
 • wanneer ze zijn ontstaan?
 • hoe je ze kunt veranderen?
 • Meer informatie

Passief-agressief gedrag is een vorm van verzet, maar niet openlijk.
Het komt veel voor in alle vormen van relaties, maar met name in partner-relaties.

Bijvoorbeeld: Je partner vraagt je om iets.
Je zegt geen "nee", maar je vergeet het zogenaamd.
Of: het is jouw beurt om te koken, maar je hebt er geen zin in, of zelfs een hekel aan.
Je doet het wel, maar je laat alles expres aanbranden.
Het onthouden van seks (als een soort straf) is ook een veel voorkomende uiting van passief-agressief gedrag.
Het gebeurt best wel veel, vooral in langdurige relaties. Waarom doen mensen dit?

Passief-agressief gedrag is de weg van de minste weerstand.
Door passief-agressief gedrag toon je je kwaadheid op een indirecte manier.
Dat doe je door middel van: uitstelgedrag, "vergeten", mopperen, opzettelijk slecht functioneren, als "straf" je partner onthouden van iets leuks.
En waarom? Het is de weg van de minste weerstand.
Als je namelijk "nee" zegt op een verzoek, zal dit waarschijnlijk resulteren in een discussie of zelfs ruzie.
Om de confrontatie te voorkomen, zeg je "ja", maar je doet het niet of opzettelijk verkeerd.
Meestal in de hoop dat het dan veranderen zal of vergeten wordt.

Passief-agressief gedrag is een aangeleerde gewoonte
Voor sommigen is passief-agressief gedrag geen bewuste keuze.
Het is een aangeleerde (overlevings)strategie geworden.
Dat is meestal ontstaan in de jeugd.
Als een kind opgroeit in een omgeving waarin het uiten van gevoelens niet wordt getolereerd, zal het kind indirecte passief-agressief gedrag aanleren om zijn emoties toch te kunnen uiten.
Het is een alternatieve manier van uiten geworden, die (vaak onbewust) wordt ingezet.
Deze manier van uiten is "normaal" geworden. Met alle gevolgen voor het gedrag in je volwassen leven.
Je blijft het namelijk op dezelfde manier doen, die is immers "normaal".
Vandaar dat je in je relatie naar je partner zult reageren, alsof de partner een ouder is, die hem er van weerhoudt zijn emoties te uiten.
Dat openbaart zich vaak later en zet een relatie behoorlijk onder druk.
Wanneer er kinderen komen in de relatie, zal het passief-agressief gedrag een rolmodel worden.
De kinderen groeien op met het idee dat uiten van emoties slecht is en onderdrukt moet worden.

Passief-agressief gedrag is vaak terug te brengen naar de jeugd
Vaak is passief-agressief gedrag een aangeleerd gedrag, overgenomen van de ouders.
In elk geval aangeleerd in de jeugd, omdat je alles leert en overneemt van de volwassenen om je heen.
Wanneer je jong bent, heb je nog geen filter, geen referenties, om te bepalen of een gedrag (normen en waarden) goed zijn of niet. Je beschouwd ze als goed.
Tot je er in je volwassen leven tegen aan loopt.

Verandering
Je kunt dit gedrag veranderen, tenminste als jij je er van bewust bent dat je dit doet.
In mijn coachpraktijk maak ik hiervoor veel gebruik van de Karakterscan
Met behulp van de analyse van deze scan krijg je inzicht in het ontstaan van dit passief-agressieve gedrag.
Na de uitleg door de coach van de analyse gaat de cliënt aan de slag met de kernpunten die hieruit voortkomen.
Dit zijn meestal ook de kernpunten die veel energie kosten in het dagelijks leven en werken.
Onder begeleiding van de Coach zal aan dit traject gewerkt worden, zodat er een gedragsverandering plaatsvindt.
Hierdoor zal je een prettiger persoonlijkheid zijn. Voor jezelf en je omgeving.

Heb jij het gevoel dat er meer uit jezelf te halen is en wil je hier graag mee aan de slag?
Dan is deze training persoonlijke effectiviteit echt iets voor jou.

Persoonlijke effectiviteit
Met de training persoonlijke effectiviteit krijgt je inzicht in jezelf en de invloed die je hebt op anderen.
Je leert wat je wel of niet zal doen vanuit onbewuste drijfveren en hoe je bewust je gedrag kunt afstemmen op anderen.
DISC
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse,
welke iedere deelnemer na afloop van de training als rapport meekrijgt.
De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk?
Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren?
Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

Training persoonlijke effectiviteit

De training persoonlijke effectiviteit duurt twee dagen en wordt gegeven door twee professionele
coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die in hun hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend.

Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Wat levert deelname jou op?
Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en zelfmotivatie
Je krijgt inzicht in jouw onbewuste drijfveren
Je wordt beter in verbale en non-verbale communicatie
Je zal beter in staat zijn om je gedrag af te stemmen op de situatie
Je ziet in welke invloed je op anderen hebt, en welke invloed anderen hebben op jou
Time management, prioriteiten en doelen stellen
Je ziet welke patronen jou belemmeren, kent je valkuilen en weet hoe deze te vermijden
Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat jou uniek maakt

Meer weten? <a title="Training Persoonlijke Effectiviteit " href="http://www.pblcoaching.nl/persoonlijke_effectiviteit_arnhem.html">Klik hier voor meer informatie

Burn–out, hoe herken je het, wat zijn de gevolgen.

Hoe herken je het fenomeen burn-out. Het niet tijdig zelf erkennen van een mogelijk probleem is het grootste gevaar van de ontwikkeling van een overmatige stress situatie naar een burn-out. Het tijdig herkennen van een langdurige overmatige stress situatie is dus essentieel omdat, door het weghalen van de stressfactoren, andere inzichten en aanpassing van je gedrag, een mogelijke burn-out situatie voorkomen kan worden.
Extra probleem hierbij is de soms glijdende overgang van:

 • spanning: incidentele verstoring van het evenwicht belasting en belastbaarheid (positief)
 • stress: permanente verstoring evenwicht, maar herstel bij wegnemen oorzaak (negatief)

burn-out: geen spontaan herstel

De volgende symptomen van het lijden onder stress zijn te beschouwen als vroegtijdige waarschuwingssignalen (Krimpen 1989):

 • Concentratieproblemen; lezen gaat steeds moeilijker omdat men de tekst niet kan onthouden en deze niet echt meer opgenomen wordt.
 • Toename van vergeetachtigheid; het maken van notities wordt noodzakelijk.
 • Emotionaliteit; b.v. snel ontroerd, driftig, blij of teleurgesteld zijn. Dus grote schommelingen in stemming.
 • Besluiteloosheid; het wordt moeilijk om hoofd- van bijzaken te onderscheiden.
 • Slaapproblemen; je hebt inslaap- en/of doorslaap problemen of je wordt regelmatig badend in het zweet en angstig wakker.
 • Meer fouten maken; doorgaans zul je meer uren werken om het werk af te krijgen, kans op het maken van fouten wordt hierdoor steeds groter.
 • Lusteloosheid; je kunt jezelf steeds minder tot handelen aanzetten. Geen zin en energie meer om ‘s morgens naar het werk te gaan.
 • Cynisme; afzetten en onverschilligheid naar je werk en in de privé situatie.
 • Toenemende onzekerheid; je gaat je steeds meer minderwaardig voelen.
 • Seksuele problemen; geen zin en/of impotentie.

Enkele andere psychische en/of lichamelijke klachten, vanuit het perspectief dat stress merkbaar is in het gedrag, zijn:

 • Veranderingen in het gedrag; in energie, in sociaal opzicht en in openheid.
 • Veranderingen in de manier van praten; in tempo, samenhang en in overtreffende trap.
 • Versmalling; storten in de diepte en beperking in de breedte, je stort je nog meer op je taak en vergeet hierdoor aandacht te geven aan andere zaken (sociale contacten, hobby’s etc.).
 • Verminderde lichamelijke conditie; snel moe zijn, vaak verkouden en grieperig of hoofdpijn.
 • Vermeerdering aantal werkuren; nog meer tijd besteden aan je werk om de opgelopen achterstand door disfunctioneren in te halen.

Als bovenstaande signalen en klachten herkenbaar zijn, neem dan enige afstand van de stressfactor(en) en bedenk of je deze situatie wilt voort zetten en of je het er voor over hebt en door wilt gaan op deze destructieve manier. Een gesprek met je partner, manager, de huisarts of de bedrijfsarts kan hierbij zeer zinvol zijn.

Luister goed naar je eigen gevoel, de omgeving en ga diep nadenken over de signalen vanuit je omgeving en maak dan bewuste goede keuzes voor jezelf. Maak jezelf sterker door anders om te gaan met stress.

Wat is burn-out?

Emotionele uitputting, ongewone vermoeidheid, een cynische of afstandelijke werkhouding en het gevoel minder competent te zijn.

Klachtenprofiel

1. Gedrag

 • hyperactiviteit
 • neiging tot agressief en gewelddadig gedrag
 • veel consumptie van koffie, tabak, alcohol, drugs
 • te veel of te weinig eten
 • ‘accident prone’ (sneller dan anders of anderen last hebben van kleine ongelukken
 • gevaarlijke hobby’s zoals deltavliegen of exotische vakanties (op zoek naar steeds meer prikkels)
 • terugtrekken
 • cynische opmerkingen maken
 • slaapproblemen

2. Gevoel

 • irritatie
 • gevoelens van frustratie
 • woede en wrok
 • onberedeneerde angsten
 • achterdocht
 • hopeloosheid
 • hulpeloosheid
 • machteloosheid

3. Lichamelijk

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • pijnlijke spieren
 • slaapproblemen
 • duizelingen
 • rusteloosheid
 • nerveuze tics
 • vermoeidheid

4. Gedachten

 • dagdromen en fantaseren, ontsnappen aan de werkelijkheid
 • angstgedachten, bijvoorbeeld: ik kan me niet meer concentreren; ik kan geen beslissingen meer nemen; ik kan niets meer onthouden; er komt niets meer uit mijn handen; wat ik ook doe, het haalt niets uit, het komt nooit meer goed
 • negatieve gedachten over zichzelf: ik ben waardeloos, ik deug niet, ik kan niets, ik ben een wrak
 • achterdochtige gedachten zoals: achter mijn rug om wordt alles besloten, ze zagen de poten onder mijn stoel vandaan
 • agressieve gedachten zoals: ik word uitgebuit door mijn werkgever, ik haat mijn werk, ze kunnen me de boom in
 • zelfopofferinggedachten: ik offer me wel weer op als niemand hier zich verantwoordelijk voelt voor het werk
 • perfectionistische gedachten: ik kan het verslag pas inleveren als ik zeker weet dat er geen fout in staat. Als ik een fout maak is het helemaal mis, deug ik niet, word ik ontslagen.

5. Beelden

 • ik zak als een mislukte gelatinepudding in elkaar, mijn lichaam voelt als lood, ik zit als een zoutzak op de bank, ik beland in de goot, ik ben altijd de pispaal

6. Interpersoonlijke relatie

 • conflicten op het werk en met de partner of andere leden uit het gezin
 • terugtrekking uit sociale activiteiten
 • verminderde belangstelling voor de omgeving

7.Fysieke toestand

 • maagzweren, darmverstoppingen
 • versnelde hartslag of ademhaling, hyperventilatie, menstruatie- en potentiestoornissen
 • chronisch gevoel van uitputting
 • verhoogde bloeddruk
 • hoofd-, nek- en rugklachten
 • huidaandoeningen zoals eczeem

Persoonlijke aspecten

Stresstest: Persoonlijkheid en werk

 • Uw eigenschappen en vaardigheden kunnen een belemmering of juist een bescherming vormen voor uw functioneren. Hoe zit u in uw werk? Dat wil zeggen: hoe is uw houding tegenover uw taken en uw collega’s? Bent u een betrokken persoon? Hoe belangrijk is presteren voor u? Deze en andere items vindt u hieronder.
 • Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist
  Ik heb over het algemeen het gevoel, dat ik mijn werkzaamheden onder controle heb.
  Binnen de mogelijkheden van de organisatie, waar ik werk, heb ik het gevoel, mijn ambities te kunnen realiseren.
 • Ik ben gezond betrokken bij mijn werkzaamheden (taken); d.w.z. ik ben niet overmatig betrokken maar ook niet te weinig.
 • Ik ben gezond betrokken bij de organisatie waar ik werk, maar niet overmatig. (NB: Overmatige betrokkenheid bij de organisatie uit zich bijvoorbeeld in veel vrije tijd steken in activiteiten waarvoor u zich inzet op uw werk, bijvoorbeeld een ondernemingsraad. Maar het kan ook gaan om het organiseren van evenementen, waar u geen werktijd voor terug krijgt (of wel krijgt maar niet vraagt). Er is sprake van te weinig betrokkenheid bij uw organisatie als u zich over het algemeen nauwelijks op de hoogte stelt van de ontwikkelingen, die er in uw organisatie gaande zijn).
 • Ik zie duidelijk het nut in van mijn werk.
 • Ik vind, dat verandering een kern is van mijn werk. Dat wil zeggen, dat ik me flexibel opstel in nieuwe situaties.
 • Over het algemeen ben ik zo prestatiegericht, dat ik daarmee eigenlijk regelmatig over de grenzen ga van mijn eigen kunnen.
 • Ik heb bijna continu het gevoel onder tijdsdruk te staan, ook als dat objectief gezien wel meevalt.
 • Ik ben competitief ingesteld, d.w.z. ik meet mijzelf steeds aan anderen.
 • Een conflict op het werk ervaar ik pas als stressvol, als ik er zelf direct bij betrokken ben.

Stresstest: Coping – omgaan met stress

Hoe u met een stressvolle situatie omgaat, wordt bepaald door twee factoren. Op de eerste plaats uw inschatting: is een situatie bedreigend of juist een uitdaging? Ten tweede: (als de situatie bedreigend is): beschikt u over de mogelijkheden (vaardigheden, middelen, steun, enz.) om iets aan die dreiging te doen? Oftewel: bent u in staat om adequaat om te gaan met stressvolle situaties?

Antwoordmogelijkheden: juist, onjuist

 • Het komt regelmatig voor, dat ik thuis over het werk loop te piekeren.
 • Iemand komt niet op een belangrijke werkbespreking. Je gedachten: ‘hij vindt mijn werk waarschijnlijk niet belangrijk genoeg.’
 • Ik communiceer op mijn werk meestal op een assertieve manier, d.w.z.: in mijn verbaal en non-verbaal gedrag respecteer ik de grenzen van mezelf en van de ander.
 • Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe collega’s.
 • Over het algemeen accepteer ik bij stresspieken snel de ondersteuning van mijn directe leidinggevende.
 • Als er sprake is van langdurige tijdsdruk en ik heb het gevoel, het niet aan te kunnen, uit ik dat bij de betreffende.
 • Als ik over twee dagen iets af moet hebben en er komt nog een nieuwe klus bij, die morgen af moet, maar net iets minder belangrijk is, zet ik alles in op de taak van overmorgen en probeer ik voor de opdracht van morgen iets anders te regelen (bijvoorbeeld delegeren, als dat kan).
 • Als ik merk, dat de doelen, die ik mij gesteld heb in mijn taken voor de komende periode, niet realistisch zijn, zal ik proberen deze doelen bij te stellen.
 • Bij stresspieken ben ik in eerste instantie geneigd de spanning te reduceren door meer te gaan roken en/of koffie drinken en/of een babbel te maken met mijn collega’s. Voordat ik de feiten onder ogen zie, ben ik al een flinke tijd bezig de druk van de ketel te halen
 • Als zich een situatie voordoet, die na pogingen en beraad onoplosbaar blijkt te zijn, leg ik me daar bij neer.

Gevolgen stress/burn-out

Stress heeft invloed op het lichaam, dat blijkt onder andere uit onderzoeken naar hart- en vaatziekten. Erfelijkheid is voor 50% de veroorzaker en voeding voor 5 tot 10%. Stress heeft ook invloed op het cholesterolgehalte.

Bij stress geven de hersenen een signaal af aan de bijnieren om adrenaline aan te maken. Adrenaline is een noodzakelijk hormoon. Het is het hormoon dat het lichaam voorbereidt op een bedreigende situatie. De brandstof reserves worden aangesproken, waardoor vetzuren in de bloedcirculatie worden opgenomen. De spieren worden opengezet, de hartslag gaat fors omhoog en het lichaam is gereed om te vechten of te vluchten. Vechten en vluchten doen we normaal gesproken sinds lange tijd niet meer. De vetzuren die als brandstof bedoeld waren, blijven dus in de bloedcirculatie zitten, met als gevolg een verhoging van het cholesterolgehalte. Uiteraard gebeurt dit niet als je één keer gestresst bent. Het lichaam kan veel hebben en zal zich na een tijd weer herstellen.

Het probleem begint echter met een voortdurende aanmaak van het stress en stofwisselingshormoon adrenaline. Bij langdurige overmatige stress gaat het lichaam o.a. ook cortisol aanmaken. Dit is een ander stresshormoon dat bedoeld is om de heftig werking van adrenaline af te remmen. Als het adrenalinesysteem namelijk de kans zou krijgen zijn gang te gaan zou het lichaam binnen de kortste keren alle reserves consumeren en het lichaam letterlijk kunnen bezwijken. Het schadelijke van chronische stress is dat het energievretende adrenalinesysteem, door een permanent verhoogd cortisol-niveau, chronisch wordt afgeremd. Dit kan grote schade aan het lichaam kunnen veroorzaken.

Bij burn-out kan hierdoor het immuunsysteem aangetast worden. Ook het hersendeel dat een belangrijke rol speelt bij stress, de hippocampus, is gevoelig voor cortisol. De hippocampus is onderdeel van het limbisch systeem, ook wel de emotionele hersenen genoemd en heeft een dubbelfunctie. De hippocampus speelt een rol in het geheugen in het algemeen, maar specifiek in het geheugen voor stress-situaties. Hierdoor herken je direct of een bepaalde situatie mogelijk bedreigend is en kun je snel beslissen wat je er aan kunt doen. Verder regelt de hippocampus dat er niet teveel of te weinig cortisolhormoon in het lichaam wordt aangemaakt. Dit gebeurt via het zogenaamde feedback-mechanisme. Zodra cortisol de hippocampus bereikt, gaat er een signaal naar de bijnieren dat de productie kan worden gestaakt. Als dit feedback-mechanisme voortdurend in actie moet komen (bij stress), raakt het ongevoelig voor die signalen. Het gevolg hiervan is dat het cortisolgehalte  in het bloed te hoog of te laag wordt. De hippocampus kan aangetast worden, waardoor soms iemand niet meer voor 100% zal herstellen.

Het is dus in alle gevallen (zowel voor werknemer als werkgever) zinvol om een burn-out te voorkomen.

Ferrie Damhuis

https://www.pbl-coaching.nl

1

Heb jij het gevoel dat er meer uit jezelf te halen is en wil je hier graag mee aan de slag?
Dan is deze training persoonlijke effectiviteit echt iets voor jou.

Persoonlijk Leiderschap en Effectiviteit
Met de training Persoonlijke Leiderschap en Effectiviteit krijgt je inzicht in jezelf en de invloed die je hebt op anderen.
Je leert wat je wel of niet zal doen vanuit onbewuste drijfveren en hoe je bewust je gedrag kunt afstemmen op anderen.

DISC
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse,
welke iedere deelnemer na afloop van de training als rapport meekrijgt.
De Persoonlijke Stijl (DISC) Analyse geeft inzicht in de verschillen tussen mensen, maar vooral inzicht in jezelf. Wat is jouw natuurlijke manier van doen? Hoe ga je om met bepaalde situaties onder druk?
Wat is jouw stijl van communiceren? Wat zijn je onbewuste drijfveren?
Dit rapport analyseert jouw natuurlijke gedragsstijl.

Training Persoonlijk Leiderschap en Effectiviteit
De training persoonlijke effectiviteit duurt twee dagen en wordt gegeven door twee professionele coaches, Ferrie Damhuis en Patrick Schriel, die in hun hun sporen in het bedrijfsleven hebben verdiend.
Je leert geen trucjes aan, maar leert anders handelen door inzicht dat verkregen wordt.

Wat levert deelname jou op?
Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en zelfmotivatie
Je krijgt inzicht in jouw onbewuste drijfveren
Je wordt beter in verbale en non-verbale communicatie
Je zal beter in staat zijn om je gedrag af te stemmen op de situatie
Je ziet in welke invloed je op anderen hebt, en welke invloed anderen hebben op jou
Time management, prioriteiten en doelen stellen
Je ziet welke patronen jou belemmeren, kent je valkuilen en weet hoe deze te vermijden
Inzicht in eigen kwaliteiten en talenten. Je weet wat jou uniek maakt

Meer weten? Klik hier voor meer informatie

%d bloggers liken dit: