Spring naar inhoud


Er zijn veel verschillende mogelijkheden om burn-out aan te pakken of om aan burn-out preventie te doen.
Maar om te weten hoe de behandeling van burn-out werkt, is het zinvol om te weten welke mensen meer kans hebben om een burn-out te ontwikkelen.
We zien in het algemeen dat perfectionisten een veel hogere kans hebben om burn-out te ontwikkelen dan andere mensen.
Het draait bij burn-out vaak om de manier hoe mensen omgaan met stress.
Iemand die perfectionistisch is, vindt dat alles perfect tot in de puntjes afgewerkt moet worden, wat er soms voor kan zorgen dat werk blijft liggen of niet alles op tijd gedaan is.
Als er dan extra werk bijkomt, zal iemand met perfectionisme ook sneller het gevoel hebben dat er teveel op hen afkomt.
Mensen die perfectionistisch zijn doen vaak ook langer om taken af te ronden, en als ze dan extra werk krijgen, zien ze vaak niet hoe ze ook dit op tijd perfect kunnen afronden.
Als je dan bijvoorbeeld deze mensen vergelijkt met mensen die niet snel gestresseerd geraken en zelf bepalen wat ze willen doen en hoe ze het willen doen.
Veel mensen met perfectionisme hebben ook het gevoel dat ze iets perfect moeten afronden, wat voor hen nog meer druk oplevert.
Daarenboven zal je zien dat mensen die heel de dag beroep doen op hun hersenen meer kans hebben op een burn-out dan mensen die afwisselen van spier.

Wat bedoelen we hier mee?
Denk even mee:
stel je voor dat Dirk de hele dag op de bureau werkt, vervolgens thuis komt en nog verschillende dingen op de computer moet afronden en vervolgens als ontspanning TV gaat kijken.
Dirk kan dit ervaren als ontspanning, toch heb je bij alle activiteiten slechts één spier in je lichaam nodig: je hersenen.
De hersenen van Dirk krijgen dus amper rust en dat zal ervoor zorgen dat Dirk een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van burn-out.
Stel je nu voor dat we Dirk vergelijken met Joep.
Joep werkt als elektricien, dus is de hele dag fysiek bezig.
Als hij thuiskomt, kookt hij en gaat hij lopen met een vriend.
Vervolgens kijkt hij nog even TV en gaat slapen.
Ondanks dat het kijken van TV ook beroep doet op de hersenen, zal Joep een veel lagere kans hebben op het ontwikkelen van burn-out, omdat hij gedurende de dag beroep doet op verschillende spieren en niet alleen zijn hersenen belast.
Als je teveel beroep doet op je hersenen, kan dit een overbelasting veroorzaken, wat op zijn beurt stress en zelfs burn-out tot gevolg kan hebben.

Waarom hebben we dit nu kort beschreven?

Omdat de behandeling van burn-out hem grotendeels zit in het loslaten van oude gewoontes en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, die ervoor zorgen dat de kans op een burn-out kleiner wordt.
Je oude gewoontes hebben er namelijk toe geleid dat je een burn-out kreeg en als je deze niet veranderd is een nieuwe burn-out vaak niet ver weg.
Als je perfectionistisch bent, wil dit niet zeggen dat je al je perfectionisme over boord moet gooien, maar dankzij een behandeling kan je leren wanneer het nuttig is om perfectionistisch te zijn en wanneer je moet leren loslaten.
Verder, buiten het ontwikkelen van nieuwe gewoontes, bestaan een burn-out behandeling vaak in het aanpassen van de coping manier.
Dit wil zeggen dat we de manier waarop je met moeilijke situaties omgaat willen aanpakken, zodat ook dit ervoor zal zorgen dat burn-out in de toekomst minder kan voorkomen.
Om bovenstaande dingen te realiseren, hebben veel mensen professionele begeleiding nodig.
Het is namelijk zo dat eens je een burn-out hebt gehad, je hersenen een soort litteken hebben gekregen, dat ervoor zorgt dat je meer kans hebt op een tweede burn-out.
Daarenboven verloopt het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen anders.
Bijvoorbeeld: het is niet voor iedereen mogelijk om iedere dag te gaan sporten, terwijl andere mensen daar net kracht uithalen.
Daarom betekent het ontwikkelen van positieve gewoontes voor iedereen iets anders.
Een behandeling tegen burn-out helpt je jouw positieve gewoontes ontdekken en helpt je ontdekken wat voor jou mogelijk is om aan je burn-out te werken.

Meer informatie over begeleiding bij burn-out

Rouw en verlies is méér dan rouw om verlies van een dierbare.
Ook bij ziekte kan je rouwen om het verlies van het vertrouwen in je eigen lichaam.
Voor je ziekte stond je er namelijk niet bij stil, dat alles gewoon functioneerde. Bij ziekte verandert er van alles.

Lees verder het interview in ForYou Magazine
Artikel in ForYou magazine

Je klapt dicht in gesprekken, je kunt niet opkomen voor jezelf. Je hebt er last van, het belemmert je. Assertief zijn kan je leren bij PBL Coaching in Arnhem, Utrecht en Rotterdam

Ik moet assertief zijn, opkomen voor mezelf en meer zelfvertrouwen hebben!

Dat is een veel gehoord verlangen.
Ik “moet” assertief zijn en meer zelfvertrouwen hebben.
En inderdaad dat is wat onze omgeving, onze maatschappij, van ons verwacht.
Dat is, waar velen tegen aanlopen. Dat je niet voor jezelf kan opkomen.
Je kan niet gaan met die assertieve collega’s of familieleden.
Niet tegen omdie “botte baas” op kunnen.
En vooral met het woord "moeten", zetten we onszelf nog eens een keer onder hoge druk!
Ik "moet" anders zijn!

De gevolgen:

Je trekt je terug
Wordt steeds onzekerder
Zegt ja, terwijl je nee bedoelt
Maakt jezelf steeds kleiner
Wat je zegt wordt niet eens gehoord
Je voelt je slachtoffer van al die barbaren

Je hebt steeds meer moeite met die botte arrogante mensen.

“Daar moeten ze nou eens mee ophouden!”
Dat is wat je denkt. Ik kan er niet tegenop, ik ben niet assertief.
Nou is het vrij onmogelijk om al die mensen in je omgeving te veranderen.
Je zult er dus zelf iets aan moeten doen!
En je kent de uitdrukking: “verbeter de wereld, begin bij jezelf”.
Dat is ook hier het geval.
De oplossing / verandering ligt in jezelf.
Ook jij kunt assertief zijn!

De verandering:
Je wil er wat aan doen!
Het is al een goed begin, als je het woord "moeten" vervangt door het woord "willen".
Dat geeft minder druk en een betere intentie.
Je wil je assertief opstellen, dus je gaat ineens overal tegen in
Je zegt overal nee op
En je merkt…. Er verandert eigenlijk niets
Die arrogante mensen blijven arrogant en ze horen je niet eens
Of er ontstaat ruzie, omdat ze je niet begrijpen.

De echte verandering begint namelijk in jezelf!
Daarvoor kan je het beste beginnen bij het begin: bij jezelf!

De volgende stappen zijn belangrijk:

 1. Leer jezelf kennen.
  Wie ben je, wat kan je, wat wil je.
  Leer jezelf kennen en weet welke jouw belemmerende overtuigingen zijn.
  Dat zijn overtuigingen die je vanuit jouw omgeving hebt meegekregen en die jij voor “waar” hebt aangenomen. Maar nu belemmeren ze jou.
  Houden jou tegen in wie je werkelijk bent. (voorbeeld: als iemand maar vaak genoeg tegen je zegt dat je “niet goed genoeg bent”, dan ga je dat zelf ook echt geloven. Waardoor jij jezelf al minder voelt dan anderen).
 2. Accepteer wie je bent en accepteer jouw talenten
 3. Als jij jezelf hebt geaccepteerd, waardeer dan ook wie, wat en hoe je bent. Je bent namelijk al goed zoals je bent!
 4. Vanuit die zelfacceptatie en zelfwaardering, zal je ook meer zelfvertrouwen krijgen
 5. Vanuit dat zelfvertrouwen, kan je ook overtuigender zeggen wat je bedoelt. Dus assertiever zijn

Zelfvertrouwen en assertiviteitstraining

Het is niet eenvoudig om dit proces in je eentje te doorlopen.
Het is fijn als je daarbij ondersteuning en inzichten krijgt.
Daarom geeft PBL-Coaching regelmatig 2-daagse cursus Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Deze worden gegeven in kleine veilige groepen.
De Zelfvertrouwen en Assertiviteitstraining wordt zoveel mogelijk aangepast aan de behoefte van de individuele deelnemers, waardoor het heel bruikbaar wordt. Na de training ga je zelf met het geleerde aan de slag.
Je leert ook gedrag en communicatie stijlen van anderen kennen.
Hierdoor krijg je inzicht in wat anderen beweegt.
Hierdoor kan je inspelen op die ander, om voor elkaar te krijgen wat jij gedaan wil hebben.

De 2-daagse Zelfvertrouwen en  Assertiviteitstraining wordt gegeven in:
Rotterdam, Utrecht en Arnhem
Onder begeleiding van 2 trainers, beide life coach: Ferrie Damhuis & Patrick Schriel

Cursus Zelfvertrouwen en Assertiviteit
Ferrie Damhuis en Patrick Schriel

Klik hier voor meer informatie

Relatief meer werknemers melden zich bij bedrijfsarts met burn-out ​
Publicatie: Nu.nl 18 september 2017 12:21​

"Relatief meer mensen kloppen vanwege overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts aan, meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten maandag op basis van landelijke cijfers. ​​
​Vorig jaar viel ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte, waarbij het vooral om overspannenheid en burn-out gaat. In totaal kwam er 6.270 meldingen van beroepsziekten binnen.
Volgens de bedrijfsartsen komen de meeste beroepsziekten voor bij mannen (64 procent) en bij werknemers boven de 45 (ruim twee derde van alle meldingen).
Na psychische beroepsziekten worden beroepsziekten van het bewegingsapparaat en van het gehoor vaak gemeld. Jaarlijks loopt naar schatting 0,2 tot 3,2 procent van alle werknemers een beroepsziekte op.
De branches waar werknemers zich het vaakst ziek melden zijn de bouw, de transportsector, de financiële sector, industrie, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
Volgens de onderzoekers leiden beroepsziekten in 70 procent van de gevallen tot tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid. Dit laatste geldt voor 6 procent van de werknemers met een beroepsziekte.
Werknemers die zich vanwege een beroepsziekte ziek melden, verzuimen gemiddeld 31 dagen. Dat is 25 dagen meer dan de zes dagen die een werknemer zonder beroepsziekte gemiddeld verzuimt". (Bron: Nu.nl 18 sept. '17)

Burnout is te voorkomen én te genezen. Mits je er tijdig bij bent.
Maak een afspraak. Bel: 06-5361732​

Wat is DISC

Om jezelf beter te leren kennen, waaróm doe je wat je doet en handel je zoals je handelt.
Zelfkennis is altijd handig.
Je kunt er ook mee zien, wat jouw behoeftes en voorkeuren zijn.
Het kan je dus ook helpen om richting te geven aan je loopbaan.
Ook werkt het goed in Teams.
Om mensen op de juiste plek te zetten, het beste uit je mensen te halen.
Daarnaast werkt het om een team efficiënter met elkaar te laten werken.
Positief gedrag brengt vaker succes met zich mee.
De DISC methode werkt op basis van 4 stijlen, elk met een eigen kleur aangegeven.
DISC meet of je introvert bent, of extrovert. Taakgericht of mensgericht.
De analyse geeft jouw voorkeuren in gedrag aan, jouw persoonlijke stijl.
DISC geeft inzicht in het gedrag wat ze vertonen in bepaalde situaties.
Het geeft je inzicht in het mogelijk positieve of negatieve gevolg van hun gedrag op anderen.
Managers die weten wat hun medewerkers motiveert, zijn ook beter in staat om hun mensen op de juiste plek te zetten.
Om ze enthousiast te kunnen maken en het best uit zichzelf te kunnen halen.

DISC Gedrag Stijlen

Waarom DISC?

Leer je eigen en elkaars persoonlijkheid te begrijpen.
Leer inspelen op de persoonlijkheid van een ander, zodat jij bereikt wat je bereiken wil.
Dat doe je door de aandacht te leggen op de voorkeur van die ander.
De DISC methode geeft je daar de nodige tools voor.
Teams werken beter samen door inzicht in elkaars behoefte.
Bij plaatsing van mensen op de juiste plek.
Het verhogen van Team efficiëntie.
Bij oplossen van onderlinge conflicten.
Meer informatie? Klik hier

Zo'n 32% van de Nederlanders heeft een goed voornemen per 1 januari.
Slechts 8% is succesvol!
Waarom?

Daarover sprak ik op 3 januari '17 in een interview op Omroep Gelderland met Inge Jansen.

Wil je het interview beluisteren? Klik dan op deze link

Precies 3 jaar geleden verscheen mijn éérste boekje Damstenen voor het dagelijks leven. Een boekje met inspiraties, affirmatie en overdenkingen. 
Uitgegeven in eigen beheer in 500 exemplaren.
In één jaar tijd helemaal uitverkocht.

Nú, na 3 jaar, is mijn 2e boekje verschenen: Damstenen-2 voor een gelukkig leven

Een leuk cadeautje om jezélf of iemand anders te geven

Vanaf nú is hij deels in te kijken en te bestellen op:

Damstenen-2

DAMstenen2-page-001

Een DISC profiel geeft inzicht in jouw stijl voorkeur

Een DISC Profiel is een instrument om jouw eigen gedrags voorkeur in kaart te brengen.
Het instrument is in 1920 ontwikkeld door William Marston en is sindsdien steeds verder ontwikkeld. DISC heeft internationaal erkenning verworven vanwege de nauwkeurigheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Het is geen test, omdat er geen sprake is van “goed” of “fout”. Er is geen “beste” profiel!

Validatie & betrouwbaarheid
De DISC analyse is op diverse onafhankelijke universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.
Uit deze studies blijkt dat het instrument meet waarvoor het ontworpen is (validiteit) en hoog scoort in de herkenbaarheid van de uitslag door deelnemers (betrouwbaarheids-score rond de 90%). De gemiddelden zijn cultuur gebonden. Het in Nederland gehanteerde profiel is uiteraard aangepast aan de Nederlandse cultuur.

Welke stijl?
Iedereen heeft álle stijlen tot z’n beschikking. Het gaat om jouw voorkeur, welke stijl jij het makkelijkst inzet. Het geeft een directe voorkeur én behoefte aan.
Ben je indirect versus direct. (bescheiden / teruggetrokken of meer op de voorgrond / aanwezig)
Ben je taakgericht versus mensgericht. (begin je eerst met je werk en daarná koffie of start je met koffie en ga je daarna aan het werk. Krijg je energie van een boswandeling of van een gezellig feest.)

De 4 hoofdstijlen van DISC

D - Dominant of Directief
Gemotiveerd om problemen op te lossen en snel resultaten te bereiken. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van eigen doelen en resultaten.

I - Invloedrijk of Interactief 
Gemotiveerd om anderen mee te krijgen. Geven open en optimistisch uitdrukking aan hun gedachten en gevoelens. De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen.

S - Stabiel of Servicegericht
Gemotiveerd om een voorspelbare omgeving te creëren. Geduldig, kunnen goed luisteren. De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren.

C - Consciëntieus of Kwaliteitsbewust 
Gemotiveerd om hoge kwaliteitsnormen te bereiken. Willen moeilijkheden voorkomen en zijn daarom precies en nauwkeurig. De nadruk ligt op het consciëntieus werken volgens regels en procedures.

Toepassingsmogelijkheden particulieren
Het DISC Profiel kan uitstekend ingezet worden bij individuele coaching.
Het dient als basis om jezelf en je gedragsvoorkeur te leren kennen.
Het leert je over je kwaliteiten, valkuilen en groeimogelijkheden. Je leert je eigen communicatie voorkeur kennen en biedt mogelijkheden om de communicatie stijl van anderen te leren herkennen en daar mee om te gaan.

Toepassingsmogelijkheden binnen organisatie en bedrijf
Binnen bedrijven en organisaties kan DISC worden ingezet bij assessment-trajecten. Ook is het een uitstekend instrument bij het coachen van medewerkers. Gedrag wordt zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, waardoor relaties en verhoudingen worden geoptimaliseerd.
DISC kan ook goed worden ingezet bij teamcoaching. Door individuele verschillen te begrijpen, te respecteren en te waarderen, wordt de samenwerking en communicatie versterkt en kan een team optimaal functioneren.

Meer informatie

PBL-Coaching & Training is certified DISC Partner

Onzekerheid. Het overkomt ons allemaal wel eens. Hoe uit zich dat bij de verschillende stijlen?
D-Stijl
Een D stijl die zich onzeker voelt wil dat niet laten zien. Kan zich dan heel stoer voordoen. Een beetje van 'kijk mij, ik ben de beste', grote verhalen. Niets aan de hand!
I-Stijl
Deze stijl zal ook de uiterlijke schijn op willen houden. Veel praten en lachen. Kan een vorm van vlucht gedrag tonen. Gaat opzoek naar gezelligheid, wil niet alleen zijn.
S-Stijl
Een onzekere S stijl kan het lijdzaam ondergaan en heel koppig worden. Vindt het wel fijn een luisterend oor te vinden. Een vertrouwd persoon om tegenaan te praten.
C-Stijl
De C stijl neemt vaak een wat afstandelijke houding aan. Kan wat prikkelbaar en sarcastisch worden. Heeft zeker geen ongevraagde raad of hulp nodig. Wil het eerst zelf onder ogen zien.
Wat is je natuurlijke manier van doen? 
Wat is je stijl van communiceren?
Wat zijn je onbewuste drijfveren?

Inzicht in ons gedrag, in hoe we iets doen en waarom we iets doen helpt ons om onze talenten en kwaliteiten beter te benutten.

Het maakt ons bewust van het effect van ons gedrag en hoe we effectiever kunnen zijn.

Met deze kennis werk je prettiger en bereik je betere resultaten!

Méér weten? Klik hier voor meer info over DISC-gedragsstijlen

Bekijk in deze animatie wat de invloed van chronische stress is, op onze hersenen.
(bron: Ted-Ed)

PBL-Coaching & Training  Coaching helpt!

%d bloggers liken dit: