Spring naar inhoud

Bekijk in deze animatie wat de invloed van chronische stress is, op onze hersenen.
(bron: Ted-Ed)

PBL-Coaching & Training  Coaching helpt!

"Ik bén" is een onjuiste gedachte, die het gevoel, gedrag en gevolg bepaalt

Ik BÉN …. Onzeker - Bang - Boos - Bedroefd - Lelijk - Dom ……

Wat zeggen we dat vaak: “Ik bén …… “ vul het maar in…..
Maar ís dat zo?

Het is een uiting van een gevoel bínnen onszelf, wat we éigenlijk niet mogen voelen.

Al eerder schreef ik een artikel over de waarde van het gebruiken van woorden.
Het gebruik van woorden (communiceren) naar anderen is heel belangrijk.
Je gebruikt woorden, die een emotionele waarde hebben van jezelf. Hoe jij je op dát moment voelt!
De ander ontvangt jouw woorden. Jouw woorden worden geïnterpreteerd door die ander met zíjn of haar emoties.

Wanneer een ander iets tegen je zegt, heb je altijd nog een filter om zélf te bepalen wát je met die woorden doet.
Maar met woorden naar jezélf (gedachten) ligt dat anders.
Álles wat je over jezélf denkt, is (in jouw gedachte) 100% waar!

Als je dus iets over jezélf denkt of zegt, is dat (voor jou) de pure waarheid!

En als het voor joú de waarheid is, geef je daarmee de opdracht aan jezélf om je zo te gaan gedragen
Met alle gevolgen van dien in je gedrag, gevoel én … het gevolg (de resultaten).

Klopt die gedachte dan wel?

Is het juist?
Is het zo, dat jij onzeker bént, of bang, boos, bedroefd, lelijk of dom?

NEE! Dat is niet waar!

Je bént niet zo, je voélt het alleen zo op dát moment!

Jij bént geen boos mens, je voélt je op dat moment boos over iets! (wie heeft dat nooit?)
Jij bént geen onzeker mens, je voélt je (in bepaalde situaties) misschien onzeker. (wie heeft dat niet?)
Jij hoéft geen bang mens te zijn, je voélt je op dat moment (misschien terecht) bang. (wie niet?)
Jij bént geen bedroefd mens, je voélt je bedroefd op dat moment. (dat hebben we allemaal wel eens)
Jij bént geen lelijk mens! Iéder mens heeft iets moois! Het is maar waar jíj de nadruk op legt!
Jij bént geen dom mens, misschien voél jij je in een speciale situatie dom (omdat iemand in jouw omgeving misschien op dát gebied wat meer ontwikkeld is!)

STOP met zeggen: “Ik Bén ….”!
Zeg: “ik voel me op dit moment …..”!

Hoe vaker je dit doet, des te meer zal je gaan ervaren dat jouw gevoel én je gedrag gaat veranderen.
Anderen zullen anders op je gaan reageren.
Het resultaat zal anders zijn ……

PBL-Coaching & Training geeft regelmatig trainingen op diverse plaatsen in het land met de titel: Zelfvertrouwen & Assertiviteit.
Hierin wordt (in kleine veilige groepen) veel individuele aandacht gegeven aan zelfkennis, zelfacceptatie, zelfwaardering en positieve gedachten vanuit je eigen kracht.

Kijk op onze agenda

Stress, depressie en angst!

Woorden van deze tijd!
Deze stoornissen komen in de huidige tijd het meest voor.
Stress, depressie en angst kunnen op zichzelf, maar ook allemaal tegelijk ontstaan.
Het is belangrijk om de waarschuwingstekens van deze problemen op te merken, omdat je er wat aan kunt doen.

Hoe beïnvloeden stress, depressie en angst ons?
Deze stoornissen veranderen direct hoe we ons leven zien.
Ze beïnvloeden onze hersenen en de manier waarop we met anderen omgaan.
Ze veranderen ook ons zelfbeeld en enthousiasme en de opwinding die we hebben wanneer we een activiteit of werk doen.
Het kan onder andere ons immuunsysteem beïnvloeden.
Stress, depressie en angst vallen onze prefrontale cortex aan.
Dat is waar we het meeste geavanceerde denken doen, waar we ons de toekomst inbeelden, strategieën inschatten om problemen op te lossen en beslissingen maken.
Dat is het deel in onze hersenen, wat ons onderscheidt van dieren.
Dit gebied is ook gerelateerd aan het limbische systeem, onze emotionele hersenen.

Stress:
Iedereen heeft het over stress.
Het kan zomaar ontstaan na een willekeurige activiteit of gedachte en het geeft ons een angstig, boos en gefrustreerd gevoel.
Teveel stress stelt een persoon bloot aan verschillende soorten fysieke en psychologische ziektes. Stress kan tot een lage bloedsuikerspiegel, overactieve schildklier, hartaanvallen, verhoogde galafscheiding of cholesterol in je slagaders leiden.
De meest voorkomende symptomen zijn:
hoofd- of buikpijnen, moeite met het verteren of doorslikken van voedsel, duizelingen, zware ademhaling, slapeloosheid, onregelmatige hartslag, hevig zweten, slaapstoornissen, vermoeidheid, afleiding, verminderd libido of nachtmerries.
Soms verschijnt stress in de vorm van fobieën of psychologische stoornissen.
Onderzoeken hebben laten zien dat een dieet met weinig vitamine B12 stress kan veroorzaken.

Depressie:
Dit probleem kan omschreven worden als jij je verdrietig, ongelukkig, weemoedig, terneergeslagen of ellendig voelt.
Soms zijn er redenen om je zo te voelen en soms ook niet.
De meeste mensen hebben wel een keer last van depressie gedurende hun leven en meestal gedurende een korte periode.
Klinische depressie is een stoornis die een langere tijd aanhoudt en onze stemmingen beïnvloedt.
Depressieve mensen zijn snel geïrriteerd en gefrustreerd en kunnen al in tranen uitbarsten om het minste of geringste.
Depressie wordt in gradaties vastgesteld: mild, middelmatig en ernstig.
De meest voorkomende symptomen van depressie zijn:
moeite met slapen, verslapen, veranderingen in de eetlust (constant onrustig eten of helemaal niet in staat zijn om te eten), aankomen of gewichtsverlies, gebrek aan energie, vermoeidheid, zelfhaat, gevoel van nutteloosheid, ongepast schuldgevoel, onrust, geïrriteerd zijn, onbehagen, snel afgeleid zijn, gebruikelijke activiteiten opgeven, luiheid, wanhopige gevoelens of zelfs gedachten over de dood of zelfmoord.

Een slecht zelfbeeld is een van de meest voorkomende symptomen van depressie.
Een ander symptoom is:
niet kunnen genieten van activiteiten die ons normaliter gelukkig maken (zoals tijd doorbrengen met onze familie of seksuele activiteiten).
Een depressieve periode wordt gezien als een depressie wanneer vijf of meer symptomen gedurende twee weken aanhouden.
Gebeurtenissen die depressie kunnen veroorzaken zijn:
geboorte (veel vrouwen lijden aan zogenaamde postnatale depressie nadat hun baby geboren is), de menstruatiecyclus (een week voor de menstruatie; de symptomen verdwijnen wanneer de menstruatie begint) en de seizoenen (tijdens de koude wintermaanden en herfst door het gebrek aan zonlicht, maar dit verdwijnt weer tijdens de lente en zomer).

Angst:
Angst is een emotionele reactie op één of meerdere stimuli die zowel intern of extern voor de patiënt kunnen zijn.
Daarmee wordt bedoelt dat ze in de gedachten of gevoelens van de patiënt kunnen zitten of in gebeurtenissen tijdens hun dagelijkse leven.
Het heeft fysieke aspecten, stimuleert je perifere en motorieke zenuwstelsel en kan je gedrag veranderen.
Angst is gerelateerd aan overleven, als vrees, woede, blijdschap of droefheid.

Het is bewezen dat mensen snelle, aangepaste en effectieve reacties toepassen op bedreigingen of aanvallen op hun fysieke welzijn.
Schattingen laten zien dat meer dan 20% van de wereldbevolking last heeft van een angststoornis en de meeste mensen weten het niet eens.
De medische verklaring van dit probleem is dat het lichaam zijn adrenerge systeem activeert. Hierdoor produceert het lichaam stoffen met het effect van adrenaline.
Het is alert en stuurt signalen naar het centrale zenuwstelsel.
De symptomen van angst zijn:
hyperactief zijn, controleverlies of niet meer in staat zijn om te redeneren, rillingen, overmatig zweten, misselijkheid, slapeloosheid, stijve of zwakke spieren, rusteloosheid, negatieve gedachten, obsessie of problemen om met anderen te communiceren.
Het kan een paniekstoornis worden.
De patiënt denkt over zijn of haar dood of dat er iets ergs met hem of haar gaat gebeuren.
De bloeddruk gaat omhoog, ze hebben hartkloppingen, hun gezicht wordt rood of al het bloed stroomt juist uit hun hoofd, hun borst voelt zwaar, ze happen naar adem, ze verliezen gewicht of eten te veel, ze krijgen een droge mond of droge ogen.

Behandeling:
Het is goed om de symptomen tijdig te herkennen.
Bespreek het met je huisarts. Zoek hulp, voordat het ernstige gevolgen heeft!
Vaak kan een Life Coach je helpen bij het oplossen van dit probleem.

Waarom mislukken de meeste goede voornemens?

Het jaar 2015 is weer bijna om. Tijd voor velen om weer goede voornemens te maken voor het nieuwe jaar!
Heb jij ook goede voornemens voor 2016?

Vorig jaar begon maar liefst vier van de vijf Nederlanders het jaar met een goed voornemen, volgens onderzoek.

Hoe groot is de kans dat jij je goede voornemen ook werkelijk haalt?
Ik wil je de moed niet ontnemen natuurlijk, maar de vooruitzichten zijn niet zo goed. Slechts 8 procent van de mensen rondt zijn goede voornemen met succes af. 92 procent mislukt dus. Een kwart van de mensen haalt überhaupt het eind van de eerste week niet, blijkt uit onderzoek.

Waarom mislukken goede voornemens?
Veel goede voornemens mislukken omdat mensen ze kiezen op basis van ‘wat moet’. Ze moeten van zichzelf afvallen, stoppen met roken of gezonder eten. Allemaal voornemens die gebaseerd zijn op een lovenswaardig einddoel, maar uiteindelijk voelen als een verplichting. Een verplichting die in de drukte van het leven moeilijk is op te brengen.

Welke goede voornemens slagen wél?
Maar welke goede voornemens werken dan wel? Je kunt beter een voornemen kiezen waar je energie, plezier, geluk of bevrediging uithaalt. Zulke goede voornemens beginnen vaak met ‘ooit’ of ‘ik mis’. ‘Ooit’ wil ik mijn Frans weer oppoetsen. ‘Ik mis’ piano spelen, zoals ik vroeger vaak deed. ‘Ik mis’ mijn drukke sociale leven van een tijdje geleden.
Kies dus goede voornemens die je helpen om uw dromen te verwezenlijken. Of die je helpen het beste uit jezelf te halen. Kies ze vanuit: “Ik Wil…..”. Uiteindelijk is een intrinsieke motivatie als ‘leuk vinden’ en ‘willen’ de allerbeste motivator. Vervolgens kies je tussenstappen die je daartoe begeleiden. Die tussenstappen mogen klein zijn: uw Frans oppoetsen kan ook om de dag, in sessies van tien minuten.

Hoe haal je dan toch die ‘moetjes’?
Maar hoe motiveer jij jezelf dan om dingen te doen die nodig zijn? Garanties geven we niet, maar je kunt een paar dingen doen om de kans van slagen te vergroten. Bijvoorbeeld:

  • Doe het samen.
    Als je wil afvallen, ga dan samen met iemand afvallen. Dat is niet alleen gezelliger, de verleiding is dan ook kleiner. Bovendien kan je elkaar motiveren!
  • Koop jezelf om.
    Heb je een hekel aan sporten? Zet de hometrainer voor de televisie. Of gun jezelf na het sporten een sauna/massage. Maar let op: kies een beloning die niet ingaat tegen het goede voornemen. Een uur sporten compenseren met een gebakje is natuurlijk niet handig. Ook samen doen is hier een belangrijke motivator.
  • Werk met concrete minidoelen.
    Maak steeds kleine doelen die samen leiden naar het eindresultaat, jouw goede voornemen. Grote stappen liggen ver weg en zijn moeilijker bereikbaar. Hierdoor neemt de kans op teleurstelling (en dus afhaken) toe.

 

Als kind worden allerlei normen en waarden aan je meegegeven. Volwassen worden is je oorspronkelijke zelf leren kennen, accepteren, waarderen en ontwikkelen

We zeggen vaak, dat de mens gecompliceerd in elkaar zit.
Maar is dat zo?

Ik zie het wat anders.
Een mens is in-ge-wikkeld in zijn rol
Hij hoeft alleen maar te ont-wikkelen.

Daarmee bedoel ik het volgende:
Een mensenkind wordt geboren, en is de puurheid zelf!
Vanaf het moment van geboorte, zal hij zich moeten aanpassen aan de omgeving.
Het gedrag en de overtuigingen van de opvoeders zijn hierin bepalend.

Denk alleen maar eens aan de voeding:
Tijdens de zwangerschap wordt de embryo continu voorzien van eten/drinken en warmte.
Vanaf moment van geboorte is die veiligheid en zekerheid er niet meer.
De baby is afhankelijk van de voedingen die gegeven worden. Moet gaan slapen op gestelde tijden (hoezo weet zo'n pasgeboren baby wat de nacht is?)
Vervolgens (om te "overleven") dien jij je aan te passen aan alle normen, waarden, nukken, kennis, angsten, overtuigingen, gewoontes en verwachtingen van het gezin.

Hierdoor wordt je omwikkeld, dus "in-ge-wikkeld"

Wat ik hiermee bedoel te zeggen, dat een mens in de kinderjaren gevormd wordt tot wat anderen vinden dat je moet zijn.
In de kleuterjaren leert men het meest van z'n hele leven. Je kopieert en absorbeert.
Je hebt geen enkele notie (filter) om te kunnen bepalen wat goed is, of fout.
Een talent dat je hebt en wat binnen het gezin het beste van pas komt, krijgt alle waardering en ruimte om te ontwikkelen.
Een talent wat je hebt en wat niet gewenst is binnen het gezin, krijgt waarschijnlijk geen enkele kans om zich te ontwikkelen.

Volwassen worden is dus "ont-wikkelen".
Volwassen worden is: weer dicht bij je oorspronkelijke zelf zien te komen.
Dat begint bij onderzoek naar wie je werkelijk bent: zelfkennis!
Wanneer je dat weet, kan jij jezelf pas accepteren
Als jij jezelf accepteert, kan jij jezelf waarderen om de kwaliteiten die je hebt.

Dan jij wie je bent! Je bent "ont-wikkeld"
Daarna kan jij de talenten die je hebt verder ontwikkelen en genieten van de successen die je daarmee kunt bereiken.
Dan hoef je niet meer te zijn wat van je verwacht wordt.
Dan ben je al goed zoals je bent!

Wil jij jezelf ont-wikkelen?
Laat een life coach jou daar bij helpen!
Klik hier voor meer informatie

Aandacht geeft groei, dus ook negativiteit kan groeien!

“Alles wat je aandacht geeft, geef je energie die nodig is om te groeien”.
En dat geldt voor alles!
Neem als voorbeeld maar eens iemand die ‘groene vingers’ heeft.
Hebben ze werkelijk groene vingers? Ik heb het nooit gezien.
Die vingers zien er ‘normaal’ uit, net als die van jou en mij.
Wat doen ze werkelijk?
Ze geven aandacht aan hun planten.
Aandacht is energie.
Logisch dat hun planten er beter uitzien dan die verwaarloosd worden of onvoldoende aandacht krijgen.
Een simpel voorbeeld.

Dezelfde waarde geldt voor bijna elke situatie.
Stel je voor:
Je voelt je niet zo lekker.
Dat geef je aandacht en geeft toe aan het onbehaaglijke gevoel.
Soms prima natuurlijk, je mag ook gewoon uitzieken.
Maar kijk eens wat er plotseling met je gebeurt als je op dat moment heel goed nieuws krijgt.
Uitzonderingen daargelaten, maar in de meeste gevallen zal jij je plotsklaps een stuk beter voelen!

Waar jij je op concentreert zal in jouw belevenis toenemen.
Je ergert je aan het gedrag van een ander.
Doordat jij je ergert, geef je die persoon en dat gedrag de volledige aandacht.
Dat kan niet anders, want anders zou jij je niet storen aan dat gedrag.
Als je dan in staat bent om je te concentreren op iets leuks of moois, zal je merken dat jouw gevoel anders wordt.
In elk geval zal het gedrag van die ander minder invloed hebben op jouw gevoel en functioneren.
En als het nodig is, kan je vanuit dat rustige gevoel de ander aanspreken op het gedrag.
Je zult merken dat het effect groter is, omdat je het met minder gespannen lading kunt zeggen.

Het zelfde is het geval als jij je concentreert op dingen waar jij niet zo goed in bent.
Als je boos wordt om iets wat niet gelukt is. Je geeft het aandacht!
Grote kans dat de dingen waar jij wel goed in bent, ook verkeerd gaan.
Als jij in staat bent om jouw aandacht te geven aan jouw kwaliteiten, dingen die  je goed hebt gedaan of zaken waar jij blij van wordt, dan zal je een positief gevoel ervaren.
Je zult in staat zijn om betere prestaties te leveren.
Je zult meer blijheid uitstralen, waardoor er weer positieve reacties naar je toe komen.

Geloof dus in jezelf. Geef dat aandacht!
En je zult groeien in zelfvertrouwen en prestaties.

Ongezond perfectionisme leidt tot verlamming

Natuurlijk is er ook zoiets als een gezond perfectionisme.
De inzet om iets zo goed mogelijk te willen doen, en daarna trots op jezelf kunnen zijn.
Maar, als je altijd streeft naar perfectie, dan ben je nooit tevreden.
Je verwacht van jezelf altijd 200% of meer.
Dit kan zelfs zo verlammen, dat je nergens meer aan begint.

Ongezond perfectionisme, ontstaat vanuit een angst om te falen.
Bang zijn dat je niet goed genoeg bent, of iets verkeerd gaat.
Je bent zo kritisch op jezelf, dat dit al jouw resultaten beïnvloedt.
Om welke reden ook, is er bij jou een innerlijke criticus ontstaan, die je verlamt!

Perfectie bestaat niet!
Misschien een kleine teleurstelling voor wie dit leest, maar perfectie bestaat niet.
Kijk eens om je heen, de natuur bijvoorbeeld.
De natuur zit prachtig in elkaar, maar is niet perfect ..... of toch wel?
Je kunt zeggen, dat de natuur perfect is, door imperfectie.
Kijk naar alle mensen om je heen, hun uiterlijk bijvoorbeeld.
De meeste mensen zijn asymmetrisch, maar toch perfect... of niet?

Perfectionisme bestaat dus niet. Iets kan altijd beter. Kijk maar bijvoorbeeld naar de techniek van tegenwoordig.
De eerste T-ford was perfect, toen. Kijk eens naar de auto's van nu..
Perfectionisme kan leiden tot uitstel door faalangst, gewoon omdat het altijd beter kan.
En je weet, van uitstel komt afstel. Hoe langer je uitstelt, des te moeilijker om er aan te beginnen.
Wat nou, als Henry Ford daar ook zo over had gedacht.
Dan was er nu misschien alleen nog paard en wagen..

Ook als je in of met een team werkt als perfectionist, dan heeft dat grote gevolgen voor de rest van het team.
Wanneer een perfectionist de leiding heeft in het team en overal controle over wil houden, dan zal het team verlammen.
De perfectionist ontneemt het initiatief van alle teamleden, simpel omdat zij wachten tot de perfectionist het goed genoeg vindt.

Perfectionisme levert je niets op
Realiseer je, dat je al goed bent zoals je bent.
Niemand is perfect. Iedereen maakt fouten in z'n leven, en dat is goed!
Fouten maken om van te leren.
Elke dag die we beleven is nieuw. Elke dag gebeuren er unieke dingen waar we mee om moeten gaan of op reageren.
De enige mogelijkheid die elk mens heeft, is om te reageren met de kennis die hij/zij tot dat moment heeft. Wat je nog niet geleerd hebt, kan je niet inzetten.
Je neemt het een kind van 2 jaar toch ook niet kwalijk dat hij nog niet goed kan breien of zagen?

Innerlijke criticus
Zet die innerlijke criticus aan de kant, hij levert je niets goed op!
Doe je best, dat is voldoende.
Leer van de fouten die je maakt
Vergelijk jezelf niet met anderen, jij bent uniek!
Laat anderen hij eigen verantwoordelijkheden nemen
Vertrouw ook op de ervaringen van anderen
Inzet van 100% is meer dan genoeg
Concentreer je op de dingen die je goed hebt gedaan
Realiseer je dat als er niets niet goed gaat, jij nog steeds oke bent!
Het woord "fout" is gewoon een vies woord voor een ongewenst resultaat

Uit imperfectie ontstaan soms de mooiste dingen.
Denk maar eens aan de gele post-it briefjes
Dat is het resultaat van lijm die niet goed plakte!!

Ik hoop dat dit artikel je verder helpt om jouw perfectionisme los te laten.
Of ga je nu op zoek naar een perfect artikel? 😉

Kleine actie, grote verandering

Het spreekwoord zegt: “jong geleerd, oud gedaan”.
Als je jong bent leer je ontzettend veel dingen aan.
Van je ouders / opvoeders leer je de hele basis.
Lopen, praten, je houding, omgang met anderen, normen, waarden, gewoontes, angsten etcetera.
Daarnaast worden kwaliteiten die je hebt en in het gezin gewenst zijn, verder ontwikkeld.

Bijvoorbeeld:
Je hebt het talent in je om bescheiden te zijn.
In de omgeving waarin je opgroeit, zijn er omstandigheden of personen die extra aandacht nodig hebben. Dat kan van alles zijn, drukke werkzaamheden, ziekte, verlies, trauma.
Dan zal jij, omdat je dat talent voorhanden hebt, de neiging hebben om bescheiden te zijn.
Je zal je zo rustig mogelijk houden, zodat je ouders geen “last” of zorgen hebben van je.

Zij zullen je daarvoor belonen. Dat doen ze door hun houding, of door opmerkingen als: “xxx is zo’n lief kind, daar hebben we nooit last mee. Het is zo’n lieverd.”
Met als gevolg, dat jij je nog meer zult gaan terugtrekken.
Op zich dus een mooie kwaliteit, die doordat die teveel wordt ingezet, doorslaat in “onzichtbaarheid”.

Jij hebt daar geen erg in, je doet het niet bewust.
Maar onbewust blijf je dit inzetten.
Mogelijk wordt dit talent ook op school door de leerkrachten ook nog beloond.
En jij weet niet beter…..
Dit gedrag blijf je dus, ook in je volwassen leven, voortzetten.
Vanuit deze houding, dit aangeleerd en ontwikkeld gedrag, ga je de volwassen wereld in.
Je gaat werken, kiest een partner en zo voort. (jong geleerd, oud gedaan 😉

Maar op een gegeven moment merk je, dat je niet lekker in je vel zit.
Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan.
Op je werk lopen ze over je heen, je vrienden doen dat ook.
Misschien merk je het zelfs in je relatie of bij je kinderen.
Dit gedrag geef je ook aan je kinderen door.
En de kinderen die ook die kwaliteit bezitten, zullen jouw gedrag overnemen of er rebels tegenin gaan.

Coaching kan je helpen om dit gedrag te leren zien, het aan te passen en toch jezelf te blijven.
Je gaat dit gedrag (belemmerende overtuiging) stap voor stap omzetten in een helpende overtuiging.
Zodat wat eerst een belemmering voor je was, wordt omgezet in een van je helpende krachten.

Dat gebeurt stap voor stap, met vallen en opstaan.
Net zoals je hebt leren lopen.
Misschien wil je het wel graag veel sneller, gaat het je niet snel genoeg.
Maar elke kleine stap kan een grote verandering met zich meebrengen.
Zet je grote stappen, dan zou je wel eens de essentie kunnen missen, waardoor de verandering niet blijvend is.
Elke kleine stap zal zichtbaar verandering brengen.

Dat een kleine actie iets groots teweeg kan brengen, zie je in het volgende filmpje

Erfelijk of aangeleerd?
Vaak wordt er gesproken over erfelijkheid.
En natuurlijk zijn er een aantal dingen die erfelijk zijn.
Maar bij veel dingen die erfelijk genoemd worden, zet ik mijn vraagtekens.
Soms is het ook wel gemakkelijk om te zeggen:
“ja, dat zit nou eenmaal in onze familie, dat hebben we allemaal.”

Is er wel zoveel erfelijk?
Natuurlijk zijn er een aantal dingen genetisch bepaald.
Zijn we erfelijk belast.
Maar… voor slechts een deel!
We hebben ook heel veel dingen gekopieerd van onze ouders en zelfs familie!
Is het door kopieergedrag logisch, dat dezelfde gewoontes en zelfs aandoeningen in de hele familie voorkomen.

Geboorte en overleving
Vanaf onze geboorte passen wij ons gedrag namelijk aan, aan de ouders.
Dit is een overlevingstechniek, die we bij de geboorte al meekrijgen.
Met deze overlevingstechniek zorgen we er voor, dat we krijgen wat we nodig hebben om te overleven. Namelijk: eten, drinken, veiligheid en warmte (aandacht).
Vanaf dat moment zijn we al in staat om ons gedrag aan te passen aan de ouders.
Als pasgeborene kan je nog niet veel
Maar, al snel begin je te leren.
En je leert door te kopiëren.
Wat kopieer je dan?
Juist!, Datgene wat je ouders je voordoen en/of toelaten!
Denk maar aan praten, lopen, eetgewoontes en eetgedrag, slaapgedrag enzovoort
Ook de zogenaamde familiegewoontes neem je mee, waaronder ook angsten, houding, opleidingsniveau en noem zo maar op.
Ook alle (uitgesproken en niet uitgesproken) normen en waarden neem je over.
Dit alles worden jouw overtuigingen (wat voor jou heel normaal is! )
En dat alles is “normaal gedrag”. Je weet niet beter.
Tot ongeveer je 15e levensjaar, sta je open voor alles.
Soms is iemand van buitenaf een geweldig voorbeeld voor je (denk aan een leerkracht, een idool, een mentor).
In die levensfase heb je nog geen filter, om te kunnen bepalen wat “goed” of “fout” is.
Je neemt (bijna) alles voor waar aan.
Bepaalde keuzes die je maakt in je jeugd, zijn gebaseerd op wat je kent, op zoals het “hoort te zijn”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je opleiding of beroep. Op jonge leeftijd kies je zelfs je partner op basis van wat jij gewent bent
Totdat je gaat ontdekken dat bepaalde aangeleerde overtuigingen niet goed zijn voor jou. Niet bij jou passen. Jou belemmeren.

Volwassen worden
Ik zeg wel eens: “de kunst van volwassen worden is, afleren wat je ooit hebt aangeleerd maar waar je nu last van hebt”.
Toegegeven, het is heel lastig om je bewust te worden van jouw belemmerende overtuigingen.
Dat is logisch, omdat ze voor jou “heel normaal” zijn.
Wat je wel herkent, is dat je steeds tegen dezelfde soort dingen aanloopt.
Dan wordt het tijd om te gaan onderzoeken, welke overtuigingen jij hebt. Wie je werkelijk bent. Wat je wil!

Persoonlijkheidtest
Om die belemmerende overtuigingen te ontdekken en inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheid (je aard), heeft PBL-Coaching een unieke test tot zijn beschikking.
Dit is de KarakterScan.
De uitslag en analyse van de test geeft je het inzicht en zelfs een indicatie van de leeftijd waarop een belemmerende overtuiging is ontstaan!
Hierdoor zal je mogelijk zelfs kunnen herinneren waardoor deze ontstaan zijn.
Vervolgens ga je hiermee aan de slag om de belemmerende overtuiging om te zetten in een positieve overtuiging.

Meer weten? Klik hier

De kracht van woorden

Woorden hebben een enorme kracht op ons mensen.
Communicatie, het gebruik van woorden, is het laatste wat de mens in haar evolutie heeft aangeleerd. Vandaar misschien dat we er zoveel moeite mee hebben.

Woorden hebben een enorme invloed op ons.
Je kunt er iemand mee maken maar ook breken, ook onszelf!

De kracht van woorden zit niet zozeer in het woord zelf.
Het zit meer in de waarde die er door ons collectief en individueel aan gegeven wordt.
Een voorbeeld:
Het woord Dominant heeft bij velen een negatieve lading, als bot, heersend
Toch is Dominant een bijzondere kwaliteit. Het is een gedragsvorm die een leidend vermogen heeft. Een leidend vermogen (sturend), die leidt tot actie / initiatief.
Het wordt pas negatief wanneer je een dominant gedrag teveel inzet, wanneer je geen oog meer hebt voor anderen.
Een directeur van een onderneming, zal initiatief moeten zijn en beslissingen durven nemen.
Een dominante gedragsvorm kan daar dus erg van nut zijn en leiden tot succes.
Vrijwel iedereen zet soms dominant gedrag in. Vooral als er beslissingen genomen moeten worden of daadkracht nodig is.

Wanneer jij zelf een heel bescheiden gedrag vertoont, zal jij dominantie al snel beschouwen als negatief.
Het wordt ook beïnvloed door het gedrag binnen het gezin waar je vandaan komt.
Als bescheidenheid een ‘norm’ is binnen het gezin, dan zal je dat snel overnemen. Dominantie wordt in een dergelijk gezin niet getolereerd, misschien zelfs wel afgestraft.
Een aantal gezegden in het Nederlands, bevestigen ook deze bescheidenheid, namelijk:
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Als dat jouw aangeleerde norm is, dan zal je dominant gedrag snel afwijzen.

Ook individueel bepalen we direct (vaak onbewust) de waarde van een woord.
Dat heeft dus te maken met onze eigen normen en waarden. Maar het heeft ook te maken met hoe we ons voelen. Dat kan zelfs per moment verschillen.
Hoe een woord bij ons binnenkomt, wordt beïnvloedt door onze emotionele gevoelens van dat moment.
Ook stemgebruik en mimiek bepalen de waarde van een woord.
Kijk maar eens hoeveel ruzies er ontstaan tijdens email of sms conversaties.

Gebruik van woorden naar onszelf
Ook het woordgebruik naar onszelf is van grote invloed.
Zo is bewezen dat, wanneer je tegen jezelf zegt “ik word niet ziek”, de kans groot is dat je ziek gaat worden. Het woord “niet” wordt niet opgenomen in ons systeem.
Veel krachtiger is: “ik blijf gezond”.
Zo gebruiken wij onbewust een heleboel woorden om onszelf te ontkrachten.
In het Nederlands gebruiken wij een heleboel verkleinwoorden.
Bijvoorbeeld: “ik heb een bedrijfje”, “mijn huisje”, “mijn vriendinnetje enzovoort
Hiermee verklein je de waarde van wat je hebt of bent.
Hoe zo? Zijn ze zo klein?

Nog vaker gebruiken we woorden om te ontwijken.
Woorden als misschien, ja…maar…., proberen.
Allemaal woorden die het voorgaande ontkrachten.
Zeg in plaats van “ja maar” “ja en!
ik ga misschien….” Hoe zo misschien? Ga je of niet? Als je niet gaat, heeft het geen zin om het te melden. Ga je wel, dan is dat duidelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander! Zeg dan ook "ik ga....".
Het woord “proberengeeft je direct een excuus! (ik heb het geprobeerd… maar het is niet gelukt).
Gebruik in plaats daarvan: “ik ga het doen!

Let er maar eens op. Je gebruikt deze woorden vaker dan je denkt.

Pas je woordgebruik aan en je zult zien dat het heel krachtig werkt in je doen en laten (en je succes!). Het zal je zelfvertrouwen doen toenemen!

Tot slot nog een filmpje over woordgebruik.

%d bloggers liken dit: