Spring naar inhoud

Kleine actie, grote verandering

Het spreekwoord zegt: “jong geleerd, oud gedaan”.
Als je jong bent leer je ontzettend veel dingen aan.
Van je ouders / opvoeders leer je de hele basis.
Lopen, praten, je houding, omgang met anderen, normen, waarden, gewoontes, angsten etcetera.
Daarnaast worden kwaliteiten die je hebt en in het gezin gewenst zijn, verder ontwikkeld.

Bijvoorbeeld:
Je hebt het talent in je om bescheiden te zijn.
In de omgeving waarin je opgroeit, zijn er omstandigheden of personen die extra aandacht nodig hebben. Dat kan van alles zijn, drukke werkzaamheden, ziekte, verlies, trauma.
Dan zal jij, omdat je dat talent voorhanden hebt, de neiging hebben om bescheiden te zijn.
Je zal je zo rustig mogelijk houden, zodat je ouders geen “last” of zorgen hebben van je.

Zij zullen je daarvoor belonen. Dat doen ze door hun houding, of door opmerkingen als: “xxx is zo’n lief kind, daar hebben we nooit last mee. Het is zo’n lieverd.”
Met als gevolg, dat jij je nog meer zult gaan terugtrekken.
Op zich dus een mooie kwaliteit, die doordat die teveel wordt ingezet, doorslaat in “onzichtbaarheid”.

Jij hebt daar geen erg in, je doet het niet bewust.
Maar onbewust blijf je dit inzetten.
Mogelijk wordt dit talent ook op school door de leerkrachten ook nog beloond.
En jij weet niet beter…..
Dit gedrag blijf je dus, ook in je volwassen leven, voortzetten.
Vanuit deze houding, dit aangeleerd en ontwikkeld gedrag, ga je de volwassen wereld in.
Je gaat werken, kiest een partner en zo voort. (jong geleerd, oud gedaan 😉

Maar op een gegeven moment merk je, dat je niet lekker in je vel zit.
Je loopt steeds tegen dezelfde dingen aan.
Op je werk lopen ze over je heen, je vrienden doen dat ook.
Misschien merk je het zelfs in je relatie of bij je kinderen.
Dit gedrag geef je ook aan je kinderen door.
En de kinderen die ook die kwaliteit bezitten, zullen jouw gedrag overnemen of er rebels tegenin gaan.

Coaching kan je helpen om dit gedrag te leren zien, het aan te passen en toch jezelf te blijven.
Je gaat dit gedrag (belemmerende overtuiging) stap voor stap omzetten in een helpende overtuiging.
Zodat wat eerst een belemmering voor je was, wordt omgezet in een van je helpende krachten.

Dat gebeurt stap voor stap, met vallen en opstaan.
Net zoals je hebt leren lopen.
Misschien wil je het wel graag veel sneller, gaat het je niet snel genoeg.
Maar elke kleine stap kan een grote verandering met zich meebrengen.
Zet je grote stappen, dan zou je wel eens de essentie kunnen missen, waardoor de verandering niet blijvend is.
Elke kleine stap zal zichtbaar verandering brengen.

Dat een kleine actie iets groots teweeg kan brengen, zie je in het volgende filmpje

Erfelijk of aangeleerd?
Vaak wordt er gesproken over erfelijkheid.
En natuurlijk zijn er een aantal dingen die erfelijk zijn.
Maar bij veel dingen die erfelijk genoemd worden, zet ik mijn vraagtekens.
Soms is het ook wel gemakkelijk om te zeggen:
“ja, dat zit nou eenmaal in onze familie, dat hebben we allemaal.”

Is er wel zoveel erfelijk?
Natuurlijk zijn er een aantal dingen genetisch bepaald.
Zijn we erfelijk belast.
Maar… voor slechts een deel!
We hebben ook heel veel dingen gekopieerd van onze ouders en zelfs familie!
Is het door kopieergedrag logisch, dat dezelfde gewoontes en zelfs aandoeningen in de hele familie voorkomen.

Geboorte en overleving
Vanaf onze geboorte passen wij ons gedrag namelijk aan, aan de ouders.
Dit is een overlevingstechniek, die we bij de geboorte al meekrijgen.
Met deze overlevingstechniek zorgen we er voor, dat we krijgen wat we nodig hebben om te overleven. Namelijk: eten, drinken, veiligheid en warmte (aandacht).
Vanaf dat moment zijn we al in staat om ons gedrag aan te passen aan de ouders.
Als pasgeborene kan je nog niet veel
Maar, al snel begin je te leren.
En je leert door te kopiëren.
Wat kopieer je dan?
Juist!, Datgene wat je ouders je voordoen en/of toelaten!
Denk maar aan praten, lopen, eetgewoontes en eetgedrag, slaapgedrag enzovoort
Ook de zogenaamde familiegewoontes neem je mee, waaronder ook angsten, houding, opleidingsniveau en noem zo maar op.
Ook alle (uitgesproken en niet uitgesproken) normen en waarden neem je over.
Dit alles worden jouw overtuigingen (wat voor jou heel normaal is! )
En dat alles is “normaal gedrag”. Je weet niet beter.
Tot ongeveer je 15e levensjaar, sta je open voor alles.
Soms is iemand van buitenaf een geweldig voorbeeld voor je (denk aan een leerkracht, een idool, een mentor).
In die levensfase heb je nog geen filter, om te kunnen bepalen wat “goed” of “fout” is.
Je neemt (bijna) alles voor waar aan.
Bepaalde keuzes die je maakt in je jeugd, zijn gebaseerd op wat je kent, op zoals het “hoort te zijn”. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je opleiding of beroep. Op jonge leeftijd kies je zelfs je partner op basis van wat jij gewent bent
Totdat je gaat ontdekken dat bepaalde aangeleerde overtuigingen niet goed zijn voor jou. Niet bij jou passen. Jou belemmeren.

Volwassen worden
Ik zeg wel eens: “de kunst van volwassen worden is, afleren wat je ooit hebt aangeleerd maar waar je nu last van hebt”.
Toegegeven, het is heel lastig om je bewust te worden van jouw belemmerende overtuigingen.
Dat is logisch, omdat ze voor jou “heel normaal” zijn.
Wat je wel herkent, is dat je steeds tegen dezelfde soort dingen aanloopt.
Dan wordt het tijd om te gaan onderzoeken, welke overtuigingen jij hebt. Wie je werkelijk bent. Wat je wil!

Persoonlijkheidtest
Om die belemmerende overtuigingen te ontdekken en inzicht te krijgen in jouw persoonlijkheid (je aard), heeft PBL-Coaching een unieke test tot zijn beschikking.
Dit is de KarakterScan.
De uitslag en analyse van de test geeft je het inzicht en zelfs een indicatie van de leeftijd waarop een belemmerende overtuiging is ontstaan!
Hierdoor zal je mogelijk zelfs kunnen herinneren waardoor deze ontstaan zijn.
Vervolgens ga je hiermee aan de slag om de belemmerende overtuiging om te zetten in een positieve overtuiging.

Meer weten? Klik hier

HSP staat voor High Sensitive Persons, of wel Hoog Sensitieve Personen.
Een term die we veelvuldig horen, maar wat is het nou eigenlijk?

Het geven van een specifieke definitie van hooggevoeligheid is niet zo eenvoudig.
Dat komt omdat de betekenis en de beleving voor elk hooggevoelig persoon anders is.
In elk geval zijn hooggevoelige mensen zeer gevoelig voor alle indrukken, meer dan andere mensen.
We doen dagelijks vele indrukken op.
De meesten van ons hebben een soort filter, waardoor veel indrukken niet worden waargenomen.
Een hooggevoelig persoon is niet alleen gevoelig voor alle indrukken, maar zij hebben ook een gevoeliger zenuwstelsel. Zo is uit onderzoek gebleken.
Ze worden zowel intern als extern meer geprikkeld dan gemiddeld.
Een HSP'er is dus veel gevoeliger voor emoties, pijn, genot, geestelijke en lichamelijke ervaringen.
Zij ervaren dat anders in vergelijking met mensen die niet hooggevoelig zijn.
Ook zijn zij gevoeliger voor geuren, geluiden en reacties van andere mensen.
Daardoor zijn ze meer alert op mogelijke gevaren en risico's en zijn eerder geneigd tot overdenken en inschatten van diverse situaties. Dit kan leiden tot doemdenken en uitstelgedrag.

Ze zijn meer geneigd om op zichzelf te zijn. De rust te kunnen vinden op een plek waar de prikkels niet zo groot zijn. Dat heeft niets te maken met verlegenheid of introvert zijn, maar meer een gevolg van de noodzaak om met hun aangeboren eigenschap om te kunnen gaan.
Door hun aangeboren opmerkingsvermogen zijn ze vaak empatisch en in staat om informatie beter dan gemiddeld in zich op te nemen en tot in details uit te werken. Mits ze de rust maar kunnen vinden.

Kenmerken van een HSP'er:

 • Er wordt veel subtiele informatie opgenomen, waardoor overprikkeling ontstaat. Daardoor worden grote mensenmassa's vermeden
 • De intuïtie is vaak beter ontwikkeld (paranormaal kan, maar hoeft niet)
 • Ze verliezen vaak het contact met hun lijf en realiteit, vaak sprake van slechte gronding
 • Ze leggen snel verbindingen en combinaties, door de sterke intuïtie
 • Ze voelen snel hoe de sfeer ergens is en zijn daar heel gevoelig voor. Hun voorkeur gaat uit naar harmonie in de omgeving, waar die niet is zullen ze minder goed functioneren.
 • Bij stress en werkdruk zullen ze minder goed presteren
 • Ze voelen anderen vaak goed aan en weten wat nodig is. Daardoor zijn ze goed in verzorgen en zorgen
 • Ze nemen vaak gevoelens, emoties en klachten van anderen over
 • Ze zijn zeer gevoelig voor prikkels, nemen veel in zich op
 • Hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel en afkeer van geweld
 • Ze kunnen moeilijk grenzen aangeven
 • Ze lopen vaak leeg in contacten met anderen
 • Hebben vaak vermoeidheidsklachten

Inzicht is kennis, is verandering
Wanneer je van jezelf eenmaal weet dat je hooggevoelig bent, zal je jouw reacties beter leren herkennen.
Je zult beter leren accepteren wie je bent en accepteren waarom je functioneert zoals je functioneert. Je kunt beter accepteren hoe jij je voelt.

Als er sprake is van herkenning (het kennen van jezelf) en acceptatie, dan kan je werken aan het omgaan met je hooggevoeligheid.
Dan kan je methodes aanleren, waardoor je een omgeving of momenten creëert die jij nodig hebt om je prikkels te kunnen verwerken. Er mee leren om te gaan.

PBL-Coaching hanteert een bijzondere testmethode om jezelf te leren kennen.
Om de bevestiging te krijgen van wat jij eigenlijk diep vanbinnen al wist, maar nooit tastbaar hebt kunnen maken.
Het is de KarakterScan die jou dat inzicht kan geven.
Daarnaast geeft de test inzicht in belemmerende overtuigingen.
Er kan zelfs worden aangegeven wanneer deze zijn ontstaan!
Vervolgens ga je met je Life Coach aan de slag om te leren omgaan met je hooggevoeligheid en je belemmerende overtuigingen.
Zodat je het kunt zien als een gave en niet als een belemmering

Je blokkeert in het zaken doen, in je functioneren en groei, in je loopbaan.
Je wil vooruit en zakelijke groei realiseren.
Het lukt steeds niet, alsof je blokkeert.
Je loopt steeds ergens op vast en weet niet hoe dat komt.

Het team waarmee je werkt komt niet vooruit.
Steeds weer blijven resultaten achter, blijven dezelfde conflicten en/of problemen zich voor doen.
En ondanks alle adviezen en trainingen verandert er niets.
Je blijft tegen blokkades op lopen en weet niet wat het is. Het lijkt niet tastbaar.
Niemand weet er iets aan te veranderen.

Met de unieke Competentie Analyse kan die zakelijke groei eindelijk doorzetten!

Belemmerende overtuigingen
Ieder mens doet in zijn jeugd diverse overtuigingen op.
Tot je 15e jaar heb je geen filters om te bepalen wat voor jou goed is of niet.
Je hebt nog geen referentie, waardoor je alles aanneemt en overneemt, kopieert van je opvoeders.
De meeste van die aangeleerde overtuigingen zijn prima!
Maar er zijn ook overtuigingen die je overneemt, die jou blokkeren in je volwassen leven.
Ze blokkeren jouw persoonlijkheid, om volledig te zijn wie je bent.
Ze worden belemmerende overtuigingen genoemd.
Een voorbeeld van zo’n belemmerende overtuiging is een bekende:
“Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”, of:
“Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje”. Je kent ze wel.
Die belemmerende overtuigingen zijn zo “gewoon” geworden voor jou, dat je het niet eens bewust bent.
Vergelijkbaar met schakelen in de auto. Ook dat gaat zonder na te denken.
Ze houden je tegen om werkelijk te zijn wie je bent, je capaciteiten volledig te benutten.

Competentie analyse
De Karakterscan © is een unieke Competentie analyse, die blokkades in je Persoonlijkheid zichtbaar maakt.
Onbewuste overtuigingen die zorgen voor een blokkade in je zakelijk functioneren.
Belemmerende overtuigingen worden aangepakt en staan jouw zakelijke groei niet meer in de weg.

Wat de Competentie Analyse je brengt:
- 100% garantie over de uitslag
- Inzicht in leeftijd van ontstaan van belemmeringen
- Inzicht en kennis van bewustzijn en onderbewustzijn
- Herkennen van belemmerende overtuigingen
- Concrete aanknopingspunten voor verbetering en groei
Kortom:
De Competentie Analyse geeft je in record tijd een bijzondere basis van inzicht en verbanden, waardoor het realiseren van jouw succes bijna vanzelfsprekend is.
Hierdoor zal jouw zakelijke resultaat substantieel toenemen.

Voor meer informatie klik hier

Makkelijk gezegd:
"je moet eens wat meer zelfvertrouwen tonen en assertief worden".
Maar ja....wat is dat? Hoe doe je dat?

Zelfvertrouwen en assertiviteit gaan vaak samen.
Mensen die veel zelfvertrouwen hebben, zijn vaak ook assertiever.
Dat wil zeggen, dat ze zeggen wat ze denken. Hun mening geven.
Soms zijn mensen daadwerkelijk altijd aan het woord, geven zonder blikken of blozen hun mening.
Ze zeggen met een gerust hart "nee".
Dat kost ze ogenschijnlijk geen enkele moeite.
Terwijl jij moeite hebt om iets te zeggen tijdens een bijeenkomst.
Je komt er ook bijna niet tussen, krijgt het woord niet eens.
Vaak denk je dan: "och, het is toch niet zo belangrijk wat ik te zeggen heb".
En als je dan toch eindelijk iets kunt zeggen, weet je bijna geen woorden te vinden.
Zit je hart in je keel en wil je het liefst zo snel mogelijk zeggen wat je te zeggen hebt.
En achteraf..... heb je toch niet kunnen zeggen wat je wilde zeggen.
Of je hebt het gevoel dat anderen je niet eens gehoord hebben, of niet begrijpen....
Je voelt je daardoor steeds onzekerder worden.
Je voelt een kwaadheid in jezelf.

Met "nee" zeggen gaat het al net zo.
En als je dan al een keer "nee" zegt, is het net of anderen dat niet eens horen of accepteren.
Of....ze vragen je doodleuk om een verklaring waarom je nee zegt.
En soms is er gewoon geen specifieke reden te geven, waardoor jij je alweer "schuldig" voelt en toch maar weer "ja" zegt.
Zo ben je altijd "aan de beurt".

Je merkt bij jezelf dat dat steeds meer gaat irriteren.
Je voelt je er steeds ongemakkelijker bij.
Je wilt daaraan gaan werken. Je wil ook assertiever zijn!

Assertiviteit en uitstralen van Zelfvertrouwen kan je leren!
Door inzicht te krijgen wat de oorzaak is.
Door te merken, dat die onzekerheid vaak komt door belemmerende overtuigingen.
Dat het een (onbewust) aangeleerd gedrag is.
Overtuigingen die er voor zorgen, dat jij jezelf niet accepteert zoals je bent.
Dat jij er mag zijn, zoals je bent. En dat je iets waardevols hebt toe te voegen aan je omgeving en onze maatschappij. Namelijk: jouw unieke zelf, met alle talenten, eigenschappen en kwaliteiten die jij bezit!

Zelfvertrouwen en Assertiviteit kan je leren!
Je kunt leren om assertiever te worden en meer zelfvertrouwen uit te stralen.
Het werkelijk te voelen.
Je kunt technieken aanleren, die nodig zijn om jouw kracht om te zetten naar een gevoel van zelfvertrouwen, zekerheid en assertiviteit.
Op een manier die bij jou past!
Leren anders te handelen doordat je inzicht krijgt in jezelf, je belemmerende overtuigingen,
in jouw kunnen en in jouw eigen kracht.
Zodat je er iets mee kán in je eigen omgeving, en tóch jezelf kunt blijven.

Wil jij ook assertiever zijn en meer zelfvertrouwen uitstralen?
Je beter in je vel voelen?
Klik dan hier voor meer informatie

Belemmerende overtuigingen, iedereen heeft ze!

"De kunst van volwassen worden =
afleren van aangeleerde overtuigingen,
waar je last van hebt!"

Een inmiddels bekende kreet van mij, waarvan ik in mijn praktijk steeds vaker de bevestiging krijg.
Ik bedoel daar het volgende mee, ik leg het uit:

Elk kind wordt onschuldig en "onwetend" geboren.
Met elk zijn/haar eigen wijsheid en karakter.
We hebben een hoop te leren, zijn daarin de eerste levensjaren volledig afhankelijk.
De eerste 15 jaar van ons leven, zijn daarin cruciaal.
We moeten alles nog leren. Ook de meest basale dingen zoals eten, lopen, praten.
Dat leren we door te kopiëren ..... van onze opvoeders (ouders, familie en later ook school en clubs).
De meeste van de dingen die we aanleren, zijn fantastisch en goed bruikbaar in onze weg naar volwassenheid.

Draaiende molen
Maar zoals ik altijd zeg, staan we tijdens onze opvoeding onder een draaiende molen.
Elke keer krijgen we een slag van de molenwiek.
De ene slag komt wat harder aan dan de ander.
Hiermee wil ik zeggen, dat we allemaal dingen opdoen tijdens onze opvoeding, die ons oorspronkelijke  karakter veranderen (vervormen).
Die het beeld van onszelf en de wereld om ons heen een bepaalde vorm geven.
En die vorm wordt (is) ingekleurd door de volwassenen om ons heen.
bijvoorbeeld:
Stel dat algemeen aangenomen zou worden dat wat wij nu "zwart" noemen,  "wit" zou heten, dan was dat onze overtuiging.
Want zo hebben we dat aangeleerd. Het gezin waar we opgroeien is het enige voorbeeld dat we hebben.  Simpel!
Zo zijn er talloze voorbeelden te noemen.
Kijk maar eens naar bijvoorbeeld religie.
Eigen stem
Zolang je nog geen "eigen stem" hebt en afhankelijk bent, neem je klakkeloos de overtuigingen van je ouders over.
Soms worden die overtuigingen uitgesproken, soms worden ze voorgedaan, maar soms ook zijn ze "gewoon aanwezig".
Die laatste zijn van die onuitgesproken familie-overtuigingen of gewoontes.
Voorbeeld is vaak ook de studiekeuze, of zelfs de beroepskeuze.
Vaak sterk beïnvloedt door onze (beperkte) omgeving.
Als een aangeboren talent dicht bij het talent / beroep van de ouders ligt, zal dat talent alle kans krijgen om zich te ontwikkelen.
Wanneer dat niet het geval is, zal het voor het kind veel moeilijker worden om dat talent te (mogen) ontwikkelen.
Uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Ook de partnerkeuze wordt vaak bepaalt door wat we gewent zijn (wat we kennen) vanuit het gezin van herkomst.
Veel meisjes met een (heel) jonge moeder, krijgen zelf ook een kind op jonge leeftijd

En dat alles wordt ons uit liefde doorgegeven door onze opvoeders.

Zij weten namelijk ook niet beter.
Ze doen (meestal) hun best om het zo goed mogelijk te doen.
Gebeurtenissen, trauma's en angsten in de familie, worden ook onuitgesproken doorgegeven.
Het kan gewoon niet anders!
Ook worden er uit liefde, zorg en bescherming boodschappen (signalen) doorgegeven.
Voorbeeld:
Een vader die alle klussen doet en alle formulieren invult voor zijn kind.
Een moeder, die alles voor de kinderen doet, om maar te zorgen dat ze het zo goed mogelijk hebben. Uit zorg en liefde, toch?
Maar welk (niet bedoelt) signaal kan hiermee worden afgegeven?
Juist: laat maar, ik doe het wel. Jij kan het toch niet!

Ogenschijnlijk kleine signalen, met grote gevolgen.
Dit signaal kan in onze gedachte een plek krijgen, zodat we ervan overtuigd zijn dat "we het niet kunnen". "Niet goed genoeg zijn".
In ons volwassen leven worden dat belemmerende overtuigingen.
Overtuigingen die ons tegenhouden in de ontwikkeling en uiting van ons oorspronkelijke karakter. Zowel privé als zakelijk kunnen ze ons blokkeren.
De grote gevolgen kunnen zijn:
Onzekerheid, denken niet te kunnen, niet goed genoeg te zijn,  gebrek aan zelfvertrouwen of niet assertief kunnen zijn, stress, burnout, ongelukkig voelen, met tegenzin werken, overspannenheid, uitstellen of niet durven nemen van beslissingen, ja-zeggen en nee-denken, relatie problemen, en nog veel meer

De kunst is, weer jezelf te worden
Door het herkennen wat de overtuigingen zijn die jou belemmeren en te weten dat ze niet van jou zijn! Dat die overtuigingen horen bij iets van vroeger, niet van nu!
Er nieuwe eigen overtuigingen voor in de plaats te zetten.
Zodat je het dichtst bij je oorspronkelijke karakter komt.
Dat oorspronkelijke karakter, aangevuld met kennis en levenservaring, zal je enorme groei opleveren. Zowel persoonlijk als zakelijk.

Wil je weten

 • hoe je achter die belemmerende overtuigingen komt?
 • wanneer ze zijn ontstaan?
 • hoe je ze kunt veranderen?
 • Meer informatie

Iedereen wordt geboren met een uniek karakter.
En met name tot je 15e jaar, wordt daar een belangrijk deel aan toegevoegd.
Die combinatie wordt persoonlijkheid genoemd.
Dat maakt hoe jij je uit, voelt en gedraagt.
Dat samen, maakt hoe jij over jezelf en de wereld om je heen denkt.
Hoe jij functioneert.

Tot je 15e jaar leer je enorm veel.
Je neemt gedrag, normen, waarden, maar ook gedachten en angsten over van je opvoeders.
Ze leren je praten, lopen en nog veel meer.
Je kopieert van je opvoeders
(en tussen 7 en 15 ook je kleine omgeving van school, clubs e.d).
Zij zijn namelijk je enige voorbeeld.
Zoals zij doen hoort het! Zo IS het gewoon.
Ook gebeurtenissen en uitspraken zijn op die leeftijd van enorme invloed.
Je beschikt op die leeftijd nog niet over een filter die jou verteld wat
voor jou goed is of niet.

In je verdere leven blijf je die zelfde gewoontes, gedrag en gedachtes houden.
Je weet namelijk niet beter, dan dat het zo hoort.
Tot je in de knoop raakt met jezelf.
Steeds tegen dezelfde dingen aan blijft lopen, waar jij je niet lekker bij voelt.

Wat is dat nou?
Dat zijn aangeleerde gewoontes of gedachten, zoals je opvoeders hanteren.
Dat zijn uitspraken van anderen die jij zo hebt geïnterpreteerd, dat je daar nu last van hebt.
Dat kunnen zelfs lief bedoelde opmerkingen geweest zijn.
Daarin liggen, zoals we dat noemen, jouw "belemmerende overtuigingen".
Blokkades dus.

Overtuigingen zijn diep geworteld. Ze zijn "de waarheid" geworden voor jou.
Vaak heb je daar zelf geen erg in, omdat jij het zo gewoon vindt.
Veel van die overtuigingen, zijn belemmerende overtuigingen geworden.
Dat zijn overtuigingen die jou blokkeren in je doen en handelen.

Karakteranalyse
Wanneer je tegen problemen aan loopt in je leven, ga je daaraan werken.
Aan de problemen dus.
Daarmee werk je aan het gevolg en niet aan de oorzaak!
Sinds kort is een unieke test beschikbaar gekomen, die juist deze blokkades zichtbaar maakt.
Ruim 10 jaar is gewerkt aan deze unieke karakteranalyse, en na uitgebreid testen sinds kort beschikbaar.
Het geeft een 100% correct beeld van 47 competenties op 7 levensgebieden.
Op onderdelen kan zelfs aangegeven worden, op welke leeftijd in de vroege jeugd een blokkade is ontstaan.
Na de analyse worden 5 competenties geselecteerd, die een blokkade vormen.
Wanneer je onder druk komt te staan, zal je terugvallen op deze competenties.
Deze competenties verbruiken enorm veel energie.
Ze kunnen je dus uitputten, met als gevolg ziekte, overspannen, stress, burnout, scheiding etc.

Deze 5 competenties vormen een doeltreffend platvorm om, samen met je Life Coach, mee aan de slag te gaan.
Hierdoor zal je meer jezelf worden, beter en energieker in het leven staan.

Meer informatie? Klik hier

PBL-Coaching is gecertificeerd licentienemer van deze unieke Persoonlijkheidstest en werkt hiermee onder eigen naam: Karakterscan.

Welke gedachten gaan door jou heen na de scheiding?
De volgende?
“Ik word gek”
“Ik voel me net een zombie”.
“ Ik zou hem/haar wel ik weet niet wat aan willen doen”
“Ik moet de hele tijd huilen en ik weet niet waarom”
“Mijn leven is totaal verpest”.
“Komt hier ooit een einde aan?”
“Ik voel me gebruikt”
Dat is normaal bij een scheiding. Scheiden heeft een heel eigen emotionele logica.
Het is de logica van emotionele reacties in een crisissituatie.
Een vreemde verwarrende mix van gevoelens die men ervaart en die voorkomt uit de ontwrichting van een stabiele situatie.
Een scheiding is voor alle betrokkenen een zeer aangrijpende zaak.
Maar “aangrijpend” hoeft nog niet te betekenen “rampzalig” en “onoverkomelijk”.
Herkent u de volgende emoties?
Afwijzing, boosheid, eenzaamheid, verwarring, twijfel aan je eigen kunnen, depressie, bang zijn fouten te maken, bang niet goed genoeg te zijn, angst om controle te verliezen, angst voor het onbekende, zelfmedelijden maar ook euforie.
Waarschijnlijk hou je er een of meer van de volgende irrationele ideeën op na

 •  Zonder jou (mijn partner) is het leven zinloos
 • Een scheiding zal ik gevoelsmatig niet aankunnen.
 • Ik weet zeker dat ik er onderdoor zal gaan.
 • Het is een grote schande om gescheiden door het leven te moeten gaan.
 • Gescheiden wil zeggen: gefaald hebben als mens.
 • Jij mag het mij niet aandoen om van mij weg te gaan.
 • Zie je wel dat er niemand in deze wereld te vertrouwen valt?
 • Jij bent altijd de enige voor mij geweest en zult altijd de enige voor mij blijven.
 • Jij bent onvervangbaar.
 • Door te scheiden ruïneren we het leven van onze kinderen.

Hoe invoelbaar deze gedachten ook zijn, ze zijn stuk voor stuk irrationeel omdat ze er allemaal van uitgaan dat het leven met een scheiding lijkt op te houden. En dat is nu eenmaal niet zo. Door deze irrationele gedachten ben je niet in staat op de gebruikelijke manier de problemen en je leven te beheersen. Het is niet de situatie zelf, maar de emotioneel gekleurde denkreactie, die voor het gevoel van crisis zorgt. Scheiden is verlies, scheiden is rouwen om de dood van een relatie. En verlies op vele andere fronten. Dat rouwproces is essentieel bij scheidingen: de sleutel tot genezing. Het rouwproces bevat verschillende fasen, struikelblokken of ook wel bouwstenen genoemd. Veranderen is moeilijk, maar nu zit je met pijn. Je kunt die pijn gebruiken als motivatie om te leren en te groeien. Dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Handig is dat je stopt met anderen de schuld te geven. Jouw uitdaging is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en richting van je leven. Het rouwproces is een natuurlijke manier om een niet langer aanwezige dierbare en de manier van leven die daarmee samenhing los te laten. Zodat het leven aangepast kan worden in het heden. Doe je dat niet, dan kunnen fysieke en emotionele problemen ontstaan.

Alternatieve gedachten
Enkele rationele alternatieven voor de eerder genoemde irrationele gedachten:

 • Het is nooit rationeel om de zin van het leven te laten afhangen van één persoon.
 • De pijn van een scheiding kan erg hevig zijn, maar alle pijn is tijdelijk
 • Natuurlijk is het geen reclame als je van jezelf moet zeggen dat je gescheiden bent. Maar het is evenmin reclame als je alleen maar voor het oog van de buitenwereld bij elkaar blijft.
 • Gescheiden zijn wil nooit zeggen dat je als mens gefaald hebt.
 • Elk mens heeft het recht verliefd te worden op een ander.
 • Je kunt je hevig teleurgesteld voelen in je partner, maar het heeft geen enkele zin om hem/haar tegen zijn/haar wil bij je te houden.
 • Als je partner verliefd wordt op een ander, zegt dat niets over zijn/haar betrouwbaarheid. Hij/zij is ook maar een mens, met menselijke gevoelens die kunnen veranderen.
 • Hoe hard het ook klinkt: Iedereen is vervangbaar, ook je partner. Het kost alleen tijd om je weer voor een ander open te stellen.
 • Een scheiding kan vreselijke gevolgen hebben voor de kinderen. De gevolgen kunnen echter nog vreselijker zijn wanneer je niet gaat scheiden. Het ergste wat je kinderen kunt aandoen, is ze te laten opgroeien in een sfeer van ruzie.

Emoties en onderhandelingen.
Uw emoties kunnen ook de onderhandelingen in uw nadeel laten verlopen:
-Boosheid. Grote conflicten over geld, kinderen, vasthouden aan posities, veel eisen stellen die niet onderhandelbaar zijn
-Depressie. Veel huilen, breekbare indruk maken, wanhopig over de toekomst zijn, opdrachten heel langzaam of niet uitvoeren.
-Geen zelfvertrouwen. Jezelf niet de moeite waard vinden, het eigen belang uit het oog verliezen
-Schuldgevoel. Te veel weggeven en niet vragen om een eerlijk deel. Je geeft te gemakkelijk toe.
-Angst. Verkeerde veronderstellingen. Instabiel en veranderlijk zijn in je besluiten
-Onevenwichtigheid. Bang zijn om het proces af te sluiten, bang zijn om te tekenen, achterwaartse bewegingen maken. Een verhoogd gevoel van paranoia, verward denken, sterke behoefte aan structuur.
-Opluchting. Een sterk verlangen om voortgang te maken

Emoties als deze putten ook uit. Ze zorgen dat je lichaam in een staat van extra alertheid wordt gebracht ook op momenten dat het niet nodig is. Stel jij je eens voor dat je een rijexamen van enkele uren krijgt in plaats van 60 minuten. Na dat ene uur was je al moe! Ze zorgen er ook voor dat je gaat piekeren, en vooral als je dat ’s nachts overkomt dan vormt dat een tweede bron van uitputting. Dergelijke emoties zorgen tevens voor een tunnelvisie: je gaat de wereld door een filter zien dat de zaken verdraait: je gaat denkfouten maken. Je hebt de neiging bijvoorbeeld om ‘die ander’ de schuld te geven terwijl niemand een partner kan stelen of weglokken als zij/hij er niet op in gaat. De zoektocht naar het hoe en waarom van de scheiding en de levenslessen die je zelf hieruit kunt halen worden hierdoor belemmerd. Allemaal factoren die zorgen dat deze fase van rouwverwerking extra moeilijk voor je wordt. Hoe begrijpelijk en logisch deze emoties ook lijken, het zijn inadequate emoties. Ze ontstaan door denkfouten: automatische irrationele gedachten die je van nature, vanuit je jeugd en door onze cultuur meegekregen hebt. Door denkfouten neemt men overhaaste en verkeerde beslissingen die later in je (beider) nadeel kunnen werken.

Laat de Life Coach je hiermee helpen!      Ferrie Damhuis  is Life Coach / Counselor, voor iedereen die meer willen halen uit eigen kwaliteiten, talenten en authenticiteit. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail. aangesloten bij de NOBCO & EMCC

Passief-agressief gedrag is een vorm van verzet, maar niet openlijk.
Het komt veel voor in alle vormen van relaties, maar met name in partner-relaties.

Bijvoorbeeld: Je partner vraagt je om iets.
Je zegt geen "nee", maar je vergeet het zogenaamd.
Of: het is jouw beurt om te koken, maar je hebt er geen zin in, of zelfs een hekel aan.
Je doet het wel, maar je laat alles expres aanbranden.
Het onthouden van seks (als een soort straf) is ook een veel voorkomende uiting van passief-agressief gedrag.
Het gebeurt best wel veel, vooral in langdurige relaties. Waarom doen mensen dit?

Passief-agressief gedrag is de weg van de minste weerstand.
Door passief-agressief gedrag toon je je kwaadheid op een indirecte manier.
Dat doe je door middel van: uitstelgedrag, "vergeten", mopperen, opzettelijk slecht functioneren, als "straf" je partner onthouden van iets leuks.
En waarom? Het is de weg van de minste weerstand.
Als je namelijk "nee" zegt op een verzoek, zal dit waarschijnlijk resulteren in een discussie of zelfs ruzie.
Om de confrontatie te voorkomen, zeg je "ja", maar je doet het niet of opzettelijk verkeerd.
Meestal in de hoop dat het dan veranderen zal of vergeten wordt.

Passief-agressief gedrag is een aangeleerde gewoonte
Voor sommigen is passief-agressief gedrag geen bewuste keuze.
Het is een aangeleerde (overlevings)strategie geworden.
Dat is meestal ontstaan in de jeugd.
Als een kind opgroeit in een omgeving waarin het uiten van gevoelens niet wordt getolereerd, zal het kind indirecte passief-agressief gedrag aanleren om zijn emoties toch te kunnen uiten.
Het is een alternatieve manier van uiten geworden, die (vaak onbewust) wordt ingezet.
Deze manier van uiten is "normaal" geworden. Met alle gevolgen voor het gedrag in je volwassen leven.
Je blijft het namelijk op dezelfde manier doen, die is immers "normaal".
Vandaar dat je in je relatie naar je partner zult reageren, alsof de partner een ouder is, die hem er van weerhoudt zijn emoties te uiten.
Dat openbaart zich vaak later en zet een relatie behoorlijk onder druk.
Wanneer er kinderen komen in de relatie, zal het passief-agressief gedrag een rolmodel worden.
De kinderen groeien op met het idee dat uiten van emoties slecht is en onderdrukt moet worden.

Passief-agressief gedrag is vaak terug te brengen naar de jeugd
Vaak is passief-agressief gedrag een aangeleerd gedrag, overgenomen van de ouders.
In elk geval aangeleerd in de jeugd, omdat je alles leert en overneemt van de volwassenen om je heen.
Wanneer je jong bent, heb je nog geen filter, geen referenties, om te bepalen of een gedrag (normen en waarden) goed zijn of niet. Je beschouwd ze als goed.
Tot je er in je volwassen leven tegen aan loopt.

Verandering
Je kunt dit gedrag veranderen, tenminste als jij je er van bewust bent dat je dit doet.
In mijn coachpraktijk maak ik hiervoor veel gebruik van de Karakterscan
Met behulp van de analyse van deze scan krijg je inzicht in het ontstaan van dit passief-agressieve gedrag.
Na de uitleg door de coach van de analyse gaat de cliënt aan de slag met de kernpunten die hieruit voortkomen.
Dit zijn meestal ook de kernpunten die veel energie kosten in het dagelijks leven en werken.
Onder begeleiding van de Coach zal aan dit traject gewerkt worden, zodat er een gedragsverandering plaatsvindt.
Hierdoor zal je een prettiger persoonlijkheid zijn. Voor jezelf en je omgeving.

Assertiviteit wordt omschreven als: De omgang met andere mensen in relaties, werk, scholing en andere sociale situaties"

Assertieve mensen komen op voor hun eigen mening, rechten en standpunten zonder hun gesprekspartners agressief te benaderen. Zodat zij in hun waarde blijven.
Voor verlegen, bescheiden en introverte mensen, is het vaak heel moeilijk om zich assertief te gedragen.

We kennen een onderscheid tussen 3 verschillende vormen, die vaak met elkaar verward worden.
Namelijk: assertief gedrag - sub-assertief gedrag - (passief)agressief gedrag

Assertief gedrag is:
- Verzoeken kunnen weigeren (nee zeggen)
- Kritiek uiten vanuit jezelf (dus: wat het met jou doet)
- Duidelijk kunnen formuleren van je eigen wensen
- Communiceren in de volgorde: Luisteren, Samenvatten, Antwoorden
- Emoties kunnen uiten (op een normale manier)
- Je eigen mening geven in plaats van het gewenste antwoord te geven
- Complimenten te geven
- Complimenten kunnen ontvangen
En dat alles vanuit je eigen gevoel en behoeftes

Sub-assertief gedrag is:
Sub-assertief gedrag is het gedrag wanneer je gemakkelijk de mond laat snoeren door anderen.
Sub-assertieve mensen laten zich gemakkelijk commanderen en doen vaak wat anderen zeggen wat ze moeten doen. Deze mensen zijn vaak conflict vermijdend.
Voorbeelden van sub-assertief gedrag zijn:
- Zich stil houden
- Snel toegeven aan de wensen van een ander
- Onenigheid / conflicten vermijden
- Geen kritiek of commentaar durven geven
- Geen complimenten durven ontvangen
Sub-assertief gedrag is vaak het gevolg van cognities (aangeleerd gedrag / overtuigingen) die zijn meegegeven in de opvoeding (thuis, op school etc.)
Je kent vast wel die uitdrukkingen "bescheidenheid siert de mens", "Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje", "Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg".
Allemaal uitdrukkingen die door veel mensen (dus ook opvoeders) als (beperkende) overtuiging zijn aangenomen (opgelegd).

Agressief gedrag is:
Je dominant opstellen, geen respect hebben voor andermans mening, slecht luister, soms zelfs door schreeuwen proberen te overtuigen, vaak beschuldigingen naar anderen uiten.
Sub-agressief gedrag is:

Overreageren door middel van verbaal geweld wordt ten onrechte wel eens als assertief gezien.
Maar dit is zeker niet het geval!
Het is vaak een uiting van onmacht, waardoor de omgeving je niet meer serieus neemt.

Assertiviteitstraining
Een assertiviteitstraining is vaak bruikbaar om sub-assertief en agressief gedrag om te buigen naar assertief gedrag.
Bij de assertiviteitstraining wordt veel aandacht geschonken aan zowel verbaal als non-verbaal gedrag.
Want ook lichaamstaal (non-verbaal gedrag) is een belangrijke vorm van assertief gedrag.
Kortom:
Na een assertiviteitstraining ben je niet plotseling een heel ander persoon.
Het enige wat verandert is de manier waarop jij je uit. Verbaal, in lichaamstaal en gedrag.

Meer weten over de assertiviteitstraining? Klik dan hier

%d bloggers liken dit: