Spring naar inhoud

De kracht van woorden, op jezelf en de ander

De kracht van woorden

Woorden hebben een enorme kracht op ons mensen.
Communicatie, het gebruik van woorden, is het laatste wat de mens in haar evolutie heeft aangeleerd. Vandaar misschien dat we er zoveel moeite mee hebben.

Woorden hebben een enorme invloed op ons.
Je kunt er iemand mee maken maar ook breken, ook onszelf!

De kracht van woorden zit niet zozeer in het woord zelf.
Het zit meer in de waarde die er door ons collectief en individueel aan gegeven wordt.
Een voorbeeld:
Het woord Dominant heeft bij velen een negatieve lading, als bot, heersend
Toch is Dominant een bijzondere kwaliteit. Het is een gedragsvorm die een leidend vermogen heeft. Een leidend vermogen (sturend), die leidt tot actie / initiatief.
Het wordt pas negatief wanneer je een dominant gedrag teveel inzet, wanneer je geen oog meer hebt voor anderen.
Een directeur van een onderneming, zal initiatief moeten zijn en beslissingen durven nemen.
Een dominante gedragsvorm kan daar dus erg van nut zijn en leiden tot succes.
Vrijwel iedereen zet soms dominant gedrag in. Vooral als er beslissingen genomen moeten worden of daadkracht nodig is.

Wanneer jij zelf een heel bescheiden gedrag vertoont, zal jij dominantie al snel beschouwen als negatief.
Het wordt ook beïnvloed door het gedrag binnen het gezin waar je vandaan komt.
Als bescheidenheid een ‘norm’ is binnen het gezin, dan zal je dat snel overnemen. Dominantie wordt in een dergelijk gezin niet getolereerd, misschien zelfs wel afgestraft.
Een aantal gezegden in het Nederlands, bevestigen ook deze bescheidenheid, namelijk:
“Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje”, “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg”.
Als dat jouw aangeleerde norm is, dan zal je dominant gedrag snel afwijzen.

Ook individueel bepalen we direct (vaak onbewust) de waarde van een woord.
Dat heeft dus te maken met onze eigen normen en waarden. Maar het heeft ook te maken met hoe we ons voelen. Dat kan zelfs per moment verschillen.
Hoe een woord bij ons binnenkomt, wordt beïnvloedt door onze emotionele gevoelens van dat moment.
Ook stemgebruik en mimiek bepalen de waarde van een woord.
Kijk maar eens hoeveel ruzies er ontstaan tijdens email of sms conversaties.

Gebruik van woorden naar onszelf
Ook het woordgebruik naar onszelf is van grote invloed.
Zo is bewezen dat, wanneer je tegen jezelf zegt “ik word niet ziek”, de kans groot is dat je ziek gaat worden. Het woord “niet” wordt niet opgenomen in ons systeem.
Veel krachtiger is: “ik blijf gezond”.
Zo gebruiken wij onbewust een heleboel woorden om onszelf te ontkrachten.
In het Nederlands gebruiken wij een heleboel verkleinwoorden.
Bijvoorbeeld: “ik heb een bedrijfje”, “mijn huisje”, “mijn vriendinnetje enzovoort
Hiermee verklein je de waarde van wat je hebt of bent.
Hoe zo? Zijn ze zo klein?

Nog vaker gebruiken we woorden om te ontwijken.
Woorden als misschien, ja…maar…., proberen.
Allemaal woorden die het voorgaande ontkrachten.
Zeg in plaats van “ja maar” “ja en!
ik ga misschien….” Hoe zo misschien? Ga je of niet? Als je niet gaat, heeft het geen zin om het te melden. Ga je wel, dan is dat duidelijk. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander! Zeg dan ook "ik ga....".
Het woord “proberengeeft je direct een excuus! (ik heb het geprobeerd… maar het is niet gelukt).
Gebruik in plaats daarvan: “ik ga het doen!

Let er maar eens op. Je gebruikt deze woorden vaker dan je denkt.

Pas je woordgebruik aan en je zult zien dat het heel krachtig werkt in je doen en laten (en je succes!). Het zal je zelfvertrouwen doen toenemen!

Tot slot nog een filmpje over woordgebruik.

%d bloggers liken dit: