Spring naar inhoud

Emoties door scheiding

Welke gedachten gaan door jou heen na de scheiding?
De volgende?
“Ik word gek”
“Ik voel me net een zombie”.
“ Ik zou hem/haar wel ik weet niet wat aan willen doen”
“Ik moet de hele tijd huilen en ik weet niet waarom”
“Mijn leven is totaal verpest”.
“Komt hier ooit een einde aan?”
“Ik voel me gebruikt”
Dat is normaal bij een scheiding. Scheiden heeft een heel eigen emotionele logica.
Het is de logica van emotionele reacties in een crisissituatie.
Een vreemde verwarrende mix van gevoelens die men ervaart en die voorkomt uit de ontwrichting van een stabiele situatie.
Een scheiding is voor alle betrokkenen een zeer aangrijpende zaak.
Maar “aangrijpend” hoeft nog niet te betekenen “rampzalig” en “onoverkomelijk”.
Herkent u de volgende emoties?
Afwijzing, boosheid, eenzaamheid, verwarring, twijfel aan je eigen kunnen, depressie, bang zijn fouten te maken, bang niet goed genoeg te zijn, angst om controle te verliezen, angst voor het onbekende, zelfmedelijden maar ook euforie.
Waarschijnlijk hou je er een of meer van de volgende irrationele ideeën op na

 •  Zonder jou (mijn partner) is het leven zinloos
 • Een scheiding zal ik gevoelsmatig niet aankunnen.
 • Ik weet zeker dat ik er onderdoor zal gaan.
 • Het is een grote schande om gescheiden door het leven te moeten gaan.
 • Gescheiden wil zeggen: gefaald hebben als mens.
 • Jij mag het mij niet aandoen om van mij weg te gaan.
 • Zie je wel dat er niemand in deze wereld te vertrouwen valt?
 • Jij bent altijd de enige voor mij geweest en zult altijd de enige voor mij blijven.
 • Jij bent onvervangbaar.
 • Door te scheiden ruïneren we het leven van onze kinderen.

Hoe invoelbaar deze gedachten ook zijn, ze zijn stuk voor stuk irrationeel omdat ze er allemaal van uitgaan dat het leven met een scheiding lijkt op te houden. En dat is nu eenmaal niet zo. Door deze irrationele gedachten ben je niet in staat op de gebruikelijke manier de problemen en je leven te beheersen. Het is niet de situatie zelf, maar de emotioneel gekleurde denkreactie, die voor het gevoel van crisis zorgt. Scheiden is verlies, scheiden is rouwen om de dood van een relatie. En verlies op vele andere fronten. Dat rouwproces is essentieel bij scheidingen: de sleutel tot genezing. Het rouwproces bevat verschillende fasen, struikelblokken of ook wel bouwstenen genoemd. Veranderen is moeilijk, maar nu zit je met pijn. Je kunt die pijn gebruiken als motivatie om te leren en te groeien. Dat is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. Handig is dat je stopt met anderen de schuld te geven. Jouw uitdaging is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de vorm en richting van je leven. Het rouwproces is een natuurlijke manier om een niet langer aanwezige dierbare en de manier van leven die daarmee samenhing los te laten. Zodat het leven aangepast kan worden in het heden. Doe je dat niet, dan kunnen fysieke en emotionele problemen ontstaan.

Alternatieve gedachten
Enkele rationele alternatieven voor de eerder genoemde irrationele gedachten:

 • Het is nooit rationeel om de zin van het leven te laten afhangen van één persoon.
 • De pijn van een scheiding kan erg hevig zijn, maar alle pijn is tijdelijk
 • Natuurlijk is het geen reclame als je van jezelf moet zeggen dat je gescheiden bent. Maar het is evenmin reclame als je alleen maar voor het oog van de buitenwereld bij elkaar blijft.
 • Gescheiden zijn wil nooit zeggen dat je als mens gefaald hebt.
 • Elk mens heeft het recht verliefd te worden op een ander.
 • Je kunt je hevig teleurgesteld voelen in je partner, maar het heeft geen enkele zin om hem/haar tegen zijn/haar wil bij je te houden.
 • Als je partner verliefd wordt op een ander, zegt dat niets over zijn/haar betrouwbaarheid. Hij/zij is ook maar een mens, met menselijke gevoelens die kunnen veranderen.
 • Hoe hard het ook klinkt: Iedereen is vervangbaar, ook je partner. Het kost alleen tijd om je weer voor een ander open te stellen.
 • Een scheiding kan vreselijke gevolgen hebben voor de kinderen. De gevolgen kunnen echter nog vreselijker zijn wanneer je niet gaat scheiden. Het ergste wat je kinderen kunt aandoen, is ze te laten opgroeien in een sfeer van ruzie.

Emoties en onderhandelingen.
Uw emoties kunnen ook de onderhandelingen in uw nadeel laten verlopen:
-Boosheid. Grote conflicten over geld, kinderen, vasthouden aan posities, veel eisen stellen die niet onderhandelbaar zijn
-Depressie. Veel huilen, breekbare indruk maken, wanhopig over de toekomst zijn, opdrachten heel langzaam of niet uitvoeren.
-Geen zelfvertrouwen. Jezelf niet de moeite waard vinden, het eigen belang uit het oog verliezen
-Schuldgevoel. Te veel weggeven en niet vragen om een eerlijk deel. Je geeft te gemakkelijk toe.
-Angst. Verkeerde veronderstellingen. Instabiel en veranderlijk zijn in je besluiten
-Onevenwichtigheid. Bang zijn om het proces af te sluiten, bang zijn om te tekenen, achterwaartse bewegingen maken. Een verhoogd gevoel van paranoia, verward denken, sterke behoefte aan structuur.
-Opluchting. Een sterk verlangen om voortgang te maken

Emoties als deze putten ook uit. Ze zorgen dat je lichaam in een staat van extra alertheid wordt gebracht ook op momenten dat het niet nodig is. Stel jij je eens voor dat je een rijexamen van enkele uren krijgt in plaats van 60 minuten. Na dat ene uur was je al moe! Ze zorgen er ook voor dat je gaat piekeren, en vooral als je dat ’s nachts overkomt dan vormt dat een tweede bron van uitputting. Dergelijke emoties zorgen tevens voor een tunnelvisie: je gaat de wereld door een filter zien dat de zaken verdraait: je gaat denkfouten maken. Je hebt de neiging bijvoorbeeld om ‘die ander’ de schuld te geven terwijl niemand een partner kan stelen of weglokken als zij/hij er niet op in gaat. De zoektocht naar het hoe en waarom van de scheiding en de levenslessen die je zelf hieruit kunt halen worden hierdoor belemmerd. Allemaal factoren die zorgen dat deze fase van rouwverwerking extra moeilijk voor je wordt. Hoe begrijpelijk en logisch deze emoties ook lijken, het zijn inadequate emoties. Ze ontstaan door denkfouten: automatische irrationele gedachten die je van nature, vanuit je jeugd en door onze cultuur meegekregen hebt. Door denkfouten neemt men overhaaste en verkeerde beslissingen die later in je (beider) nadeel kunnen werken.

Laat de Life Coach je hiermee helpen!      Ferrie Damhuis  is Life Coach / Counselor, voor iedereen die meer willen halen uit eigen kwaliteiten, talenten en authenticiteit. Maak nu een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: Bel: 06-53615732 of neem contact op per e-mail. aangesloten bij de NOBCO & EMCC

%d bloggers liken dit: