Spring naar inhoud

Passief-agressief gedrag in relaties

Passief-agressief gedrag is een vorm van verzet, maar niet openlijk.
Het komt veel voor in alle vormen van relaties, maar met name in partner-relaties.

Bijvoorbeeld: Je partner vraagt je om iets.
Je zegt geen "nee", maar je vergeet het zogenaamd.
Of: het is jouw beurt om te koken, maar je hebt er geen zin in, of zelfs een hekel aan.
Je doet het wel, maar je laat alles expres aanbranden.
Het onthouden van seks (als een soort straf) is ook een veel voorkomende uiting van passief-agressief gedrag.
Het gebeurt best wel veel, vooral in langdurige relaties. Waarom doen mensen dit?

Passief-agressief gedrag is de weg van de minste weerstand.
Door passief-agressief gedrag toon je je kwaadheid op een indirecte manier.
Dat doe je door middel van: uitstelgedrag, "vergeten", mopperen, opzettelijk slecht functioneren, als "straf" je partner onthouden van iets leuks.
En waarom? Het is de weg van de minste weerstand.
Als je namelijk "nee" zegt op een verzoek, zal dit waarschijnlijk resulteren in een discussie of zelfs ruzie.
Om de confrontatie te voorkomen, zeg je "ja", maar je doet het niet of opzettelijk verkeerd.
Meestal in de hoop dat het dan veranderen zal of vergeten wordt.

Passief-agressief gedrag is een aangeleerde gewoonte
Voor sommigen is passief-agressief gedrag geen bewuste keuze.
Het is een aangeleerde (overlevings)strategie geworden.
Dat is meestal ontstaan in de jeugd.
Als een kind opgroeit in een omgeving waarin het uiten van gevoelens niet wordt getolereerd, zal het kind indirecte passief-agressief gedrag aanleren om zijn emoties toch te kunnen uiten.
Het is een alternatieve manier van uiten geworden, die (vaak onbewust) wordt ingezet.
Deze manier van uiten is "normaal" geworden. Met alle gevolgen voor het gedrag in je volwassen leven.
Je blijft het namelijk op dezelfde manier doen, die is immers "normaal".
Vandaar dat je in je relatie naar je partner zult reageren, alsof de partner een ouder is, die hem er van weerhoudt zijn emoties te uiten.
Dat openbaart zich vaak later en zet een relatie behoorlijk onder druk.
Wanneer er kinderen komen in de relatie, zal het passief-agressief gedrag een rolmodel worden.
De kinderen groeien op met het idee dat uiten van emoties slecht is en onderdrukt moet worden.

Passief-agressief gedrag is vaak terug te brengen naar de jeugd
Vaak is passief-agressief gedrag een aangeleerd gedrag, overgenomen van de ouders.
In elk geval aangeleerd in de jeugd, omdat je alles leert en overneemt van de volwassenen om je heen.
Wanneer je jong bent, heb je nog geen filter, geen referenties, om te bepalen of een gedrag (normen en waarden) goed zijn of niet. Je beschouwd ze als goed.
Tot je er in je volwassen leven tegen aan loopt.

Verandering
Je kunt dit gedrag veranderen, tenminste als jij je er van bewust bent dat je dit doet.
In mijn coachpraktijk maak ik hiervoor veel gebruik van de Karakterscan
Met behulp van de analyse van deze scan krijg je inzicht in het ontstaan van dit passief-agressieve gedrag.
Na de uitleg door de coach van de analyse gaat de cliënt aan de slag met de kernpunten die hieruit voortkomen.
Dit zijn meestal ook de kernpunten die veel energie kosten in het dagelijks leven en werken.
Onder begeleiding van de Coach zal aan dit traject gewerkt worden, zodat er een gedragsverandering plaatsvindt.
Hierdoor zal je een prettiger persoonlijkheid zijn. Voor jezelf en je omgeving.

%d bloggers liken dit: